Δημιουργία ή επεξεργασία εφαρμογής-στόχου ασφαλούς αποθήκευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά δεδομένα (όπως δεδομένα από άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές ή πόρους συνεργατών σας) στο SharePoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) σε συνδυασμό με την Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων. Επίσης, μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες BCS και την Ασφαλή αποθήκευση διαπιστευτηρίων απευθείας στο κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Η εξωτερική προέλευση δεδομένων στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε ονομάζεται "Εφαρμογή-στόχος ασφαλούς αποθήκευσης" ή απλώς "Εφαρμογή-στόχος".

Οι υπηρεσίες BCS σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε μια σύνδεση με την εφαρμογή-στόχο και η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται από την εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης

Δημιουργία εφαρμογής-στόχου

Επεξεργασία ρυθμίσεων μιας εφαρμογής-στόχου

Ορισμός διαπιστευτηρίων μιας εφαρμογής-στόχου

Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης

Αυτή η υπηρεσία του SharePoint διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα εξωτερικών επιχειρηματικών εφαρμογών. Προκειμένου να κατανοήσετε το λόγο για τον οποίο η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε χώρους αποθήκευσης εξωτερικών δεδομένων ενδέχεται να μην είναι ίδια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο SharePoint Online. Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια σελίδα του SharePoint Online που εμφανίζει πληροφορίες από ένα σύστημα εξωτερικών δεδομένων, το SharePoint πρέπει να υποβάλει ξεχωριστό αίτημα για την ανάκτηση πληροφοριών από το σύστημα εξωτερικών δεδομένων. Αυτό πρέπει να γίνει με διαπιστευτήρια που είναι γνωστά στο σύστημα εξωτερικών δεδομένων, προκειμένου το αίτημα για το περιεχόμενο να υποβληθεί με επιτυχία. Μόνο τότε μπορεί το SharePoint να εμφανίσει τις πληροφορίες από το σύστημα εξωτερικών δεδομένων στη σελίδα. Η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια του συστήματος εξωτερικών δεδομένων ακριβώς για αυτόν το λόγο.

Η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων είναι σχεδιασμένη για τη δημιουργία αντιστοίχισης στο παρασκήνιο μεταξύ μιας ομάδας χρηστών στο SharePoint και ενός μεμονωμένου χρήστη που είναι γνωστός στο σύστημα εξωτερικών δεδομένων. Όταν οι παράμετροι της Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων έχουν ρυθμιστεί σωστά, συμβαίνουν τα εξής:

 • Ένας χρήστης πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας μέσω των υπηρεσιών Internet Information Services (τεχνολογία διακομιστή web που υποστηρίζει τις τεχνολογίες του SharePoint) στο SharePoint Online, χρησιμοποιώντας έγκυρα διαπιστευτήρια.

 • Στο SharePoint Online, η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων χρησιμοποιεί αντιστοιχισμένα διαπιστευτήρια τα οποία είναι γνωστά στην εξωτερική επιχειρηματική εφαρμογή, ώστε να αποδώσει τυχόν απαραίτητα εξωτερικά δεδομένα στην τοποθεσία για το χρήστη, του οποίου η ταυτότητα έχει ελεγχθεί.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων είναι η εξάλειψη των μηνυμάτων ελέγχου ταυτότητας για τους χρήστες. Όταν οι χρήστες περιηγούνται σε σελίδες του SharePoint Online που παρέχουν πρόσβαση σε συστήματα εξωτερικών δεδομένων, η Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων είναι ενεργή στο παρασκήνιο, ελέγχοντας τα δικαιώματα των χρηστών και παρέχοντας αντιστοιχισμένα διαπιστευτήρια στα εξωτερικά δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα απαιτούμενα δεδομένα χωρίς να απαιτείται καταχώρηση συγκεκριμένων ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης για την εξωτερική εφαρμογή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία εφαρμογής-στόχου

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint Online.

 2. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφαλής αποθήκευση διαπιστευτηρίων

 3. Στην ομάδα Διαχείριση εφαρμογών-στόχων στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας του Κέντρου διαχείρισης του SharePoint Online για τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας εφαρμογής-στόχου ασφαλούς αποθήκευσης.

 1. Στην ενότητα Ρυθμίσεις εφαρμογής-στόχου, εισαγάγετε τιμές για τα εξής πεδία:

 2. Αναγνωριστικό εφαρμογής-στόχου. Ίσως σας φανεί χρήσιμο να αντιστοιχίσετε ένα χαρακτηριστικό όνομα. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε με την προέλευση που περιέχει δεδομένα εργαζομένων, μπορείτε να καταχωρήσετε Εφαρμογή-στόχος_εργαζομένων.

 3. Εμφανιζόμενο όνομα. Αυτό το πεδίο πρέπει να διαθέτει ένα όνομα φιλικό προς το χρήστη για την εφαρμογή-στόχο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Δεδομένα εργαζομένων.

