Δημιουργία ή επεξεργασία προβολών σε διαγράμματα μοντέλο βάσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να θεωρήσετε μιας προβολής ως ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Οι προβολές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση τις ίδιες πληροφορίες από πολλούς πίνακες ή εκθέσετε δεδομένα στους χρήστες χωρίς επιτρέποντάς τους χρήστες να αλλάξετε την πραγματική πίνακες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη προβολής σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Αντιστοίχιση στήλες από πίνακες σε μια προβολή

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας στήλης σε μια προβολή

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας προβολής

Κατάργηση μιας προβολής

Αναδιάταξη προβολών στο παράθυρο κώδικα

Ορισμός τιμής χώρο ονομάτων για οντότητα ή προβολή

Δημιουργία κώδικα για προβολές

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης;

Το πιθανότερο είναι ότι η έκδοση του Microsoft Office Visio δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που αναζητάτε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Είναι το όνομα της έκδοσης της επάνω γραμμής του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου.

Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες reverse engineering για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, με τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει προώθηση μηχανικής (δηλαδή, με τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για τη δημιουργία κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια της βάσης δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αποσυμπίληση και προώθηση μηχανικής, στο Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες. Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες συμπεριλαμβάνεται στο MSDN Premium συνδρομή, που είναι διαθέσιμη με το Visual Studio Professional και το Visual Studio Team System βάσει ρόλων εκδόσεις.

Προσθήκη προβολής σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

 • Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Προβολή στη σελίδα σχεδίου.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση στήλες από πίνακες σε μια προβολή

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων που περιέχει την προβολή που θέλετε να προσθέσετε στήλες σε.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην προβολή και, στη συνέχεια, στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πεδίο Φυσικό όνομα από μια κενή γραμμή και πληκτρολογήστε το όνομα της στήλης. Επαναλάβετε για κάθε στήλη που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Το προεπιλεγμένο όνομα για τη νέα στήλη ακολουθεί τις συμβάσεις ονομασίας που καθορίσατε στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις μοντελοποίησης. Για να αλλάξετε το όνομα της στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή το προεπιλεγμένο όνομα στήλης και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Επαναλάβετε για κάθε στήλη που θέλετε να προσθέσετε στην προβολή.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα της στήλης του οποίου θέλετε να ορίσετε τις ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή των ιδιοτήτων στηλών, στην καρτέλα προέλευση, κάντε κλικ στην επιλογή γνωστή στήλη από άλλον πίνακα ή προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε μια στήλη, επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα των πινάκων και προβολών στο διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για κάθε στήλη που προσθέσατε στο βήμα 3.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας στήλης σε μια προβολή

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην προβολή που περιέχει τις στήλες που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες στη λίστα " κατηγορίες " στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή των ιδιοτήτων στηλών, κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας.

 5. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας προβολής

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην προβολή του οποίου τις ιδιότητες που θέλετε να επεξεργαστείτε για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην κατηγορία που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας.

Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας προβολής

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

 2. Στη σελίδα σχεδίου, κάντε κλικ στην προβολή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να καταργήσετε την προβολή από τη σελίδα σχεδίου, καθώς και από το μοντέλο και στο παράθυρο πινάκων και προβολών.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή όχι, για να καταργήσετε την προβολή από τη σελίδα σχεδίου, αλλά όχι από το μοντέλο ή το παράθυρο πινάκων και προβολών.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου όταν διαγράφετε ένα αντικείμενο από το διάγραμμα, στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή μοντελοποίηση και, στη συνέχεια, στο Διάγραμμα λογική tab στο το μοντελοποίησης βάσης δεδομένων Προτιμήσεις διαλόγου στην περιοχή κατά την κατάργηση ενός αντικειμένου από το διάγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρωτήστε χρήστη τι να κάνετε. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να καταργήσετε την προβολή από το μοντέλο, κάντε κλικ στην προβολή στο παράθυρο πινάκων και προβολών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη προβολών στο παράθυρο κώδικα

 1. Εάν το παράθυρο κώδικα δεν είναι ήδη ανοιχτή, στο μενού βάσης δεδομένων, επιλέξτε την Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κώδικα για να ανοίξετε το παράθυρο.

  Σημείωση: Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο πρότυπο με το Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

 2. Σύρετε την προβολή που θέλετε να αλλάξετε τη σειρά σε μια νέα θέση στο παράθυρο.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός τιμής χώρο ονομάτων για οντότητα ή προβολή

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην οντότητα ή προβολή των οποίων χώρο ονομάτων που θέλετε να ορίσετε για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

 3. Στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακριτικό κείμενο στο πλαίσιο χώρο ονομάτων.

Το μοντέλο βάσης δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κώδικα για προβολές

 1. Σύρετε ένα σχήμα Προβολή από το Σχέσης οντοτήτων ή Σχεσιακού αντικειμένου στάμπο.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

 3. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή SQL.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο παράθυρο SQL.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×