Δεν είναι δυνατή η εύρεση βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα επόμενα σενάρια παρέχουν βοήθεια σε χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εύρεση της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων του Business Contact Manager για σύνδεση. Κάντε κλικ στη σύνδεση που περιγράφει καλύτερα την δική σας περίπτωση.

Είστε χρήστης που συνδέεστε σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager για την πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εγκατάστασης

Συμπτώματα

Στον Οδηγό εγκατάστασης, στον Οδηγό Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager, κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογή μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων, εισάγετε ένα όνομα υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Σύνδεση. Λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει:

Δεν είναι δυνατή η εύρεση βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager στον υπολογιστή {0}. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά αίτια, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια".

Αιτίες

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εύρεση της κοινόχρηστη βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Δείτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες και την επίλυσή τους.

Τρόποι επίλυσης

Προσπαθήστε τα εξής:

 • Επειδή μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια υπάρχουσα κοινόχρηστη βάση δεδομένων, επιβεβαιώστε με τον κάτοχος βάσης δεδομένων ότι η βάση δεδομένων υπάρχει στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

 • Προτού συνδεθείτε σε μια βάση δεδομένων σε απομακρυσμένο υπολογιστή, ο κάτοχος της βάσης δεδομένων θα πρέπει να μοιράζεται τη βάση δεδομένων και να σάς εκχωρήσει δικαιώματα πρόσβασης σε αυτήν.

 • Εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο από τον υπολογιστή όπου χρησιμοποιείτε Business Contact Manager for Outlook, πρέπει να αλλάξει τις ρυθμίσεις τείχος προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή. (Ένα υποδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου του υπολογιστή σας. Δευτερεύοντα δίκτυα συνδέονται μέσω δρομολογητών. Κάθε υποδίκτυο έχει μια ξεχωριστή περιοχή διευθύνσεων IP.)

 • Εάν το τείχος προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή προέρχεται από τρίτον κατασκευαστή, το Business Contact Manager for Outlook δεν μπορεί να εκτελέσει αυτόματα τις αλλαγές για να παραχωρήσει πρόσβαση στους χρήστες του δικτύου. Ανατρέξτε στη Βοήθεια για το τείχος προστασίας προκειμένου να αλλάξετε εσείς τις ρυθμίσεις.

 • Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί στην ίδια έκδοση γλώσσας ή τοπικών ρυθμίσεων του Business Contact Manager for Outlook με αυτήν που χρησιμοποιείτε.

Προσπαθείτε να επανασυνδεθείτε σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Συμπτώματα

Όταν έχετε εργαστεί στο τοπικό αντίγραφο της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων χωρίς σύνδεση και προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή, λαμβάνεται το εξής μήνυμα:

Δεν είναι δυνατή η εύρεση βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager στον υπολογιστή {0}. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά αίτια, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια".

Αιτίες

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εύρεση της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Δείτε τις παρακάτω πιθανές αιτίες και την επίλυσή τους.

Τρόποι επίλυσης

Προσπαθήστε τα εξής:

Υπάρχει ακόμη η βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

Βεβαιωθείτε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ότι η βάση δεδομένων δεν έχει διαγραφτεί, καταργηθεί ή ενημερωθεί στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν η βάση δεδομένων έχει ενημερωθεί, θα πρέπει να παραλείψετε την τοπική βάση δεδομένων πριν συνδεθείτε ξανά στην τελευταία έκδοσή της.

Πώς γίνεται;

 1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράλειψη βάσης δεδομένων χωρίς σύνδεση.

 2. Η βάση δεδομένων εξάγεται αυτόματα και αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας.

  Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εξαγωγή και αποθήκευση των τοπικών δεδομένων σας πριν από την παράλειψη της βάσης δεδομένων εκτός σύνδεσης.

Διαθέτετε ακόμη δικαιώματα για πρόσβαση στην βάση δεδομένων;

Βεβαιωθείτε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ότι έχετε ακόμη δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων.

Διαθέτετε ακόμη δικαιώματα για πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

Βεβαιωθείτε από το διαχειριστής του απομακρυσμένου υπολογιστή ή του τομέας, αν ο υπολογιστής σας ανήκετε σε δίκτυο, ότι έχετε ακόμη δικαίωμα πρόσβασης στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Η έκδοση του Business Contact Manager for Outlook στον τοπικό υπολογιστή σας είναι το ίδιο με αυτό στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

 1. Επιβεβαιώστε τη γλώσσα ή περιοχή και τον αριθμό έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook τόσο στον υπολογιστή σας όσο και στον απομακρυσμένο υπολογιστή. (Εάν δεν έχετε πρόσβαση στον απομακρυσμένο υπολογιστή, ζητήστε από το διαχειριστή να σας πει τον αριθμό έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook.)

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Business Contact Manager.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Office Outlook with Business Contact Manager, στην περιοχή Πληροφορίες υποστήριξης, ανατρέξτε στον αριθμό Έκδοσης.

 2. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν την βάση δεδομένων από κοινού εκτελούν την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook.

Η βάση δεδομένων σας βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή

Εάν η βάση δεδομένων στον τοπικό σας υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η υπηρεσία SQL Server. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server, ανατρέξτε στην ενότητα δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων του Business Contact Manager - Δημιουργία βάσης δεδομένων που είναι επιτυχής. στις Λειτουργίες αντιμετώπιση προβλημάτων βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×