Δημιουργία ή τροποποίηση πινάκων ή ευρετηρίων με χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft Office Access 2007, είναι εύκολο να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε πίνακες, τους περιορισμούς και τα ευρετήρια σε προβολή σχεδίασης και για να δημιουργήσετε σχέσεις με τη χρήση του παράθυρο "Σχέσεις". Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε αυτά τα ίδια οντοτήτων με τη σύνταξη ερωτημάτων ορισμού δεδομένων σε προβολή SQL.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων και παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ερωτήματα για να δημιουργήσετε πίνακες, τα ευρετήρια, τους περιορισμούς και σχέσεις. Σε αυτό το άρθρο μπορούν επίσης να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πότε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε πότε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Δημιουργία ευρετηρίου

Δημιουργία περιορισμού ή σχέσης

Μάθετε πότε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων

Σε αντίθεση με άλλα ερωτήματα, ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων δεν ανάκτηση δεδομένων. Περισσότερα ερωτήματα Χρησιμοποιήστε γλώσσα χειρισμού δεδομένων (DML), οι που περιλαμβάνει εντολές Structured Query Language (SQL) που καθορίζουν πώς είναι συνδυασμού δεδομένων από υπάρχοντα αντικείμενα της βάσης δεδομένων και ο χειρισμός για την παραγωγή τα αποτελέσματα των δεδομένων που θέλετε. Ερωτήματα ορισμού δεδομένων χρησιμοποιούν τη γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL), οι που περιλαμβάνει εντολές SQL που καθορίζουν τον ορισμό των αντικειμένων βάσης δεδομένων που να αποθηκεύσετε ή να δημιουργήσετε ευρετήριο δεδομένα και εντολές SQL που έλεγχος πρόσβασης χρήστη σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Στο Office Access 2007, ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων ορίζει ή αλλάζει τον ορισμό ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τη σχεδίαση γραφικών που παρέχει που Office Access 2007 (για παράδειγμα, η προβολή σχεδίασης και το παράθυρο "Σχέσεις") για να δημιουργήσετε πίνακες, περιορισμούς, ευρετήρια και σχέσεις. Ωστόσο, εάν έχετε πίνακες που έχει διαγραφεί και εκ νέου δημιουργία τακτικά, χρήση αυτών των διασυνδέσεων ενδέχεται να είναι χρονοβόρα. Με τη χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων, μπορείτε να συντάξετε ένα ερώτημα μόνο μία φορά, και, στη συνέχεια, εκτελέστε το ξανά όταν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων μόνο αν είστε εξοικειωμένοι με προτάσεις SQL και εάν σκοπεύετε να διαγράψετε και εκ νέου δημιουργία συγκεκριμένου πίνακες, τους περιορισμούς ή ευρετήρια τακτικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρήση ερωτημάτων ορισμού δεδομένων για να τροποποιήσετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων μπορεί να είναι επικίνδυνη, επειδή οι ενέργειες δεν συνοδεύεται από παράθυρα διαλόγου επιβεβαίωσης. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, να απώλεια δεδομένων ή να αλλάξετε κατά λάθος τη σχεδίαση ενός πίνακα. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων για να τροποποιήσετε αντικείμενα στη βάση δεδομένων σας. Εάν δεν είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων πριν από την εκτέλεση ενός ερωτήματος ορισμού δεδομένων. Επίσης, είναι καλό να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πινάκων στο οποίο πρόκειται να εκτέλεση ενός τέτοιου ερωτήματος.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή τροποποίηση πίνακα

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, χρησιμοποιείτε μια εντολή CREATE TABLE. Μια εντολή CREATE TABLE έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CREATE TABLE table_name
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Το μόνο απαιτούμενα στοιχεία μιας εντολής CREATE TABLE είναι η ίδια η εντολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΊΝΑΚΑ, το όνομα του πίνακα, τουλάχιστον ένα πεδίο και τον τύπο δεδομένων του κάθε πεδίο. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν πίνακα για να αποθηκεύσετε το όνομα, το έτος και την τιμή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που σκέφτεστε να αγοράσετε. Θέλετε να επιτρέψετε έως 30 χαρακτήρες για το όνομα και 4 χαρακτήρες για το έτος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, κάντε τα εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων για να εκτελέσετε.

