Μορφοποίηση

Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Excel προσφέρει πολλές επιλογές για την εμφάνιση των αριθμών ως ποσοστά, νομισματικές μονάδες, ημερομηνίες κ.λπ. Εάν αυτές οι ενσωματωμένες μορφές δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας, μπορείτε να προσαρμόσετε μια ενσωματωμένη μορφή αριθμού για να δημιουργήσετε τη δική σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των κωδικών μορφής των αριθμών, καλό είναι να ανατρέξετε στις οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή της μορφής αριθμού προτού ξεκινήσετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναθεώρηση οδηγιών για την προσαρμογή μορφής αριθμού

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

Διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

Αναθεώρηση οδηγιών για την προσαρμογή μορφής αριθμού

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού, ξεκινάτε επιλέγοντας ως σημείο εκκίνησης μια μορφή αριθμού από τις ενσωματωμένες μορφές. Μπορείτε, στη συνέχεια, να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ενότητες του κωδικού μορφής, ώστε να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

Μια μορφή αριθμού μπορεί να περιέχει έως τέσσερεις ενότητες κωδικού, διαχωρισμένες με ελληνικό ερωτηματικό (;). Αυτές οι ενότητες κωδικού προσδιορίζουν τη μορφή των θετικών αριθμών, των αρνητικών αριθμών, των μηδενικών τιμών και του κειμένου, με αυτή τη σειρά.

<ΘΕΤΙΚΟΣ>;<ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ>;<ΜΗΔΕΝ>;<ΚΕΙΜΕΝΟ>

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενότητες κωδικού για να δημιουργήσετε τις εξής προσαρμοσμένες μορφές:

[Μπλε]#.##0,00_);[Κόκκινο](#.##0,00);0,00;"πωλήσεις "@

Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε όλες τις ενότητες κωδικού στην προσαρμοσμένη μορφή αριθμού σας. Εάν καθορίσετε μόνο δύο ενότητες κωδικού για την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού, η πρώτη ενότητα χρησιμοποιείται για τους θετικούς αριθμούς και τις μηδενικές τιμές και η δεύτερη ενότητα χρησιμοποιείται για τους αρνητικούς αριθμούς. Εάν καθορίσετε μόνο μία ενότητα κωδικού, αυτή χρησιμοποιείται για όλους τους αριθμούς. Εάν θέλετε να παραλείψετε μια ενότητα κωδικού και να συμπεριλάβετε μια επόμενη ενότητα κωδικού, πρέπει να συμπεριλάβετε το τελικό ελληνικό ερωτηματικό για την ενότητα που παραλείπετε.

Οι οδηγίες που ακολουθούν πρέπει να είναι χρήσιμες για την προσαρμογή τυχόν ενοτήτων κωδικού μορφής αριθμού.

Οδηγίες για τη συμπερίληψη κειμένου και την προσθήκη διαστήματος

 • Εμφάνιση κειμένου και αριθμών    Για να εμφανίσετε και κείμενο και αριθμούς σε ένα κελί, περικλείστε τους χαρακτήρες κειμένου σε διπλά εισαγωγικά ("") ή πληκτρολογήστε πριν από ένα μεμονωμένο χαρακτήρα με μια ανάστροφη κάθετο (\). Συμπεριλάβετε τους χαρακτήρες στην κατάλληλη ενότητα των κωδικών μορφής. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τη μορφή $0.00 "Πλεόνασμα"; $-0.00 "έλλειψη" για να εμφανίσετε ένα θετικό ποσό ως "Πλεόνασμα" και μια αρνητική τιμή ως "$-125,74." Σημειώστε ότι υπάρχει ένα χαρακτήρα κενού διαστήματος πριν από την "Πλεόνασμα" και "Έλλειψη" σε κάθε τμήμα κώδικα.

  Οι χαρακτήρες που ακολουθούν εμφανίζονται χωρίς τη χρήση εισαγωγικών.

$

Σύμβολο δολαρίου

+

Σύμβολο συν

(

Αριστερή παρένθεση

:

Άνω και κάτω τελεία

^

Τόνος σιρκουμφλέξ (σύμβολο εκθέτη)

'

Απόστροφος

{

Αριστερό άγκιστρο

<

Σύμβολο μικρότερου

=

Σύμβολο ισότητας

-

Σύμβολο μείον

/

Κάθετος

)

Δεξιά παρένθεση

!

