Δημιουργία ή τροποποίηση πινάκων ή ευρετηρίων με χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και σχέσεις γράφοντας ερωτήματα ορισμού δεδομένων σε Προβολή SQL.

Σε αυτό το άρθρο εξηγούνται τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων και το πώς να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και σχέσεις. Αυτό το άρθρο μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πότε να χρησιμοποιήσετε το ερώτημα ορισμού δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαδικασίες σε μια βάση δεδομένων Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Δημιουργία ευρετηρίου

Δημιουργήστε έναν περιορισμό ή μια σχέση

Επισκόπηση

Σε αντίθεση με άλλα ερωτήματα, το ερώτημα ορισμού δεδομένων δεν ανακτά δεδομένα. Ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων χρησιμοποιεί γλώσσα ορισμού δεδομένων για να δημιουργήσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει αντικείμενα βάσης δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL) αποτελεί τμήμα της γλώσσας Structured Query Language (SQL).

Τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων μπορεί να είναι πολύ βολικά. Μπορείτε να διαγράφετε και να δημιουργείτε εκ νέου τακτικά τμήματα του σχήματος της βάσης δεδομένων σας, εκτελώντας απλά μερικά ερωτήματα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων αν είστε εξοικειωμένοι με προτάσεις SQL και σκοπεύετε να διαγράψετε και να δημιουργήσετε εκ νέου πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και σχέσεις.

Προειδοποίηση: Η χρήση ερωτημάτων ορισμού δεδομένων για τροποποίηση αντικειμένων βάσης δεδομένων μπορεί να ενέχει κινδύνους, επειδή οι ενέργειες δεν συνοδεύονται από παράθυρα διαλόγου επιβεβαίωσης. Αν κάνετε κάποιο λάθος, ενδέχεται να χάσετε δεδομένα ή να αλλάξετε τυχαία τη σχεδίαση του πίνακα. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ερωτήματα ορισμού δεδομένων για να τροποποιήσετε αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας. Αν δεν είστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το διαχειριστή της βάσης δεδομένων προτού εκτελέσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των πινάκων που εμπλέκονται προτού εκτελέσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων.

Λέξεις-κλειδιά DDL

Λέξη-κλειδί

Χρήση

CREATE

Δημιουργία ενός ευρετηρίου ή πίνακα που δεν υπάρχει ήδη.

ALTER

Τροποποίηση ενός υπάρχοντος πίνακα ή στήλης.

DROP

Διαγραφή ενός υπάρχοντος πίνακα, στήλης ή περιορισμού.

ADD

Προσθήκη μιας στήλης ή περιορισμού σε πίνακα.

COLUMN

Χρήση με τις προτάσεις ADD, ALTER ή DROP

CONSTRAINT

Χρήση με τις προτάσεις ADD, ALTER ή DROP

INDEX

Χρήση με την πρόταση CREATE

TABLE

Χρήση με τις προτάσεις ALTER, CREATE ή DROP

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, χρησιμοποιείτε μια εντολή CREATE TABLE. Μια εντολή CREATE TABLE έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Τα μόνα απαιτούμενα στοιχεία μιας εντολής CREATE TABLE είναι η ίδια η εντολή CREATE TABLE και το όνομα του πίνακα, αλλά συνήθως θα θέλετε να προσδιορίσετε ορισμένα πεδία ή άλλα στοιχεία του πίνακα. Εξετάστε αυτό το απλό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα για να αποθηκεύσετε το όνομα, το έτος και την τιμή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που σκέφτεστε να αγοράσετε. Θέλετε να επιτρέψετε έως 30 χαρακτήρες για το όνομα και 4 χαρακτήρες για το έτος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, κάντε τα εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ίσως, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων, ώστε να εκτελεστεί ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων:

 • Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση περιεχομένου.

