Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές μιας βιβλιοθήκης εγγράφων για να εμφανίσετε στοιχεία με τον τρόπο που έχει νόημα για εσάς. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίσετε και τακτοποιήστε τα με τη σειρά που θέλετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε ταξινόμηση, φιλτράρισμα ή ομαδοποίηση στοιχείων για να δημιουργήσετε μια προβολή που ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, δώστε ένα όνομα στην προβολή μόνο και αποθηκεύστε το. Μια σύνδεση για την προσαρμοσμένη προβολή θα εμφανίζεται στο μενού "Προβολή" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της βιβλιοθήκης εγγράφων όπου δημιουργήσατε την προβολή.

Τρόποι για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων

Χρησιμοποιήστε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στην προβολή και να αποθηκεύσετε το. Μια σύνδεση προς την αποθηκευμένη προβολή θα εμφανίζεται στο μενού Προβολή της βιβλιοθήκης όπου δημιουργήσατε την προσαρμοσμένη προβολή.

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

 2. Στη σελίδα της βιβλιοθήκης εγγράφων, στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων, προσθέστε ένα κουμπί στήλης Εάν βρίσκεστε σε προβολή λίστας ή κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί Τακτοποίηση βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων, προσθέστε ένα κουμπί στήλης Εάν βρίσκεστε σε προβολή παράθεσης.

 3. Για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα νέο τύπο στήλης για να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε τον τύπο στήλης που θέλετε να προσθέσετε, να δώσετε ένα όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν έχετε κάτοχο της βιβλιοθήκης ή δικαιώματα διαχειριστή για τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα νέο τύπο στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα … για να μεταβείτε στη σελίδα "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης", όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσθέσετε άλλους τύπους στηλών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και προσθήκη άλλων τύπων στηλών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής.

  Επιλέξτε τις στήλες για να προβάλετε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 4. Για να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη στηλών.

  Προβολή λίστας Επεξεργασία βιβλιοθήκης εγγράφων

  Σημείωση: Η οθόνη σας έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτό; Ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει Κλασική λειτουργία ρύθμιση σε βιβλιοθήκη εγγράφων. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής.

Αποθηκευμένο προβολή βιβλιοθήκης προσαρμοσμένο εγγράφων στο Office 365

Σημείωση: Η οθόνη σας έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτό; Ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει Κλασική λειτουργία ρύθμιση σε βιβλιοθήκη εγγράφων. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής.

 1. Στη σελίδα της βιβλιοθήκης εγγράφων, στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων, προσθέστε ένα κουμπί στήλης Εάν βρίσκεστε σε προβολή λίστας ή κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί Τακτοποίηση βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων, προσθέστε ένα κουμπί στήλης Εάν βρίσκεστε σε προβολή παράθεσης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη στηλών στο κάτω μέρος της λίστας.

  Επιλέξτε τις στήλες για να προβάλετε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 3. Στο παράθυρο επεξεργασίας στήλες της προβολής, είτε σύρετε και αποθέστε ή επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα και χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι στήλες.

  Τακτοποίηση στηλών σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Τακτοποίηση των στηλών, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

  Σημείωση: Η οθόνη σας έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτό; Ο διαχειριστής σας ενδέχεται να έχει Κλασική λειτουργία ρύθμιση σε βιβλιοθήκη εγγράφων. Εάν Ναι, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής.

 1. Στη σελίδα της βιβλιοθήκης εγγράφων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα της στήλης που θέλετε να ταξινομήσετε και κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της στήλης.

  Ταξινόμηση προβολή βιβλιοθήκης εγγράφων στο Office 365

 2. Κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές ταξινόμησης δύο στο επάνω μέρος της λίστας μενού για να ταξινομήσετε τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Το εδώ διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων που βρίσκονται σε αυτήν τη στήλη. Για παράδειγμα, η στήλη τροποποιήθηκε από μπορούν να ταξινομηθούν με αλφαβητική σειρά κατά τη στήλη τροποποιήθηκε μπορούν να ταξινομηθούν κατά ημερομηνία--παλαιότερη σε νεότερη ή νεότερη έκδοση για να την παλαιότερη. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά μέγεθος--μικρότερο σε μεγαλύτερο ή μεγαλύτερο σε μικρότερο μέγεθος.

 1. Στη σελίδα της βιβλιοθήκης εγγράφων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε με βάση και κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της στήλης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Φιλτράρισμα κατά και, στη συνέχεια, επιλέξτε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Μόνο τα στοιχεία που συμφωνούν με την τιμή που έχετε επιλέξει, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στη λίστα.

  Φιλτράρισμα της προβολής βιβλιοθήκης εγγράφων στο Office 365

 3. Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή " Απαλοιφή φίλτρου από ".

 1. Στη σελίδα της βιβλιοθήκης εγγράφων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το όνομα της στήλης που θέλετε να κάνετε ομαδοποίηση και κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της στήλης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων με επιλεγμένη στήλη.

  Ομάδα βιβλιοθήκη εγγράφων από την προβολή στο Office 365

 1. Αφού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή, μια * θα εμφανίζονται Επόμενο για να το όνομα της προβολής στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της βιβλιοθήκης εγγράφων για να υποδείξει ότι έχει τροποποιηθεί στην προβολή. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα έγγραφα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση προβολής.

  Αποθηκεύστε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων στο Office 365

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προβολή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Μια σύνδεση για την προσαρμοσμένη προβολή σας θα εμφανίζεται πλέον στο μενού Προβολή της βιβλιοθήκης όπου δημιουργήσατε την προβολή και την * θα εξαφανιστεί.

Ορισμός της προεπιλεγμένης προβολής για βιβλιοθήκη εγγράφων

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή για μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μεταβείτε στην προβολή που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής της τρέχουσας προβολής στο μενού Προβολή.

Τροποποίηση μιας προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων

Για να τροποποιήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων.

Διαγραφή προσαρμοσμένης προβολής βιβλιοθήκης εγγράφων

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων, πρέπει να έχετε κάτοχο της βιβλιοθήκης ή δικαιώματα διαχειριστή για τη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να διαγράψετε την προσαρμοσμένη προβολή. Ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή προσαρμοσμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης εγγράφων για τα βήματα για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×