Θαυμαστικό

&

Εμπορικό "και"

~

Περισπωμένη

}

Δεξιό άγκιστρο

>

Σύμβολο μεγαλύτερου

Χαρακτήρας κενού διαστήματος

 • Συμπερίληψη ενότητας για καταχώρηση κειμένου    Εάν συμπεριλαμβάνεται, μια ενότητα κειμένου είναι πάντα η τελευταία ενότητα στη μορφή αριθμού. Συμπεριλάβετε το χαρακτήρα "παπάκι" (@) στην ενότητα όπου θέλετε να εμφανίζεται τυχόν κείμενο που πληκτρολογείτε σε ένα κελί. Εάν παραληφθεί από την ενότητα κειμένου ο χαρακτήρας @, δεν εμφανίζεται το κείμενο που πληκτρολογείτε. Εάν θέλετε να εμφανίζονται πάντα συγκεκριμένοι χαρακτήρες κειμένου με το κείμενο που πληκτρολογείται, περικλείστε το πρόσθετο κείμενο σε διπλά εισαγωγικά (" "). Για παράδειγμα, "μικτά έσοδα για "@

  Εάν η μορφή δεν περιλαμβάνει μια ενότητα κειμένου, τυχόν μη αριθμητικές τιμές που πληκτρολογείτε σε ένα κελί με εφαρμοσμένη αυτήν τη μορφή, δεν επηρεάζονται από αυτή τη μορφή. Επίσης, ολόκληρο το κελί μετατρέπεται σε κείμενο.

 • Προσθήκη διαστημάτων    Για να δημιουργήσετε ένα διάστημα που είναι στο πλάτος ενός χαρακτήρα σε μια μορφή αριθμού, συμπεριλάβετε το χαρακτήρα της κάτω παύλας (_), ακολουθούμενο από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, όταν σημειώνετε μια κάτω παύλα μαζί με μια δεξιά παρένθεση, δηλαδή _), οι θετικοί αριθμοί ευθυγραμμίζονται σωστά με τους αρνητικούς αριθμούς που περικλείονται σε παρενθέσεις.

 • Επανάληψη χαρακτήρων    Για να επαναλάβετε τον επόμενο χαρακτήρα στη μορφή, ώστε να προσαρμόζεται στο πλάτος της στήλης, συμπεριλάβετε έναν αστερίσκο (*) στη μορφή αριθμού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 0*- για να συμπεριλάβετε αρκετές παύλες μετά από έναν αριθμό στη συμπλήρωση του κελιού ή πληκτρολογήστε *0 πριν από οποιαδήποτε μορφή για να συμπεριλάβετε αρχικά μηδενικά.

Οδηγίες για τη χρήση δεκαδικών ψηφίων, διαστημάτων, χρωμάτων και συνθηκών

 • Συμπερίληψη δεκαδικών ψηφίων και σημαντικών ψηφίων    Για να μορφοποιήσετε κλάσματα ή αριθμούς που περιέχουν δεκαδικά ψηφία, συμπεριλάβετε τους ακόλουθους χαρακτήρες κράτησης θέσης ψηφίων, τα δεκαδικά ψηφία και τα διαχωριστικά χιλιάδων σε μια ενότητα.

0 (μηδέν)

Αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης εμφανίζει τα μη σημαντικά μηδενικά σε περίπτωση που ένας αριθμός διαθέτει λιγότερα ψηφία από τα μηδενικά που υπάρχουν στη μορφή. Εάν, για παράδειγμα, πληκτρολογήσετε 8,9 και θέλετε να εμφανίζεται ως 8,90, χρησιμοποιήστε τη μορφή #,00.

#

Αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με το 0 (μηδέν). Ωστόσο, το Excel δεν εμφανίζει περισσότερα μηδενικά όταν ο αριθμός που πληκτρολογείτε έχει λιγότερα ψηφία σε οποιαδήποτε πλευρά του δεκαδικού από τα σύμβολα # αυτά που υπάρχουν στη μορφή. Εάν, για παράδειγμα, η προσαρμοσμένη μορφή είναι #,##, και πληκτρολογήσετε 8,9 στο κελί, εμφανίζεται ο αριθμός 8,9.

?

Αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με το 0 (μηδέν). Ωστόσο, το Excel προσθέτει ένα κενό για μη σημαντικά δεκαδικά μηδενικά σε κάθε πλευρά της υποδιαστολής έτσι, ώστε τα δεκαδικά ψηφία να στοιχίζονται στη στήλη. Για παράδειγμα, η προσαρμοσμένη μορφή 0,0? στοιχίζει τα δεκαδικά ψηφία για τους αριθμούς 8,9 και 88,99 σε μια στήλη.

