Δημιουργία ή διαγραφή συλλογής τοποθεσιών

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς οι καθολικοί διαχειριστές του Office 365 και οι διαχειριστές του SharePoint μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν συλλογές τοποθεσιών στο SharePoint Online.

Σημειώσεις: Αυτό το άρθρο καλύπτει τις κλασικές τοποθεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και διαγραφή τοποθεσιών ομάδας που διαθέτουν μια ομάδα του Office 365 και τοποθεσίες επικοινωνίας, ανατρέξτε στα θέματα:

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους συλλογών τοποθεσιών στο SharePoint Online. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τοποθεσίες για συνεργασία σε έργα, τοποθεσίες για αποθήκευση εγγραφών και τοποθεσίες για σελίδες πύλης intranet. Ορισμένα προηγούμενα προγράμματα του Office 365 μπορεί να έχουν μόνο μία συλλογή τοποθεσιών. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Όρια για προηγούμενα προγράμματα του Office 365 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Πόροι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τοποθεσίες.

  Τοποθεσίες διαχείρισης του Office 365
 4. Επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας.

  Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τις παραπάνω επιλογές, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία > Ιδιωτική συλλογή τοποθεσιών. Σελίδα συλλογής τοποθεσιών με επιλεγμένη την εντολή Δημιουργία

 5. Συμπληρώστε τις ιδιότητες της νέας συλλογής τοποθεσιών:

  Πλαίσιο διαλόγου "Δημιουργία" της συλλογής τοποθεσιών (πάνω μισό)
  • Στο πλαίσιο Τίτλος, εισαγάγετε ένα όνομα για τη συλλογή τοποθεσιών.

  • Στις αναπτυσσόμενες λίστες Διεύθυνση τοποθεσίας Web, επιλέξτε ένα όνομα τομέα και μια διαδρομή URL—είτε /sites/ είτε /teams/—και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα διεύθυνσης URL για τη συλλογή τοποθεσιών.

  • Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή γλώσσας, επιλέξτε μια γλώσσα για τη συλλογή τοποθεσιών. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας πολλαπλών γλωσσών του SharePoint στις τοποθεσίες σας, αλλά η κύρια γλώσσα μιας συλλογής τοποθεσιών παραμένει αυτή που επιλέγετε εδώ.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Είναι σημαντικό να επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα για τη συλλογή τοποθεσιών, γιατί μόλις ρυθμιστεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Μετά τη δημιουργία μιας συλλογής τοποθεσιών, επαληθεύστε ότι η γλώσσα και οι τοπικές ρυθμίσεις είναι ακριβείς. (Για παράδειγμα, μια τοποθεσία που έχει δημιουργηθεί για κινεζικά θα έχει τις τοπικές ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στην Κίνα.)

  • Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, στην περιοχή Επιλογή προτύπου, επιλέξτε το πρότυπο που περιγράφει καλύτερα το σκοπό της συλλογής τοποθεσιών σας. Για παράδειγμα, εάν η συλλογή τοποθεσιών σας θα χρησιμοποιείται για τη συνεργασία μιας ομάδας, επιλέξτε Τοποθεσία ομάδας.

   Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προτύπων για τη δημιουργία διαφορετικών ειδών τοποθεσιών στο SharePoint Online.

  • Στο πλαίσιο Ζώνη ώρας, επιλέξτε τη ζώνη ώρας που είναι κατάλληλη για τη θέση της συλλογής τοποθεσιών.

  • Στο πλαίσιο Διαχειριστής, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Έλεγχος ονομάτων ή Αναζήτηση για να βρείτε το χρήστη που θέλετε να ορίσετε ως διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών.

  • Στο πλαίσιο Όριο χώρου αποθήκευσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό των megabyte (MB) που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτή τη συλλογή τοποθεσιών. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό που εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο.

  • Στο πλαίσιο Όριο πόρων διακομιστή, αποδεχθείτε το προεπιλεγμένο όριο πόρων. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει πλέον τα ποσά πόρων που είναι διαθέσιμα για τη συλλογή τοποθεσιών.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η νέα συλλογή τοποθεσιών θα εμφανίζεται στη λίστα διευθύνσεων URL. Η διεύθυνση URL είναι η τοποθεσία της συλλογής τοποθεσιών στην οποία ο διαχειριστής μπορεί να ξεκινήσει τη δημιουργία και τη διαχείριση των τοποθεσιών.

Οι συλλογές τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί μετακινούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών και διατηρούνται για 30 ημέρες. Όταν διαγράφετε μια συλλογή τοποθεσιών, διαγράφετε όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν, όπως:

 • Βιβλιοθήκες εγγράφων και αρχεία.

 • Λίστες και δεδομένα λίστας.

 • Ρυθμίσεις και ιστορικό τοποθεσίας.

 • Τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους.

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τους κατόχους της συλλογής τοποθεσιών και των δευτερευουσών τοποθεσιών πριν να διαγράψετε μια συλλογή τοποθεσιών, ώστε να μπορούν να μετακινήσουν τα δεδομένα τους σε άλλη θέση και επίσης, να ενημερώσουν τους χρήστες όταν διαγραφούν οι τοποθεσίες. Για να διαγράψετε μια κλασική τοποθεσία:

 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε μία συλλογή ή σε πολλές συλλογές τοποθεσιών που θέλετε να διαγράψετε.

 5. Στην καρτέλα Συλλογές τοποθεσιών, επιλέξτε Διαγραφή.

  Σελίδα συλλογής τοποθεσιών με επιλεγμένη την εντολή Διαγραφή
 6. Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή συλλογών τοποθεσιών και, στη συνέχεια,επιλέξτε Διαγραφή.

  Πλαίσιο διαλόγου "Διαγραφή" της συλλογής τοποθεσιών

Για τοποθεσίες που έχουν μια ομάδα του Office 365, διαγράψτε την ομάδα για να διαγράψετε την τοποθεσία:

 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Στο αριστερό παράθυρο τμήμα παραθύρου επιλέξτε Ομάδες > Ομάδες.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών

Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες

Επαναφορά διαγραμμένων στοιχείων από τον κάδο ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×