Δεν μπορώ να αποθηκεύσω τη βάση δεδομένων από αναπαραγωγή σε μορφή Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Συμπτώματα

Στο Microsoft Office Access 2007, βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access από αναπαραγωγή (. Μορφή MDB) δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν στη νέα. Μορφή αρχείου ACCDB. Η επιλογή εμφανίζεται αχνή (μη διαθέσιμες) όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως (κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως ).

Αιτία

Η μορφή αρχείου .ACCDB δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή.

Αντιμετώπιση

Χρήση της βάσης δεδομένων από αναπαραγωγή στη μορφή αρχείου .MDB

Μπορείτε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων από αναπαραγωγή στη μορφή αρχείου .MDB. Η λειτουργία αναπαραγωγής εξακολουθεί να υποστηρίζεται για τη μορφή αρχείου .MDB.

Μη αυτόματη επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου Office Access 2007

Εάν αποφασίσετε ότι η νέα μορφή αρχείου παρέχει πλεονεκτήματα τα οποία υπερέχουν των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από την αναπαραγωγή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων σε μορφή Office Access 2007 και να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων αναπαραγωγής με μη αυτόματο τρόπο.

Σημείωση: Αυτή η μέθοδος θα λειτουργήσει σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων αναπαραγωγής, αλλά, στη νέα βάση δεδομένων δεν θα υπάρχουν τα δεδομένα και τα έργα τα οποία δεν υπάρχουν ήδη στο αντίγραφο, εκτός αν χρησιμοποιείτε ένα πλήρες αντίγραφο, το οποίο έχει συγχρονιστεί με όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα του συνόλου αντιγράφων.

Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε ξανά τη βάση δεδομένων, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι όλα τα κρυφά αντικείμενα και τα αντικείμενα συστήματος στη ρεπλίκα είναι ορατά. Έτσι διασφαλίζετε την πρόσβαση στα πεδία που βασίζονται στη ρεπλίκα κατά την επαναδημιουργία της.

 1. Ανοίξτε τη ρεπλίκα που θέλετε να μετατρέψετε. Πρέπει να ανοίξετε τη ρεπλίκα, χρησιμοποιώντας την ίδια έκδοση της Access, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη δημιουργία της ρεπλίκας, για να εμφανίσετε τα κρυφά πεδία και τα πεδία συστήματος.

 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές".

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε Κρυφά αντικείμενα και Αντικείμενα συστήματος. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και κλείστε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές".

Μη αυτόματη επαναδημιουργία της βάσης δεδομένων

 1. Δημιουργήστε μια κενή βάση δεδομένων και ανοίξτε την.

  Σημείωση: Η Access δημιουργεί έναν νέο, κενό πίνακα με το όνομα Πίνακας1. Πρέπει να διαγράψετε τον πίνακα αυτό — μπορείτε να το κάνετε αμέσως κλείνοντάς τον, προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα αντικειμένου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Βάση δεδομένων της Access.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη βάση δεδομένων αναπαραγωγής.

 4. Κάντε κλικ στη βάση δεδομένων αναπαραγωγής που περιέχει τα αντικείμενα βάσης δεδομένων τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε εκ νέου στη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Βάση δεδομένων της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πινάκων, ερωτημάτων, φορμών, εκθέσεων, μακροεντολών και λειτουργικών μονάδων στην τρέχουσα βάση δεδομένων. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στα αντικείμενα βάσης δεδομένων τα οποία θέλετε να εισαγάγετε στη νέα βάση δεδομένων. Εάν θέλετε να εισαγάγετε όλα τα αντικείμενα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων σε κάθε καρτέλα.

  Σημαντικό    Σε αυτό το σημείο μην επιλέξετε οποιουσδήποτε πίνακες. Θα δημιουργήσετε εκ νέου τους πίνακες σε μεταγενέστερο στάδιο.

 7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των αντικειμένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να τα εισαγάγετε.

  Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε τα βήματα εισαγωγής για μελλοντική χρήση. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση βημάτων εισαγωγής, πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εισαγωγής.