, (κόμμα)

Αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων εμφανίζει την υποδιαστολή σε έναν αριθμό.

 • Εάν ένας αριθμός έχει περισσότερα ψηφία στη δεξιά πλευρά της υποδιαστολής από τα σύμβολα κράτησης θέσης που υπάρχουν στη μορφή, ο αριθμός στρογγυλοποιείται σε όσα δεκαδικά ψηφία για τα οποία υπάρχουν σύμβολα κράτησης θέσης. Εάν υπάρχουν περισσότερα ψηφία στην αριστερή πλευρά της υποδιαστολής από αυτά για τα οποία υπάρχουν σύμβολα κράτησης θέσης, τα πρόσθετα ψηφία εμφανίζονται. Εάν η μορφή περιέχει μόνο σύμβολα αριθμού (#) στην αριστερή πλευρά της υποδιαστολής, οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από το 1 ξεκινούν με υποδιαστολή, για παράδειγμα ,47.

Για να εμφανίσετε

Ως

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
    2,8
(με στοιχισμένα δεκαδικά ψηφία)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(με στοιχισμένα κλάσματα)

# ???/???

 • Εμφάνιση διαχωριστικού χιλιάδων    Για να εμφανιστεί μια τελεία ως διαχωριστικό χιλιάδων ή για να κλιμακωθεί ένας αριθμός με ένα πολλαπλάσιο του 1.000, συμπεριλάβετε το παρακάτω διαχωριστικό στη μορφοποίηση αριθμού.

. (τελεία)

Διαχωριστικό χιλιάδων εμφανίζει έναν αριθμό. Excel χωρίζει τις χιλιάδες με κόμματα εάν η μορφή περιέχει ένα κόμμα που περικλείεται από δίεσης (#) ή από το μηδέν. Ένα ερωτηματικό ακολουθεί ένα σύμβολο κράτησης θέσης ψηφίων προσαρμόζει τον αριθμό από 1.000. Για παράδειγμα, εάν η μορφή είναι #. 0,, και πληκτρολογήστε 12.200.000 στο κελί, εμφανίζεται η αρίθμηση 12.200.0 .

Για να εμφανίσετε

Ως

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0..

 • Καθορισμός χρωμάτων    Για να καθορίσετε το χρώμα για μια ενότητα της μορφής, πληκτρολογήστε στην ενότητα το όνομα ενός από τα οκτώ χρώματα που ακολουθούν μέσα σε αγκύλες. Ο κωδικός χρώματος πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο της ενότητας.

[Μαύρο]

[Πράσινο]

[Λευκό]

[Μπλε]

[Ματζέντα]

[Κίτρινο]

[Γαλάζιο]

[Κόκκινο]

 • Καθορισμός συνθηκών    Για να ορίσετε τις μορφές αριθμού που θα εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση που ένας αριθμός πληροί μια συνθήκη που καθορίζετε, περικλείστε τη συνθήκη σε αγκύλες. Η συνθήκη αποτελείται από έναν τελεστής σύγκρισης και μια τιμή. Για παράδειγμα, η μορφή που ακολουθεί εμφανίζει τους αριθμούς που είναι μικρότεροι ή ίσοι με 100 με κόκκινη γραμματοσειρά και τους αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι από 100 με μπλε γραμματοσειρά.

  [Κόκκινο][<=100];[Μπλε][>100]

  Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους σε κελιά (για παράδειγμα, σκίαση χρώματος που εξαρτάται από την τιμή ενός κελιού), στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

Οδηγίες για μορφή νομίσματος, ποσοστού και επιστημονικής σημειογραφίας

 • Συμπερίληψη συμβόλων νομισμάτων    Για να πληκτρολογήσετε ένα από τα ακόλουθα σύμβολα νομισματικής μονάδας σε μια μορφή αριθμού, πατήστε το πλήκτρο NUM LOCK και χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ANSI του συμβόλου.

Για να εισαγάγετε

Πατήστε αυτόν τον κωδικό

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Ευρώ

ALT+0128

 • Σημείωση: Οι προσαρμοσμένες μορφές αποθηκεύονται μαζί με το βιβλίο εργασίας. Για να χρησιμοποιεί πάντα το Excel ένα συγκεκριμένο σύμβολο νομισματικής μονάδας, πρέπει να τροποποιήσετε το σύμβολο νομισματικής μονάδας που είναι επιλεγμένο στις "Τοπικές ρυθμίσεις" του Πίνακα Ελέγχου πριν από την εκκίνηση του Excel.

