Δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα"

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό ή ένα πεδίο νομισματικής μονάδας σε έναν πίνακα όταν πρέπει να αποθηκεύσετε αριθμητικά δεδομένα, όπως ποσά πωλήσεων και εσόδων ή δεδομένα πληθυσμού. Εξετάστε επίσης το βέλτιστο μέγεθος πεδίου και τις πρόσθετες ιδιότητες (όπως δεκαδικά ψηφία, μοναδικότητα και εάν απαιτείται) κατά τη δημιουργία αριθμητικών δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των πεδίων "Αριθμός" και "νομισματική μονάδα"

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε προβολή σχεδίασης

Καθορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αριθμών ή νομισματικών μονάδων

Διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα"

Αναφορά ιδιότητας "Αριθμός" και "νομισματική μονάδα"

Κατανόηση των πεδίων "Αριθμός" και "νομισματική μονάδα"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο "Αριθμός" για όλους τους μαθηματικούς υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων και εκείνων που απαιτούν υψηλό βαθμό ακρίβειας ή για τα στοιχεία που δεν θέλετε να στρογγυλοποιήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Το μέγεθος των τιμών που αποθηκεύετε σε ένα πεδίο "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ορίζετε την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου . Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τα πεδία ώστε να περιέχουν τιμές 1-byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte ή 16 byte, καθώς και αναγνωριστικά αναπαραγωγής (καθολικά μοναδικές τιμές αναγνωριστικού ή GUID) και δεκαδικές τιμές. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις τιμές που μπορεί να περιέχει κάθε ρύθμιση μεγέθους πεδίου και εξηγεί πότε πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε ρύθμιση μεγέθους.

Ρύθμιση μεγέθους πεδίου

Περιγραφή

Byte

Ακέραιος 1-byte που περιέχει τιμές από 0 έως 255.

Ακέραιος

Ένας ακέραιος των 2 byte που περιέχει τιμές από-32.768 έως + 32.767.

Ακέραιος μεγάλου μήκους

Ένας ακέραιος 4-byte που περιέχει τιμές από-2.147.483.648 έως 2.147.483.647.

(Δεν ισχύει)

Ακέραιος 8 byte που περιέχει τιμές από-2 ^ 31 έως 2 ^ 31-1

Single

Ένας ακέραιος 4-byte που περιέχει τιμές από-3,4 x 1038 έως + 3,4 x 1038 και έως 7 σημαντικά ψηφία.

Double

Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής 8-byte που περιέχει τιμές από-1,797 x 10308 έως + 1,797 x 10308 και έως 15 σημαντικά ψηφία.

Αναγνωριστικό αναπαραγωγής

Ένα καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό 16-byte (GUID). Τα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚά GUID που δημιουργούνται τυχαία είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην είναι πιθανό να επικαλύπτονται. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως η παρακολούθηση αγαθών.

Δεκαδικός

Ένας ακέραιος των 12 byte με καθορισμένη ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων που μπορεί να περιέχει τιμές από-1028 έως + 1028. Η προεπιλεγμένη ακρίβεια είναι 0. Η προεπιλεγμένη κλίμακα (ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται) είναι 18. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα μέχρι το 28.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε προβολή φύλλου δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

Προσθήκη σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κύλιση οριζόντια στο πρώτο κενό πεδίο.

 3. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 4. Επιλέξτε κάντε κλικ για προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμός, μεγάλος αριθμόςή Νομισματική μονάδα από τη λίστα.

 5. Κάντε διπλό κλικ στη νέα γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για το νέο πεδίο.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη σε νέο πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευσηκαι, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 3. Επιλέξτε κάντε κλικ για προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμός, μεγάλος αριθμόςή Νομισματική μονάδα από τη λίστα.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη νέα γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για το νέο πεδίο.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε προβολή σχεδίασης

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα" σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

Προσθήκη σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 3. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμός, μεγάλος αριθμόςή Νομισματική μονάδα από τη λίστα.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη σε νέο πίνακα

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευσηκαι, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον νέο πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 4. Στη στήλη όνομα πεδίου , επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε αριθμός, μεγάλος αριθμόςή Νομισματική μονάδα από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αριθμών ή νομισματικών μονάδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή φύλλου δεδομένων για να καθορίσετε ένα υποσύνολο ιδιοτήτων πεδίου, όπως είναι υποχρεωτικό ή μοναδικό, αλλά χρησιμοποιήστε την Προβολή σχεδίασης για να καθορίσετε όλες τις διαθέσιμες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης τηςμάσκας εισαγωγής ή της λεζάντας.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Γενικά , στο κάτω τμήμα του προγράμματος σχεδίασης πίνακα, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου, εντοπίστε την ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Επιλέξτε το πεδίο δίπλα στο όνομα της ιδιότητας. Ανάλογα με την ιδιότητα, καταχωρείτε δεδομένα (όπως το προεπιλεγμένο κείμενο ή μια μάσκα εισαγωγής), εκκινήστε τη δόμηση παραΣτάσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή ...ή ορίστε μια επιλογή από μια λίστα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης κάθε ιδιότητας Field, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός" ή "νομισματική μονάδα"

Σημαντικό    Όταν διαγράφετε ένα πεδίο αριθμού που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται μόνιμα — δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας προτού διαγράψετε οποιοδήποτε πεδίο πίνακα ή άλλο στοιχείο της βάσης δεδομένων.

