Δεσμευμένες λέξεις και σύμβολα στην Access 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι "Δεσμευμένες λέξεις" είναι λέξεις και σύμβολα με συγκεκριμένη σημασία στηνMicrosoft Office Access 2007 ή στο μηχανισμό των βάσεων δεδομένων της Access. Αν χρησιμοποιείτε μια δεσμευμένη λέξη ή σύμβολο για να ονομάσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα, η Access σάς ειδοποιεί ότι η λέξη είναι δεσμευμένη και ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα κατά την αναφορά στο πεδίο.

Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα εάν χρησιμοποιείτε μια δεσμευμένη λέξη για να ονομάσετε ένα στοιχείο ελέγχου, ένα αντικείμενο ή μια μεταβλητή. Στα μηνύματα σφάλματος που λαμβάνετε δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η αιτία του προβλήματος είναι η ύπαρξης μιας δεσμευμένης λέξης. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να είναι δύσκολο να προσδιορίσετε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, η Access ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα παρόμοιο με το εξής:

Δεν ήταν δυνατή η προεπισκόπηση της έκθεσής σας από τον οδηγό, πιθανόν διότι ένας πίνακας που είναι απαραίτητος για την έκθεσή σας, είναι κλειδωμένος αποκλειστικά.

Αν μια δεσμευμένη λέξη χρησιμοποιείται ήδη, μπορείτε να αποφύγετε τα μηνύματα σφάλματος περικλείνοντας κάθε εμφάνιση της λέξης με αγκύλες ([ ]). Ωστόσο, η καλύτερη λύση είναι να αντικαταστήσετε το όνομα με μια μη-δεσμευμένη λέξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράθεση μιας λίστας με όλες τις δεσμευμένες λέξεις, όπως τα ονόματα ενσωματωμένων συναρτήσεων ή τα καθορισμένα από το χρήστη ονόματα, δεν αποτελεί μια πρακτική μέθοδο. Αν ορίσετε μια παραπομπή προς μια βιβλιοθήκη τύπων, μια βιβλιοθήκη αντικειμένων, ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, οι δεσμευμένες λέξεις αυτής της βιβλιοθήκης θα είναι δεσμευμένες λέξεις και στη βάση δεδομένων σας.

Συμβουλή: Στην Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Πρόσβαση δεσμευμένες λέξεις

Πρόσβαση δεσμευμένες σύμβολα

Πρόσβασης βάσης δεδομένων δεσμευμένες λέξεις του μηχανισμού

Δεσμευμένες λέξεις της Access

-A

ADD

ALL

Αλφαριθμητικός

ALTER

AND

ANY

Εφαρμογής

AS

ASC

Βοηθός

AUTOINCREMENT

AVG

-B

ΜΕΤΑΞΎ

BINARY

BIT

ΔΥΑΔΙΚΉ ΤΙΜΉ

BY

BYTE

-C

CHAR, ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Κοντέινερ

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

Σύνθετων

ΝΟΜΙΣΜΑ

CurrentUser

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Περιγραφή

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Έγγραφο

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Άλλο

Τέλος

Eqv

Τιμές σφαλμάτων

EXISTS

Έξοδος

-F

FALSE

Το πεδίο, τα πεδία

FillCache

ΑΙΏΡΗΣΗ, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Φόρμα, φόρμες

FROM

Πλήρης

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ

-G

ΓΕΝΙΚΆ

GetObject

GetOption

Μετάβαση σε σελίδα

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Να

Σε αδράνεια

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

Εάν

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Το ευρετήριο, ευρετήρια

INNER

INSERT

InsertText

INT, ΑΚΈΡΑΙΟ ΑΡΙΘΜΌ, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

Τελευταία τροποποίηση

LEFT

Επίπεδο

Like

ΛΟΓΙΚΉ, ΛΟΓΙΚΉ1;

