Δημιουργία γραφήματος με χρήση Τμήματος Web γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το Τμήμα Web γραφήματος για να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε ένα γράφημα σε μια σελίδα. Τα Τμήματα Web γραφήματος είναι χρήσιμα για την οπτική αναπαράσταση δεδομένων σε γραφήματα γραμμών, γραφήματα ράβδων και άλλες προβολές. Τα γραφήματα επιτρέπουν σε εσάς και άλλους χρήστες να δείτε πληροφορίες επιδόσεων με μια ματιά.

Όταν δημιουργείτε και προσθέτετε ένα Τμήμα Web γραφήματος σε μια σελίδα, συνήθως το κάνετε σε πολλές φάσεις. Αρχικά, προσθέτετε ένα Τμήμα Web γραφήματος σε μια σελίδα. Στη συνέχεια, συνδέετε το Τμήμα Web γραφήματος με μια προέλευση δεδομένων και ρυθμίζετε τις παραμέτρους του γραφήματος ώστε να εμφανίζει τα δεδομένα. Τέλος, μπορείτε προαιρετικά να αλλάξετε την εμφάνιση του Τμήματος Web γραφήματος.

Σε αυτό το άρθρο

Φάση 1: Προσθήκη Τμήματος Web γραφήματος σε μια σελίδα Τμημάτων Web

Φάση 2: Σύνδεση με προέλευση δεδομένων και ρυθμίστε τις παραμέτρους του Τμήματος Web γραφήματος

Φάση 3: Αλλαγή της εμφάνισης του Τμήματος Web γραφήματος

1η φάση: Προσθήκη ενός Τμήματος Web γραφήματος σε σελίδα Τμήματος Web

Σε αυτήν τη φάση, δημιουργείτε ή ανοίγετε μια σελίδα για επεξεργασία και, στη συνέχεια, προσθέτετε ένα κενό Τμήμα Web γραφήματος στη σελίδα.

 1. Αρχίστε με τη δημιουργία μιας σελίδας ή με το άνοιγμα μιας σελίδας που υπάρχει ήδη για επεξεργασία.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην ομάδα Τμήματα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήματα Web.

 3. Στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικά δεδομένα.

 4. Στην ενότητα Τμήματα Web, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήμα Web γραφήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 5. Προχωρήστε στην φάση 2: σύνδεση με προέλευση δεδομένων και ρυθμίστε τις παραμέτρους του Τμήματος Web γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

2η φάση: Σύνδεση με προέλευση δεδομένων και ρύθμιση παραμέτρων του Τμήματος Web γραφήματος

Σε αυτήν τη φάση, επιλέγετε μια σύνδεση προέλευσης δεδομένων και ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Τμήματος Web γραφήματος.

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι τη σελίδα που περιέχει το τμήμα Web γραφήματος είναι σε λειτουργία επεξεργασίας.

 1. Εντοπίστε το Τμήμα Web γραφήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το υπερκείμενο Δεδομένα & εμφάνιση.

 2. Στη σελίδα Οδηγοί σύνδεσης δεδομένων & εμφάνισης γραφημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση γραφήματος σε δεδομένα για να ανοίξετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

 3. Στη σελίδα Επιλογή προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο της προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από αυτές που είναι που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Επιλογή

Περιγραφή

Σύνδεση σε άλλο Τμήμα Web

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συνδέσετε το Τμήμα Web γραφήματος με ένα άλλο Τμήμα Web που είναι σε θέση να αποστέλλει δεδομένα. Παραδείγματα τέτοιων Τμημάτων Web είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή μια λίστα επαφών.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται ήδη στην ίδια σελίδα με το τμήμα Web γραφήματος.

Σύνδεση με μια λίστα

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συνδέσετε το Τμήμα Web γραφήματος με μια λίστα που βρίσκεται στην ίδια συλλογή τοποθεσίας.