Διαγραφή σε προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Εντοπίστε το πεδίο "Αριθμός", κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κεφαλίδας (το όνομα του πεδίου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στήλης.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή σε προβολή σχεδίασης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής (το κενό τετράγωνο) δίπλα στο πεδίο αριθμός και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή κάντε δεξί κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ιδιότητας "Αριθμός" και "νομισματική μονάδα"

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή σχεδίασης για να προσθέσετε έναν αριθμό ή ένα πεδίο νομισματικής μονάδας σε έναν πίνακα, μπορείτε να καθορίσετε και να αλλάξετε πολλές ιδιότητες για το πεδίο. Αυτός ο πίνακας παραθέτει και περιγράφει τις ιδιότητες των πεδίων "Αριθμός" και "νομισματική μονάδα" και εξηγεί τις επιπτώσεις από τη ρύθμιση ή την αλλαγή τους.

Ιδιότητα

Χρήση

Μέγεθος πεδίου

Ελέγχει το μέγεθος της τιμής που μπορείτε να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε στο πεδίο.

Μορφοποίηση

Εισαγάγετε προσαρμοσμένους χαρακτήρες μορφοποίησης για να ορίσετε μια μορφή εμφάνισης. Οι μορφοποιήσεις που ορίζονται εδώ εμφανίζονται σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και αναφορές.

Δεκαδικά ψηφία

Ορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για τις τιμές του πεδίου. Προεπιλεγμένη τιμή: auto. Άλλες πιθανές τιμές κυμαίνονται από 0 έως 15.

Μάσκα εισαγωγής

Ορίζετε μια μάσκα εισαγωγής όταν πρέπει να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες καταχωρούν δεδομένα στο πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μασκών εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μάσκας εισαγωγής για την εισαγωγή τιμών πεδίων ή στοιχείων ελέγχου σε μια συγκεκριμένη μορφή.

Λεζάντα

Καθορίζει το όνομα του πεδίου κειμένου. Αυτή η ιδιότητα αποδέχεται έως και 2.048 χαρακτήρες. Εάν δεν καθορίσετε μια λεζάντα, η Access εφαρμόζει το προεπιλεγμένο όνομα πεδίου.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα πεδίο όταν δημιουργείτε μια νέα εγγραφή.

Κανόνας επικύρωσης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε μια ολόκληρη εγγραφή, σε ένα μεμονωμένο πεδίο ή σε ένα στοιχείο ελέγχου. Όταν οι χρήστες εισαγάγουν δεδομένα που παραβιάζουν τον κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κείμενο επικύρωσης για να καθορίσετε το μήνυμα σφάλματος που προκύπτει. Μέγιστο μήκος: 2.048 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Κείμενο επικύρωσης

Καθορίζει το κείμενο στο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν οι χρήστες παραβιάζουν έναν κανόνα επικύρωσης. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Απαιτείται

Όταν αυτή η ιδιότητα έχει την τιμή " Ναι", πρέπει να εισαγάγετε μια τιμή στο πεδίο ή σε οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα στο πεδίο. Επιπλέον, η τιμή δεν μπορεί να είναι null.

Με ευρετήριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ευρετήριο για να επιταχύνετε τις λειτουργίες ερωτημάτων, ταξινόμησης και ομαδοποίησης που εκτελούνται έναντι μεγάλων όγκων δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να αποτρέψετε την εισαγωγή διπλότυπων τιμών από τους χρήστες. Επιλογές

 • Όχι     Απενεργοποιεί τη δημιουργία ευρετηρίου (προεπιλογή).

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)     Καταχωρεί ευρετήρια στο πεδίο και επιτρέπει διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε διπλότυπο όνομα και επώνυμο.

 • Ναι (χωρίς διπλότυπα)     Ευρετήρια το πεδίο και δεν επιτρέπει διπλότυπες τιμές που είναι, όλες οι τιμές είναι μοναδικές.

Έξυπνες ετικέτες

Μόνο στην Access 2010, μπορείτε να καθορίσετε μία ή περισσότερες Έξυπνες ετικέτες για το πεδίο και τυχόν στοιχεία ελέγχου που είναι δεσμευμένα στο πεδίο. Οι έξυπνες ετικέτες είναι στοιχεία που αναγνωρίζουν τους τύπους δεδομένων σε ένα πεδίο και σας επιτρέπουν να κάνετε ενέργειες με βάση αυτόν τον τύπο. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια έξυπνη ετικέτα μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας ή να προσθέσει τη διεύθυνση σε μια λίστα επαφών.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δόμηση (...) για να δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες έξυπνες ετικέτες.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει τη στοίχιση για τα δεδομένα:

 • Γενικά     Στοιχίζει το κείμενο στα αριστερά, τους αριθμούς και τις ημερομηνίες στα δεξιά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

 • Αριστερά     Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα αριστερά.

 • Δεξιά     Στοιχίζει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς προς τα δεξιά.

 • Στοίχιση στο κέντρο.     Κεντράρει όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς.

 • Διανομή     Δικαιολογεί όλο το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του πεδίου ή του πλαισίου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×