Δεν μπορώ να βρω το θέμα της Βοήθειας που αναζητώ

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Αιτία: Ορισμένα θέματα υπάρχουν μόνο online.

Λύση:    Συνδεθείτε στο Internet.

Η τοποθεσία Web του Office για Mac προσφέρει μια πιο ενημερωμένη και πλήρη λίστα με θέματα στη Βοήθεια του Word, προγράμματα εκμάθησης και βίντεο. Η Βοήθεια του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας παρέχει μόνο ένα υποσύνολο από αυτά τα θέματα, στα οποία μπορεί να μην περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναζητάτε.

 1. Για να ανοίξετε την τοποθεσία Web του Office για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε στο Internet, στη γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου της Βοήθειας.

  Γραμμή μηνύματος σύνδεσης

 2. Πληκτρολογήστε το ερώτημα αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης ή κάντε κλικ σε μια κατηγορία θεμάτων στη Βοήθεια.

  Συμβουλή: Προσθέστε έναν σελιδοδείκτη για την τοποθεσία Web του Office για Mac στο πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε για εύκολη αναφορά.

Αιτία: Τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν με ένα ερώτημα αναζήτησης.

Λύση:    Περιορίστε την αναζήτησή σας.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης της Βοήθειας, το Office πραγματοποιεί αναζήτηση για όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις που καθορίζετε και επιστρέφει μια λίστα με τα πιο σχετικά θέματα. Για καλύτερα αποτελέσματα από το ερώτημα, ακολουθήστε τις εξής βέλτιστες πρακτικές αναζήτησης.

 • Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους και πιο περιγραφικούς όρους στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "πρότυπο γραφήματος" αντί για "πρότυπο".

 • Εάν είναι δυνατόν, μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από τρεις όρους.

 • Δοκιμάστε διαφορετικούς όρους με παρόμοια σημασία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "αρχεία" αντί για "έγγραφα".

 • Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά τους όρους.

 • Πληκτρολογήστε μόνο την αρχή των όρων στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "μορφ" αντί για "μορφοποίηση".

 • Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας "Τελεστές Boolean" για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση των λέξεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναζήτησης Boolean, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

Excel

Αιτία: Ορισμένα θέματα υπάρχουν μόνο online.

Λύση:    Συνδεθείτε στο Internet.

Η τοποθεσία Web του Office για Mac προσφέρει μια πιο ενημερωμένη και πλήρη λίστα με θέματα στη Βοήθεια του Excel, προγράμματα εκμάθησης και βίντεο. Η Βοήθεια του Excel που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας παρέχει μόνο ένα υποσύνολο από αυτά τα θέματα, στα οποία μπορεί να μην περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναζητάτε.

 1. Για να ανοίξετε την τοποθεσία Web του Office για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε στο Internet, στη γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου της Βοήθειας.

  Γραμμή μηνύματος σύνδεσης

 2. Πληκτρολογήστε το ερώτημα αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης ή κάντε κλικ σε μια κατηγορία θεμάτων στη Βοήθεια.

  Συμβουλή: Προσθέστε έναν σελιδοδείκτη για την τοποθεσία Web του Office για Mac στο πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε για εύκολη αναφορά.

Αιτία: Τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν με ένα ερώτημα αναζήτησης.

Λύση:    Περιορίστε την αναζήτησή σας.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης της Βοήθειας, το Office πραγματοποιεί αναζήτηση για όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις που καθορίζετε και επιστρέφει μια λίστα με τα πιο σχετικά θέματα. Για καλύτερα αποτελέσματα από το ερώτημα, ακολουθήστε τις εξής βέλτιστες πρακτικές αναζήτησης.

 • Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους και πιο περιγραφικούς όρους στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "πρότυπο γραφήματος" αντί για "πρότυπο".

 • Εάν είναι δυνατόν, μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από τρεις όρους.

 • Δοκιμάστε διαφορετικούς όρους με παρόμοια σημασία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "αρχεία" αντί για "έγγραφα".

 • Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά τους όρους.

 • Πληκτρολογήστε μόνο την αρχή των όρων στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "μορφ" αντί για "μορφοποίηση".

 • Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας "Τελεστές Boolean" για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση των λέξεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναζήτησης Boolean, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

PowerPoint

Αιτία: Ορισμένα θέματα υπάρχουν μόνο online.

