Δημιουργία, απάντηση σε ή προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Η δημιουργία ενός μηνύματος στο Outlook.com είναι πολύ εύκολη: επιλέξτε "Δημιουργία", δημιουργήστε το μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε "Αποστολή". Απαντήστε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε επιλέγοντας "Απάντηση" ή "Απάντηση σε όλους" ή προωθήστε το σε άλλα άτομα επιλέγοντας "Προώθηση".

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Outlook.com, ανατρέξτε στο θέμα Το Outlook.com δεν επιτρέπει την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλέξτε την έκδοση που χρησιμοποιείτε για οδηγίες

Οι οδηγίες διαφέρουν λίγο, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη νέα ή την κλασική έκδοση του Outlook.com. Επιλέξτε την έκδοση που χρησιμοποιείτε, για να δείτε τις οδηγίες που ισχύουν για εσάς.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Στιγμιότυπο οθόνης της επάνω αριστερής γωνίας του γραμματοκιβωτίου της έκδοσης beta του Outlook.com

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για το νέο Outlook.com.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Στιγμιότυπο οθόνης της επάνω αριστερής γωνίας του γραμματοκιβωτίου της κλασικής έκδοσης του Outlook.com

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook.com.

Οδηγίες για το νέο Outlook.com

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Νέο μήνυμα.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Νέο μήνυμα"

 2. Στη γραμμή Προς, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θα λάβει το μήνυμα.

  Σημείωση: Κατά τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν κάνουν κλικ στα κουμπιά "Προς" ή "Κοιν.", ορισμένες πελάτες δεν βλέπουν τη λίστα επαφών τους. Αυτό είναι ένα γνωστό θέμα. Για να μπορέσετε να επιλέξετε ονόματα, απλώς αρχίστε να πληκτρολογείτε στη γραμμή "Προς" ή "Κοιν." και θα εμφανιστούν οι σχετικές επαφές. 

 3. Στη γραμμή Προσθήκη θέματος, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή για το θέμα του μηνύματός σας.

 4. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο μήνυμά σας, επιλέξτε Επισύναψη.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισύναψη αρχείων στο μήνυμά σας, ανατρέξτε στο θέμα Επισύναψη αρχείων στο Outlook.com.

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια επιλέξτε Αποστολή.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Μπορείτε να προωθήσετε μόνο ένα μήνυμα κάθε φορά.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του μηνύματος, επιλέξτε Προώθηση ή επιλέξτε Ενέργειες μηνύματος και στη συνέχεια επιλέξτε Προώθηση.

 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια επιλέξτε Αποστολή.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του μηνύματος, επιλέξτε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους ή επιλέξτε Ενέργειες μηνύματος και στη συνέχεια επιλέξτε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους.

 3. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και στη συνέχεια επιλέξτε Αποστολή.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ιστορικό του δεν θα εμφανίζονται όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Για να εμφανίσετε το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για να αλλάξετε το θέμα του, επιλέξτε Εμφάνιση ιστορικού μηνύματος στο κάτω μέρος του παραθύρου του μηνύματος.

Προσθήκη παραληπτών στις γραμμές "Κοιν." ή "Ιδιαίτ. κοιν."

 • Για να προσθέσετε παραλήπτες στις γραμμές "Κοιν." ή "Ιδιαίτ. κοιν.", επιλέξτε Κοιν. ή Ιδιαίτ. κοιν. στη δεξιά πλευρά της γραμμής Προς.

  Σημείωση: Τα ονόματα των ατόμων στη γραμμή "Ιδιαίτ. κοιν." είναι κρυφά από τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος.

  Στιγμιότυπο οθόνης με τα κουμπιά "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν."