 8. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων αναπαραγωγής στην Office Access 2007. Για κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων αναπαραγωγής, δημιουργήστε ένα ερώτημα "Δημιουργία πίνακα", το οποίο λαμβάνει όλα τα δεδομένα από τον παλιό πίνακα και δημιουργεί έναν πίνακα στη νέα βάση δεδομένων με τα ίδια δεδομένα.

  Σημείωση: Εάν το πεδίο s_GUID είναι ένα πρωτεύον κλειδί (και ξένα κλειδιά σε άλλους πίνακες που αναφέρονται σε αυτό), θα πρέπει να μπορείτε να συμπεριλάβετε το πεδίο s_GUID στο νέο πίνακα. Εάν το πεδίο s_GUID δεν χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί, δεν υπάρχει λόγος να το διατηρήσετε στο νέο πίνακα. Δεν αντιγράψτε τα πεδία s_Lineage και s_Generation τον νέο πίνακα.

  Από προεπιλογή, τα πεδία s_GUID, s_Lineage και s_Generation είναι κρυφά. Για την εμφάνιση αυτών των πεδίων, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

  1. Στη βάση δεδομένων που έχετε αναπαράγει, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πίνακες είναι κλειστοί.

  2. Κάντε δεξιό κλικ στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές περιήγησης. Το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης" ανοίγει.

  3. Στην ενότητα Επιλογές οθόνης, επιλέξτε Εμφάνιση αντικειμένων συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Πώς γίνεται;

   1. Δημιουργήστε ένα ερώτημα, επιλέγοντας τους πίνακες που περιέχουν τις εγγραφές που θέλετε να τοποθετήσετε στο νέο πίνακα.

    Πώς γίνεται;

    1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

    2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα που παραθέτει τους πίνακες, με των οποίων τα δεδομένα θέλετε να εργαστείτε.

    3. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα κάθε αντικειμένου το οποίο θέλετε να προσθέσετε στο ερώτημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

    4. Προσθέστε πεδία στη γραμμή Πεδίο στο πλέγμα σχεδίασης.

    5. Για να προβάλετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, κάντε κλικ στο μενού Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή "Φύλλο δεδομένων".

   2. Στην προβολή σχεδίασης του ερωτήματος, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

   3. Στο παράθυρο διαλόγου Όνομα πίνακα, πληκτρολογήστε το όνομα του πίνακα που θέλετε να δημιουργήσετε ή να αντικαταστήσετε.

   4. Κάντε κλικ στην επιλογή Άλλη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το νέο πίνακα ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη βάση δεδομένων.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση. Αυτό θα δημιουργηθεί το νέο πίνακα.

    Σημείωση: Ο νέος πίνακας που δημιουργείται δεν περιλαμβάνει τις ιδιότητες πεδίου ή τη ρύθμιση πρωτεύον κλειδί του αρχικού πίνακα.

 9. Για κάθε πίνακα της νέας βάσης δεδομένων, δημιουργήστε το ίδιο ευρετήριο και πρωτεύον κλειδί που χρησιμοποιήθηκε στον πίνακα του αντίγραφου.

  Πώς γίνεται;

  1. Ανοίξτε έναν πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση".

  2. Στο επάνω τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο.

  3. Στο κάτω τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Με ευρετήριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα) ή Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα).

  4. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που συνθέτουν το πρωτεύον κλειδί.

  5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Πρωτεύον κλειδί.

 10. Για κάθε πίνακα της νέας βάσης δεδομένων, δημιουργήστε σχέσεις που υπήρχαν για πίνακα στη ρεπλίκα.

  Πώς γίνεται;

  Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα σχετιζόμενα πεδία δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο όνομα. Ωστόσο, σχετιζόμενα πεδία πρέπει να έχουν το ίδιο τύπος δεδομένων, εκτός εάν το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού είναι ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" με ένα πεδίο αριθμού μόνο εάν η ιδιότητα FieldSize και τα δύο από τα αντίστοιχα πεδία είναι ίδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο αυτόματης αρίθμησης και ένα πεδίο "Αριθμός", εάν η ιδιότητα FieldSize και των δύο πεδίων είναι Ακέραιος μεγάλου μήκους. Ακόμα και όταν τα αντίστοιχα πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση ιδιότητας FieldSize.

