Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων είναι ένα πρότυπο βιβλιοθήκης εγγράφων που είναι διαθέσιμο για τις τοποθεσίες του Microsoft Office SharePoint Server 2007 που είναι αποθηκευμένες για να βοηθούν την εταιρεία στη δημιουργία, την αποθήκευση και τη διαχείριση μεταφρασμένων εγγράφων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

Αποστολή ενός εγγράφου σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Επισκόπηση

Η βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων βοηθά τις εταιρείες στη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση μεταφρασμένων εγγράφων, παρέχοντας προβολές και ειδικές δυνατότητες που διευκολύνουν την αυτόματη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων. Η βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποθήκευση εγγράφων και τους μεταφράσεων. Η βιβλιοθήκη παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ ενός εγγράφου προέλευσης (η αρχική έκδοση ενός εγγράφου) και τη μεταφράσεων και ομαδοποιεί όλα αυτά τα έγγραφα μαζί για να βρείτε εύκολα. Επιπλέον, η βιβλιοθήκη μπορούν να ρυθμιστούν με μια ειδική ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων που έχει σχεδιαστεί για βοήθεια στη Διαχείριση την αυτόματη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων, ανατρέξτε στο θέμα χρήση μιας ροής εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων.

Αυτή η βιβλιοθήκη παρέχει επίσης πολλές επιπλέον δυνατότητες που βοηθούν τις εταιρείες στην αποθήκευση και τη διαχείριση μεταφράσεων εγγράφων.

 • Ένα απαιτούμενο πεδίο ιδιοτήτων γλώσσας για όλα τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα ή που έχουν σταλεί στη βιβλιοθήκη, εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα προσδιορίζονται από τη γλώσσα.

 • Οι στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή βιβλιοθήκης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση "Γλώσσα", "Κατάσταση μετάφρασης", "Έκδοση του εγγράφου προέλευσης" και "Ροή εργασίας μετάφρασης" του εγγράφου.

 • Οι χρήστες μπορούν, όταν στέλνουν ένα έγγραφο στη βιβλιοθήκη, να δημιουργούν σχέσεις μεταξύ του μεταφρασμένου εγγράφου και του εγγράφου προέλευσης, καθορίζοντας εάν ένα έγγραφο είμαι ή δεν είναι μετάφραση ενός υπάρχοντος εγγράφου της βιβλιοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων και ταυτόχρονα να προσθέσετε μια ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων σε αυτήν τη βιβλιοθήκη. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων για μια τοποθεσία, πρέπει να έχετε δικαίωμα διαχείρισης λιστών.

Δημιουργία βιβλιοθήκης διαχείρισης μεταφράσεων

 1. Στο στοιχείο "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και κατόπιν στο κουμπί Δημιουργία.

 2. Στην ενότητα Βιβλιοθήκες, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.

  1. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη. Το όνομα βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό.

   Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας βιβλιοθήκης, γίνεται μέρος της διεύθυνσης της σελίδας βιβλιοθήκης και εμφανίζεται σε στοιχεία περιήγησης, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν και να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη.

  1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

   Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας της βιβλιοθήκης, κάτω από το όνομα της βιβλιοθήκης. Εάν πρόκειται να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη έτσι, ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή της, ώστε να μπορούν να τη βρουν εύκολα οι χρήστες.

 3. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτήν τη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση, επιβεβαιώστε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 4. Για να δημιουργείτε μια έκδοση κάθε φορά που γίνεται μεταβίβαση ελέγχου ενός αρχείου στη βιβλιοθήκη, στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αποθηκεύεται και η κύρια και η δευτερεύουσα έκδοση και πόσες εκδόσεις της κάθε μίας θέλετε να παρακολουθείτε.

 5. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, στη λίστα, κάντε κλικ στον τύπο του προεπιλεγμένου αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τα αρχεία που δημιουργούνται στη βιβλιοθήκη.

 6. Στην ενότητα Ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να προσθέσετε στη βιβλιοθήκη μια ροή εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων"

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ροής εργασίας "Διαχείριση μεταφράσεων".

Ρύθμιση παραμέτρων της ροής εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων

 1. Στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για αυτή τη ροή εργασίας εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή Διαχείριση μεταφράσεων.

 2. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες" ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα "Εργασίες", οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να προβάλλουν εύκολα τις δικές τους εργασίες ροής εργασίας χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου στη λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας θα περιλαμβάνουν ή θα αποκαλύψουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία θέλετε να διαχωρίσετε από τη γενική λίστα "Εργασίες".

  • Δημιουργήστε μια νέα λίστα "Εργασίες" εάν θα έχετε στην εταιρεία σας πολλές ροές εργασίας ή εάν οι ροές εργασίας θα περιλαμβάνουν πολλές εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε λίστες "Εργασίες" για κάθε ροή εργασίας.

 3. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας. Στη λίστα ιστορικού εμφανίζονται όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας της ροής εργασίας.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα. Εάν θα έχετε πολλές ροές εργασίας στην εταιρεία σας, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μια χωριστή λίστα "Ιστορικό" για κάθε μία.