Απόρριψη μιας πρόχειρης έκδοσης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Για να απορρίψετε μια πρόχειρη έκδοση ενός μηνύματος, επιλέξτε Απόρριψη στο κάτω μέρος του παραθύρου μηνύματος.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Απόρριψη"

Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook.com

Δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Εάν η επιλογή αναίρεσης αποστολής είναι ενεργοποιημένη και κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής πριν από την αποστολή του μηνύματος, το μήνυμα δεν θα σταλεί. Για να αλλάξετε τις επιλογές αποστολής μηνυμάτων, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές > Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία > Αναίρεση αποστολής.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Δημιουργία.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το νέο κουμπί "Σύνταξη νέου μηνύματος"

 2. Στη γραμμή Προς, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θα λάβει το μήνυμα.

 3. Στη γραμμή Προσθήκη θέματος, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή για το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 4. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο μήνυμά σας, επιλέξτε Επισύναψη.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επισύναψη αρχείων στο μήνυμά σας, ανατρέξτε στο θέμα Επισύναψη αρχείων στο Outlook.com.

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Μπορείτε να προωθήσετε μόνο ένα μήνυμα κάθε φορά.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε.

 2. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του μηνύματος, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προώθηση.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Περισσότερες ενέργειες"

 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αυτόματη προώθηση

Για να ρυθμίσετε την αυτόματη προώθηση, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επιλογές > Προώθηση.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε.

 2. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του μηνύματος, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Περισσότερες ενέργειες"

 3. Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

  Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ιστορικό του δεν θα εμφανίζονται όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Για να εμφανίσετε το αρχικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Εμφάνιση ιστορικού μηνύματος στο πρόγραμμα επεξεργασίας.

   Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Εμφάνιση ιστορικού μηνύματος".

  • Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κουμπί από Απάντηση σε όλους σε Απάντηση. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε οποιοδήποτε μήνυμα, επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες και επιλέξτε Αλλαγή προεπιλογής.

Προσθήκη παραληπτών στις γραμμές "Κοιν." ή "Ιδιαίτ. κοιν."

 • Για να προσθέσετε παραλήπτες στις γραμμές "Κοιν." ή "Ιδιαίτ. κοιν.", επιλέξτε Κοιν. ή Ιδιαίτ. κοιν. στη δεξιά πλευρά της γραμμής "Προς".

  Σημείωση: Τα ονόματα των ατόμων στη γραμμή "Ιδιαίτ. κοιν." είναι κρυφά από τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Κοιν.".

Απόρριψη μιας πρόχειρης έκδοσης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Για να απορρίψετε μια πρόχειρη έκδοση ενός μηνύματος, επιλέξτε Απόρριψη στο κάτω μέρος του παραθύρου μηνύματος.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Απόρριψη".

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση των επιλογών "Απάντηση", "Απάντηση σε όλους" και "Προώθηση"

 • Απάντηση και Απάντηση σε όλους
  Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα, θα δείτε να προστίθεται το πρόθεμα RE: στη γραμμή θέματος. Το αρχικό μήνυμα προστίθεται κάτω από το νέο μήνυμα.

  Σημείωση: Τα αρχεία που είναι συνημμένα στο αρχικό μήνυμα δεν περιλαμβάνονται στην απάντηση.

 • Προώθηση
  Όταν προωθείτε ένα μήνυμα, το πρόθεμα "ΠΡ:" προστίθεται στη γραμμή θέματος για να ειδοποιήσει τον παραλήπτη ότι λαμβάνει ένα προωθημένο μήνυμα. Στο προωθημένο μήνυμα περιλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα, καθώς και τυχόν αρχεία που είναι συνημμένα στο αρχικό μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο ενός προωθημένου μηνύματος ή να προσθέσετε και να καταργήσετε τυχόν συνημμένα πριν από την αποστολή.

 • Αλλαγή γραμμής θέματος
  Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα ή προωθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αλλάξετε τη γραμμή θέματος του μηνύματος. Απλώς διαγράψτε την τρέχουσα γραμμή θέματος και πληκτρολογήστε τη νέα.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Δείτε επίσης

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα ψευδώνυμο ή μια διαφορετική διεύθυνση

Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook.com ή στο Outlook στο web

Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμβάντα ημερολογίου στο Outlook.com

Επισύναψη αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάντα ημερολογίου στο Outlook.com ή στο Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×