 4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας Πληκτρολογήστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν κάνουν ερωτήσεις.

 5. Τύπος εφαρμογής-στόχου. Από προεπιλογή, το SharePoint Online χρησιμοποιεί τον τύπο Ομάδα με περιορισμούς.

 6. Στην ενότητα Πεδία διαπιστευτηρίων, εισαγάγετε τα Ονόματα πεδίων και Τύπους πεδίων για τα διαπιστευτήρια που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα στην εφαρμογή προορισμού. Αυτά τα πεδία καθορίζουν πώς θα αντιστοιχίσετε ταυτότητας στην υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων. Από προεπιλογή, τα πεδία διαπιστευτηρίων λίστας το Όνομα χρήστη των Windows και Τον κωδικό πρόσβασης των Windows με αντίστοιχα τύπους πεδίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και καθορίζει ότι ο κωδικός πρόσβασης αποκρύπτεται.

 7. Στην ενότητα Διαχειριστές εφαρμογής-στόχου, εισαγάγετε μια λίστα χρηστών ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε το όνομα μιας ομάδας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συνήθως το λογαριασμό του διαχειριστή του SharePoint Online ή ενός καθολικού διαχειριστή.

 8. Στην ενότητα Μέλη εισαγάγετε μια λίστα χρηστών ή ομάδων χρηστών του SharePoint Online που χρειάζονται πρόσβαση στην εφαρμογή-στόχο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε το όνομα μιας ομάδας που θέλετε να αντιστοιχίσετε στην εφαρμογή-στόχο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποδεχθείτε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων και να επιστρέψετε στη σελίδα της Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων. Η νέα εφαρμογή-στόχος εμφανίζεται στη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ρυθμίσεων μιας εφαρμογής-στόχου

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint Online

 2. Επιλέξτε Ασφαλής αποθήκευση διαπιστευτηρίων στη Γρήγορη εκκίνηση.

 3. Επιλέξτε μια υπάρχουσα εφαρμογή-στόχο από τη λίστα των εφαρμογών-στόχων.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένα πεδία στη σελίδα "Επεξεργασία" δεν είναι διαθέσιμα. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων δεν είναι δυνατή. Αφού δημιουργήσετε μια εφαρμογή-στόχο, δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία Αναγνωριστικό εφαρμογής-στόχου, Τύπος εφαρμογής-στόχου ή Πεδία διαπιστευτηρίων.

 1. Επιλέξτε κάποιο από τα στοιχεία που ακολουθούν για την επεξεργασία των περιεχομένων:

  • Εμφανιζόμενο όνομα

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας

  • Διαχειριστές εφαρμογής-στόχου

  • Μέλη

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός διαπιστευτηρίων μιας εφαρμογής-στόχου

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint Online.

 2. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφαλής αποθήκευση διαπιστευτηρίων.

 3. Επιλέξτε μια μεμονωμένη εφαρμογή-στόχο από τη λίστα, εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερες από μία.

 4. Στην ομάδα Διαπιστευτήρια της Κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός. Η ενέργεια αυτή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός διαπιστευτηρίων για εφαρμογή-στόχο ασφαλούς αποθήκευσης (Ομάδα). Κατά τον ορισμό διαπιστευτηρίων, αντιστοιχίζετε μια ομάδα εφαρμογών-στόχου σε ένα σύνολο διαπιστευτηρίων για ένα σύστημα εξωτερικών δεδομένων.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Ορισμός διαπιστευτηρίων για εφαρμογή-στόχο ασφαλούς αποθήκευσης". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης για μια εξωτερική προέλευση δεδομένων

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός διαπιστευτηρίων για εφαρμογή-στόχο ασφαλούς αποθήκευσης (Ομάδα) πληκτρολογήστε τις τιμές διαπιστευτηρίων που θέλετε. Τα πεδία διαπιστευτηρίων που εισάγετε εφαρμόζονται στο σύστημα εξωτερικών δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ακόλουθων πεδίων. Αυτά τα πεδία καθορίζουν την αντιστοίχιση ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων για την εφαρμογή-στόχο: Όνομα εφαρμογής-στόχου, Αναγνωριστικό εφαρμογής-στόχου και Κάτοχοι διαπιστευτηρίων.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να είστε προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. Εάν εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που δεν είναι σωστός, δεν θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με το σφάλμα. Αντί για αυτό, θα είστε σε θέση να συνεχίσετε με τη ρύθμιση παραμέτρων. Ωστόσο, τα σφάλματα μπορεί να προκύψουν αργότερα, όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα μέσω των υπηρεσιών BCS. Επίσης, εάν ο κωδικός πρόσβασης για την εξωτερική προέλευση δεδομένων ενημερωθεί, πρέπει να επιστρέψετε σε αυτήν τη σελίδα για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο τα διαπιστευτήρια του κωδικού πρόσβασης.

 6. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή τιμών για τα πεδία διαπιστευτηρίων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×