Σύνδεση με κατάλογος εταιρικών δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συνδέσετε το τμήμα Web γραφήματος σε ένα στοιχείο Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS). BCS επιτρέπει την ενοποίηση με εξωτερικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακές εφαρμογές. BCS δημιουργεί επάνω από την τεχνολογία κατάλογος εταιρικών δεδομένων που παραδόθηκε στο Microsoft Office SharePoint Server 2007. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες BCS, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός για υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων.

Σύνδεση με τις υπηρεσίες Excel Services

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συνδέσετε το Τμήμα Web γραφήματος με ένα βιβλίο εργασίας του Excel που έχει δημοσιευθεί στις υπηρεσίες Excel Services.

 1. Στη σελίδα Σύνδεση με την προέλευση δεδομένων, επιλέξτε την προέλευση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 2. Στη σελίδα Ανάκτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, προβάλετε σε προεπισκόπηση τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για το Τμήμα Web γραφήματος.

 3. Για να ρυθμίσετε, προαιρετικά, τις παραμέτρους ώστε να εμφανίζεται ένα υποσύνολο δεδομένων, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην επιλογή Φίλτρα για να αναπτύξετε την ενότητα Καθορισμός παραμέτρων φίλτρων.

  2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Όνομα παραμέτρου για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όπως μια στήλη στο σύνολο δεδομένων.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Τύπος για να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο τελεστή.

  4. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Προεπιλεγμένη τιμή για να καθορίσετε το κριτήριο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το φίλτρο.

  5. Επιλέξτε Προεπισκόπηση δεδομένων για να προβάλετε τα φιλτραρισμένα δεδομένα.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 για κάθε πρόσθετη παράμετρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημα.

 4. Αφού ολοκληρώσετε την προεπισκόπηση και το φιλτράρισμα των δεδομένων, επιλέξτε Επόμενο.

 5. Για να καθορίσετε, προαιρετικά, τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα δεδομένα, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Σύνδεση γραφήματος με δεδομένα. Κάντε το καθορίζοντας μια στήλη για το Πεδίο Y και μια άλλη στήλη για το Πεδίο X.

 6. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Αρχή της σελίδας

3η φάση: Αλλαγή της εμφάνισης του Τμήματος Web γραφήματος

Αφού δημιουργήσετε ένα Τμήμα Web γραφήματος, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος και να καθορίσετε ρυθμίσεις εμφάνισης, όπως θέματα, τίτλο και υπόμνημα γραφήματος, άξονες και γραμμές πλέγματος και πολλά άλλα.

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι τη σελίδα που περιέχει το τμήμα Web γραφήματος είναι σε λειτουργία επεξεργασίας.

 1. Εντοπίστε το Τμήμα Web γραφήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το υπερκείμενο Δεδομένα & εμφάνιση.

 2. Στη σελίδα Οδηγοί σύνδεσης δεδομένων & εμφάνισης γραφημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή του γραφήματός σας για να ανοίξετε τον Οδηγό προσαρμογής γραφήματος.

 3. Στη σελίδα Επιλογή τύπου γραφήματος, επιλέξτε τύπο γραφήματος χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Στην ενότητα Κατηγορίες τύπων γραφημάτων, επιλέξτε κατηγορία γραφήματος.

  2. Στην ενότητα Πρότυπα γραφημάτων, επιλέξτε πρότυπο γραφήματος

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στη σελίδα Ιδιότητες εμφάνισης γραφημάτων, επιλέξτε ένα θέμα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Στην ενότητα Θέμα εμφάνισης, χρησιμοποιήστε τη λίστα Θέμα για να επιλέξετε ένα θέμα για το γράφημα.