ΜΕΓΆΛΗ, LONGBINARY, ΤΎΠΟΥ LONGTEXT

-M

Μακροεντολή

Αντιστοίχιση

Max, Min, Mod

ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ

Λειτουργική μονάδα

MONEY

Μετακίνηση

-N

ΌΝΟΜΑ

Νέος κωδικός πρόσβασης

Όχι

Not

Σημείωση

NULL

ΑΡΙΘΜΌΣ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΈΣ

-O

Αντικείμενο

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Προσανατολισμός

Εξωτερικός

OWNERACCESS

-P

Παράμετρος

PARAMETERS

Μερική

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Ιδιότητα

-Q

Ερωτήματα

Ερώτημα

Quit

-R

REAL

Υπολογισμού

Recordset

REFERENCES

Ανανέωση

RefreshLink

RegisterDatabase

Σχέση

Ενημερωθεί

RepairDatabase

Έκθεση

Εκθέσεις

Επανάληψη ερωτήματος

RIGHT

-S

ΟΘΌΝΗ

ΕΝΌΤΗΤΑ

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΆ

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

Αναγνωριστικό πίνακα

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΏΡΑ, ΧΡΟΝΙΚΉΣ ΣΉΜΑΝΣΗΣ

TOP

TRANSFORM

TRUE

Τύπος

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

VAR, VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Χώρος εργασίας

-X

Xor

-Y

Έτος

ΝΑΙ

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΏΝ

Αρχή της σελίδας

Δεσμευμένα σύμβολα της Access

Τα σύμβολα που ακολουθούν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τμήμα ενός ονόματος πεδίου ή ως τμήμα ενός ονόματος αντικειμένου:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Αρχή της σελίδας

Δεσμευμένες λέξεις του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Access

Ο μηχανισμός μιας βάσης δεδομένων της Access εκτελείται σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, ανάλογα με το εάν η κλήση γίνεται από την Access, από αντικείμενα Data Access Objects, το Microsoft OLE Provider για το μηχανισμό βάσης δεδομένων της Access, ή από το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Access ODBC. Η εκτέλεση του μηχανισμού αυτού είναι δυνατή σε κατάσταση λειτουργίας ANSI ή σε κατάσταση λειτουργίας μη-ANSI (καθιερωμένη).

Επειδή η χρήση αυτών των δύο καταστάσεων λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο σχετικά διαφορετικών μεταξύ τους συνόλων δεσμευμένων λέξεων, ένα ερώτημα το οποίο χρησιμοποιεί μια δεσμευμένη λέξη θα μπορούσε να λειτουργεί στη μία κατάσταση λειτουργίας και να αποτυγχάνει στην άλλη κατάσταση λειτουργίας.

Ακολουθεί μια λίστα με δεσμευμένες λέξεις που θα πρέπει να αποφεύγονται όταν επιλέγετε ονόματα αναγνωριστικών.

-A

ABSOLUTE

ΕΝΈΡΓΕΙΑ

ADD

ADMINDB

ALL

ΕΚΧΏΡΗΣΗ

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΆ

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

ΖΏΝΗΣ

BEGIN

ΜΕΤΑΞΎ

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

ΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ

ΠΕΖΏΝ-ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

ΣΤΟΙΧΕΊΑ

ΣΥΜΠΊΕΣΗ

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

CONTAINER

ΣΥΝΕΧΊΣΤΕ

CONVERT

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΡΈΧΟΥΣΑ

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΕΚΧΏΡΗΣΗΣ

DEC

DECIMAL

DECLARE

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΈΝΗ

DEFERRABLE

ΑΝΑΒΆΛΕΙ

DELETE

DESC

ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΏΝ

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ΆΛΛΟ

END

ΤΈΛΟΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ

ESCAPE

ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗΝ

ΕΞΑΊΡΕΣΗ

EXCLUSIVECONNECT

ΕΚΤΈΛΕΣΗ

ΕΚΤΈΛΕΣΗ

EXISTS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

ΓΙΑ

FOREIGN

ΒΡΈΘΗΚΕ

FROM

ΠΛΉΡΗΣ

-G

ΓΕΝΙΚΆ

ΛΉΨΗ

ΚΑΘΟΛΙΚΌ

GO

ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-Να

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

ΕΙΚΟΝΑ

ΆΜΕΣΗ

ININDEX

ΈΝΔΕΙΞΗ

ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΆ

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

ΤΈΜΝΟΝΤΑΙ

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ

LEFT

ΕΠΊΠΕΔΟ

ΌΠΩΣ

ΤΟΠΙΚΉ

ΛΟΓΙΚΉ

ΛΟΓΙΚΉ1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ

MIN

MINUTE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ

MONEY

MONTH

-N

ΟΝΌΜΑΤΑ

NATIONAL

ΦΥΣΙΚΉ

NCHAR

ΕΠΌΜΕΝΟ

Όχι

NOT

ΣΗΜΕΊΩΣΗ

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ

OUTPUT

ΕΠΙΚΑΛΎΠΤΕΙ

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ

PRIMARY

ΠΡΙΝ ΑΠΌ

PRIVILEGES

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

PUBLIC

-Q

-R

ΑΝΆΓΝΩΣΗ

REAL

REFERENCES

ΣΧΕΤΙΚΉ

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

ΚΆΝΤΕ ΚΎΛΙΣΗ

SECOND

ΕΝΌΤΗΤΑ

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΆ

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ ΠΊΝΑΚΑ

TEMPORARY

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

ΕΓΓΡΑΦΉ

-X

-Y

YEAR

ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΏΝ

-Z

ZONE

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×