Δημιουργία πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Kώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα (όνομα TEXT(30), έτος TEXT(4), τιμή νομισματικής ΜΟΝΆΔΑΣ)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τροποποίηση πίνακα

Για να τροποποιήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ALTER TABLE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ALTER TABLE για να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε (να αφαιρέσετε) στήλες ή περιορισμούς. Μια εντολή ALTER TABLE έχει την παρακάτω σύνταξη:

ALTER TABLE table_name predicate

όπου κατηγόρημα μπορεί να είναι ένα από τα εξής:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου 10 χαρακτήρων, για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση κάθε αυτοκινήτου. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα Προσθήκη ΣΤΉΛΗΣ συνθήκη TEXT(10)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ευρετηρίου

Για να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε έναν υπάρχοντα πίνακα, χρησιμοποιείτε μια εντολή CREATE INDEX. Η εντολή CREATE INDEX έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Τα μόνα απαιτούμενα στοιχεία είναι η εντολή CREATE INDEX, το όνομα του ευρετηρίου, το όρισμα ON, το όνομα του πίνακα που περιλαμβάνει τα πεδία, βάσει των οποίων θέλετε να δημιουργήσετε το ευρετήριο και η λίστα των πεδίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο.

 • Το όρισμα DESC προκαλεί δημιουργία του ευρετηρίου σε φθίνουσα σειρά, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, εάν εκτελείτε συχνά ερωτήματα τα οποία αναζητούν ανώτατες τιμές για το πεδίο ευρετηρίου ή που ταξινομούν το πεδίο ευρετηρίου σε φθίνουσα σειρά. Από προεπιλογή, δημιουργείται ένα ευρετήριο σε αύξουσα σειρά.

 • Το όρισμα ΜΕ ΚΎΡΙΑ Καθορίζει το πεδίο με ευρετήριο ή τα πεδία του πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

 • Το όρισμα WITH DISALLOW NULL έχει ως αποτέλεσμα ότι το ευρετήριο απαιτεί την εισαγωγή μιας τιμής για το πεδίο ευρετηρίου — δηλαδή δεν επιτρέπονται τιμές null.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα με όνομα "Αυτοκίνητα" και με πεδία όπου αποθηκεύονται το όνομα, το έτος, η τιμή και η κατάσταση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία εξετάζετε για αγορά. Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας έχει γίνει μεγάλος και ότι συχνά συμπεριλαμβάνετε το πεδίο έτους στα ερωτήματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο στο πεδίο "Έτος", ώστε να βοηθήσετε τα ερωτήματά σας να αποδίδουν αποτελέσματα πιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ YearIndex ON αυτοκίνητα (έτος)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία περιορισμού ή σχέσης

Ένας περιορισμός καθιερώνει μια λογική συνθήκη, την οποία πρέπει να ικανοποιούν ένα πεδίο ή ένας συνδυασμός πεδίων, όταν εισάγονται τιμές. Για παράδειγμα, ένας περιορισμός UNIQUE δεν επιτρέπει στο περιορισμένο πεδίο να αποδέχεται μια τιμή που μπορεί να δημιουργήσει διπλότυπο μιας υπάρχουσας τιμής για το πεδίο.

Μια σχέση είναι ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται στις τιμές ενός πεδίου ή ενός συνδυασμού πεδίων σε έναν άλλο πίνακα, ώστε να προσδιοριστεί αν μια τιμή μπορεί να εισαχθεί στο περιορισμένο πεδίο ή στον περιορισμένο συνδυασμό πεδίων. Δεν χρησιμοποιείτε ειδική λέξη-κλειδί για να υποδείξετε ότι ένας περιορισμός αποτελεί σχέση.

Για να δημιουργήσετε έναν περιορισμό, χρησιμοποιείτε έναν όρο CONSTRAINT στην εντολή CREATE TABLE ή ALTER TABLE. Υπάρχουν δύο είδη όρων CONSTRAINT: ένας για τη δημιουργία ενός περιορισμού σε ένα μόνο πεδίο και ένας άλλος για τη δημιουργία ενός περιορισμού σε πολλά πεδία.