  2. Εάν είναι διαθέσιμη η λίστα Στυλ σχεδίασης, χρησιμοποιήστε τη για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία στο γράφημα. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει έναν τύπο γραφήματος πίτας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Στυλ σχεδίασης για να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται το εξωτερικό άκρο της “πίτας”.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διαφάνεια για να καθορίσετε το επίπεδο αδιαφάνειας των χρωμάτων του γραφήματος. Για παράδειγμα, επιλέξτε 0% - Αμιγές για να εμφανίζεται το γράφημα με έντονα χρώματα και 100% - Αόρατο για να εμφανίζεται το γράφημα ως διαφανές (χωρίς χρώματα).

 5. Για να καθορίσετε, προαιρετικά, το πλάτος, το ύψος και τη μορφή της εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημα, χρησιμοποιήστε την ενότητα Μέγεθος και μορφή.

 6. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων εμφάνισης του γραφήματος, επιλέξτε Επόμενο.

 7. Για να καθορίσετε, προαιρετικά, ρυθμίσεις, όπως ο τίτλος και το υπόμνημα του γραφήματος, οι άξονες και οι γραμμές πλέγματος καθώς και άλλες ιδιότητες, χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ιδιότητες στοιχείου γραφήματος.
  Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για μία ή περισσότερες ιδιότητες στοιχείου γραφήματος, επιλέξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες (όπως πρέπει):

  Τίτλος και υπόμνημα

Ενότητα

Διαδικασία

Οι τίτλοι

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση τίτλου γραφήματος.

 2. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γράφημα.

 3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για τον τίτλο γραφήματος.

 4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο τίτλου του γραφήματος.

 5. Στην ενότητα Θέση, κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται ο τίτλος γραφήματος.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Προχωρήστε στην ενότητα Υπόμνημα.

  2. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Άξονες και γραμμές πλέγματος.

  3. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Υπόμνημα

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση υπομνήματος.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά υπομνήματος για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για το υπόμνημα του γραφήματος.

 3. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το υπόμνημα του γραφήματος.

 4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά τίτλου για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για τον τίτλο του υπομνήματος γραφήματος.

 5. Χρησιμοποιήστε τη λίστα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο του τίτλου του υπομνήματος γραφήματος.

 6. Για να επικαλύψετε, προαιρετικά, το υπόμνημα γραφήματος στο γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αγκύρωση στην περιοχή γραφήματος.

 7. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Στυλ για να καθορίσετε εάν θέλετε το υπόμνημα γραφήματος να εμφανίζεται ως πίνακας, στήλη ή ως γραμμή στοιχείων.

 8. Στην ενότητα Θέση, κάντε κλικ για να καθορίσετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το υπόμνημα γραφήματος.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Άξονες και γραμμές πλέγματος.

  2. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Άξονες και γραμμές πλέγματος

Ενότητα

Διαδικασία

X-Axis
o r
Y-Axis

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος που χρησιμοποιείται για το γράφημα, ενδέχεται να ή μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε έναν άξονα ή των γραμμών πλέγματος. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα εμφανίζεται ως ένα γράφημα πίτας, δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές στην καρτέλα άξονες και γραμμές πλέγματος. Από την άλλη πλευρά, εάν το γράφημα εμφανίζεται ως ένα γράφημα ράβδων, πολλές επιλογές είναι διαθέσιμες στην καρτέλα άξονες και γραμμές πλέγματος.

 1. Στην ενότητα Άξονας XΆξονας Y), χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση άξονα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν άξονα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα ή Αληθές για να εμφανίσετε τους άξονες.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ψευδές για να αποκρύψετε τους άξονες.

 2. Για να εμφανίσετε έναν τίτλο για τον άξονα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση τίτλου άξονα.

  2. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον άξονα.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά τίτλου για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για το όνομα του άξονα.

  4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Στοίχιση για να καθορίσετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του άξονα.

 3. Για να εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων στον άξονα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικετών άξονα.

  2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ για τις ετικέτες του άξονα.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα για τις ετικέτες του άξονα.