 4. Στην ενότητα Επιλογές έναρξης, καθορίστε τον τρόπο, το χρόνο ή το άτομο από το οποίο μπορεί να γίνει έναρξη μιας ροής εργασίας.

  Σημειώσεις: 

  • Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν δεν υποστηρίζονται από το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει.

  • Η επιλογή Έναρξη αυτής της ροής εργασίας, για την έγκριση της δημοσίευσης μιας κύριας έκδοσης ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη κύριων και δευτερευουσών εκδόσεων για τη βιβλιοθήκη και εάν το το πρότυπο ροής εργασίας που έχετε επιλέξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση περιεχομένου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην ενότητα "Λίστα γλωσσών και μεταφραστών", κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε ότι η ροή εργασίας χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα λίστα μεταφραστών για την ανάθεση εργασιών μετάφρασης, κάντε κλικ στην εντολή Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα λίστα γλωσσών και μεταφραστών από την τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λίστα "Μεταφραστές" υπάρχει ήδη για την τοποθεσία σας.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών, που θα χρησιμοποιηθεί σε περιόδους λειτουργίας της ροής εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργήστε μια νέα λίστα γλωσσών και μεταφραστών για αυτήν τη ροή εργασίας, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο Όνομα λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανοίξτε τη νέα λίστα μεταφραστών σε ξεχωριστό παράθυρο εάν θέλετε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη νέα λίστα μεταφραστών όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή της ροής εργασίας.

 7. Στην ενότητα Προθεσμία, καθορίστε το εύρος των ημερών μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες ροής εργασίας για τις εργασίες που ξεκινούν αυτόματα.

  Σημείωση: Η επιλογή ορισμού προθεσμίας είναι διαθέσιμη μόνο εάν επιλέξετε την αυτόματη έναρξη της ροής εργασίας κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή των εγγράφων στη βιβλιοθήκη.

 8. Στην ενότητα Ολοκλήρωση της ροής εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όταν τροποποιείται το πρωτότυπο έγγραφο εάν θέλετε να ολοκληρώνεται η ροή εργασίας όταν ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ή όταν κάποιος αλλάζει το έγγραφο προέλευσης της μετάφρασης.

  Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ροή εργασίας θα ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες μετάφρασης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα μεταφραστών για να τη χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας και να έχετε ανοιχτή αυτή τη λίστα σε ένα νέο παράθυρο, ανοίγει ένα χωριστό παράθυρο και μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε ονόματα στη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή εγγράφου στη βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων

Όταν στέλνετε ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων, θα χρειαστεί να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της γλώσσας και της μετάφρασης του εγγράφου. Ο έλεγχος των εγγράφων που στέλνετε σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων παραμένει σε εσάς, έως ότου συμπληρώσετε τις απαιτούμενες ιδιότητες για αυτό το έγγραφο.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων στην οποία θέλετε να στείλετε ένα έγγραφο.

 2. Από το μενού Αποστολή, κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή εγγράφου.

 3. Στην ενότητα Αποστολή εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το έγγραφο που θέλετε, και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη σελίδα ιδιοτήτων του εγγράφου, πληκτρολογήστε το όνομα και τον τίτλο του εγγράφου, στα πλαίσια Όνομα καιΤίτλος.

 6. Εάν το έγγραφο που στέλνετε είναι μια ολοκληρωμένη μετάφραση ενός εγγράφου προέλευσης της βιβλιοθήκης, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκδοσης του εγγράφου προέλευσης, στο πλαίσιο Έκδοση πρωτότυπου εγγράφου. Αυτή η πληροφορία ορίζεται αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε μια ροή εργασίας για τη μεταχείριση των μεταφράσεων

  Για παράδειγμα, εάν το έγγραφό σας είναι μια μετάφραση της πρώτης έκδοσης του εγγράφου προέλευσης, πληκτρολογήστε 1.0. Εάν το έγγραφο που στέλνετε δεν είναι μετάφραση, αφήστε αυτό το πλαίσιο κενό.

 7. Στην ενότητα Κατάσταση μετάφρασης, επιλέξτε την τιμή που ισχύει για το έγγραφό σας. Εάν το έγγραφο που στέλνετε είναι ένα έγγραφο προέλευσης στο οποίο θα βασιστούν οι μεταφράσεις, πρέπει να αφήσετε αυτό το πλαίσιο κενό. Αυτή η πληροφορία ορίζεται αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε μια ροή εργασίας για τη μεταχείριση των μεταφράσεων

 8. Στην ενότητα Γλώσσα επιλέξτε την ιδιότητα γλώσσας που ισχύει για το έγγραφό σας ή κάντε κλικ στην εντολή Καθορίστε τη δική σας τιμή, και κατόπιν πληκτρολογήστε τη γλώσσα που θέλετε.

 9. Εάν το έγγραφο που στέλνετε είναι μετάφραση ενός άλλου εγγράφου που υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και κατόπιν επιλέξτε το έγγραφο προέλευσης του εγγράφου σας.

  Εάν το έγγραφο που στέλνετε δεν είναι μετάφραση ενός άλλου εγγράφου της βιβλιοθήκης, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η βιβλιοθήκη περιέχει ήδη περισσότερα από ένα έγγραφα.

 10. Κάντε κλικ στην εντολή Μεταβίβαση ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×