Δημιουργία ή αλλαγή μιας αναφοράς κελιού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια αναφορά κελιού αναφέρεται σε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν τύπος ώστε το Microsoft Office Excel να μπορεί να βρει τις τιμές ή τα δεδομένα που θέλετε να υπολογίσει αυτός ο τύπος.

Σε έναν ή πολλούς τύπους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά κελιού για αναφορά σε:

 • Δεδομένα από ένα ή περισσότερα συνεχόμενα κελιά στο φύλλο εργασίας.

 • Δεδομένα που υπάρχουν σε διαφορετικές περιοχές ενός φύλλου εργασίας.

 • Δεδομένα σε άλλα φύλλα εργασίας στο ίδιο βιβλίο εργασίας.

Για παράδειγμα:

Αυτός ο τύπος:

Αναφέρεται:

και επιστρέφει:

=C2

Στο κελί C2

Την τιμή στο κελί C2.

=A1:F4

Στα κελιά από το A1 έως το F4

Τις τιμές σε όλα τα κελιά, αλλά πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter αφότου πληκτρολογήσετε τον τύπο.

=Ενεργητικό-Παθητικό

Στα κελιά με τα ονόματα "Ενεργητικό" και "Παθητικό"

Την τιμή του κελιού με το όνομα "Ενεργητικό" μειωμένη κατά την τιμή του κελιού με το όνομα "Παθητικό".

{=Εβδομάδα1+Εβδομάδα2}

Στις περιοχές κελιών με τα ονόματα Εβδομάδα1 και Εβδομάδα2

Το άθροισμα των τιμών των περιοχών κελιών με τα ονόματα Εβδομάδα1 και Εβδομάδα2 με τη μορφή τύπου πίνακα.

=Φύλλο2!B2

Στο κελί B2 στο Φύλλο2

Την τιμή του κελιού B2 στο Φύλλο2.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία αναφοράς κελιού στο ίδιο φύλλο εργασίας

Δημιουργία αναφοράς κελιού σε άλλο φύλλο εργασίας

Δημιουργία αναφοράς κελιού, χρησιμοποιώντας την εντολή "Σύνδεση κελιών"

Αλλαγή μιας αναφοράς κελιού σε άλλη αναφορά κελιού

Αλλαγή μιας αναφοράς κελιού σε καθορισμένη περιοχή

Εναλλαγή μεταξύ σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών

Δημιουργία αναφοράς κελιού στο ίδιο φύλλο εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τον τύπο.

 2. Στο γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού , πληκτρολογήστε = (σύμβολο ισότητας).

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αναφορά ενός ή περισσοτέρων κελιών    Για να δημιουργήσετε μια αναφορά, επιλέξτε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών στο ίδιο φύλλο εργασίας.

   Μπορείτε να σύρετε το περίγραμμα της επιλογής κελιών για να μετακινήσετε την επιλογή ή να σύρετε τη γωνία του περιγράμματος για να την επεκτείνετε.

  • Αναφορά σε καθορισμένο όνομα    Για να δημιουργήσετε μια αναφορά σε καθορισμένο όνομα, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε το όνομα.

   • Πατήστε το πλήκτρο F3, επιλέξτε το όνομα στο πλαίσιο Επικόλληση ονόματος και μετά επιλέξτε OK.

    Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει τετράγωνη γωνία σε ένα περίγραμμα με χρωματική κωδικοποίηση, η αναφορά παραπέμπει σε μια καθορισμένη περιοχή.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν δημιουργείτε μια αναφορά σε ένα κελί, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Εάν δημιουργείτε μια αναφορά μέσα σε έναν τύπος πίνακα (όπως A1:G4), πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter.

   Η αναφορά μπορεί να είναι ένα μόνο κελί ή μια περιοχή κελιών και ο τύπος πίνακα μπορεί να υπολογίζει ένα ή πολλά αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφοράς κελιού σε άλλο φύλλο εργασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές σε κελιά που βρίσκονται σε άλλα φύλλα εργασίας στο ίδιο βιβλίο εργασίας προσαρτώντας το όνομα του φύλλου εργασίας και κατόπιν ένα θαυμαστικό (!) στην αρχή της αναφοράς κελιού. Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση φύλλου εργασίας που ονομάζεται AVERAGE υπολογίζει τον μέσο όρο για την περιοχή B1:B10 του φύλλου εργασίας με το όνομα "Marketing" του ίδιου βιβλίου εργασίας.