  4. Για να τροποποιήσετε, προαιρετικά, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ετικέτες άξονα, χρησιμοποιήστε τη λίστα Μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή για ημερομηνίες, εάν χρησιμοποιούνται ημερομηνίες σε έναν άξονα.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναστροφή για να εμφανίζονται οι ετικέτες κατά μήκος της επάνω πλευράς του γραφήματος (σε αντίθεση με το κάτω μέρος του γραφήματος).

  6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πεπλεγμένο για να εμφανίζονται σκιασμένες γραμμές φόντου στο γράφημα. Αυτό είναι χρήσιμο εάν το γράφημα είναι μεγάλο ή περιέχει πολλές ράβδους ή στήλες.

 4. Για να προσαρμόσετε την κλίμακα του άξονα, καθορίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές για τις "Ρυθμίσεις άξονα":

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έναρξη από μηδέν για να συμπεριλάβετε το μηδέν (0) στην περιοχή των τιμών.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λογαριθμική κλίμακα για να αλλάξετε την κλίμακα του άξονα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε λογαριθμικές τιμές, αντί για πραγματικές τιμές. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν το γράφημα καλύπτει μια μεγάλη περιοχή τιμών ή όταν οι τιμές με ισοδύναμη κατανομή είναι αριθμοί που αυξάνονται εκθετικά (όπως 1, 10, 100 κ.τ.λ.), αντί για διαδοχικές τιμές που αυξάνονται γραμμικά (όπως 1, 2, 3 κ.τ.λ.).

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλάγια περιθώρια για να συμπεριλάβετε κενό διάστημα σε κάθε πλευρά του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου στο γράφημα. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα εμφανίζει κάθετες ράβδους, ίσως επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλάγια περιθώρια για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του γραφήματος, ώστε να εμφανίζει διαστήματα ανάμεσα στο άκρο του γραφήματος και τα άκρα της πρώτης και της τελευταίας ράβδου.

  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ελάχιστο για να καθορίσετε μια ελάχιστη τιμή για τον άξονα.

  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Μέγιστο για να καθορίσετε μια μέγιστη τιμή για τον άξονα.

 5. Για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος στο γράφημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κύριων γραμμών πλέγματος. Οι κύριες γραμμές πλέγματος εμφανίζονται ως συμπαγείς γκρι γραμμές στο γράφημα και είναι χρήσιμες επειδή διευκολύνουν την εμφάνιση των προσεγγιστικών τιμών γραφήματος.

  2. Στο πλαίσιο Διάστημα για τις κύριες γραμμές πλέγματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο διάστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις κύριες γραμμές πλέγματος. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα εμφανίζει δεδομένα σε μονάδες των 100, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 100 για το διάστημα που θα εμφανίζονται οι κύριες γραμμές πλέγματος.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Σημάδια υποδιαίρεσης για να καθορίσετε εάν και πώς θα εμφανίζονται σημάδια υποδιαίρεσης στο γράφημα. Τα σημάδια υποδιαίρεσης εμφανίζονται κατά μήκος του άξονα για να διευκολύνουν την εμφάνιση των προσεγγιστικών τιμών γραφήματος.

  4. Για να προσθέσετε, προαιρετικά, ακόμα ένα σύνολο γραμμών πλέγματος στο γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση δευτερευουσών γραμμών πλέγματος. Οι δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος χρησιμοποιούν μικρότερα διαστήματα από τις κύριες γραμμές πλέγματος.

  5. Στο πλαίσιο Διάστημα για τις δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο διάστημα που θέλετε να χρησιμοποιείται για τις δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος.

  6. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Σημάδια υποδιαίρεσης για να καθορίσετε εάν και πώς θα εμφανίζονται σημάδια υποδιαίρεσης στο γράφημα. Τα σημάδια υποδιαίρεσης εμφανίζονται κατά μήκος του άξονα για να διευκολύνουν την εμφάνιση των προσεγγιστικών τιμών γραφήματος.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Προχωρήστε στην ενότητα Δευτερεύων άξονας X ή Δευτερεύων άξονας Y.