 • Εμφάνιση ποσοστών    Για να εμφανίσετε αριθμούς ως ποσοστά επί τοις 100 — για παράδειγμα, για να εμφανίζεται η τιμή 0,08 ως 8% ή η τιμή 2,8 ως 280% — συμπεριλάβετε το σύμβολο ποσοστού (%) στη μορφή αριθμού.

 • Εμφάνιση επιστημονικής σημειογραφίας    Για να εμφανίσετε αριθμούς σε επιστημονική (εκθετική) μορφή, χρησιμοποιήστε σε μια ενότητα τους ακόλουθους εκθετικούς κωδικούς.

E (E-, E+, πρόκειται για το λατινικό κεφαλαίο γράμμα e και όχι το ελληνικό κεφαλαίο ε)

Εμφανίζει έναν αριθμό σε επιστημονική (εκθετική μορφή). Το Excel εμφανίζει έναν αριθμό στα δεξιά του "E", ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που μετακινήθηκε η υποδιαστολή. Για παράδειγμα, εάν η μορφή είναι 0,00E+00 και πληκτρολογήσετε 12.200.000 στο κελί, εμφανίζεται ο αριθμός 1,22E+07. Εάν μετατρέψετε τη μορφή αριθμού σε #0,0E+0, εμφανίζεται ο αριθμός 12,2E+6.

Οδηγίες για μορφές ημερομηνίας και ώρας

 • Εμφάνιση ημερών, μηνών και ετών    Για να εμφανίσετε αριθμούς με τη μορφή ημερομηνιών (όπως ημέρες, μήνες και έτη), χρησιμοποιήστε σε μια ενότητα τους ακόλουθους κωδικούς.

μ

Εμφανίζει το μήνα ως αριθμό χωρίς αρχικό μηδενικό.

μμ

Εμφανίζει το μήνα ως αριθμό με αρχικό μηδενικό εάν είναι απαραίτητο.

μμμ

Εμφανίζει το μήνα ως συντομογραφία (Ιαν έως Δεκ).

μμμμ

Εμφανίζει το μήνα ως πλήρες όνομα (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος).

μμμμμ

Εμφανίζει το μήνα ως ένα μόνο γράμμα (Ι έως Δ).

η

Εμφανίζει την ημέρα ως αριθμό χωρίς αρχικό μηδενικό.

ηη

Εμφανίζει την ημέρα ως αριθμό με αρχικό μηδενικό εάν είναι απαραίτητο.

ηηη

Εμφανίζει την ημέρα ως συντομογραφία (Κυρ έως Σαβ).

ηηηη

Εμφανίζει την ημέρα ως πλήρες όνομα (Κυριακή έως Σάββατο).

εε

Εμφανίζει το έτος ως διψήφιο αριθμό.

εεεε

Εμφανίζει το έτος ως τετραψήφιο αριθμό.

Για να εμφανίσετε

Ως

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

Μήνες

1–12

μ

Μήνες

01–12

μμ

Μήνες

Ιαν–Δεκ

μμμ

Μήνες

Ιανουάριος–Δεκέμβριος

μμμμ

Μήνες

Ι–Δ

μμμμμ

Ημέρες

1-31

η

Ημέρες

01-31

ηη

Ημέρες

Κυρ–Σαβ

ηηη

Ημέρες

Κυριακή–Σάββατο

ηηηη

Έτη

00-99

εε

Έτη

1900-9999

εεεε

 • Εμφάνιση ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων    Για να εμφανίσετε τις μορφές ώρας (όπως ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα), χρησιμοποιήστε σε μια ενότητα τους ακόλουθους κωδικούς.

ω

Εμφανίζει την ώρα ως αριθμό χωρίς αρχικό μηδενικό.

[ω]

Εμφανίζει το χρόνο που πέρασε σε ώρες. Εάν εργάζεστε με τύπο που αποδίδει χρόνο στον οποίο ο αριθμός των ωρών υπερβαίνει την τιμή 24, χρησιμοποιήστε τη μορφή αριθμού [ω]:λλ:δδ.

ωω

Εμφανίζει την ώρα ως αριθμό με αρχικό μηδενικό εάν είναι απαραίτητο. Εάν η μορφή περιέχει ΠΜ ή ΜΜ, η ώρα βασίζεται στο δωδεκάωρο σύστημα. Διαφορετικά, η ώρα βασίζεται στο εικοσιτετράωρο σύστημα.

λ

Εμφανίζει τα λεπτά ως αριθμό χωρίς αρχικό μηδενικό.

