Δημιουργία ή εκτέλεση μακροεντολής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Word, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε εργασίες που χρησιμοποιούνται συχνά με τη δημιουργία και εκτέλεση μακροεντολών. Μια μακροεντολή είναι μια σειρά εντολών και οδηγιών που ομαδοποιείτε ως μία εντολή για την ολοκλήρωση μιας εργασίας αυτόματα.

Για να εξοικονομήσετε χρόνο στις εργασίες που εκτελείτε συχνά, συγκεντρώστε τα απαραίτητα βήματα σε μια μακροεντολή. Πρώτα, καταγράφετε τη μακροεντολή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελέσετε τη μακροεντολή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή πατώντας ένα συνδυασμό πλήκτρων. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα τη δημιουργήσετε.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Μακροεντολές > Καταγραφή μακροεντολής.

  Εντολή "Καταγραφή μακροεντολής"

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

  Πλαίσιο ονόματος μακροεντολής

 3. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μακροεντολή σε οποιαδήποτε νέα έγγραφα δημιουργήσετε, βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο Αποθήκευση μακροεντολής σε αναγράφεται η ένδειξη Όλα τα έγγραφα (Normal.dotm).

  Πλαίσιο για επιλογή θέσης αποθήκευσης μιας μακροεντολής

 4. Για να εκτελέσετε τη μακροεντολή σας όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπί.

  Κάντε κλικ για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε ένα κουμπί

 5. Κάντε κλικ στη νέα μακροεντολή (το όνομά της είναι κάπως έτσι: Normal.NewMacros.<το όνομα της μακροεντολής σας>) και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Η μακροεντολή και το κουμπί "Προσθήκη"

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  Κουμπί "Τροποποίηση" στο πλαίσιο "Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης"

 7. Επιλέξτε μια εικόνα κουμπιού, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK στα δύο παράθυρα διαλόγου.

  Επιλογές κουμπιού στο πλαίσιο "Τροποποίηση κουμπιού"

 8. Τώρα ήρθε η ώρα να καταγράψετε τα βήματα. Κάντε κλικ στις εντολές ή πατήστε τα πλήκτρα για κάθε βήμα στην εργασία. Το Word καταγράφει τα κλικ και τα πατήματα πλήκτρων.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε κείμενο ενώ καταγράφετε τη μακροεντολή σας. Οι μακροεντολές δεν καταγράφουν επιλογές που γίνονται με το ποντίκι.

 9. Για να σταματήσετε την καταγραφή, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Μακροεντολές > Διακοπή καταγραφής.

  Εντολή "Διακοπή καταγραφής"

Το κουμπί για τη μακροεντολή σας εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης.

Κουμπί μακροεντολής στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης

Για να εκτελέσετε τη μακροεντολή, κάντε κλικ στο κουμπί.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Μακροεντολές > Καταγραφή μακροεντολής.

  Εντολή "Καταγραφή μακροεντολής"

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

  Πλαίσιο ονόματος μακροεντολής

 3. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μακροεντολή σε οποιαδήποτε νέα έγγραφα δημιουργήσετε, βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο Αποθήκευση μακροεντολής σε αναγράφεται η ένδειξη Όλα τα έγγραφα (Normal.dotm).

  Πλαίσιο για επιλογή θέσης αποθήκευσης μιας μακροεντολής

 4. Για να εκτελείτε τη μακροεντολή σας όταν πατάτε μια συντόμευση πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο.

  Κάντε κλικ για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε μια συντόμευση πληκτρολογίου

 5. Πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό πλήκτρων στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης.

 6. Ελέγξτε αν αυτός ο συνδυασμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε κάτι άλλο. Αν έχει ήδη αντιστοιχιστεί, δοκιμάστε ένα διαφορετικό συνδυασμό.

 7. Για να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου σε κάθε νέο έγγραφο που θα δημιουργήσετε, βεβαιωθείτε ότι στο πλαίσιο Αποθήκευση αλλαγών σε αναγράφεται η ένδειξη Normal.dotm.

 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιστοίχιση.

