Δείτε τα αρχεία που έχουν θέσει σε κοινή χρήση με εσάς στο OneDrive

Δείτε τα αρχεία που έχουν θέσει σε κοινή χρήση με εσάς στο OneDrive

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η κοινή χρήση (OneDrive- προσωπικά στοιχεία) ή κοινή χρήση με εμένα (OneDrive- επιχειρήσεις) προβολή εμφανίζει τα αρχεία που άλλα άτομα έχουν μοιραστεί μαζί σας. Μετά από κάποιο άτομο θέτει ένα αρχείο με εσάς, αυτό το αρχείο θα εμφανιστούν αυτόματα την κοινή χρήση ή κοινή χρήση με εμένα λίστας.

Τι βλέπετε διαφέρει ανάλογα με το εάν έχετε εισέλθει με έναν προσωπικό λογαριασμό ή έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό. Επιλέξτε μια καρτέλα παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

Σημείωση: Εάν είστε συνδρομητής μια Office 365, μπορείτε επίσης να δείτε τα αρχεία με άλλα άτομα έχουν μοιραστεί μαζί σας από την πιο πρόσφατη έκδοση του Word, Excel ή PowerPoint.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο OneDrive.com για να δείτε τα αρχεία και φακέλους σε κοινή χρήση με εσάς.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή OneDrive, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση. Στοιχεία που έχετε από κοινού με άλλους χρήστες εμφανίζονται στην περιοχή κοινή χρήση από εμένα. Στοιχεία που έχει μοιραστεί μαζί σας εμφανίζονται κάτω από τα ονόματα των ατόμων που έχουν θέσει σε κοινή χρήση.

  Κοινόχρηστοι φάκελοι του OneDrive

  Σημείωση: Εάν δείτε διαφορετικές επιλογές, πιθανότατα είστε συνδεδεμένοι με το λογαριασμό εργασίας ή του σχολείου σας. Κάντε κλικ στην καρτέλα OneDrive - επιχειρήσεις παραπάνω για να δείτε την εμπειρία για τα αρχεία OneDrive για επιχειρήσεις.

 2. Κάντε κλικ στο αρχείο ή το φάκελο για να το ανοίξετε, ακριβώς όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο OneDrive.

Τι σημαίνουν τα δικαιώματα "Δυνατότητα προβολής" και "Δυνατότητα επεξεργασίας";

Τα άτομα που θέτουν στοιχεία σε κοινή χρήση με εσάς, μπορούν να σας δώσουν δικαιώματα είτε για να προβάλετε τα στοιχεία είτε για να τα επεξεργαστείτε.

 • Στοιχείο με σήμανση Δικαιώματα προβολής - Έχετε μόνο δικαιώματα προβολής και μπορείτε μόνο να ανοίξετε και να διαβάσετε το στοιχείο. Δεν μπορείτε να το μετακινήσετε ούτε να το αλλάξετε.

 • Στοιχείο έχει επισημανθεί Δυνατότητα επεξεργασίας- μπορείτε να κάνετε πιο όταν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας. Μπορείτε να μετακινήσετε και αντιγραφή του στοιχείου μέσα στον κοινόχρηστο φάκελο ή για να τις δικές σας OneDrive και κοινή χρήση του στοιχείου με άλλους.

Σημείωση: Εάν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για ένα φάκελο, προσθέτοντας το φάκελο για να τις δικές σας OneDrive σημαίνει ότι μπορείτε να διατηρήσετε το φάκελο μαζί με το δικό σας φάκελοι και τα στοιχεία στη λίστα των αρχείων σας. Επίσης, είναι ευκολότερη για να μετακινήσετε στοιχεία μεταξύ φακέλων και να εργάζεστε πιο εύκολα με στοιχεία χωρίς σύνδεση. Οι ενημερώσεις που κάνετε συγχρονισμός με τον κοινόχρηστο φάκελο, ώστε όλα τα άτομα με πρόσβαση σε ένα φάκελο είναι ενημερωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη και συγχρονισμός κοινόχρηστων φακέλων στο OneDrive.

Αλλαγή δικαιωμάτων ή διακοπή κοινής χρήσης

Εάν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο, μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα άλλων ατόμων στο στοιχείο ή να διακόψετε την κοινή χρήση του.

 1. Στη λίστα κοινόχρηστα, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε (hover επάνω από αυτό και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κύκλο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο πληροφοριών Πληροφορίες στη γραμμή στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης από την επιλογή ενός στοιχείου και από την πραγματοποίηση κλικ στο εικονίδιο "πληροφορίες"

 2. Επιλέξτε Διαχείριση πρόσβασης και:

  • Επιλέξτε το X δίπλα σε μια σύνδεση για να την απενεργοποιήσετε.