Περιορισμοί για ένα πεδίο

Ένας όρος CONSTRAINT για ένα πεδίο ακολουθεί αμέσως μετά από τον ορισμό του πεδίου που περιορίζει και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα με όνομα "Αυτοκίνητα" και με πεδία όπου αποθηκεύονται το όνομα, το έτος, η τιμή και η κατάσταση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία εξετάζετε για αγορά. Ας υποθέσουμε επίσης ότι συχνά ξεχνάτε να εισαγάγετε μια τιμή για την κατάσταση του αυτοκινήτου και ότι καταγράφετε πάντα αυτήν την πληροφορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμό του πεδίου "Κατάσταση", που δεν σας επιτρέπει να αφήσετε κενό το πεδίο, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ConditionRequired ΔΕΝ είναι NULL

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι, μετά από λίγο καιρό, ανακαλύπτετε ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες τιμές στο πεδίο "Κατάσταση", οι οποίες θα έπρεπε να είναι ίδιες. Για παράδειγμα, κάποια από τα αυτοκίνητα έχουν τιμή "Κατάσταση" ανεπαρκή και άλλα έχουν τιμή κακή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να συνεχίσετε με τις υπόλοιπες διαδικασίες, προσθέστε ορισμένα εικονικά δεδομένα στον πίνακα "Αυτοκίνητα" που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα.

Αφού εκκαθαρίσετε τις τιμές, ώστε να έχουν μεγαλύτερη συνοχή, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα, με όνομα "Κατάσταση Αυτοκινήτου", με ένα πεδίο, με όνομα "Κατάσταση", που θα περιέχει όλες τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κατάσταση των αυτοκινήτων:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ CarCondition (συνθήκη TEXT(10))

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 6. Δημιουργήστε ένα πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα, χρησιμοποιώντας μια δήλωση ALTER TABLE:

  Η πρόταση ALTER CarCondition πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ CarConditionPK ΠΡΩΤΕΎΟΝ ΚΛΕΙΔΊ ΠΊΝΑΚΑ

 7. Για να εισαγάγετε τις τιμές από το πεδίο "Κατάσταση" του πίνακα "Αυτοκίνητα" στο νέο πίνακα "Κατάσταση Αυτοκινήτου", πληκτρολογήστε την ακόλουθη SQL στην καρτέλα αντικειμένου προβολής SQL:

  ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ DISTINCT CarCondition συνθήκη ΑΠΌ αυτοκίνητα;

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πρόταση SQL σε αυτό το βήμα είναι μια ερώτημα προσάρτησης. Σε αντίθεση με ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων, ένα ερώτημα προσάρτησης τελειώνει με ελληνικό ερωτηματικό.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Δημιουργία σχέσης με χρήση περιορισμού

Για να απαιτείται ότι οποιαδήποτε νέα τιμή, που εισάγεται στο πεδίο "Κατάσταση" του πίνακα "Αυτοκίνητα", συμφωνεί με μια τιμή του πεδίου "Κατάσταση" στον πίνακα "Κατάσταση Αυτοκινήτου", μπορείτε στη συνέχεια να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των πινάκων "Κατάσταση Αυτοκινήτου" και "Αυτοκίνητα" στο πεδίο που ονομάζεται "Κατάσταση", χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  Η πρόταση ALTER ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα πρόταση ALTER ΣΤΉΛΗ συνθήκη ΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ FKeyCondition ΑΝΑΦΟΡΈΣ CarCondition (συνθήκη)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Περιορισμοί για πολλά πεδία

Ένας όρος CONSTRAINT για πολλά πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εκτός ενός όρου ορισμού πεδίου και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ας εξετάσουμε ένα άλλο παράδειγμα, που χρησιμοποιεί τον πίνακα "Αυτοκίνητα". Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρχουν δύο εγγραφές στον πίνακα "Αυτοκίνητα" με το ίδιο σύνολο τιμών στα πεδία "Όνομα", "Έτος", "Κατάσταση" και "Τιμή". Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμό UNIQUE που εφαρμόζεται σε αυτά τα πεδία, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές & Κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΊΝΑΚΑ αυτοκίνητα Προσθήκη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ NoDupes ΜΟΝΑΔΙΚΌ (όνομα, έτος, συνθήκη, τιμή)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×