Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για το προσωπικό σας περιεχόμενο στο Docs.com

Αυτό το άρθρο προορίζεται για τους μεμονωμένους χρήστες του Docs.com. Εάν είστε διαχειριστής του Office 365 και είστε υπεύθυνος για πολλούς λογαριασμούς χρηστών του Docs.com στον οργανισμό σας, ανατρέξτε στο θέμα Μετεγκατάσταση του περιεχομένου του οργανισμού σας από το Docs.com.


Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Ιουλίου 2017

Η υπηρεσία Docs.com της Microsoft πρόκειται να καταργηθεί

Η Microsoft αποσύρει την υπηρεσία Docs.com την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και με το παρόν συμβουλεύουμε όλους τους χρήστες να μετακινήσουν το υπάρχον περιεχόμενό τους από το Docs.com σε άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης και κοινής χρήσης αρχείων το συντομότερο δυνατό, καθώς το Docs.com δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο μετά από αυτή την ημερομηνία.

Παρόλο που η τοποθεσία Docs.com δεν θα αποσυρθεί πλήρως μέχρι το Δεκέμβριο, η δυνατότητα χρήσης ορισμένων δυνατοτήτων θα μειώνεται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες. Εάν αυτή τη στιγμή έχετε ένα λογαριασμό Docs.com και τον έχετε χρησιμοποιήσει για την αποστολή και την κοινή χρήση περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com για μια λωρίδα χρόνου με συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες η υπηρεσία θα περιορίζεται με αυξανόμενο ρυθμό όσον αφορά το εύρος και τις δυνατότητές της.

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του προσωπικού περιεχομένου σας από το Docs.com σε μια υπηρεσία αποθήκευσης ή κοινής χρήσης αρχείων, όπως το OneDrive.

Τι συμβαίνει με το περιεχόμενό μου στο Docs.com μετά τη μετεγκατάστασή του από την τοποθεσία;

Το περιεχόμενο από το Docs.com θα μετεγκατασταθεί στο OneDrive, με την εξαίρεση τυχόν σημειωματαρίων του OneNote που ίσως είχατε δημοσιεύσει προηγουμένως στο Docs.com.

Ένας ειδικός φάκελος Docs.com θα δημιουργηθεί στο OneDrive, όπου θα αποθηκευτεί όλο το περιεχόμενο του Docs.com που μετεγκαταστάθηκε.


Υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου

Προορισμός μετεγκατάστασης

 • Έγγραφα του Word

 • Βιβλία εργασίας του Excel

 • Παρουσιάσεις του PowerPoint

 • Αρχεία PDF

 • Συλλογές του Docs.com

 • Κόσμοι του Minecraft

 • Αρχεία κειμένου (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Παρουσιάσεις του Sway

 • Χρονικά του Docs.com

 • Σελίδες πληροφοριών του Docs.com

Sway.com


Εάν χρησιμοποιούσατε το Docs.com με έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft ή λογαριασμό Facebook, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του υπάρχοντος περιεχομένου σας στο Docs.com σε οποιονδήποτε λογαριασμό του OneDrive.

Εάν χρησιμοποιούσατε το Docs.com με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό και έχετε επιλέξει να μετεγκαταστήσετε αυτόματα το περιεχόμενό σας, το περιεχόμενό σας στο Docs.com θα μεταφερθεί στο OneDrive για το συγκεκριμένο λογαριασμό.

Προσοχή: Μετά τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου από το Docs.com, η σελίδα σας στο Docs.com θα είναι μόνο για ανάγνωση. Δεν θα μπορείτε πλέον να ενημερώσετε ή να δημοσιεύσετε περιεχόμενο στην τοποθεσία Docs.com, ωστόσο, θα εξακολουθήσετε να μπορείτε να κάνετε λήψη του περιεχομένου ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας Docs.com.

Ποια δικαιώματα ορίζονται για το περιεχόμενο του Docs.com που έχει μετεγκατασταθεί στο OneDrive;

Όταν το περιεχόμενό σας του Docs.com έχει μετεγκατασταθεί στο OneDrive, θα διατηρήσει τις ίδιες ρυθμίσεις δικαιωμάτων που είχε προηγουμένως στο Docs.com. (Για τους χρήστες εταιρικών ή σχολικών λογαριασμών, αυτό ισχύει μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η εξωτερική κοινή χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.)