Παράδειγμα αναφοράς φύλλου
Αναφορά σε μια περιοχή κελιών σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

1. Παραπέμπει στο φύλλο εργασίας με το όνομα "Marketing"

2. Παραπέμπει στην περιοχή κελιών μεταξύ των B1 και B10, συμπεριλαμβάνοντάς τα

3. Διαχωρίζει την αναφορά στο φύλλο εργασίας από την αναφορά στην περιοχή κελιών

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τον τύπο.

 2. Στη γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού , πληκτρολογήστε = (σύμβολο ισότητας) και τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε.

 4. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών στα οποία θα αναφερθείτε.

Σημείωση: Εάν το όνομα του άλλου φύλλου εργασίας περιέχει μη αλφαβητικούς χαρακτήρες, πρέπει να περικλείσετε το όνομα (ή τη διαδρομή) μέσα σε μονά εισαγωγικά (').

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφοράς κελιού με χρήση της εντολής "Σύνδεση κελιών"

Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε μια αναφορά κελιού και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την εντολή Σύνδεση κελιών για να δημιουργήσετε μια αναφορά κελιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για τα εξής:

 • Εύκολη παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών σε μια πιο εμφανή θέση. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει φύλλα εργασίας και σε κάθε φύλλο εργασίας είναι ένα κελί που εμφανίζει πληροφορίες σύνοψης σχετικά με τα άλλα κελιά σε αυτό το φύλλο εργασίας. Για να κάνετε πιο προφανή αυτά τα κελιά σύνοψης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά κελιού προς αυτά στο πρώτο φύλλο εργασίας του βιβλίου εργασίας, ώστε να βλέπετε πληροφορίες σύνοψης σχετικά με ολόκληρο το βιβλίο εργασίας στο πρώτο φύλλο εργασίας.

 • Διευκόλυνση της δημιουργίας αναφορών κελιών μεταξύ φύλλων και βιβλίων εργασίας. Η εντολή Σύνδεση κελιών επικολλά αυτόματα τη σωστή σύνταξη για λογαριασμό σας.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τα δεδομένα στα οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C ή μεταβείτε στην καρτέλα Κεντρική και στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Πρόχειρο" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V ή μεταβείτε στην καρτέλα Κεντρική και στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Επικόλληση Εικόνα κουμπιού .

  Από προεπιλογή, το κουμπί Εικόνα κουμπιού Επιλογές επικόλλησης εμφανίζεται όταν κάνετε επικόλληση αντιγραμμένων δεδομένων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης Εικόνα κουμπιού .

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας αναφοράς κελιού σε άλλη αναφορά κελιού

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κελί που περιέχει τον τύπο που θέλετε να αλλάξετε. Το Excel επισημαίνει κάθε κελί ή περιοχή κελιών που αναφέρεται από τον τύπο με διαφορετικό χρώμα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε μια αναφορά κελιού ή περιοχής σε διαφορετικό κελί ή περιοχή, σύρετε το έγχρωμο περίγραμμα του κελιού ή της περιοχής στο νέο κελί ή στη νέα περιοχή.

  • Για να συμπεριλάβετε περισσότερα ή λιγότερα κελιά σε μια αναφορά, σύρετε με το ποντίκι μια γωνία του περιγράμματος.

  • Στη γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε την αναφορά προς τον τύπο και μετά πληκτρολογήστε μια νέα αναφορά.

  • Πατήστε το πλήκτρο F3, επιλέξτε το όνομα στο πλαίσιο Επικόλληση ονόματος και μετά επιλέξτε OK.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για έναν τύπος πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας αναφοράς κελιού σε καθορισμένη περιοχή

Συχνά, εάν καθορίσετε ένα όνομα για μια αναφορά κελιού μετά την εισαγωγή της αναφοράς κελιού σε έναν τύπο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τις υπάρχουσες αναφορές κελιών με τα καθορισμένα ονόματα.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχει τους τύπους των οποίων τις αναφορές κελιών θέλετε να αντικαταστήσετε με τα καθορισμένα ονόματα.

  • Για να μετατρέψετε σε ονόματα τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε όλους τους τύπους του φύλλου εργασίας, επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ορισμός ονόματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή ονομάτων.

  Ομάδα "Καθορισμένα ονόματα" στην καρτέλα "Τύποι"

 3. Στο πλαίσιο Εφαρμογή ονομάτων, κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα ονόματα και μετά επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Εναλλαγή μεταξύ σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο.

 2. Στο γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού , επιλέξτε την αναφορά που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο F4 για εναλλαγή μεταξύ των ειδών αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους αναφορών κελιών, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση τύπων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×