Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Η δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει στη διαμόρφωση καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ωστόσο, ορισμένες φορές είναι δύσκολο να γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε, ειδικά όταν έχετε πολλά δεδομένα. Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να συνοψίζετε, να αναλύετε, να εξερευνάτε και να παρουσιάζετε τα δεδομένα σας και μπορείτε να τους δημιουργήσετε με λίγα μόνο κλικ. Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και μπορείτε να τους προσαρμόζετε γρήγορα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε Συγκεντρωτικά Γραφήματα με βάση Συγκεντρωτικούς Πίνακες τα οποία θα ενημερώνονται αυτόματα όταν ενημερώνονται οι Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

Για παράδειγμα, δείτε μια απλή λίστα εξόδων ενός νοικοκυριού και έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που βασίζεται σε αυτήν:

Δεδομένα εξόδων νοικοκυριού

Αντίστοιχος Συγκεντρωτικός Πίνακας

Δείγμα δεδομένων εξόδων νοικοκυριού για να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα με μήνες, κατηγορίες και ποσότητεςΔείγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα με κατηγορίες στην ενότητα των γραμμών και μήνες στην ενότητα των στηλών

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα:

Παράδειγμα ενός Συγκεντρωτικού Γραφήματος του Excel

Σημείωση: Τα στιγμιότυπα οθόνης αυτού του άρθρου λήφθηκαν στο Excel 2016. Αν έχετε διαφορετική έκδοση, η προβολή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η λειτουργία είναι η ίδια.

Προτού ξεκινήσετε

 • Τα δεδομένα σας θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε μορφή πίνακα και να μην έχουν κενές γραμμές ή στήλες. Ιδανικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα του Excel όπως στο παραπάνω παράδειγμα.

 • Οι πίνακες είναι μια εξαιρετική προέλευση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα, επειδή οι γραμμές που προστίθενται σε έναν πίνακα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, όταν ανανεώνετε τα δεδομένα και τυχόν νέες στήλες θα συμπεριληφθούν στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα. Διαφορετικά, πρέπει είτε να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο την περιοχή προέλευσης δεδομένων ή να χρησιμοποιήσετε έναν δυναμικό τύπο καθορισμένης περιοχής.

 • Οι τύποι δεδομένων στις στήλες πρέπει να είναι ίδιοι. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να συνδυάζετε ημερομηνίες και κείμενο στην ίδια στήλη.

 • Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες λειτουργούν σε ένα στιγμιότυπο των δεδομένων σας, που ονομάζεται cache, ώστε τα πραγματικά δεδομένα να μην τροποποιούνται με κανέναν τρόπο.

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

Εάν έχετε περιορισμένη εμπειρία με τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να ξεκινήσετε, ένας προτεινόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας είναι μια καλή επιλογή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, το Excel καθορίζει μια λογική διάταξη αντιστοιχίζοντας τα δεδομένα με τις πιο κατάλληλες περιοχές στον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Αυτό σας βοηθά να έχετε ένα σημείο εκκίνησης για πρόσθετο πειραματισμό. Μετά τη δημιουργία ενός προτεινόμενου Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να εξερευνήσετε διαφορετικούς προσανατολισμούς και να αναδιατάξετε πεδία για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα προτεινόμενων Συγκεντρωτικών Πινάκων προστέθηκε στο Excel 2013, επομένως, αν έχετε παλαιότερη έκδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες για μη αυτόματη δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Προτεινόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας

Μη αυτόματη δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην προέλευση δεδομένων ή την περιοχή πίνακα.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Εισαγωγή > Πίνακες > Προτεινόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Μεταβείτε στην "Εισαγωγή" > "Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες" για να ζητήσετε από το Excel να δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα για εσάς

 3. Το Excel αναλύει τα δεδομένα σας και σας παρουσιάζει διάφορες επιλογές, όπως σε αυτό το παράδειγμα με τα δεδομένα εξόδων νοικοκυριού.

  Παράθυρο διαλόγου "Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες του Excel"
 4. Επιλέξτε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα που προτιμάτε και πατήστε OK. Το Excel θα δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε ένα νέο φύλλο και θα εμφανίσει τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην προέλευση δεδομένων ή την περιοχή πίνακα.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Εισαγωγή > Πίνακες > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Μεταβείτε στην επιλογή "Εισαγωγή" > "Συγκεντρωτικός Πίνακας" για να εισαγάγετε έναν κενό Συγκεντρωτικό Πίνακα

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για Mac 2011 και παλαιότερες εκδόσεις, το κουμπί "Συγκεντρωτικός Πίνακας" βρίσκεται στην καρτέλα Δεδομένα στην ομάδα Ανάλυση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση"

 3. Το Excel θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα με επιλεγμένο το όνομα της περιοχής ή του πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε έναν πίνακα που ονομάζεται "tbl_HouseholdExpenses".

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα Excel"
 4. Στην ενότητα Επιλέξτε τη θέση της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε Νέο φύλλο εργασίας ή Υπάρχον φύλλο εργασίας. Για την επιλογή Υπάρχον φύλλο εργασίας, θα πρέπει να επιλέξετε τόσο το φύλλο εργασίας όσο και το κελί όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 5. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πολλούς πίνακες ή προελεύσεις δεδομένων στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή OK και το Excel θα δημιουργήσει έναν κενό Συγκεντρωτικό Πίνακα και θα εμφανίσει τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Εργασία με τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Στην περιοχή Όνομα πεδίου στο επάνω μέρος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας. Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Γραμμή, τα πεδία ημερομηνίας και ώρας προστίθενται στην περιοχή Στήλη και τα αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε επίσης να κάνετε μη αυτόματη μεταφορά και απόθεση τυχόν διαθέσιμου στοιχείου σε οποιοδήποτε από τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα ή, αν δεν θέλετε πλέον ένα στοιχείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας, να το σύρετε έξω από τη λίστα πεδίων ή να καταργήσετε την επιλογή του. Η δυνατότητα αναδιάταξης των στοιχείων πεδίων είναι μία από τις δυνατότητες Συγκεντρωτικού Πίνακα που διευκολύνει ιδιαίτερα τη γρήγορη αλλαγή της εμφάνισής του.

Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αντίστοιχα πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Παράδειγμα του παραθύρου διαλόγου της λίστας "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel"Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα και πώς τα Πεδία συσχετίζονται με τη λίστα "Πεδία".

Τιμές Συγκεντρωτικού Πίνακα

 • Σύνοψη τιμών κατά

  Από προεπιλογή, τα πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή Τιμές θα εμφανίζονται ως SUM. Εάν το Excel ερμηνεύσει τα δεδομένα σας ως κείμενο, θα εμφανίζονται ως COUNT. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων για τα πεδία τιμών. Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο υπολογισμό κάνοντας πρώτα κλικ στο βέλος στα δεξιά του ονόματος του πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις πεδίου τιμών του Excel"

  Στη συνέχεια, αλλάξτε τον υπολογισμό στην ενότητα Σύνοψη τιμών κατά. Λάβετε υπόψη ότι όταν αλλάξετε τη μέθοδο υπολογισμού, το Excel θα την προσαρτήσει αυτόματα στην ενότητα Προσαρμοσμένο όνομα, με τη μορφή "Άθροισμα FieldName", αλλά μπορείτε να την αλλάξετε. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή αριθμών, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή αριθμών για ολόκληρο το πεδίο.

  Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις πεδίου τιμών του Excel" για τις επιλογές "Σύνοψη τιμών κατά"

  Συμβουλή: Δεδομένου ότι η αλλαγή του υπολογισμού στην ενότητα Σύνοψη τιμών κατά θα αλλάξει το όνομα του πεδίου Συγκεντρωτικού Πίνακα, είναι προτιμότερο να μην μετονομάσετε τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα προτού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Μια λύση είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εύρεση και αντικατάσταση (Ctrl+H) > Εύρεση του > "Άθροισμα" και, στη συνέχεια, Αντικατάσταση με > αφήστε κενό για να αντικαταστήσετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα, αντί να τα πληκτρολογήσετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο.

 • Εμφάνιση τιμών ως

  Αντί να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογισμό για να συνοψίσετε τα δεδομένα, μπορείτε επίσης να τα εμφανίσετε ως ποσοστό ενός πεδίου. Στο παρακάτω παράδειγμα, αλλάξαμε τα ποσά εξόδων του νοικοκυριού για να εμφανίζονται ως % του γενικού συνόλου αντί για το άθροισμα των τιμών.

  Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις τιμές να εμφανίζονται ως ποσοστό του γενικού συνόλου

  Αφού έχετε ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση πεδίου τιμών, μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από την καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  Ρυθμίσεις πεδίου τιμών Συγκεντρωτικού Πίνακα > παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση τιμών ως"
 • Εμφανίστε μια τιμή ως υπολογισμό και ποσοστό ταυτόχρονα.

  Απλώς σύρετε το στοιχείο δύο φορές στην ενότητα Τιμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές Σύνοψη τιμών κατά και Εμφάνιση τιμών ως για κάθε μία.

Ανανέωση συγκεντρωτικών πινάκων

Αν προσθέσετε νέα δεδομένα στην προέλευση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα, τυχόν Συγκεντρωτικοί Πίνακες που έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτή την προέλευση δεδομένων πρέπει να ανανεωθούν. Για να ανανεώσετε μόνο έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής του Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Ανανέωση. Εάν έχετε πολλούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες, πρώτα επιλέξτε οποιοδήποτε κελί σε οποιονδήποτε Συγκεντρωτικό Πίνακα, στη συνέχεια, στην Κορδέλα μεταβείτε στην επιλογή Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα > Ανάλυση > Δεδομένα > κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Ανανέωση και επιλέξτε Ανανέωση όλων.

Ανανεώστε όλους τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες, επιλέγοντας από την Κορδέλα > Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα > Ανάλυση > Δεδομένα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί "Ανανέωση" και επιλέξτε "Ανανέωση όλων".

Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αν έχετε δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και αποφασίσετε ότι δεν τον θέλετε πλέον, μπορείτε απλώς να επιλέξετε ολόκληρη την περιοχή Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, να πατήσετε Delete. Αυτή η ενέργεια δεν θα έχει καμία επίδραση σε άλλα δεδομένα, Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή γραφήματα γύρω από αυτόν. Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας βρίσκεται σε χωριστό φύλλο το οποίο δεν έχει άλλα δεδομένα που να θέλετε να διατηρήσετε, η διαγραφή του συγκεκριμένου φύλλου είναι ένας γρήγορος τρόπος για να καταργήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Δημιουργία λωρίδας χρόνου Συγκεντρωτικού Πίνακα για το φιλτράρισμα ημερομηνιών

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα με το μοντέλο δεδομένων για την ανάλυση δεδομένων σε πολλούς πίνακες

Χρήση της λίστας πεδίων για την τακτοποίηση πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αλλαγή δεδομένων προέλευσης για Συγκεντρωτικό Πίνακα

Υπολογισμός τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×