Δεν γίνεται αυτόματη επεξεργασία στις απαντήσεις συλλογής δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμπτωμα

Χρησιμοποιείτε την Microsoft Office Access 2007 και το Microsoft Office Outlook 2007 για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων. Οι παραλήπτες αναφέρουν ότι έχουν συμπληρώσει τις φόρμες και τις έχουν στείλει και πάλι σε σάς ως απαντήσεις. Ωστόσο, εσείς δεν βλέπετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Office Access 2007 ή στο Office Outlook 2007. Για παράδειγμα:

  • Δεν βλέπετε τα δεδομένα στους πίνακες προορισμού της Access. Δεν γίνεται προσθήκη νέων εγγραφών ούτε ενημερώνονται οι υπάρχουσες εγγραφές.

  • Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων για το μήνυμα στο Outlook εμφανίζεται είτε ένα μήνυμα σφάλματος είτε η συμβολοσειρά "Μήνυμα χωρίς επεξεργασία". Επιπρόσθετα, στη στήλη Κατηγορίες για το μήνυμα είτε εμφανίζεται ένα κόκκινο τετράγωνο είτε η στήλη είναι κενή.

    Συμβουλή: Οι στήλες του Outlook που ονομάζονται Παρακολούθηση σημαίας, Κατάσταση συλλογής δεδομένων και Κατηγορίες, εμφανίζουν την κατάσταση της λειτουργίας επεξεργασίας. Για να προσθέσετε αυτές τις στήλες στην προβολή σας, κάντε δεξί κλικ στην κεφαλίδα της στήλης και από το μενού συντομεύσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή πεδίου. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογή πεδίου, κάντε μεταφορά και απόθεση κάθε πεδίου στα δεξιά ή στα αριστερά μιας υπάρχουσας κεφαλίδας στήλης.

    Όταν η επεξεργασία μιας απάντησης εκτελείται με επιτυχία, η στήλη του Outlook Κατάσταση συλλογής δεδομένων είναι κενή, και στη στήλη Κατηγορίες εμφανίζεται ένα πράσινο τετράγωνο. Επιπρόσθετα, στ στήλη Παρακολούθηση σημαίας εμφανίζεται το μήνυμα Η λειτουργία συλλογής δεδομένων ήταν επιτυχημένη.

Επίλυση

Εάν υποπτεύεστε ότι η αυτόματη επεξεργασία απέτυχε μια απάντηση, δοκιμάστε τις προτεινόμενες λύσεις στον παρακάτω πίνακα. Ένα μεγαλύτερο μέρος των αυτές τις λύσεις απαιτούν που πρώτα να διορθώσετε το πρόβλημα και, στη συνέχεια, εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων, ανατρέξτε στο άρθρο Αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων συλλογής δεδομένων.

Ζήτημα

CAU SE

Λύση

Υπάρχει μια απάντηση στο φάκελο του Outlook, αλλά δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Στη στήλη "Κατάσταση συλλογής δεδομένων" εμφανίζεται το μήνυμα Μήνυμα χωρίς επεξεργασία.

Εξετάστε τις επιλογές μηνυμάτων στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλογής δεδομένων. Θα επιλέξετε είτε να εκτελέσετε μη αυτόματη επεξεργασία των απαντήσεων είτε ρυθμίσεις που εμποδίζουν την αυτόματη επεξεργασία ορισμένων απαντήσεων

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τις επιλογές, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογήΣυλλογή και ενημέρωση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση απαντήσεων. Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε και κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές μηνυμάτων.

Εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο.

Για να βεβαιωθείτε ότι θα γίνει αυτόματη επεξεργασία απαντήσεων που δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλογής δεδομένων.

Απάντησα σε ένα από τα μηνύματά μου, αλλά δεν γίνεται επεξεργασία στην απάντηση.

Η απάντηση στα δικά σας μηνύματα περιλαμβάνει μια κάπως διαφορετική διαδικασία.

Αντί να συμπληρώνετε τη φόρμα του μηνύματος που λαμβάνετε, συμπληρώστε τη φόρμα στο απεσταλμένο μήνυμα, που βρίσκεται στο φάκελο Απεσταλμένα στοιχεία. Κάντε αναζήτηση στο φάκελο Απεσταλμένα στοιχεία και κατόπιν ανοίξτε το μήνυμα. Κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση, συμπληρώστε τη φόρμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της βάσης δεδομένων. Εντοπίστε τη βάση δεδομένων και εισαγάγετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Η βάση δεδομένων έχει μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία ή έχει μετονομαστεί ή έχει διαγραφεί ή έχει καταστραφεί.

Επαναφέρετε τη βάση δεδομένων στην αρχική της τοποθεσία και εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της βάσης δεδομένων για την εισαγωγή δεδομένων, επειδή ήδη χρησιμοποιείται. Επεξεργαστείτε τις απαντήσεις με μη αυτόματο τρόπο, όταν η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη.

Η βάση δεδομένων έχει ανοίξει σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης και δεν είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές σε αυτήν, μέχρι να γίνει άρση του κλειδώματος αποκλειστικής χρήσης.

