Δημιουργήστε ένα έργο της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Έργο της Access είναι ένα αρχείο της Access (.adp) που παρέχει μια άμεση, αποτελεσματική σύνδεση με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server μέσω την αρχιτεκτονική στοιχείων OLE DB. Microsoft Access 2007 και 2010 σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε νέα αρχεία έργου (.adp) πρόσβαση και να εργαστείτε με υπάρχοντα έργα της Access που δημιουργήσατε σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Σε αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη εξήγηση των έργων της Access, σας ενημερώνει πώς λειτουργούν οι έργα της Access σε Access 2007 και 2010. Επίσης, καλύπτει τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο της Access σε Access 2007 και 2010 και πώς να συνδεθείτε ένα έργο της Access σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server.

Σημείωση: Access 2010 είναι η τελευταία έκδοση της Access που υποστηρίζει την εργασία με το έργο της Access (.adp) αρχείων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των έργων της Access

Συμβατότητα μεταξύ εκδόσεων Access και SQL Server

Μη υποστηριζόμενες δυνατότητες

Συστάσεις για έργα της Access στην Access 2010

Δημιουργήστε ένα έργο της Access

Σύνδεση ένα υπάρχον έργο της Access σε μια διαφορετική βάση δεδομένων SQL Server

Επισκόπηση των έργων της Access

Δημιουργία ενός έργου της Access παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με σύνδεση σε πίνακες του SQL Server ή προβολές. Για παράδειγμα, σε ένα έργο της Access, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης σε αντικείμενα SQL Server, όπως πίνακες και προβολές, και να μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες του SQL Server, όπως διαγράμματα βάσης δεδομένων, αποθηκευμένων διαδικασιών και συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη. Αντίθετα, όταν συνδέετε μια βάση δεδομένων SQL Server, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης σε οποιαδήποτε αντικείμενα SQL Server και μπορείτε να συνδέσετε μόνο σε πίνακες του SQL Server και τις προβολές. Ωστόσο, σύνδεση σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με πολλές βάσεις δεδομένων SQL Server, ενώ το έργο της Access (* .adp) αρχείο μόνο μπορούν να συνδεθούν με μία βάση δεδομένων SQL Server.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε μια βάση δεδομένων SQL Server, κάντε κλικ στο άρθρο σύνδεση με ή εισαγωγή από μια βάση δεδομένων SQL Server.

Έργο της Access δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε ορισμό δεδομένων. Αντί για αυτό, αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του SQL Server. Ωστόσο, εργασία με ένα έργο εξακολουθεί να είναι παρόμοια με την εργασία με μια βάση δεδομένων της Access στην Access. Η διαδικασία δημιουργίας φορμών, εκθέσεων, μακροεντολών και λειτουργικές μονάδες είναι σχεδόν ίδια όπως και που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία βάσης δεδομένων της Access.

Στην Access 2007 και 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα έργα της Access και να χρησιμοποιήσετε τα έργα που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Επιπλέον, μπορείτε να επωφεληθείτε από πολλές από τις νέες δυνατότητες της Access 2007 και 2010, όπως της φόρμας βελτιωμένη και εργαλεία σχεδίασης έκθεσης, η νέα σχεδίαση μακροεντολών, βελτιωμένα εργαλεία μορφοποίησης υπό όρους και προσαρμογή κορδέλας. Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες της Access νεότερη δεν είναι διαθέσιμες σε έργα της Access, όπως συνημμένα, πεδία πολλών τιμών, το στοιχείο ελέγχου περιήγησης ή το στοιχείο ελέγχου προγράμματος περιήγησης Web. Επιπλέον, η προβολή "Διάταξη" δεν είναι διαθέσιμη για τη σχεδίαση φορμών και εκθέσεων.

Συμβατότητα μεταξύ εκδόσεων Access και SQL Server

Τα αρχεία .adp Access 2010 είναι συμβατή με SQL Server 2008 και παλαιότερες εκδόσεις. Μπορεί επίσης να συμβατό με Access 2010 .adp αρχεία νεότερες εκδόσεις του SQL Server, αλλά ως μια γενική πρακτικός κανόνας, εάν θέλετε να τροποποιήσετε αντικείμενα SQL από μέσα σε ένα αρχείο .adp πρόσβασης, την έκδοση της Access πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την έκδοση του SQL Server. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων SQL Server 2008 με τη χρήση της Access 2007. Ομοίως, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων SQL Server 2005, χρησιμοποιώντας την Access 2003.