Αρχικές ρυθμίσεις ορατότητας στο Docs.com

Δικαιώματα του OneDrive μετά τη μετεγκατάσταση

Δημόσιο

Οποιοσδήποτε διαθέτει αυτή τη σύνδεση

Με περιορισμούς

Οποιοσδήποτε διαθέτει αυτή τη σύνδεση

Οργανισμός μόνο

Μόνο χρήστες που ανήκουν στον οργανισμό σας


Εάν η εξωτερική κοινή χρήση δεν είναι ενεργοποιημένη στο OneDrive για επιχειρήσεις για τον οργανισμό σας ή εάν η είσοδος στο OneDrive είναι απαραίτητη για την προβολή των αρχείων ή εάν η σύνδεση κοινής χρήσης του Docs.com έχει λήξει, οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων θα επανέλθουν στη ρύθμιση μόνο για προβολή εντός του οργανισμού σας (ή μόνο από εσάς).


Αρχικές ρυθμίσεις ορατότητας στο Docs.com

Δικαιώματα του OneDrive μετά τη μετεγκατάσταση

Δημόσιο

Μόνο χρήστες που ανήκουν στον οργανισμό σας

Με περιορισμούς

Μόνο εγώ


Εάν η κοινή χρήση του OneDrive εντός του οργανισμού δεν είναι ενεργοποιημένη για τον οργανισμό σας, οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων θα επανέλθουν στη ρύθμιση μόνο προβολής από εσάς.


Αρχικές ρυθμίσεις ορατότητας στο Docs.com

Δικαιώματα του OneDrive μετά τη μετεγκατάσταση

Οργανισμός μόνο

Μόνο εγώ


Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες η λήψη του εγγράφου σας για το αρχικό περιεχόμενο στο Docs.com, θα λάβει τα δικαιώματα Μόνο εγώ στο OneDrive.

Στο φάκελο Docs.com που δημιουργείται για εσάς στο OneDrive ως μέρος της μετεγκατάστασης περιεχομένου, θα προστεθεί ένας χωριστός υποφάκελος που θα αντιστοιχεί στις αρχικές ρυθμίσεις ορατότητας Docs.com ("Δημόσιο", "Με περιορισμούς" και "Οργανισμός"). Κάθε αρχείο και έγγραφο στο περιεχόμενο του Docs.com θα μετεγκατασταθεί στους αντίστοιχους υποφακέλους με βάση την αρχική ρύθμιση ορατότητας. Ο υποφάκελος "Δημόσιο" θα περιέχει περιεχόμενο του Docs.com που είχε ήδη οριστεί να έχει το δικαίωμα "Οποιοσδήποτε διαθέτει αυτή τη σύνδεση".

Τι συμβαίνει με τις συνδέσεις προς το υπάρχον περιεχόμενό μου στο Docs.com μετά τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου;

Ακόμη και μετά την επιτυχή μετεγκατάστάση του περιεχομένου σας από το Docs.com, όλες οι συνδέσεις που οδηγούν σε υπάρχον περιεχόμενο στο Docs.com που ίσως είχατε θέσει σε κοινή χρήση προηγουμένως θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τις 15 Μαΐου 2018. (Για το πλήρες χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών, ανατρέξτε στο θέμα Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com.)

Οι υπάρχουσες συνδέσεις σας θα ανακατευθύνονται αυτόματα στο περιεχόμενό σας του Docs.com που έχει μετεγκατασταθεί στο OneDrive ή το Sway.com, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Τι συμβαίνει με τυχόν περιεχόμενο Docs.com που έχω ενσωματώσει σε άλλες τοποθεσίες Web;

Οποιοδήποτε περιεχόμενο Docs.com που είχατε προηγουμένως ενσωματώσει σε άλλες τοποθεσίες Web ή ιστολόγια (για παράδειγμα, στο WordPress) δεν θα εμφανίζεται πλέον σωστά. Οι επισκέπτες της τοποθεσίας θα πρέπει πρώτα να κάνουν κλικ στο κουμπί Άνοιγμα σε νέα καρτέλα για να ανοίξουν και να προβάλουν το ενσωματωμένο περιεχόμενο από τη νέα προέλευση.