Ζητήστε από το χρήστη που έχει ανοιχτή τη βάση δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης, να την κλείσει και, κατόπιν, να την ανοίξει σε κανονική λειτουργία. Κατόπιν, δοκιμάστε να εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Αυτή η βάση δεδομένων της Access προστατεύεται με έναν κωδικό πρόσβασης. Παρακαλείσθε να εξαγάγετε αυτά τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο στην Microsoft Access.

Η βάση δεδομένων προορισμού προστατεύεται από έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν η βάση δεδομένων απαιτεί κωδικό πρόσβασης, η αυτόματη επεξεργασία αποτυγχάνει.

Εξαγάγετε την απάντηση με μη αυτόματο τρόπο. Εάν θέλετε στις μελλοντικές απαντήσεις να γίνεται αυτόματη επεξεργασία, καταργήστε τον κωδικό πρόσβασης από τη βάση δεδομένων.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι λείπει πίνακας ή ερώτημα ή πεδίο.

Ο πίνακας ή το ερώτημα προορισμού έχει διαγραφεί ή μετονομαστεί, ή η δομή έχει τροποποιηθεί, έτσι ώστε τα περιεχόμενα της φόρμας δεν είναι δυνατό να προστεθούν στους πίνακες.

Δημιουργήστε ξανά τους πίνακες και τα ερωτήματα προορισμού ή δημιουργήστε και στείλετε ένα νέο μήνυμα συλλογής δεδομένων.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η φόρμα σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει καταστραφεί ή έχει τροποποιηθεί.

Η φόρμα στην απάντηση είναι κατεστραμμένη ή κάποιος (ο παραλήπτης ή ο αποστολέας) την έχει τροποποιήσει.

Εάν ένας παραλήπτης έχει τροποποιήσει τη φόρμα, ζητήστε του να σας τη στείλει ξανά και κατόπιν κάντε μη αυτόματη εξαγωγή της απάντησης.

Εάν η φόρμα στο αρχικό μήνυμα είναι κατεστραμμένη ή μη έγκυρη, χρειάζεται να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην καθορισμένη βάση δεδομένων.

Οι απαραίτητες πληροφορίες για την αντιστοίχιση της απάντησης στην υπάρχουσα εγγραφή που χρειάζεται να ενημερωθεί, λείπουν.

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων χρειάζεται να συγχρονιστούν με το Outlook. Μεταβείτε στην Access και στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση απαντήσεων, επιλέξτε το μήνυμα. Στην ενότητα Λεπτομέρειες μηνύματος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο μήνυμα μέσα στο πλαίσιο προειδοποίησης για να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις και κατόπιν, κλείστε το πλαίσιο διαλόγου. Μεταβείτε και πάλι στο Outlook και δοκιμάστε να εκτελέσετε μη αυτόματη εξαγωγή της απάντησης.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή η ενημέρωση δεδομένων, επειδή θα είχε ως αποτέλεσμα μια διπλότυπη τιμή σε ένα πεδίο που δέχεται μόνο μοναδικές τιμές.

Ένα πεδίο του οποίου η ιδιότητα Με ευρετήριο έχει τιμή Ναι (Όχι διπλότυπα) δεν είναι δυνατόν να περιέχει διπλότυπες τιμές. Εάν η τιμή που έχει αντιστοιχιστεί στο πεδίο φόρμας υπάρχει ήδη στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα, η λειτουργία θα αποτύχει.

Ζητήστε από τον παραλήπτη να στείλει μιαν άλλη απάντηση, με διαφορετική τιμή στο πεδίο φόρμας.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Η τιμή που εισαγάγατε δεν είναι στοιχείο της λίστας επιλογών.

Η φόρμα περιλαμβάνει ένα απαιτούμενο πεδίο που αναζητά τιμές, αλλά ο χρήστης δεν καθορίζει μια τιμή για το πεδίο, ή η ιδιότητα του πεδίου Περιορισμός σε λίστα έχει τιμή Ναι και ο χρήστης έχει καθορίσει μια τιμή που δεν υπάρχει στη λίστα.

Ζητήστε από τον παραλήπτη να ξαναστείλει την απάντηση αφού συμπληρώσει όλα τα πεδία ή ολοκληρώστε και αποθηκεύστε εσείς τη φόρμα, και κάντε ξανά εξαγωγή.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η τιμή που έχει καθοριστεί σε ένα πεδίο φόρμας δεν είναι έγκυρη.

Ο παραλήπτης έχει εισαγάγει μη έγκυρα δεδομένα σε ένα ή περισσότερα πεδία.

Ζητήστε από τον παραλήπτη να ξαναστείλει την απάντηση αφού συμπληρώσει όλα τα πεδία ή ολοκληρώστε και αποθηκεύστε εσείς τη φόρμα, και κάντε ξανά εξαγωγή.

Στη στήλη Κατάσταση συλλογής δεδομένων εμφανίζεται η ακόλουθη συμβολοσειρά:

Αυτό το μήνυμα περιέχει μια φόρμα που χρειάζεται συμπλήρωση. Όταν τελειώσετε, στείλτε τη στον αποστολέα αυτού του μηνύματος.

Ο παραλήπτης δεν έχει συμπληρώσει τη φόρμα.

Ζητήστε από τον παραλήπτη να στείλει μιαν άλλη απάντηση, αφού συμπληρώσει τη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×