Δαικόπτες γραμμής εντολών για το Microsoft Office Project

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που Microsoft Office Project 2007 ξεκινά, προσθέτοντας διακόπτες και παραμέτρους στην εντολή εκκίνησης . Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε Project ανοίγει ένα συγκεκριμένο έργο κατά την εκκίνηση.

Σε αυτό το άρθρο

Περισσότερα για τις εντολές, τους διακόπτες και τις παραμέτρους

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με δημιουργία συντόμευσης

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Περισσότερα για τις εντολές, τους διακόπτες και τις παραμέτρους

Κάθε φορά που ξεκινάτε το έργο, στην πραγματικότητα εκτελείτε την εντολή winproj.exe , παρόλο που δεν πληκτρολογείτε την εντολή ή ακόμη και να το δείτε. Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα στοιχεία του πώς το πρόγραμμα εκκίνησης, προσθέτοντας δευτερεύουσες εντολές που ονομάζονται διακόπτες, στην εντολή winproj.exe .

Ο διακόπτης εμφανίζεται ως ένα διάστημα μετά την κύρια εντολή (winproj), ακολουθούμενο από το όνομα του διακόπτη και μερικές φορές ακολουθείται από άλλο ένα διάστημα και, στη συνέχεια, μία ή περισσότερες συγκεκριμένες οδηγίες που ονομάζονται παράμετροι, οι οποίες παρέχουν στο πρόγραμμα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο Εκτελέστε την εντολή winproj.exe .

Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή καθοδηγεί το Project να ξεκινήσει και να εμφανίσει αμέσως το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί Project Server:

Winproj - ProjectProfiles

Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Project, πληκτρολογώντας winproj στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο winproj.exe, ακολουθούμενο από το διακόπτη που θέλετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

 1. Σημειώστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου winproj.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση του Office Project 2007, το αρχείο βρίσκεται στην τα εξής:

  c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\winproj.exe

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Windows Vista    

   • Κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  • Στα Microsoft Windows XP ή τα Microsoft Windows Server 2003   

   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ένα εισαγωγικό ("), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο winproj.exe και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα άλλο εισαγωγικό (").

  - Ή -

  Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εισαγωγικά καταχωρούνται αυτόματα.

 4. Μετά το κλείσιμο εισαγωγικών, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα εξής:

  "c:\program files\microsoft office\office12\winproj.exe" [μονάδα δίσκου: ] [ διαδρομή] filename.mpp

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Office Project 2007 ξεκινά με τους όρους που καθορίζονται στο διακόπτη.

Την επόμενη φορά που ξεκινάτε να Office Project 2007, ανοίγει το πρόγραμμα κανονικά. Για να κάνετε την προσαρμοσμένη εκκίνηση διαθέσιμη για επαναλαμβανόμενες χρήσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

 • Διακόπτες δεν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, όνομα ΑΡΧΕΊΟΥ. MPP λειτουργεί όπως filename.mpp.

 • Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε από ένα κενό διάστημα πριν το διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με δημιουργία συντόμευσης

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συντόμευση στο μενού συντόμευσης.

 2. Στον Οδηγό Δημιουργία συντόμευσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε winproj, μετά από ένα διάστημα, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και οποιεσδήποτε παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα εξής:

  "διαδρομή c:\program files\ Microsoft office\office12\winproj.exe "[μονάδα δίσκου: ] [ διαδρομή] filename.mpp

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός θα δημιουργήσει τη συντόμευση και θα την τοποθετήσει στην επιφάνεια εργασίας.

 5. Κάθε φορά που θέλετε να ξεκινήσετε το Project με αυτό το συγκεκριμένο προσαρμοσμένο τρόπο, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση.

 6. Για να προσθέσετε τη συντόμευση της επιφάνειας εργασίας στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Καρφίτσωμα στο μενού Έναρξη του μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία συντομεύσεων, κάθε μία από τις οποίες θα εφαρμόζει διαφορετικούς διακόπτες και παραμέτρους στο πρόγραμμα, με την εκκίνηση.

Σημειώσεις: 

 • Οι διακόπτες και οι παράμετροι δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Θυμηθείτε να πληκτρολογήσετε ένα κενό διάστημα πριν από το διακόπτη και ένα πριν από κάθε παράμετρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Διακόπτης και παράμετρος

Περιγραφή

/s "ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ URL"

Χρησιμοποιήστε αυτό το διακόπτη για να ξεκινήσετε το Project και να καθορίσετε τη διεύθυνση URL του Project Server για εταιρικά έργα.

Για παράδειγμα:

/s "http://<ServerName>/projectserver"

/u "όνομα χρήστη"

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να ξεκινήσετε το Project και να καθορίσετε το όνομα χρήστη του ατόμου με το δικαίωμα για να συνδεθείτε με τον Project Server που καθορίζεται από την επιλογή της γραμμής εντολών /s . Αυτό μπορεί να είναι είτε ένα λογαριασμό χρήστη των Microsoft Windows NT ελεγχθεί η ταυτότητά ή ένα λογαριασμό χρήστη του Project Server.

Για παράδειγμα:

/u "ProjectServerUserName"

/u "domain\account"

/p "κωδικός πρόσβασης"

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να ξεκινήσετε Office Project Professional 2007 και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη που καθορίζεται στο την επιλογή της γραμμής εντολών/u. . Αυτό δεν είναι απαραίτητο για τους χρήστες με ένα Windows NT έλεγχος ταυτότητας λογαριασμού χρήστη.

όνομα_αρχείου

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για να ξεκινήσετε το Office Project Professional 2007 και να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο έργο.

-ProjectProfiles

Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να ξεκινήσετε Office Project Professional 2007 και να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί του Project Server.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να δώσετε τους διακόπτες /u και /p, θεωρείται ότι αυτήν τη στιγμή είστε συνδεδεμένοι σε έναν χρήστη που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας των Windows NT.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×