  2. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Ετικέτες δεδομένων και δείκτες.

  3. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Δευτερεύων άξονας x
ή
δευτερεύοντα άξονα y

Ένας δευτερεύων άξονας X συνήθως εμφανίζεται κατά μήκος της επάνω πλευράς του γραφήματος, ενώ δευτερεύων άξονας Y συνήθως εμφανίζεται κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του γραφήματος.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο γραφήματος που χρησιμοποιείται για το γράφημα, ενδέχεται να ή μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα για να εμφανίσετε έναν δευτερεύοντα άξονα ή των γραμμών πλέγματος.

 1. Στην ενότητα Δευτερεύων άξονας XΔευτερεύων άξονας Y), χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση άξονα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα δευτερεύοντα άξονα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα ή Αληθές για να εμφανίσετε τους άξονες.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ψευδές για να αποκρύψετε τους άξονες.

 2. Για να εμφανίσετε έναν τίτλο για το δευτερεύοντα άξονα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση τίτλου άξονα.

  2. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον άξονα.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά τίτλου για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για το όνομα του άξονα.

  4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Στοίχιση για να καθορίσετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του άξονα.

 3. Για να εμφανίσετε ονόματα στοιχείων στο δευτερεύοντα άξονα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικετών άξονα.

  2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ για τις ετικέτες του άξονα.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα για τις ετικέτες του άξονα.

  4. Για να τροποποιήσετε, προαιρετικά, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ετικέτες άξονα, χρησιμοποιήστε τη λίστα Μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή για ημερομηνίες, εάν χρησιμοποιούνται ημερομηνίες σε έναν άξονα.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναστροφή για να εμφανίζονται οι ετικέτες κατά μήκος της επάνω πλευράς του γραφήματος (σε αντίθεση με το κάτω μέρος του γραφήματος).

  6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πεπλεγμένο για να εμφανίζονται σκιασμένες γραμμές φόντου στο γράφημα. Αυτό είναι χρήσιμο εάν το γράφημα είναι μεγάλο ή περιέχει πολλές ράβδους ή στήλες.

 4. Για να προσαρμόσετε την κλίμακα του δευτερεύοντος άξονα, καθορίστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές για τις "Ρυθμίσεις άξονα":

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έναρξη από μηδέν για να συμπεριλάβετε το μηδέν (0) στην περιοχή των τιμών.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λογαριθμική κλίμακα για να αλλάξετε την κλίμακα του άξονα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε λογαριθμικές τιμές, αντί για πραγματικές τιμές. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν το γράφημα καλύπτει μια μεγάλη περιοχή τιμών ή όταν οι τιμές με ισοδύναμη κατανομή είναι αριθμοί που αυξάνονται εκθετικά (όπως 1, 10, 100 κ.τ.λ.), αντί για διαδοχικές τιμές που αυξάνονται γραμμικά (όπως 1, 2, 3 κ.τ.λ.).

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλάγια περιθώρια για να συμπεριλάβετε κενό διάστημα σε κάθε πλευρά του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου στο γράφημα. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα εμφανίζει κάθετες ράβδους, ίσως επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πλάγια περιθώρια για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του γραφήματος, ώστε να εμφανίζει διαστήματα ανάμεσα στο άκρο του γραφήματος και τα άκρα της πρώτης και της τελευταίας ράβδου.

  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ελάχιστο για να καθορίσετε μια ελάχιστη τιμή για τον άξονα.

  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Μέγιστο για να καθορίσετε μια μέγιστη τιμή για τον άξονα.

 5. Για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος στο γράφημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κύριων γραμμών πλέγματος. Οι κύριες γραμμές πλέγματος εμφανίζονται ως συμπαγείς γκρι γραμμές στο γράφημα και είναι χρήσιμες επειδή διευκολύνουν την εμφάνιση των προσεγγιστικών τιμών γραφήματος.