Σημείωση: Ο κωδικός λ ή λλ μπορεί να εμφανίζεται αμέσως μετά τον κωδικό ω ή ωω ή αμέσως πριν από τον κωδικό δδ ή ακόμη και να χρησιμοποιηθεί μόνος του.

[λ]

Εμφανίζει το χρόνο που πέρασε σε λεπτά. Εάν εργάζεστε με τύπο που αποδίδει χρόνο στον οποίο ο αριθμός των λεπτών υπερβαίνει την τιμή 60, χρησιμοποιήστε τη μορφή αριθμού [λλ]:δδ.

λλ

Εμφανίζει τα λεπτά ως αριθμό με αρχικό μηδενικό, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση: Ο κωδικός λ ή λλ μπορεί να εμφανίζεται αμέσως μετά τον κωδικό ω ή ωω ή αμέσως πριν από τον κωδικό δδ ή ακόμη και να χρησιμοποιηθεί μόνος του.

δ

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως αριθμό χωρίς αρχικό μηδενικό.

[δ]

Εμφανίζει το χρόνο που πέρασε σε δευτερόλεπτα. Εάν εργάζεστε με τύπο που αποδίδει χρόνο στον οποίο ο αριθμός των δευτερολέπτων υπερβαίνει την τιμή 60, χρησιμοποιήστε τη μορφή αριθμού [δδ].

δδ

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως αριθμό με αρχικό μηδενικό, εάν είναι απαραίτητο. Εάν θέλετε να εμφανίζονται κλάσματα του δευτερολέπτου, χρησιμοποιήστε μια μορφή αριθμού ω:λλ:δδ,00.

ΠM/ΜΜ, πμ/μμ

Εμφανίζει την ώρα σε δωδεκάωρη μορφή. Το Excel εμφανίζει πμ για ώρες από τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι και μμ για ώρες από το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.

Για να εμφανίσετε

Ως

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό

Ώρες

0-23

ω

Ώρες

00-23

ωω

Λεπτά

0-59

λ

Λεπτά

00-59

λλ

Δευτερόλεπτα

0-59

δ

Δευτερόλεπτα

00-59

δδ

Ώρα

4 πμ

ω ΠΜ/ΜΜ

Ώρα

4:36 μμ

ω:λλ πμ/μμ

Ώρα

4:36:03 μμ

ω:λλ:δδ ΠΜ/ΜΜ

Ώρα

4:36:03,75

ω:λλ:δδ,00

Χρόνο που πέρασε (ώρες και λεπτά)

1:02

[ω]:λλ

Χρόνο που πέρασε (λεπτά και δευτερόλεπτα)

62:16

[λλ]:δδ

Χρόνος που πέρασε (δευτερόλεπτα και εκατοστά)

3735,80

[δδ],00

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλετε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 3. Στο πλαίσιο Κατηγορία, επιλέξτε Προσαρμογή.

 4. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε τη μορφή αριθμού που θέλετε να προσαρμόσετε.

  Η μορφή αριθμού που επιλέγετε εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος επάνω από τη λίστα Τύπος.

  Σημείωση: Όταν επιλέγετε μια ενσωματωμένη μορφή αριθμού στη λίστα Τύπος, το Excel δημιουργεί ένα αντίγραφο αυτής της μορφής αριθμού, που μπορείτε, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ή διαγραφή της αρχικής μορφής αριθμού στη λίστα Τύπος.

 5. Στο πλαίσιο Τύπος, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στην επιλεγμένη μορφή αριθμού.

  Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που μπορείτε να κάνετε, ανατρέξτε στο θέμα Αναθεώρηση οδηγιών για την προσαρμογή μορφής αριθμού σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού αποθηκεύεται στο βιβλίο εργασίας στο οποίο δημιουργήθηκε και δεν είναι διαθέσιμη σε κανένα άλλο βιβλίο εργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή σε ένα νέο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το τρέχον βιβλίο εργασίας ως πρότυπο του Excel, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για το νέο βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 3. Στο πλαίσιο Κατηγορία, επιλέξτε Προσαρμογή.

 4. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε την προσαρμοσμένη μορφή αριθμού που θέλετε να διαγράψετε.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των ενσωματωμένων μορφών αριθμού στη λίστα Τύπος.

 5. Επιλέξτε Διαγραφή.

  Σημείωση: Τυχόν κελιά του βιβλίου εργασίας που είχαν μορφοποιηθεί με την προσαρμοσμένη μορφή που έχει διαγραφεί, εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη Γενική μορφή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×