  Ορισμός μιας ένα-προς-πολλά ή μια σχέση

  1. Κλείστε όλους τους πίνακες που είναι ανοιχτοί. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε σχέσεις μεταξύ ανοιχτών πινάκων.

  2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  3. Στην περίπτωση που δεν έχετε καθορίσει ακόμη σχέσεις στη βάση δεδομένων, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

   Εάν χρειαστεί να προσθέσετε τους πίνακες που θέλετε να συσχετίσετε και το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα δεν εμφανίζεται, καλέστε το: Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση πίνακα.

  4. Κάντε διπλό κλικ στα ονόματα των πινάκων που θέλετε να συσχετίσετε και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ ενός πίνακα και του εαυτού του, προσθέστε δύο φορές τον πίνακα.

  5. Σύρετε το πεδίο που θέλετε να συσχετίσετε από τον έναν πίνακα στο σχετικό πεδίο του άλλου πίνακα.

   Για να σύρετε πολλά πεδία, πιέστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

   Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετακινείτε το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού (το οποίο εμφανίζεται με κείμενο σε έντονη γραφή) από τον έναν πίνακα σε ένα παρόμοιο πεδίο (συχνά με το ίδιο όνομα) που ονομάζεται εξωτερικό κλειδί του άλλου πίνακα.

  6. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων. Ελέγξτε τα ονόματα πεδίου που εμφανίζονται στις δύο στήλες για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά. Μπορείτε να τα αλλάξετε, αν είναι απαραίτητο.

   Ορίστε τις επιλογές σχέσης, αν είναι απαραίτητο.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για να δημιουργήσετε τη σχέση.

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως και 7 για κάθε ζεύγος πινάκων που θέλετε να συσχετίσετε.

   Όταν κλείσετε το παράθυρο "Σχέσεις", η Microsoft Access σας ρωτά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διάταξη. Ανεξάρτητα αν αποθηκεύσετε ή όχι τη διάταξη, οι σχέσεις που δημιουργείτε αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

  Ορίζετε μια σχέση πολλά-προς-πολλά

  1. Δημιουργήστε τους δύο πίνακες που θα συνδέονται με τη σχέση πολλά-προς-πολλά.

  2. Δημιουργήστε έναν τρίτο πίνακα, που ονομάζεται πίνακας σύνδεσης και προσθέστε σε αυτόν νέα πεδία, με τους ίδιους ορισμούς όπως και των πεδίων πρωτεύοντος κλειδιού από κάθε έναν από τους δύο άλλους πίνακες. Στον πίνακα σύνδεσης, τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού λειτουργούν ως ξένα κλειδιά. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα πεδία στον πίνακα σύνδεσης, όπως και σε κάθε άλλον πίνακα.

  3. Στον πίνακα σύνδεσης, ορίστε το πρωτεύον κλειδί ώστε να περιλαμβάνει τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού από τους άλλους δύο πίνακες. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα σύνδεσης που ονομάζεται "Στοιχεία πωλήσεων", το πρωτεύον κλειδί θα αποτελείται από τα πεδία "ΚωδΠαραγγελίας" και "ΚωδΠροϊόντος".

   Πώς γίνεται;

   1. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση".

   2. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να καθορίσετε ως πρωτεύον κλειδί.

    Για να επιλέξετε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο επιλογέας γραμμής για το επιθυμητό πεδίο.

    Για να επιλέξετε πολλά πεδία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής κάθε πεδίου.

   3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Πρωτεύον κλειδί.

    Σημείωση: Εάν θέλετε η σειρά των πεδίων σε ένα πρωτεύον κλειδί πολλών πινάκων να διαφέρει από τη σειρά αυτών των πεδίων στον πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Ευρετήρια της ομάδας Εμφάνιση/απόκρυψη για να εμφανιστεί το παράθυρο "Ευρετήρια" και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη διάταξη των ονομάτων πεδίου για το ευρετήριο που ονομάζεται "Πρωτεύον κλειδί".

  4. Ορισμός μιας σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα σε κάθε έναν από τους δύο πίνακες πρωτεύοντα και τον πίνακα σύνδεσης.

 11. Αποθηκεύστε τις νέες βάσεις δεδομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×