Δημιουργία αναφοράς έργου

Το Project σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να προσαρμόζετε εντυπωσιακές αναφορές με γραφικά για οποιαδήποτε δεδομένα έργων θέλετε, χωρίς να απαιτείται η χρήση άλλου λογισμικού. Παράλληλα, καθώς εργάζεστε ακόμη στο έργο, οι εκθέσεις αλλάζουν για να αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες — δεν χρειάζονται μη αυτόματες ενημερώσεις! Δείτε μια λίστα όλων των αναφορών και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορά.

 2. Στην ομάδα Προβολή αναφορών, κάντε κλικ στον τύπο αναφοράς που θέλετε και επιλέξτε μια συγκεκριμένη αναφορά.

Για παράδειγμα, για να ανοίξετε την αναφορά "Επισκόπηση έργου", κάντε κλικ στις επιλογές Αναφορά > Πίνακας εργαλείων > Επισκόπηση έργου.

Μενού "Πίνακας εργαλείων" στην καρτέλα "Αναφορά".

Η αναφορά "Επισκόπηση έργου" συνδυάζει γραφικά και πίνακες, για να εμφανίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε στάδιο του έργου, τα επερχόμενα ορόσημα και τις εκπρόθεσμες εργασίες.

Αναφορά "Επισκόπηση έργου"

Το Project παρέχει δεκάδες αναφορές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως, ωστόσο αυτό δεν περιορίζει τις επιλογές που έχετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο και την εμφάνιση των αναφορών ή να δημιουργήσετε μια ολοκαίνουρια αναφορά από την αρχή.

Εργασία με την αναφορά σας

Αλλαγή των δεδομένων σε αναφορά

Παράδειγμα

Αλλαγή της εμφάνισης μιας αναφοράς

Παράδειγμα

Δημιουργία αναφοράς

Κοινή χρήση αναφοράς

Διάθεση νέας αναφοράς σε μελλοντικά έργα

Περισσότεροι τρόποι αναφοράς των πληροφοριών έργου

Αλλαγή των δεδομένων σε αναφορά

Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται από το Project σε οποιοδήποτε τμήμα μιας αναφοράς.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή το γράφημα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Λίστα πεδίων στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να επιλέξετε τα πεδία που θα εμφανίζονται και να εφαρμόσετε φίλτρα σε πληροφορίες.

Συμβουλή: Όταν κάνετε κλικ σε ένα γράφημα, αναδύονται τρία κουμπιά ακριβώς στα δεξιά του. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Στοιχεία γραφήματος Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" και Φίλτρα γραφήματος Κουμπί "Φίλτρα γραφήματος" για να επιλέξετε γρήγορα στοιχεία, όπως ετικέτες δεδομένων και να φιλτράρετε τις πληροφορίες που εισάγονται στο γράφημα.

Παράδειγμα

Στην αναφορά "Επισκόπηση έργου", μπορείτε να αλλάξετε το γράφημα "% ολοκλήρωσης", ώστε να εμφανίζει κρίσιμες δευτερεύουσες εργασίες αντί για εργασίες σύνοψης ανώτατου επιπέδου:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα % ολοκλήρωσης.

 2. Στο παράθυρο Λίστα πεδίων, μεταβείτε στο πλαίσιο Φίλτρο και επιλέξτε το στοιχείο Κρίσιμη.

 3. Στο πλαίσιο Επίπεδο διάρθρωσης, επιλέξτε το στοιχείο Επίπεδο 2. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο της διάρθρωσης που διαθέτει δευτερεύουσες εργασίες αντί για εργασίες σύνοψης.

  Το γράφημα αλλάζει καθώς πραγματοποιείτε τις επιλογές σας.

  Η αναφορά "Επισκόπηση έργου" με το παράθυρο "Δεδομένα γραφήματος" ανοιχτό

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της εμφάνισης μιας αναφοράς

Το Project περιλαμβάνει δυνατότητες για τον έλεγχο της εμφάνισης των αναφορών, ώστε να δημιουργείτε από σοβαρές, ασπρόμαυρες αναφορές έως εντυπωσιακές, πολύχρωμες αναφορές με εφέ.

Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να εμφανίζετε αναφορές σε διαιρεμένη προβολή για να βλέπετε τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, καθώς εργάζεστε στα δεδομένα του έργου. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο άρθρο Διαίρεση προβολής.

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της αναφοράς και επιλέξτε το στοιχείο Εργαλεία αναφοράς/Σχεδίαση, για να δείτε τις επιλογές σχετικά με την αλλαγή της εμφάνισης ολόκληρης της αναφοράς. Από αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να αλλάζετε τη γραμματοσειρά, το χρώμα ή το θέμα ολόκληρης της αναφοράς. Ακόμη, μπορείτε να προσθέτετε εδώ νέες εικόνες (και φωτογραφίες), σχήματα, γραφήματα ή πίνακες.

Καρτέλα "Εργαλεία αναφοράς/Σχεδίαση"

Όταν κάνετε κλικ σε μεμονωμένα στοιχεία (γραφήματα, πίνακες κ.λπ.) μιας αναφοράς, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται νέες καρτέλες, με επιλογές μορφοποίησης για το συγκεκριμένο τμήμα.

