Δελεάστε τους πελάτες και αύξηση των πωλήσεων με τον Publisher Φέιγ βολάν

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Που μόλις ανοίξατε χώρου αποθήκευσης σε μια νέα θέση ή ώρα για την πώληση ετήσια αργιών. Ή μήπως λάβατε εξαιρετική νέο εμπόρευμα που θέλετε να προωθήσετε. Λάβετε τα νέα γρήγορα στα κατάλληλα άτομα, δημιουργώντας ένα φέιγ βολάν που μπορείτε να αλληλογραφίας, μοιράστε, ή δημοσίευση γύρω από την πόλη.

Microsoft Office Publisher 2007 περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσχεδιασμένου Φέιγ βολάν που έχουν ρυθμιστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ειδήσεις και ειδικές προσφορές. Ξεκινώντας με μια προσχεδιασμένη δημοσίευση, μπορείτε να εστιάσετε στο περιεχόμενο του μηνύματός σας με τον οποίο δημιουργείτε μια αποτελεσματική τμήμα προώθησης για την επιχείρησή σας.

Φυλλάδιο με κουπόνια αποκοπής, που έχει δημιουργηθεί στον Microsoft Office Publisher 2007

Σε αυτό το άρθρο

Επιλέξτε και να προσαρμόσετε το σχέδιο

Πραγματοποίηση καθολικών αλλαγών στη σχεδίαση

Εργασία με κείμενο

Εργασία με εικόνες

Περιορίστε τα Φέιγ βολάν

Ολοκλήρωση του Φέιγ βολάν

Επιλέξτε και να προσαρμόσετε το σχέδιο

 1. Ξεκινήστε τον Publisher.

 2. Στη λίστα Τύπων δημοσίευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Φέιγ βολάν.

 3. Στην περιοχή Φέιγ βολάν, κάντε κλικ στην επιλογή Νεότερη σχέδια ή Κλασική σχέδια.

 4. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Κάντε κλικ στην εικόνα προεπισκόπησης για τη σχεδίαση Φέιγ βολάν που θέλετε.

  • Αναζήτηση για επιπλέον Φέιγ βολάν σχέδια προτύπων στο Microsoft Office Online.

   Πώς γίνεται;

   Σημαντικό: Θα πρέπει να πρώτα είστε συνδεδεμένοι στο Internet πριν κάνετε αναζήτηση στο Office Online για πρότυπα.

   1. Κάντε ένα από τα εξής: 

    • Στον κατάλογο Φέιγ βολάν, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή προτύπων από το Microsoft Office Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες καταλόγου, όπως το συμβάν ή μάρκετινγκ.

    • Στο πλαίσιο Αναζήτηση για πρότυπα, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Φέιγ βολάν. Στο επόμενο πλαίσιο, επιλέξτε Microsoft Office Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί αναζήτησης.

     Σημείωση: Στο πλαίσιο Αναζήτηση για πρότυπα είναι μεγαλύτερη από την επικεφαλίδα Φέιγ βολάν.

   2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.

    Για αυτό το έργο, επιλέγουμε το πρότυπο Φέιγ βολάν (απαλές μπλε) με αποκόμματα από το Office Online.

 5. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Μπορείτε να αλλάξετε πολλά στοιχεία σχεδίασης, πριν να ανοίξετε τη δημοσίευση. Κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στην περιοχή Προσαρμογή, επιλέξτε το συνδυασμό χρωμάτων και το συνδυασμό γραμματοσειρών που θέλετε.

  • Στην περιοχή Προσαρμογή, επιλέξτε το σύνολο των επαγγελματικών στοιχείων που θέλετε ή δημιουργήστε ένα νέο σύνολο.

  • Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε Συμπερίληψη διεύθυνση αλληλογραφίας για να προσθέσετε μια δεύτερη σελίδα της δημοσίευσης με τα πλαίσια κειμένου για διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση αποστολέα.

  • Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε Συμπερίληψη γραφικό για να εισαγάγετε μια εικόνα κράτησης θέσης στο φέιγ βολάν.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα πρότυπα. Εάν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, το πρότυπο ενδέχεται να μην υποστηρίζει το.