  • Επιλέξτε Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης.

  • Επιλέξτε Δυνατότητα επεξεργασίας ή Δυνατότητα προβολής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή σε…

  Στιγμιότυπο οθόνης με την ενότητα "Kοινή χρήση" του παραθύρου "Λεπτομέρειες" για ένα κοινόχρηστο αρχείο.

Σημειώσεις: 

 • Εάν δεν βλέπετε Διαχείριση πρόσβασης, έχετε δικαιώματα προβολής για το στοιχείο και δεν μπορείτε να αλλάξετε δικαιώματα άλλων χρηστών. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο καταργήσετε από τη λίστα κοινόχρηστων είναι διαθέσιμη στη γραμμή στο επάνω μέρος της σελίδας.

 • Εάν επιλέξετε να διακόψετε την κοινή χρήση, το στοιχείο δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα κοινή χρήση αυτού του ατόμου και μπορούν πλέον να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Όταν καταργείτε ένα στοιχείο από τη λίστα Κατάργηση από τη λίστα κοινόχρηστων στοιχείων, εξακολουθείτε να έχετε δικαιώματα σε αυτό. Μπορείτε να επαναφέρετε ένα στοιχείο στη λίστα Κοινόχρηστα, εάν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη σύνδεσή του. Ζητήστε από τον κάτοχο του στοιχείου τη σύνδεση, εάν δεν μπορείτε να βρείτε.

 • Τα δικαιώματα για μεμονωμένα αρχεία μέσα σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δεν μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα, ένα αρχείο σε έναν φάκελο με δικαιώματα Δυνατότητα επεξεργασίας δεν μπορεί να αλλάξει σε δικαιώματα μόνο για προβολή. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα για τα στοιχεία ενός φακέλου, είτε καταργήστε τα στοιχεία από το φάκελο και θέστε τα και πάλι σε κοινή χρήση με διαφορετικά δικαιώματα είτε αλλάξτε τα δικαιώματα για ολόκληρο το φάκελο.

Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο με το εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό στο την τοποθεσία Web του OneDrive, είναι εδώ πώς μπορείτε να δείτε αρχεία ή φακέλους που έχουν θέσει σε κοινή χρήση μαζί σας:

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση με εμένα.
  Στιγμιότυπο οθόνης από την κοινή χρήση με εμένα προβολή στο OneDrive για επιχειρήσεις

 2. Για να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία κατά στήλη, κάντε κλικ σε μια στήλη και ορίστε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στη στήλη ημερομηνία σε κοινή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε παλαιά σε νεότερη έκδοση ή την ομάδα κατά ημερομηνία θέσει σε κοινή χρήση.
  Στιγμιότυπο οθόνης της soring κατά στήλη σε κοινή χρήση με εμένα προβολή στο OneDrive για επιχειρήσεις

 3. Για να φιλτράρετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην προβολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρα πάνω από τη λίστα.
  Στιγμιότυπο οθόνης της fitering την κοινή χρήση με εμένα προβολή στο OneDrive για επιχειρήσεις

  Στην περιοχή φίλτρων, μπορείτε να:

  • Μετακινήστε το ρυθμιστικό τροποποίησης οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ από την παλιότερη και σήμερα για να επιλέξετε μια περιοχή ημερομηνιών, όταν τα αρχεία τελευταίας τροποποίησης.

  • Επιλέξτε τους τύπους αρχείων για το φιλτράρισμα, όπως το Excel ή φωτογραφίες και βίντεο.

  • Στην περιοχή άτομα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο όνομα ενός ατόμου που έχει μοιραστεί μαζί σας.

Σημειώσεις: 

 • Κοινή χρήση μαζί σας για την οποία το δικαίωμα έχει οριστεί σε όλα τα άτομα με τη σύνδεση μπορούν να προβάλουν και να επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία δεν εμφανίζονται στην προβολή κοινή χρήση με εμένα, ακόμα και εάν το άτομο που εισάγονται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν έθεσε το στοιχείο.

 • Τα αρχεία που έχουν θέσει σε κοινή χρήση μαζί σας πριν από την 2017 Σεπτεμβρίου θα λείπουν πληροφορίες στις στήλες ημερομηνίας σε κοινή χρήση και κοινή χρήση από.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Ανατρέξτε στο θέμα OneDrive κοινή χρήση αρχείων και φακέλων ή Διακοπή κοινής χρήσης OneDrive αρχεία ή φακέλους ή να αλλάξετε τα δικαιώματα.

Ζητήστε βοήθεια στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive.

Δείτε το Κέντρο βοήθειας του OneDrive.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×