 9. Τώρα ήρθε η ώρα να καταγράψετε τα βήματα. Κάντε κλικ στις εντολές ή πατήστε τα πλήκτρα για κάθε βήμα στην εργασία. Το Word καταγράφει τα κλικ και τα πατήματα πλήκτρων.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε κείμενο ενώ καταγράφετε τη μακροεντολή σας. Οι μακροεντολές δεν καταγράφουν επιλογές που γίνονται με το ποντίκι.

 10. Για να σταματήσετε την καταγραφή, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Μακροεντολές > Διακοπή καταγραφής.

  Εντολή "Διακοπή καταγραφής"

Για να εκτελέσετε τη μακροεντολή, πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης πληκτρολογίου.

Για να εκτελέσετε μια μακροεντολή, κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου, ή μπορείτε να εκτελέσετε τη μακροεντολή από τη λίστα Μακροεντολές.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Μακροεντολές > Προβολή μακροεντολών.

  Εντολή "Προβολή μακροεντολών"

 2. Στη λίστα στην περιοχή Όνομα μακροεντολής, κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

Για να κάνετε μια μακροεντολή από ένα έγγραφο διαθέσιμη σε όλα τα νέα έγγραφα, προσθέστε τη στο πρότυπο Normal.dotm.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει τη μακροεντολή.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Μακροεντολές > Προβολή μακροεντολών.

  Εντολή "Προβολή μακροεντολών"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Οργάνωση.

  Κουμπί "Οργάνωση" στο πλαίσιο "Προβολή μακροεντολών"

 4. Κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να προσθέσετε στο πρότυπο Normal.dotm και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στο στοιχείο Μακροεντολές.

 3. Κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε.

 4. Στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα και προσαρμόστε την ομάδα όπου θέλετε να προσθέσετε τη μακροεντολή.

Αν δεν διαθέτετε προσαρμοσμένη ομάδα, κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα ομάδα. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προσαρμοσμένη ομάδα σας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία για να επιλέξετε μια εικόνα για τη μακροεντολή και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στο κουμπί Μακροεντολές.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

  Σημείωση: Αν μπορείτε να δώσετε μια νέα μακροεντολή το ίδιο όνομα με μια ενσωματωμένη μακροεντολή στο Word, το νέο ενέργειες μακροεντολών θα αντικαταστήσει την ενσωματωμένη μακροεντολή. Για να προβάλετε μια λίστα των ενσωματωμένων μακροεντολών, κάντε κλικ στην επιλογή Εντολές του Word στη λίστα των μακροεντολών στο.

 3. Στη λίστα μακροεντολές σε, κάντε κλικ στο πρότυπο ή έγγραφο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή.

  Για να κάνετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα τη μακροεντολή σας, φροντίστε να κάνετε κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να ανοίξετε την Επεξεργασία Visual Basic.

Αφού ανοίξετε την Επεξεργασία Visual Basic, ενδέχεται να θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με Visual Basic for Applications. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για το Microsoft Visual Basic, στο μενού Βοήθεια ή πατήστε το πλήκτρο F1.

Μπορείτε να καταγράψετε μια ακολουθία ενεργειών ή μπορείτε να συντάξετε μια μακροεντολή από την αρχή, εισάγοντας Visual Basic για εφαρμογές κωδικό στο το Επεξεργασία Visual Basic.

Σημείωση: Για να εργαστείτε με μακροεντολές στο Office Word 2007, πρέπει να εμφανίσετε την καρτέλα Προγραμματιστής.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλή.

 3. Στην περιοχή καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Word, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

  Σημείωση: Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στην εντολή Καταγραφή μακροεντολής.

  Ομάδα "Κώδικας" στην καρτέλα "Προγραμματιστής"
 2. Στο πλαίσιο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

  Σημείωση: Αν μπορείτε να δώσετε μια νέα μακροεντολή το ίδιο όνομα με μια ενσωματωμένη μακροεντολή στο Office Word 2007, οι ενέργειες της νέας μακροεντολής θα αντικαταστήσει την ενσωματωμένη μακροεντολή. Για να προβάλετε μια λίστα των ενσωματωμένων μακροεντολών, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολές. Στη λίστα μακροεντολές σε, κάντε κλικ στην επιλογή Εντολές του Word.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση μακροεντολής σε, κάντε κλικ στην επιλογή το πρότυπο ή το έγγραφο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή.