  • Στην περιοχή αποκόμματα, επιλέξτε το τοκομεριδίου ή φόρμα που θέλετε να προσθέσετε.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα πρότυπα. Εάν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, το πρότυπο ενδέχεται να μην υποστηρίζει το.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο του οποίου έχετε κάνει λήψη από το Office Online, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο έως ότου ανοίξετε τη δημοσίευση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Πρότυπο φέιγ βολάν (σχέδιο Ανοιχτό μπλε) στο Office Online

Πραγματοποίηση καθολικών αλλαγών στη σχεδίαση

Όταν δείτε τη δημοσίευσή σας σε πλήρη κλίμακα, που μπορεί να θέλετε να κάνετε αλλαγές που επηρεάζουν ολόκληρη τη δημοσίευση. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε άλλους συνδυασμούς χρωμάτων ή γραμματοσειρών, αλλαγή μεγέθους σελίδας ή εισαγωγή επιχειρηματικών πληροφοριών, εάν δεν μπορείτε να το κάνετε στην αρχή. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές όπως οποιαδήποτε στιγμή, αλλά είναι προτιμότερο να το κάνετε πριν να εισαγάγετε το κείμενο και εικόνες.

Κάντε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Για να δοκιμάσετε ένα διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων, επιλέξτε Συνδυασμοί χρωμάτων στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συνδυασμό χρωμάτων που θέλετε.

 • Για να δοκιμάσετε έναν διαφορετικό συνδυασμό γραμματοσειρών, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδυασμοί γραμματοσειρών στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το συνδυασμό γραμματοσειρών που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Συνδυασμοί γραμματοσειρών, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή συνδυασμού γραμματοσειράς.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή δημοσίευση, πληκτρολογήστε επιλογές στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους σελίδας και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου " Διαμόρφωση σελίδας ", επιλέξτε ένα νέο μέγεθος σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μεγέθους σελίδας, μεγέθους χαρτιού, ή προσανατολισμού.

 • Για να εισαγάγετε πληροφορίες για την επιχείρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για την επιχείρηση, στο μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Επαγγελματικών στοιχείων στη σελίδα της δημοσίευσής σας.

  Για να αλλάξετε τα επαγγελματικά στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή επαγγελματικά στοιχεία στο παράθυρο εργασιών Επιχειρηματικών πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, αλλαγή ή κατάργηση δεδομένων επαγγελματικών στοιχείων.

Εργασία με κείμενο

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα σύνολο επαγγελματικών στοιχείων, τα επαγγελματικά σας στοιχεία και το λογότυπο θα αντικαταστήσουν αυτόματα τμήμα του κειμένου κράτησης θέσης.

Σημείωση: Πληροφορίες για την επιχείρηση δεν αντικαθιστά αυτόματα το κείμενο κράτησης θέσης σε πρότυπα που έχετε λάβει από το Office Online. Για να αντικαταστήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης ονόματα, διευθύνσεις και λογότυπα με επιχειρηματικών πληροφοριών, κάντε κλικ στο κουμπί η έξυπνη ετικέτα Εικόνα κουμπιού για ένα στοιχείο επαγγελματικών στοιχείων, όπως το όνομα της εταιρείας ή τη διεύθυνση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ενημέρωση από συνόλου επαγγελματικών στοιχείων. (Το κουμπί "έξυπνη ετικέτα" εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κείμενο ή ένα λογότυπο.)

 1. Επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο.

  Επιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης

 2. Προσαρμογή του μεγέθους κειμένου. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να αποφύγετε την αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους του κειμένου ώστε να χωράει σε ένα πλαίσιο κειμένου το οποίο δεν συνδέεται με άλλα πλαίσια κειμένου , κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αυτόματη προσαρμογή κειμένου στο μενού Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει αυτόματη προσαρμογή.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς μη αυτόματα, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνεχεία, επιλέξτε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς από τη λίστα Μέγεθος γραμματοσειράς στη γραμμή εργαλείων.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή κειμένου σε πλαίσια κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δημιουργίας αντιγράφων προσαρμοσμένου κειμένου.

 3. Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ταχυδρομική διεύθυνση και το φυλλάδιο έχει μια δεύτερη σελίδα που περιέχει τη διεύθυνση αλληλογραφίας, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για αυτήν τη σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με κείμενο, ανατρέξτε στο θέμα λήψη κειμένου στη σελίδα στον Publisher.

Εργασία με εικόνες

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα κράτησης θέσης, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή εικόνας στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προέλευση της νέας εικόνας.

  Αλλαγή του πλαισίου κράτησης θέσης εικόνας

  Συμβουλή: Εάν δεν εμφανίζεται η εντολή Αλλαγή εικόνας όταν κάνετε δεξιό κλικ, κάντε κλικ στην εικόνα κράτησης θέσης μία φορά μέχρι να δείτε τους λευκούς κύκλους να περιβάλουν το πλαίσιο της εικόνας. Κάντε ξανά κλικ στην εικόνα μέχρι να δείτε γκρι κύκλους με το σύμβολο x στο εσωτερικό τους να περιβάλλουν την ίδια την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα.