Ομάδα "Στυλ πίνακα" στην καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

Συμβουλή: Όταν κάνετε κλικ σε ένα γράφημα, αναδύονται τρία κουμπιά ακριβώς στα δεξιά του. Κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ γραφήματος Κουμπί "Προσαρμόστε την εμφάνιση του γραφήματός σας" για να αλλάξετε γρήγορα το χρώμα ή το στυλ του γραφήματος.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνιση του γραφήματος % ολοκλήρωσης στην αναφορά "Επισκόπηση έργου".

Το γράφημα "% ολοκλήρωσης" στην αναφορά "Επισκόπηση έργου"

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του γραφήματος % ολοκλήρωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία γραφήματος/Σχεδίαση.

 2. Στην ομάδα Στυλ γραφήματος, επιλέξτε ένα νέο στυλ. Αυτό το στυλ καταργεί τις γραμμές και προσθέτει σκιές στις στήλες.

  Ομάδα "Στυλ γραφήματος" στην καρτέλα "Εργαλεία γραφήματος/Σχεδίαση"

 3. Δώστε περισσότερο βάθος στο γράφημά σας. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία γραφήματος/Σχεδίαση > Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Κουμπί "Αλλαγή τύπου γραφήματος"

 4. Κάντε κλικ στις επιλογές Στήλη > Σωρευμένη στήλη 3-Δ.

  Παράθυρο διαλόγου "Αλλαγή τύπου γραφήματος"

 5. Προσθέστε μια εικόνα φόντου. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία γραφήματος/Μορφοποίηση > Γέμισμα σχήματος και επιλέξτε ένα νέο χρώμα.

  Μενού επιλογών χρώματος "Γέμισμα σχήματος"

 6. Αλλάξτε τα χρώματα των ράβδων. Κάντε κλικ στις ράβδους για να τις επιλέξετε, κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία γραφήματος/Μορφοποίηση > Γέμισμα σχήματος και επιλέξτε ένα νέο χρώμα.

 7. Αφαιρέστε τους αριθμούς από τις ράβδους. Κάντε κλικ στους αριθμούς για να τους επιλέξετε και, στη συνέχεια, σύρετε τους αριθμούς προς τα επάνω.

Με μερικά μόνο κλικ μπορείτε να δείτε πραγματικά μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτές είναι μερικές μόνο από τις διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης.

Μορφοποιημένο γράφημα "% ολοκλήρωσης" στην αναφορά "Επισκόπηση έργου"

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφοράς

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αναφορά > Νέα αναφορά.

 2. Ενεργοποιήστε μία από τις τέσσερις επιλογές και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή.

 3. Δώστε ένα όνομα στην αναφορά και ξεκινήστε να προσθέτετε πληροφορίες.

  Μενού "Νέα αναφορά" στην καρτέλα "Αναφορά"

  Κενό    Δημιουργεί έναν κενό καμβά. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Εργαλεία αναφοράς/Σχεδίαση, για να προσθέσετε γραφήματα, πίνακες, κείμενο και εικόνες.

  Γράφημα    Το Project δημιουργεί από προεπιλογή ένα συγκριτικό γράφημα των στοιχείων "Πραγματικός όγκος εργασίας", "Υπόλοιπη εργασία" και "Εργασία". Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Λίστα πεδίων για να επιλέξετε διαφορετικά πεδία προς σύγκριση και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να αλλάξετε το χρώμα και τη μορφή του γραφήματος.

  Πίνακας    Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Λίστα πεδίων για να επιλέξετε τα πεδία που θα εμφανίζονται στον πίνακα (τα πεδία "Όνομα", "Έναρξη", "Λήξη" και "% ολοκλήρωσης" εμφανίζονται από προεπιλογή). Από το πλαίσιο "Επίπεδο διάρθρωσης", μπορείτε να επιλέξετε πόσα επίπεδα στη διάρθρωση του έργου πρέπει να εμφανίζονται στον πίνακα. Στις καρτέλες Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση και Εργαλεία πίνακα/Διάταξη, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του πίνακα.

  Σύγκριση    Εμφανίζει δύο γραφήματα σε παράθεση. Αρχικά τα γραφήματα περιλαμβάνουν τα ίδια δεδομένα. Κάντε κλικ στο ένα γράφημα και επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε από το παράθυρο Λίστα πεδίων για να ξεκινήσετε να τα διαφοροποιείτε.

Τα γραφήματα που δημιουργείτε από την αρχή είναι πλήρως προσαρμόσιμα. Μπορείτε να προσθέτετε και να διαγράφετε στοιχεία, καθώς και να αλλάζετε τα δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση αναφοράς

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της αναφοράς.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εργαλεία αναφοράς/Σχεδίαση > Αντιγραφή αναφοράς.

  Το κουμπί "Αντιγραφή αναφοράς" στην καρτέλα "Εργαλεία αναφοράς/Σχεδίαση"

 3. Επικολλήστε την αναφορά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εμφανίζει γραφικά.

Συμβουλή: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος και να στοιχίσετε την αναφορά, όταν την επικολλήσετε στη νέα της θέση.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την αναφορά και να τη διανείμετε με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αρχή της σελίδας

Διάθεση νέας αναφοράς σε μελλοντικά έργα

Χρησιμοποιήστε την Οργάνωση για να αντιγράψετε μια νέα αναφορά στο καθολικό πρότυπο για χρήση σε μελλοντικά έργα.

Περισσότεροι τρόποι αναφοράς των πληροφοριών έργου

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×