Σημαντικό: Πριν από την αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση της Access ή SQL Server, πάντα δοκιμή του έργου με τις νέες εκδόσεις της Access για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι εργασίες δυνατότητες σωστά.

Υποστήριξη διάγραμμα και τύπου δεδομένων

Τύποι δεδομένων ημερομηνίας/ώρας

Access 2010 παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για τέσσερις τύπους δεδομένων νέα ημερομηνίας/ώρας που έχουν προστεθεί στο SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

Σε ένα έργο της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε και να σχεδιάσετε πίνακες και προβολές που χρησιμοποιούν αυτές οι νέοι τύποι δεδομένων. Ωστόσο, σε φόρμες και εκθέσεις, πεδία από αυτούς τους τύπους δεδομένων συμπεριφέρεται σαν να είναι πεδία κειμένου. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφές ημερομηνίας ή τις επιλογές ημερομηνίας με αυτούς τους τύπους δεδομένων.

Τύποι δεδομένων μεταβλητού μήκους

Οι παρακάτω τύποι δεδομένων μεταβλητού μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα της Access 2010:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Ωστόσο, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να τροποποιείτε πεδία που χρησιμοποιούν τα προσδιοριστικά MAX από μέσα σε ένα έργο της Access.

Τύπος δεδομένων BIGINT

Access 2010 υποστηρίζει τον τύπο δεδομένων του SQL Server BIGINT. Ωστόσο, το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Access επιβάλλει κάτω όριο-999999999999999999 (περίπου -2 ^ 60) αντί για το πραγματικό κατώτατο όριο του -2 ^ 63. Το ανώτατο όριο στο περιβάλλον χρήστη της Access είναι 2 ^ 63-1, η ίδια όπως στο SQL Server.

Μη υποστηριζόμενες δυνατότητες

Τύποι δεδομένων

Δεν υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι δεδομένων SQL Server 2008 νέα έργα της Access:

 • ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ

 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΉ

 • HIERARCHYID

Πρόσβαση μπλοκ σχεδίασης λειτουργία για πίνακες ή προβολές που χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους.

Διαγράμματα βάσεων δεδομένων (σχέση προβολή)

Ως αποτέλεσμα οι τρεις τύποι δεδομένων δεν υποστηρίζεται που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα, δεν μπορείτε να ανοίξετε τα διαγράμματα βάσης δεδομένων SQL Server 2008 σε ένα έργο της Access.

Επάνω μέρος της σελίδας

Συστάσεις για έργα της Access στην Access 2010

Συνεχίζουμε να υποστηρίζει τη δημιουργία και εργασία με αρχεία .adp στην Access 2010. Ωστόσο, συνιστούμε να τους προγραμματιστές χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης SQL Server που παρέχονται στο SQL Server Management Studio για τη σχεδίαση αντικειμένων βάσης δεδομένων, όπως πίνακες, προβολές και αποθηκευμένες διαδικασίες, και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας της Access για να σχεδιάσετε το φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές και οι λειτουργικές μονάδες που συνδέονται με αυτά τα αντικείμενα. Τα εργαλεία που παρέχονται από τον SQL Server παρέχει το πιο ισχυρό περιβάλλον εργασίας για τη δημιουργία αντικειμένων SQL Server.

Δημιουργήστε ένα έργο της Access

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο έργου (.adp) πρόσβασης στην Access 2007 ή 2010.

 1. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Δημιουργία ενός έργου της Access στην προεπιλεγμένη θέση αρχείου   

  • Στην περιοχή Κενή βάση δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έργο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .adp.

   -ή-

   Δημιουργία ενός έργου της Access σε μια διαφορετική θέση αρχείου   

   1. Στην περιοχή Κενή βάση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία βάσης δεδομένων, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έργο ή να αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη θέση.

   3. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το έργο.

   4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε έργα της Microsoft Office Access (* .adp), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Στην περιοχή Νέο έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Η Access σας ζητά με το ακόλουθο μήνυμα:

  Θέλετε να συνδεθείτε με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server;

  Εάν θέλετε να συνδεθείτε με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι και συνεχίστε με το βήμα 4. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή όχι και μεταβείτε στο βήμα 5 για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων SQL Server.