 1. Στη Γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 5. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  CREATE TABLE Αυτοκίνητα (Όνομα TEXT(30), Έτος TEXT(4), Τιμή CURRENCY)

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τροποποίηση πίνακα

Για να τροποποιήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ALTER TABLE. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή ALTER TABLE για να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε (να αφαιρέσετε) στήλες ή περιορισμούς. Μια εντολή ALTER TABLE έχει την παρακάτω σύνταξη:

ALTER TABLE table_name predicate

το σημείο όπου κατηγορήματος μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα εξής:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου 10 χαρακτήρων, για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση κάθε αυτοκινήτου. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ALTER TABLE Αυτοκίνητα ADD COLUMN Κατάσταση TEXT(10)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ευρετηρίου

Για να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε έναν υπάρχοντα πίνακα, χρησιμοποιείτε μια εντολή CREATE INDEX. Η εντολή CREATE INDEX έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Τα μόνα απαιτούμενα στοιχεία είναι η εντολή CREATE INDEX, το όνομα του ευρετηρίου, το όρισμα ON, το όνομα του πίνακα που περιλαμβάνει τα πεδία, βάσει των οποίων θέλετε να δημιουργήσετε το ευρετήριο και η λίστα των πεδίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο.

 • Το όρισμα DESC προκαλεί δημιουργία του ευρετηρίου σε φθίνουσα σειρά, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, εάν εκτελείτε συχνά ερωτήματα τα οποία αναζητούν ανώτατες τιμές για το πεδίο ευρετηρίου ή που ταξινομούν το πεδίο ευρετηρίου σε φθίνουσα σειρά. Από προεπιλογή, δημιουργείται ένα ευρετήριο σε αύξουσα σειρά.

 • Το όρισμα με ΚΎΡΙΑ Καθορίζει το πεδίο με ευρετήριο ή τα πεδία του πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

 • Το όρισμα WITH DISALLOW NULL έχει ως αποτέλεσμα ότι το ευρετήριο απαιτεί την εισαγωγή μιας τιμής για το πεδίο ευρετηρίου — δηλαδή δεν επιτρέπονται τιμές null.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα με όνομα "Αυτοκίνητα" και με πεδία όπου αποθηκεύονται το όνομα, το έτος, η τιμή και η κατάσταση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία εξετάζετε για αγορά. Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας έχει γίνει μεγάλος και ότι συχνά συμπεριλαμβάνετε το πεδίο έτους στα ερωτήματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο στο πεδίο "Έτος", ώστε να βοηθήσετε τα ερωτήματά σας να αποδίδουν αποτελέσματα πιο γρήγορα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  CREATE INDEX Ευρετ.Έτους ON Αυτοκίνητα (Έτος)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία περιορισμού ή σχέσης

Ένας περιορισμός καθιερώνει μια λογική συνθήκη, την οποία πρέπει να ικανοποιούν ένα πεδίο ή ένας συνδυασμός πεδίων, όταν εισάγονται τιμές. Για παράδειγμα, ένας περιορισμός UNIQUE δεν επιτρέπει στο περιορισμένο πεδίο να αποδέχεται μια τιμή που μπορεί να δημιουργήσει διπλότυπο μιας υπάρχουσας τιμής για το πεδίο.

Μια σχέση είναι ένας τύπος περιορισμού που αναφέρεται σε τις τιμές ενός πεδίου ή συνδυασμό των πεδίων σε έναν άλλο πίνακα για να προσδιορίσετε εάν μπορεί να εισαχθεί μια τιμή στο πεδίο περιορισμένη ή συνδυασμό των πεδίων.

Για να δημιουργήσετε έναν περιορισμό, χρησιμοποιείτε έναν όρο CONSTRAINT στην εντολή CREATE TABLE ή ALTER TABLE. Υπάρχουν δύο είδη όρων CONSTRAINT: ένας για τη δημιουργία ενός περιορισμού σε ένα μόνο πεδίο και ένας άλλος για τη δημιουργία ενός περιορισμού σε πολλά πεδία.