  Σημαντικό: Για να κάνετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα τη μακροεντολή σας, φροντίστε να κάνετε κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή πληκτρολογήστε μια περιγραφή της μακροεντολής.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Έναρξη εγγραφής    Για να ξεκινήσει η καταγραφή της μακροεντολής χωρίς να την εκχωρήσετε σε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης ή σε ένα πλήκτρο συντόμευσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Κουμπί "Δημιουργία"    Για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί.

   2. Στην περιοχή Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, επιλέξτε το έγγραφο (ή όλα τα έγγραφα) για το οποίο θέλετε να προσθέσετε τη μακροεντολή στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

    Σημαντικό: Για να κάνετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα τη μακροεντολή σας, φροντίστε να κάνετε κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

   3. Στην περιοχή Επιλογή εντολών από το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να καταγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

   4. Για να προσαρμόσετε το κουμπί, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

   5. Στην περιοχή σύμβολο, κάντε κλικ στο σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το κουμπί.

   6. Στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα της μακροεντολής που θέλετε να εμφανίσετε.

   7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές για να ξεκινήσει η καταγραφή της μακροεντολής.

    Το σύμβολο που επιλέγετε εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Το όνομα που πληκτρολογείτε εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του συμβόλου.

  • Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου    Για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε μια συντόμευση πληκτρολογίου, κάντε τα εξής:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο.

   2. Στο πλαίσιο εντολές, κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να καταγράψετε.

   3. Στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης, πληκτρολογήστε την ακολουθία πλήκτρων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να ξεκινήσει η καταγραφή της μακροεντολής.

 6. Εκτελέστε τις ενέργειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στη μακροεντολή.

  Σημείωση: Κατά την καταγραφή μιας μακροεντολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι, κάντε κλικ στην επιλογή εντολές και επιλογές, αλλά όχι για να επιλέξετε κείμενο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα επιλέξτε κείμενο.

 7. Για να διακόψετε την καταγραφή των ενεργειών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή καταγραφής στην ομάδα κώδικας.

Αλλάξτε τη συντόμευση πληκτρολογίου για μια μακροεντολή

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Δίπλα στην επιλογή συντομεύσεις πληκτρολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή μακροεντολές.

 5. Στη λίστα των μακροεντολών, κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να αλλάξετε.

 6. Στο πλαίσιο Νέο πλήκτρο συντόμευσης, πληκτρολογήστε το συνδυασμό πλήκτρων που θέλετε να επιλέξετε.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκχώρηση ένα συνδυασμό πλήκτρων που χρησιμοποιείτε ήδη για να εκτελέσετε μια διαφορετική εργασία.

 8. Στη λίστα Αποθήκευση αλλαγών σε, κάντε κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε τη μακροεντολή σας.

  Σημαντικό: Για να κάνετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα τη μακροεντολή σας, φροντίστε να κάνετε κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στο κουμπί Μακροεντολές.

  Ομάδα "Κώδικας" στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

 2. Στη λίστα στην περιοχή όνομα μακροεντολής, κάντε κλικ στη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Κώδικας, κάντε κλικ στο κουμπί Μακροεντολές.

  Ομάδα "Κώδικας" στην καρτέλα "Προγραμματιστής"

 2. Στο πλαίσιο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

  Σημείωση: Αν μπορείτε να δώσετε μια νέα μακροεντολή το ίδιο όνομα με μια ενσωματωμένη μακροεντολή στο Office Word 2007, οι ενέργειες της νέας μακροεντολής θα αντικαταστήσει την ενσωματωμένη μακροεντολή. Για να προβάλετε μια λίστα των ενσωματωμένων μακροεντολών, κάντε κλικ στην επιλογή Εντολές του Word στη λίστα των μακροεντολών στο.

 3. Στη λίστα μακροεντολές σε, κάντε κλικ στην επιλογή το πρότυπο ή το έγγραφο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή.

  Για να κάνετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα τη μακροεντολή σας, φροντίστε να κάνετε κλικ στο πρότυπο Normal.dotm.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να ανοίξετε την Επεξεργασία Visual Basic.

Αφού ανοίξετε την Επεξεργασία Visual Basic, ενδέχεται να θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με Visual Basic for Applications. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για το Microsoft Visual Basic, στο μενού Βοήθεια ή πατήστε το πλήκτρο F1.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×