 4. Σύνδεση με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server   

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων, καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα εξής:

   • Όνομα διακομιστή

   • Πληροφορίες που απαιτούνται για να συνδεθείτε με το διακομιστή

   • Όνομα βάσης δεδομένων

    Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων"

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές και ότι η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία.

   Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το παράθυρο διαλόγου Σφάλματος σύνδεσης δεδομένων της Microsoft εμφανίζει ένα μήνυμα που περιγράφει το πρόβλημα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το μήνυμα, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Δοκιμή σύνδεσης. Επίσης, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων SQL Server για τη βάση δεδομένων που συνδέεστε, για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές ή ότι ο υπολογιστής είναι διαθέσιμη.

  3. Μετά τη Σύνδεση δεδομένων της Microsoft, παράθυρο διαλόγου εμφανίζει το μήνυμα Δοκιμή σύνδεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων.

   Πρόσβασης τον οποίο συνδέεται το έργο στη βάση δεδομένων του SQL Server.

 5. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων SQL Server   

  1. Στην πρώτη σελίδα του ο Οδηγός βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

   • Ο υπολογιστής του SQL Server που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη βάση δεδομένων

   • Οι πληροφορίες σύνδεσης

   • Ένα όνομα για τη βάση δεδομένων SQL Server

    Οδηγός βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server

    Σημείωση: Για να παραλείψετε τη διαδικασία σύνδεσης αυτήν τη στιγμή, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο. Η Access δημιουργεί το έργο, αλλά δεν είναι συνδεδεμένος με μια βάση δεδομένων SQL Server. Μπορείτε να κάνετε κάτι με το έργο, θα πρέπει να το συνδέσετε σε μια βάση δεδομένων SQL Server, το οποίο μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε.

   Access επιχειρεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή του SQL server που καθορίσατε. Εάν η Access δεν μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή SQL server, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει το πρόβλημα. Το SQL server υπολογιστή όνομα ή σύνδεσης πληροφορίες μπορεί να είναι εσφαλμένες ή δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στον υπολογιστή του SQL Server που καθορίσατε. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων SQL Server για τη βάση δεδομένων που δημιουργείτε, για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές ή ότι ο υπολογιστής είναι διαθέσιμη.

  3. Αφού συνδεθεί με επιτυχία πρόσβαση στον υπολογιστή του SQL Server, ο οδηγός εμφανίζει το μήνυμα: ο οδηγός έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων SQL Server. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να συνεχίσετε.

   Η access δημιουργεί τη βάση δεδομένων SQL Server και συνδέεται στο έργο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σύνδεση ένα υπάρχον έργο της Access σε μια διαφορετική βάση δεδομένων SQL Server

Εάν έχετε ένα υπάρχον έργο της Access που δεν είναι συνδεδεμένο σε μια βάση δεδομένων SQL Server ή εάν θέλετε να αλλάξετε τον υπολογιστή SQL Server ή βάσης δεδομένων στην οποία είναι συνδεδεμένο το έργο σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε το έργο της Access.

  Μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας του Microsoft Office Access. Εάν εμπιστεύεστε την προέλευση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να συνεχίσετε.

 3. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεσης. (Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, τοποθετήστε το δείκτη στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεσης.)

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων, καταχωρήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα εξής:

  • Όνομα διακομιστή

  • Πληροφορίες που απαιτούνται για να συνδεθείτε με το διακομιστή

  • Όνομα βάσης δεδομένων

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές και ότι η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία. Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει το πρόβλημα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το μήνυμα, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Δοκιμή σύνδεσης. Επίσης, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της βάσης δεδομένων SQL Server για τη βάση δεδομένων που συνδέεστε, για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές ή ότι ο υπολογιστής είναι διαθέσιμη.

 6. Μετά τη Σύνδεση δεδομένων της Microsoft, παράθυρο διαλόγου εμφανίζει το μήνυμα Δοκιμή σύνδεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων.

Η Access συνδέει το έργο στη βάση δεδομένων του SQL Server που καθορίσατε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×