Λάβετε υπόψη ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2017, όλο το ήδη ενσωματωμένο περιεχόμενο θα σταματήσει να εμφανίζεται. Θα πρέπει να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα ενσωματωμένα αρχεία, ώστε να φορτώνονται από τις νέες θέσεις προέλευσής τους στο OneDrive ή το Sway.com.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για το περιεχόμενό μου από το Docs.com;

Για να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου σας από το Docs.com στο OneDrive, κάντε τα εξής:

 1. Πραγματοποιήσετε είσοδο στο Docs.com με το λογαριασμό Microsoft, τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό ή το λογαριασμό Facebook που έχετε.

 2. Στην κίτρινη γραμμή που εμφανίζεται κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετεγκατάσταση.

 3. Στη σελίδα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη μετεγκατάστασης για να ξεκινήσετε τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας.

Ανάλογα με την ποσότητα και το μέγεθος του περιεχομένου που έχετε αποθηκεύσει στο Docs.com, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του Docs.com για να βεβαιωθείτε για την επιτυχημένη μετεγκατάσταση του περιεχομένου σας.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τυχόν αποτυχίες μετεγκατάστασης περιεχομένου;

Εάν η μετεγκατάσταση περιεχομένου απέτυχε για οποιοδήποτε από τα αρχεία ή τα έγγραφα σας, το Docs.com θα σάς ενημερώσει σε μια κίτρινη γραμμή κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος σφαλμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν δείτε ένα μήνυμα σφάλματος για οποιοδήποτε από τα αρχεία ή τα έγγραφά σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αρχείου καταγραφής σφαλμάτων. Η ενέργεια αυτή ανοίγει μια λίστα με τα αρχεία και τα σφάλματά τους σε χωριστή καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι προτάσεις μας για κάθε τύπο σφάλματος που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:

Τύπος αποτυχίας

Προτεινόμενα βήματα

Το OneDrive δεν έχει ρυθμιστεί

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Microsoft ή εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για το Docs.com, πραγματοποιήστε είσοδο στο OneDrive, επιστρέψτε στη σελίδα καταγραφής σφάλματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση μετεγκατάστασης.

Υπέρβαση του ορίου του χώρου αποθήκευσής σας στο OneDrive

Καταργήστε τυχόν περιττά αρχεία από το λογαριασμό σας OneDrive για να επανέλθετε κάτω από το όριο του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το διαχειριστή σας να αυξήσει το όριο του λογαριασμού σας OneDrive. Αφού γίνει αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση μετεγκατάστασης.

Άγνωστο σφάλμα

Προσωρινή προβλήματα δικτύου μπορεί να προκαλούν την αποτυχία της μετεγκατάστασης του περιεχομένου σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση μεταγκατάστασης για να προσπαθήσετε ξανά ή δοκιμάστε να ξεκινήσετε τη μετεγκατάσταση ξανά αργότερα.

Εάν η επανάληψη της μετεγκατάστασης δεν επιλύσει το σφάλμα, ενδέχεται να έχει ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού σας OneDrive. Για να το επαληθεύσετε, πραγματοποιήστε είσοδο στο OneDrive, επιστρέψτε στο Docs.com και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση μετεγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι σημαίνει ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού σας στο OneDrive;.

Χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια!

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε πριν από την απόσυρση της υπηρεσίας Docs.com ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη μετεγκατάσταση του περιεχομένου σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση docssupport@microsoft.com (ίσως χρειαστεί να εκχωρήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης το δικαίωμα ανοίγματος του προγράμματος-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά το πάτημα της σύνδεσης).

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξή σας στην υπηρεσία και θα χαρούμε πολύ να σας παρέχουμε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με αυτή τη μετάβαση.


Δείτε επίσης

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό της υπηρεσίας Docs.com

Μετεγκατάσταση του περιεχομένου του οργανισμού σας από το Docs.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×