Δεσμευμένες λέξεις SQL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

A B C D E F G H Να J K L M            

N O P Ερωτήσεις R S T U V W X Y Z            

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλες τις λέξεις δεσμευμένη από το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Access για χρήση σε προτάσεις SQL. Τις λέξεις στη λίστα που δεν βρίσκονται σε κεφαλαίους χαρακτήρες είναι δεσμευμένες και από άλλες εφαρμογές. Επομένως, τα μεμονωμένα θέματα της Βοήθειας για αυτές τις λέξεις παρέχουν μια γενική περιγραφή που δεν εστίαση σε χρήση SQL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Λέξεις που ακολουθείται από έναν αστερίσκο (*) είναι δεσμευμένες αλλά προς το παρόν κανένα νόημα στο περιβάλλον μιας πρότασης SQL της Microsoft Access (για παράδειγμα, επίπεδο και αναγνωριστικό πίνακα). Λέξεις που δεν είναι υπογραμμισμένο δεν έχουν συνδεδεμένες εξηγήσεις.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Αλφαριθμητικά — Ανατρέξτε στο θέμα ΚΕΙΜΈΝΟΥ

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ

AUTOINCREMENT — Ανατρέξτε στο θέμα ΜΕΤΡΗΤΏΝ

Και

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Μεταξύ

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

ΣΤΟΙΧΕΊΑ, ΤΗ ΣΥΜΠΊΕΣΗ

BIT_LENGTH

CONNECT

Δυαδική ΤΙΜΉ — Ανατρέξτε στο θέμα BIT

CONNECTION

BOTH

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ

BY

CONTAINER

BYTE

ΠΕΡΙΈΧΕΙ

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Πλήθος

CHAR, ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ — Ανατρέξτε στο θέμα ΚΕΙΜΈΝΟΥ

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΈΝΗ

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ — Ανατρέξτε στο θέμα ημερομηνίας/ΏΡΑΣ

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

ΔΕΚ, ΔΕΚΑΔΙΚΏΝ ΨΗΦΊΩΝ

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

ΕΚΤΈΛΕΣΗ, ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Όρος FROM

EXISTS

ΓΕΝΙΚΆ, Ανατρέξτε στο θέμα LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

ΑΙΏΡΗΣΗ, FLOAT8 — Βλ.

HOUR

FLOAT4 — Ανατρέξτε στο θέμα ΜΌΝΟ


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE — Ανατρέξτε στο θέμα ΔΎΟ

INSENSITIVE

IEEESINGLE — Ανατρέξτε στο θέμα ΜΌΝΟ

INSERT

IGNORE

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΕ

IMAGE

INT, ακέραιου ΑΡΙΘΜΟΎ INTEGER4 — Ανατρέξτε στο θέμα ΧΡΌΝΟ

Imp

INTEGER1 — Ανατρέξτε στο θέμα BYTE

Στην περιοχή

INTEGER2 — Ανατρέξτε στο θέμα ΣΎΝΤΟΜΗ

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Είναι

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ — Ανατρέξτε στο θέμα τύπου LONGTEXT

Επίπεδο *

Min

Like

MINUTE

ΛΟΓΙΚΉ, λογική1 — ανατρέξτε στο θέμα BIT

MOD

LONG

ΧΡΉΜΑΤΑ — Ανατρέξτε στο θέμα νομισματικής ΜΟΝΆΔΑΣ

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Εξωτερικός *

NCHAR

OUTPUT

ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΌ

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

ΑΡΙΘΜΌΣ — Ανατρέξτε στο θέμα ΔΎΟ

PASSWORD

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΌ — Ανατρέξτε στο θέμα δεκαδικών ΨΗΦΊΩΝ

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ — Ανατρέξτε στο θέμα LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Ή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

ORDER

PUBLIC


ΟΙ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ-S

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ — Ανατρέξτε στο θέμα ΜΌΝΟ

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT — Ανατρέξτε στο θέμα ΣΎΝΤΟΜΗ

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLSTATE SQLCODE, SQLERROR,

SECOND

StDev

SELECT

Τυπική απόκλιση πληθυσμού

SELECTSCHEMA

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΆ — Ανατρέξτε στο θέμα ΚΕΙΜΈΝΟΥ

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

ΌΝΟΜΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

Αναγνωριστικό πίνακα *

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

ΦΟΡΆ — Δείτε ημερομηνίας/ΏΡΑΣ

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY — Ανατρέξτε στο θέμα ΔΥΑΔΙΚΌ

TOP

VARCHAR — Ανατρέξτε στο θέμα ΚΕΙΜΈΝΟΥ

TRAILING

Διακύμανση πληθυσμού

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΏΝ, Ανατρέξτε στο θέμα BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×