Λύση:    Συνδεθείτε στο Internet.

Η τοποθεσία Web του Office για Mac προσφέρει μια πιο ενημερωμένη και πλήρη λίστα με θέματα στη Βοήθεια του PowerPoint, προγράμματα εκμάθησης και βίντεο. Η Βοήθεια του PowerPoint που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας παρέχει μόνο ένα υποσύνολο από αυτά τα θέματα, στα οποία μπορεί να μην περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναζητάτε.

 1. Για να ανοίξετε την τοποθεσία Web του Office για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε στο Internet, στη γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου της Βοήθειας.

  Γραμμή μηνύματος σύνδεσης

 2. Πληκτρολογήστε το ερώτημα αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης ή κάντε κλικ σε μια κατηγορία θεμάτων στη Βοήθεια.

  Συμβουλή: Προσθέστε έναν σελιδοδείκτη για την τοποθεσία Web του Office για Mac στο πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε για εύκολη αναφορά.

Αιτία: Τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν με ένα ερώτημα αναζήτησης.

Λύση:    Περιορίστε την αναζήτησή σας.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης της Βοήθειας, το Office πραγματοποιεί αναζήτηση για όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις που καθορίζετε και επιστρέφει μια λίστα με τα πιο σχετικά θέματα. Για καλύτερα αποτελέσματα από το ερώτημα, ακολουθήστε τις εξής βέλτιστες πρακτικές αναζήτησης.

 • Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους και πιο περιγραφικούς όρους στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "πρότυπο γραφήματος" αντί για "πρότυπο".

 • Εάν είναι δυνατόν, μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από τρεις όρους.

 • Δοκιμάστε διαφορετικούς όρους με παρόμοια σημασία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "αρχεία" αντί για "έγγραφα".

 • Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά τους όρους.

 • Πληκτρολογήστε μόνο την αρχή των όρων στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "μορφ" αντί για "μορφοποίηση".

 • Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας "Τελεστές Boolean" για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση των λέξεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναζήτησης Boolean, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

Outlook

Αιτία: Ορισμένα θέματα υπάρχουν μόνο online.

Λύση:    Συνδεθείτε στο Internet.

Η τοποθεσία Web του Office για Mac προσφέρει μια πιο ενημερωμένη και πλήρη λίστα με θέματα στη Βοήθεια του Outlook, προγράμματα εκμάθησης και βίντεο. Η Βοήθεια του Outlook που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας παρέχει μόνο ένα υποσύνολο από αυτά τα θέματα, στα οποία μπορεί να μην περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που αναζητάτε.

 1. Για να ανοίξετε την τοποθεσία Web του Office για Mac, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε στο Internet, στη γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου της Βοήθειας.

  Γραμμή μηνύματος σύνδεσης

 2. Πληκτρολογήστε το ερώτημα αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης ή κάντε κλικ σε μια κατηγορία θεμάτων στη Βοήθεια.

  Συμβουλή: Προσθέστε έναν σελιδοδείκτη για την τοποθεσία Web του Office για Mac στο πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε για εύκολη αναφορά.

Αιτία: Τα αποτελέσματα μπορούν να περιοριστούν με ένα ερώτημα αναζήτησης.

Λύση:    Περιορίστε την αναζήτησή σας.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης της Βοήθειας, το Office πραγματοποιεί αναζήτηση για όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις που καθορίζετε και επιστρέφει μια λίστα με τα πιο σχετικά θέματα. Για καλύτερα αποτελέσματα από το ερώτημα, ακολουθήστε τις εξής βέλτιστες πρακτικές αναζήτησης.

 • Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους και πιο περιγραφικούς όρους στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "πρότυπο γραφήματος" αντί για "πρότυπο".

 • Εάν είναι δυνατόν, μην χρησιμοποιείτε περισσότερους από τρεις όρους.

 • Δοκιμάστε διαφορετικούς όρους με παρόμοια σημασία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "αρχεία" αντί για "έγγραφα".

 • Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά τους όρους.

 • Πληκτρολογήστε μόνο την αρχή των όρων στο ερώτημά σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε "μορφ" αντί για "μορφοποίηση".

 • Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας χρησιμοποιώντας "Τελεστές Boolean" για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναζήτηση των λέξεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναζήτησης Boolean, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac OS.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×