  2. Στο πλαίσιο Διάστημα για τις κύριες γραμμές πλέγματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο διάστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις κύριες γραμμές πλέγματος. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα εμφανίζει δεδομένα σε μονάδες των 100, μπορείτε να πληκτρολογήσετε 100 για το διάστημα που θα εμφανίζονται οι κύριες γραμμές πλέγματος.

  3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Σημάδια υποδιαίρεσης για να καθορίσετε εάν και πώς θα εμφανίζονται σημάδια υποδιαίρεσης στο γράφημα. Τα σημάδια υποδιαίρεσης εμφανίζονται κατά μήκος του άξονα για να διευκολύνουν την εμφάνιση των προσεγγιστικών τιμών γραφήματος.

  4. Για να προσθέσετε, προαιρετικά, ακόμα ένα σύνολο γραμμών πλέγματος στο γράφημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση δευτερευουσών γραμμών πλέγματος. Οι δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος χρησιμοποιούν μικρότερα διαστήματα από τις κύριες γραμμές πλέγματος.

  5. Στο πλαίσιο Διάστημα για τις δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος, πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο διάστημα που θέλετε να χρησιμοποιείται για τις δευτερεύουσες γραμμές πλέγματος.

  6. Χρησιμοποιήστε το Υποδιαιρέσεων λίστα για να καθορίσετε τον τρόπο υποδιαιρέσεων θα εμφανίζονται στο γράφημα. Εμφανίζονται σημάδια υποδιαίρεσης ενός άξονα ώστε να είναι πιο ευανάγνωστο τιμές κατά προσέγγιση γραφήματος.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Ετικέτες δεδομένων και δείκτες.

  2. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Οι ετικέτες δεδομένων και δείκτες

Ενότητα

Διαδικασία

Ετικέτες

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικετών για να εμφανίσετε ετικέτες, όπως τιμές στο γράφημα.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Τιμή ετικέτας για να επιλέξετε τον τύπο των ετικετών που θέλετε να εμφανίζονται. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τιμές που βρίσκονται στην προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιείται για το γράφημα, επιλέξτε Εμφάνιση προεπιλεγμένων τιμών.

 3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Γραμματοσειρά για να καθορίσετε τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς για τις ετικέτες δεδομένων.

 4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα χρωμάτων για να επιλέξετε ένα χρώμα για τις ετικέτες δεδομένων.

 5. Για να τροποποιήσετε, προαιρετικά, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη λίστα Μορφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή για τις ημερομηνίες, ένα χρησιμοποιούνται ημερομηνίες στο γράφημα.

 6. Για να εμφανίσετε, προαιρετικά ετικέτες δεδομένων σε μια γωνία στο γράφημα, στο πλαίσιο Γωνία ετικέτας, πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Ο αριθμός που πληκτρολογείτε αντιστοιχεί στις μοίρες προς τα δεξιά που θέλετε να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τις ετικέτες δεδομένων σε ελαφρώς προς τα κάτω γωνία, μπορείτε να πληκτρολογήσετε “10” στο πλαίσιο Γωνία ετικέτας.

 7. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Στοίχιση ετικέτας για να καθορίσετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων στο γράφημα. Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι ετικέτες δεδομένων έξω από τις πραγματικές τιμές γραφήματος, επιλέξτε Εξωτερικά στη λίστα Στοίχιση ετικέτας.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Προχωρήστε στην ενότητα Δείκτες δεδομένων.

  2. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Υπερ-συνδέσεις και συμβουλές εργαλείων.

  3. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Δείκτες δεδομένων

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση δεικτών για να επισημάνετε σημεία δεδομένων στο γράφημα.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Στυλ δείκτη για να επιλέξετε τον τύπο δείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Στο πλαίσιο Μέγεθος δείκτη, πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να καθορίσετε το μέγεθος (σε pixel) των δεικτών δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Υπερ-συνδέσεις και συμβουλές εργαλείων.

