Δημιουργία αναφοράς στην ίδια περιοχή κελιών σε πολλά φύλλα εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια αναφορά που αναφέρεται στο ίδιο κελί ή περιοχή σε πολλά φύλλα ονομάζεται μια αναφορά 3-δ. Μια αναφορά 3-δ είναι χρήσιμο και εύχρηστο τρόπο για να αναφέρονται σε πολλά φύλλα εργασίας που ακολουθούν το ίδιο μοτίβο και περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων — όπως όταν δημιουργείτε συνολική εικόνα δεδομένων προϋπολογισμού από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά 3-Δ για να προσθέσετε κονδύλια προϋπολογισμού τριών τμημάτων, Πωλήσεων, Προσωπικού και Μάρκετινγκ, το καθένα σε διαφορετικό φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω αναφορά 3-Δ:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Μπορείτε να προσθέσετε ένα άλλο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στην περιοχή στην οποία αναφέρεται ο τύπος. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε μια αναφορά στο κελί B3 στο φύλλο εργασίας εγκαταστάσεις, μετακινήστε το φύλλο εργασίας εγκαταστάσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας πωλήσεων και HR, σύροντας την καρτέλα, όπως φαίνεται στην εικόνα:

Εισαγωγή πρόσθετου φύλλου σε μια ενοποίηση

Επειδή ο τύπος περιέχει μια αναφορά 3-δ σε μια περιοχή ονομάτων φύλλων εργασίας, Πωλήσεις: μάρκετινγκ! B3, όλα τα φύλλα εργασίας της περιοχής είναι μέρος του νέου υπολογισμού.

Στα παρακάτω παραδείγματα εξηγούν τι συμβαίνει όταν κάνετε εισαγωγή, αντιγραφή, διαγραφή ή μετακίνηση φύλλων εργασίας που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά 3-δ. Κάθε ένα από αυτά τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τον τύπο = SUM (Φύλλο2: Φύλλο6! Περιοχή a2: a5) για να προσθέσετε κελιά A2 έως A5 στα φύλλα εργασίας 2 έως 6:

 • Εισαγωγή ή αντιγραφή    Εάν κάνετε εισαγωγή ή αντιγραφή φύλλων εργασίας μεταξύ των Φύλλο2 και Φύλλο6 (τα τελικά σημεία σε αυτό το παράδειγμα), το Excel περιλαμβάνει όλες τις τιμές στα κελιά A2 έως A5 σε φύλλα εργασίας απαρτίζουν στους υπολογισμούς.

 • Διαγραφή    Εάν διαγράψετε τα φύλλα εργασίας μεταξύ των Φύλλο2 και Φύλλο6, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

 • Μετακίνηση    Εάν μετακινήσετε τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6 σε μια θέση έξω από την περιοχή φύλλων εργασίας αναφοράς, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

 • Μετακίνηση τελικού σημείου    Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6 σε άλλη θέση στο ίδιο βιβλίο εργασίας, το Excel προσαρμόζει τον υπολογισμό ώστε να συμπεριλάβετε τα νέα φύλλα εργασίας μεταξύ τους, εκτός εάν Αντιστροφή της σειράς τα τελικά σημεία του βιβλίου εργασίας. Εάν αντιστρέψετε τα τελικά σημεία, η αναφορά 3-δ αλλάζει το φύλλο εργασίας τελικού σημείου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια αναφορά σε Sheet2:Sheet6. Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 ώστε να είναι μετά το Φύλλο6 στο βιβλίο εργασίας, ο τύπος θα προσαρμοστεί ώστε να οδηγεί στη περιοχή Φύλλο3: Φύλλο6. Εάν μετακινήσετε το Φύλλο6 μπροστά από το Φύλλο2, ο τύπος θα προσαρμοστεί ώστε να οδηγεί στη περιοχή Φύλλο2: Φύλλο5.

 • Διαγραφή ενός ορίου    Εάν διαγράψετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6, το Excel καταργεί τις τιμές σε αυτό το φύλλο εργασίας από τον υπολογισμό.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θα εισαγάγετε τη συνάρτηση.

 2. Πληκτρολογήστε μια = (σύμβολο ισότητας), ακολουθούμενο από το όνομα της συνάρτησης (δείτε τον παρακάτω πίνακα), και, στη συνέχεια, μια αριστερή παρένθεση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο εργασίας που θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 5. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 6. Συμπληρώστε τον τύπο και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις σε μια αναφορά 3-Δ:

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AVERAGE

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικός μέσος).

Συνάρτηση AVERAGEA

Υπολογίζει τον μέσο όρο αριθμών (αριθμητικό μέσο) και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση COUNT

Καταμετρά τα κελιά που περιέχουν αριθμούς.

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τα κελιά που δεν είναι κενά.

Συνάρτηση HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο ενός συνόλου δεδομένων. Ο αρμονικός μέσος είναι ο αντίστροφος του αριθμητικού μέσου των αντίστροφων.

Συνάρτηση KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση LARGE

Επιστρέφει την k-οστή μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, τον πέμπτο μεγαλύτερο αριθμό.

Συνάρτηση MAX

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

Συνάρτηση MAXA

Εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση MEDIAN

Επιστρέφει το διάμεσο ή τον αριθμό που βρίσκεται στη μέση του συνόλου δεδομένων αριθμών.

Συνάρτηση MIN

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών.

Συνάρτηση MINA

Εντοπίζει τη μικρότερη τιμή από ένα σύνολο τιμών και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση PERCENTILE

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1, εξαιρουμένων των ακραίων τιμών.

Συνάρτηση PERCENTILE.INC

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1.

Συνάρτηση PERCENTRANK

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0 έως 1) του συνόλου δεδομένων. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0 έως 1, εκτός των ακραίων τιμών) του συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (κλειστό διάστημα 0 έως 1) του συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο διάστημα 0 έως 1. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση QUARTILE.EXC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο ανοικτό διάστημα 0 έως 1.

Συνάρτηση QUARTILE.INC

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο κλειστό διάστημα 0 έως 1.

Συνάρτηση PRODUCT

Πολλαπλασιάζει αριθμούς.

Συνάρτηση RANK

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα. Παρέχεται για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Συνάρτηση RANK.EQ

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα.

Συνάρτηση RANK.AVG

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών: το μέγεθός του σε σχέση με τις άλλες τιμές στη λίστα.

Συνάρτηση SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής.

Συνάρτηση SMALL

Επιστρέφει την k-οστή μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων.

Συνάρτηση STDEV.S

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα.

Συνάρτηση STDEV.P

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Συνάρτηση STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός ολόκληρου πληθυσμού και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση TRIMMEAN

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων.

Συνάρτηση SUM

Προσθέτει αριθμούς.

Συνάρτηση VAR.S

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα.

Συνάρτηση VAR.P

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Συνάρτηση VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος και περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές.

Συνάρτηση VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση ενός ολόκληρου πληθυσμού; περιλαμβάνει κείμενο και λογικές τιμές

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στην καρτέλα τύποι, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ονόματος (στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα ).

 2. Στο αναδυόμενο παράθυρο Νέο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα για την αναφορά. Ονόματα μπορεί να είναι έως 255 χαρακτήρες.

 3. Στη λίστα αναφορά σε, επιλέξτε το σύμβολο ίσον (=) και την αναφορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το πρώτο φύλλο εργασίας που θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

 5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου αναφοράς.

 6. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναφορά.

Μάθετε περισσότερα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετακίνηση ενός φύλλου εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου εργασίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία και χρήση καθορισμένων ονομάτων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×