 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν χρειάζεται, για τις υπόλοιπες εικόνες της δημοσίευσής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με εικόνες, ανατρέξτε στο θέμα συμβουλές για εργασία με εικόνες.

Περιορίστε τα Φέιγ βολάν

Είναι εύκολο να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία σχεδίασης σε μια δημοσίευση. Μήπως αλλάξατε γνώμη σχετικά με το επαφής αποκόμματα που ξεκινήσατε με και τώρα θέλετε να συμπεριλάβετε μια αποσπώμενες τοκομεριδίου, φόρμα παραγγελίας ή φόρμα απάντησης έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την απάντηση πελατών σας Φέιγ βολάν πιο εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε τα στοιχεία σχεδίασης, χρησιμοποιώντας τη Συλλογή σχεδίασης του Publisher. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στοιχεία σχεδίασης από το προτεινόμενο αντικειμένων στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης. Εναλλακτικά, εάν χρησιμοποιείτε ένα προσχεδιασμένο πρότυπο στον Publisher, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Αλλαγή προτύπου.

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία από τη Συλλογή σχεδίασης

 1. Για να διαγράψετε το αποσπώμενες αντικειμένου επαφής, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 2. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο συλλογής σχεδίασης Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του αντικειμένου που θέλετε, όπως τα κουπόνια.

  Επιλογή κουπονιού στη Συλλογή σχεδίασης

 3. Κάντε κλικ στη σχεδίαση που θέλετε, κάντε τις επιλογές γραφικό και το κείμενο που θέλετε — για παράδειγμα, το στυλ του περιγράμματος — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αντικειμένου.

 4. Σύρετε το αντικείμενο στη θέση όπου θέλετε στη σελίδα.

 5. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο κράτησης θέσης στο προστέθηκε αντικείμενο, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 6. Για να αντικαταστήσετε την εικόνα κράτησης θέσης σε το πρόσθετο αντικείμενο, κάντε κλικ στο πλαίσιο εικόνας στο λογότυπο, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή " Αλλαγή εικόνας " στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.

 7. Κάντε όποιες άλλες αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

Χρησιμοποιήστε στοιχεία από το προτεινόμενο αντικειμένων

Τα προτεινόμενα αντικείμενα που είναι διαθέσιμες για εισαγωγής στη δημοσίευσή σας ποικίλλουν ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείτε.

 1. Για να διαγράψετε το αποσπώμενες αντικειμένου επαφής, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης, στην περιοχή Επιλογές σελίδας, κάντε κλικ σε ένα από τα στοιχεία στην περιοχή προτεινόμενες αντικείμενα.

 3. Κάντε όποιες άλλες αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

Αλλαγή του προτύπου

 1. Στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση δημοσίευσης, στην περιοχή Επιλογές Φέιγ βολάν, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προτύπου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή προτύπου στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε μια διαφορετική επιλογή αποκόμματα.

 3. Κάντε όποιες άλλες αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

Ολοκλήρωση του Φέιγ βολάν

 1. Εάν σκοπεύετε να στείλετε το φυλλάδιο, μπορείτε να το προετοιμάσετε για αλληλογραφίας και εκτύπωση κατά τη συγχώνευση οι διευθύνσεις πελατών στη δημοσίευση.

  Συμβουλή: Εάν δεν σας διευθύνσεις σε ένα αρχείο δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα διευθύνσεων στο Office Publisher 2007. Τοποθετήστε το δείκτη Αλληλογραφία και κατάλογοι στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λίστας διευθύνσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με λίστες αλληλογραφίας και συγχώνευσης αλληλογραφίας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

 2. Για να εκτυπώσετε το Φέιγ βολάν, κάντε κλικ στην επιλογή " Εκτύπωση " στο μενού αρχείο, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις επιλογές εκτύπωσης, όπως τον αριθμό των αντιτύπων, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερες πληροφορίες από όσες χωρούν στο βολάν, αντί να δημιουργήσετε μια δημοσίευση φυλλαδίου και να επωφεληθείτε από περισσότερη ευελιξία διάταξη. Φυλλαδίου μπορεί να έχει μια σχεδίαση πίνακα 3 ή 4-πίνακας. Μπορεί να περιλαμβάνει μια διεύθυνση πελάτη σε έναν από τους πίνακες και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια σειρά, απάντηση ή φόρμα εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία φυλλαδίων που σας βοηθήσουν να στις πωλήσεις, στον Publisher.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×