  2. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Υπερ-συνδέσεις και συμβουλές εργαλείων

Ενότητα

Διαδικασία

Υπερ-συνδέσεις και Συμβουλές εργαλείων

Μπορείτε να προσθέσετε υπερσυνδέσεις και συμβουλές εργαλείων σε τρεις τύπους στοιχείων στο Τμήμα Web γραφήματος:

 • Μια σειρά γραφημάτων (η οποία αντιστοιχεί σε ράβδους σε ένα γράφημα ράβδων)

 • Το υπόμνημα γραφήματος

 • Ετικέτες δεδομένων στο γράφημα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερ-συνδέσεις για να κατευθύνετε τους χρήστες του γραφήματος σε άλλες τοποθεσίες που περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβουλές εργαλείων για να εμφανίσετε σχόλια ή σημειώσεις ως πρόσθετες πληροφορίες στο γράφημα.

Σημείωση: Γράφημα θα βλέπουν οι χρήστες μόνο συμβουλές εργαλείων και υπερ-συνδέσεις όταν τους τοποθετήσετε τους δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο γραφήματος συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, για να δείτε μια συμβουλή εργαλείου σειράς ή κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης σε ένα γράφημα ράβδων, γράφημα χρήστη πρέπει να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια γραμμή στο γράφημα.

 1. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Σειρά δεδομένων για να επιλέξετε τη σειρά δεδομένων για την οποία θέλετε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση ή μια συμβουλή εργαλείων.

  Σημείωση: Εάν το γράφημα περιέχει μόνο μία σειρά δεδομένων, η λίστα Σειρά δεδομένων περιέχει μόνο προεπιλεγμένη.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Υπερ-σύνδεση σειράς για να καθορίσετε μια διεύθυνση τοποθεσίας web (διεύθυνση URL) σε μια τοποθεσία, όπως μια τοποθεσία web ή μια τοποθεσία ομάδας. Στο γράφημα, η υπερ-σύνδεση θα προσαρτηθεί στα στοιχεία της σειράς, όπως οι ράβδοι σε ένα γράφημα ράβδων.

 3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Συμβουλή εργαλείου σειράς για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες, όπως μια σημείωση, που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης του γραφήματος τοποθετεί το ποντίκι επάνω σε ένα στοιχείο σειράς, όπως μια ράβδος σε ένα γράφημα ράβδων.

 4. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Υπερ-σύνδεση υπομνήματος για να καθορίσετε μια διεύθυνση τοποθεσίας web (διεύθυνση URL) σε μια τοποθεσία, όπως μια τοποθεσία web ή μια τοποθεσία ομάδας. Στο γράφημα, η υπερ-σύνδεση θα προσαρτηθεί στο υπόμνημα γραφήματος.

 5. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Συμβουλή εργαλείου υπομνήματος για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες, όπως μια σημείωση, που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης του γραφήματος τοποθετεί το ποντίκι επάνω στο υπόμνημα γραφήματος.

 6. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Υπερ-σύνδεση ετικέτας για να καθορίσετε μια διεύθυνση τοποθεσίας web (διεύθυνση URL) σε μια τοποθεσία, όπως μια τοποθεσία web ή μια τοποθεσία ομάδας. Στο γράφημα, η υπερ-σύνδεση θα προσαρτηθεί στις ετικέτες δεδομένων του γραφήματος.

 7. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Συμβουλή εργαλείου ετικέτας για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες, όπως μια σημείωση, που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης του γραφήματος τοποθετεί το ποντίκι επάνω σε μια ετικέτα δεδομένων του γραφήματος.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Επιλέξτε μια άλλη καρτέλα, όπως η καρτέλα Τίτλος και υπόμνημα.

  2. Επιλέξτε Τέλος για να προβάλετε το γράφημα στη σελίδα του.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×