Περιορισμοί για ένα πεδίο

Ένας όρος CONSTRAINT για ένα πεδίο ακολουθεί αμέσως μετά από τον ορισμό του πεδίου που περιορίζει και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα με όνομα "Αυτοκίνητα" και με πεδία όπου αποθηκεύονται το όνομα, το έτος, η τιμή και η κατάσταση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, τα οποία εξετάζετε για αγορά. Ας υποθέσουμε επίσης ότι συχνά ξεχνάτε να εισαγάγετε μια τιμή για την κατάσταση του αυτοκινήτου και ότι καταγράφετε πάντα αυτήν την πληροφορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμό του πεδίου "Κατάσταση", που δεν σας επιτρέπει να αφήσετε κενό το πεδίο, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ALTER TABLE Αυτοκίνητα ALTER COLUMN Κατάσταση TEXT CONSTRAINT ΑπαιτείταιΚατάσταση NOT NULL

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες τιμές στο πεδίο συνθήκη που πρέπει να είναι η ίδια. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα αυτοκίνητα έχουν μια τιμή συνθήκη κακή και άλλοι χρήστες έχουν εσφαλμένητιμή. Μετά την εκκαθάριση τιμών ώστε να είναι πιο συνεπείς, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα, που ονομάζεται CarCondition, με ένα πεδίο, με το όνομα συνθήκη, που περιέχει όλες τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συνθήκη με αυτοκίνητα:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  CREATE TABLE ΚατάστασηΑυτοκινήτου (Κατάσταση TEXT(10))

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 6. Για να εισαγάγετε τις τιμές από το πεδίο "Κατάσταση" του πίνακα "Αυτοκίνητα" στο νέο πίνακα "Κατάσταση Αυτοκινήτου", πληκτρολογήστε την ακόλουθη SQL στην καρτέλα αντικειμένου προβολής SQL:

  INSERT INTO ΚατάστασηΑυτοκινήτου SELECT DISTINCT Κατάσταση FROM Αυτοκίνητα;

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πρόταση SQL σε αυτό το βήμα είναι μια ερώτημα προσάρτησης. Σε αντίθεση με ένα ερώτημα ορισμού δεδομένων, ένα ερώτημα προσάρτησης τελειώνει με ελληνικό ερωτηματικό.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Για να απαιτείται ότι οποιαδήποτε νέα τιμή, που εισάγεται στο πεδίο "Κατάσταση" του πίνακα "Αυτοκίνητα", συμφωνεί με μια τιμή του πεδίου "Κατάσταση" στον πίνακα "Κατάσταση Αυτοκινήτου", μπορείτε στη συνέχεια να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των πινάκων "Κατάσταση Αυτοκινήτου" και "Αυτοκίνητα" στο πεδίο που ονομάζεται "Κατάσταση", χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ALTER TABLE Αυτοκίνητα ALTER COLUMN Κατάσταση TEXT CONSTRAINT ΚατάστασηFKey REFERENCES ΚατάστασηΑυτοκινήτου (Κατάσταση)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Περιορισμοί για πολλά πεδία

Ένας όρος CONSTRAINT πολλαπλών πεδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εκτός ενός όρου ορισμού πεδίου και έχει την ακόλουθη σύνταξη:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον πίνακα αυτοκινήτων. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει δύο εγγραφές στον πίνακα αυτοκίνητα έχουν το ίδιο σύνολο τιμών για το όνομα, έτος, συνθήκη και τιμή. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα ΜΟΝΑΔΙΚΌ περιορισμό που ισχύει για αυτά τα πεδία, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δεδομένων.

  Το πλέγμα σχεδίασης είναι κρυφό και εμφανίζεται η καρτέλα αντικειμένου της προβολής SQL.

 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη πρόταση SQL:

  ALTER TABLE Αυτοκίνητα ADD CONSTRAINT NoDupes UNIQUE (όνομα, έτος, κατάσταση, τιμή)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×