Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Microsoft Office για Mac 2011

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2010

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ παράλληλα παρέχει λογισμικό που προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων του Microsoft Office για Mac 2011 (“Office 2011”). Επικεντρώνεται στις δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet. Δεν ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές ή μη τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft.

Το Office 2011 έχει σχεδιαστεί για να μπορείτε γρήγορα να συγκεντρώνετε, να εμφανίζετε και να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλα άτομα. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύετε στο Office 2011 δεν αποστέλλονται στη Microsoft και οι πληροφορίες που αποστέλλονται στη Microsoft δεν κοινοποιούνται εκτός της Microsoft και των ελεγχόμενων θυγατρικών και συγγενών με αυτήν εταιρειών, χωρίς την άδειά σας.

Συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε και για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα σχόλια που παρέχετε για το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, για την παροχή σημαντικών ειδοποιήσεων σχετικά με το λογισμικό, για την παροχή εκ των προτέρων ειδοποιήσεων για εκδηλώσεις ή για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες εκδόσεις προϊόντων.

Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε έγγραφα του Office 2011, με τη μορφή μετα-δεδομένων. Αυτά τα μετα-δεδομένα χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα του Office 2011 για να βοηθήσουν τη συνεργασία σας με άλλα άτομα επάνω σε αυτά τα έγγραφα. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς μια εικόνα, αρχείο, αρχείο προέλευσης δεδομένων ή άλλο έγγραφο στο σκληρό δίσκο σας ή σε ένα διακομιστή, η διαδρομή προς το αρχείο αυτό αποθηκεύεται στο έγγραφό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές στο δίκτυό σας. Στην περίπτωση μιας σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκευτεί ένα όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης μέσα στη σύνδεση δεδομένων. Επίσης, όταν εφαρμόζετε ένα σχήμα XML σε ένα έγγραφο, στο έγγραφο αποθηκεύεται μια διαδρομή προς το σχήμα XML που έχετε δημιουργήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη, μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε χρήστες στο δίκτυό σας στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται διενέξεις. Για παράδειγμα, όταν έχετε κλειδώσει ένα κοινόχρηστο αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία του και κάποιος άλλος χρήστης προσπαθήσει να το ανοίξει.

Όταν καταργείτε την εγκατάσταση του Office 2011, ορισμένες σχετικές πληροφορίες δεν θα καταργηθούν ως μέρος της κατάργησης της εγκατάστασης του Office 2011, επειδή μπορεί να χρησιμοποιούνται από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τα έγγραφα που έχετε δημιουργήσει με τη χρήση του Office 2011 δεν διαγράφονται από τον υπολογιστή σας. Παρομοίως, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στις κλειδοθήκες πιστοποιητικών και στην ταυτότητα του Office θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2011.

Εκτός εάν αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δεν θα μεταφερθούν προς τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως η συσκευασία, αποστολή και παράδοση αγορών και άλλων στοιχείων αλληλογραφίας, η απάντηση σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή η εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης των υπηρεσιών μας. Θα παράσχουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Microsoft θα αποκτήσει πρόσβαση ή/και θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή εφόσον, ενεργώντας καλή τη πίστη, θεωρεί ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου: (α) να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου ή με νομική διαδικασία που επιδίδεται στη Microsoft, (β) να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Microsoft η (γ) να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Microsoft ή του κοινού.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα/περιοχή στην οποία διατηρεί εγκαταστάσεις η Microsoft ή οι συγγενείς της εταιρείες, οι θυγατρικές της εταιρείες και οι αντιπρόσωποί της και, με τη χρήση αυτού του προγράμματος, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Η Microsoft συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασφάλειας όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας

Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή για την παροχή υπηρεσιών με δυνατότητες Internet, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για στατιστική ανάλυση. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συνήθως, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, καθώς και οι τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή ενδέχεται επίσης να περιέχουν αναγνωριστικό υλικού, το οποίο υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής, το όνομα της συσκευής και την έκδοση. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, θα αποστέλλονται και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Οι λεπτομέρειες προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε δυνατότητα του Office 2011, λογισμικό ή υπηρεσία που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφουν ποιες πρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η Microsoft έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας, για την προστασία των αναφορών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Θα ενημερώνουμε περιστασιακά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ώστε να απεικονίζονται οι αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα σχόλια των πελατών μας. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές, θα αναθεωρούμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτή τη δήλωση ή στον τρόπο που η Microsoft θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ενημερώνουμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση αυτών των αλλαγών πριν από την υλοποίηση της αλλαγής είτε στέλνοντάς σας μια ειδοποίηση απευθείας. Συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη δήλωση για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft προστατεύει τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft εκτιμά τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν έχουμε τηρήσει σε αυτήν, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας μας (φόρμα Web) επικοινωνία: σχόλια προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Για να βρείτε τη θυγατρική της Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.microsoft.com/worldwide/.

Συγκεκριμένες δυνατότητες

Το υπόλοιπο αυτού του εγγράφου θα καλύψει συγκεκριμένες δυνατότητες σε εφαρμογές όπως οι εξής:

 • Microsoft Excel για Mac 2011 ("Excel")

 • Microsoft Word για Mac 2011 ("Word")

 • Microsoft PowerPoint για Mac 2011 (“PowerPoint")

 • Microsoft Outlook για Mac 2011 (“Outlook")

Εκπομπή παρουσίασης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες την κοινή χρήση της παρουσίασης του PowerPoint με άλλους χρήστες που ενδέχεται να βλέπουν την προβολή παρουσίασης ζωντανά στο πρόγραμμα περιήγησης Web.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Κατά την εκπομπή μιας παρουσίασης, το Microsoft PowerPoint για Mac 2011 στέλνει ένα πλήρες αντίγραφο της παρουσίασης στο διακομιστή που επιλέγετε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο διακομιστή. Το PowerPoint 2011 σάς παρέχει μια διεύθυνση URL μέσω της οποίας οι άλλοι χρήστες μπορούν να βλέπουν την προβολή παρουσίασης. Παρόλο που η δυνατότητα εκπομπής εμφανίζει μόνο την προβολή παρουσίασης που παρουσιάζετε, όλοι όσοι πρόσβαση στη διεύθυνση URL μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της παρουσίασής σας, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών διαφανειών. Όταν πραγματοποιείτε εκπομπή μιας παρουσίασης, το PowerPoint 2011 αποθηκεύει το διακομιστή που χρησιμοποιείτε, καθώς και πληροφορίες όπως το όνομα, τις διευθύνσεις URL ή άλλες διευθύνσεις και την περιγραφή του. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους διακομιστές που έχετε χρησιμοποιήσει πιο εύκολα στο μέλλον.

Από κοινού σύνταξη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Η σύνταξη από κοινού επιτρέπει σε πολλούς συντάκτες να εργάζονται στο ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Αυτή η δυνατότητα συλλέγει το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα του υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στο cache εγγράφων του Office και στην κλειδοθήκη του Mac OS. Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες, τα μετα-δεδομένα της εφαρμογής κρυπτογραφούνται και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η προσπέλασή τους από άλλους.

Χρήση των πληροφοριών:     Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό εκείνων των τμημάτων ενός εγγράφου ή παρουσίασης τα οποία επεξεργάζονται άλλοι συντάκτες. Στο PowerPoint, αυτές οι πληροφορίες προσδιορίζουν ποιες διαφάνειες υποβάλλονται σε επεξεργασία ενώ, στο Word, προσδιορίζουν ποιες παράγραφοι υποβάλλονται σε επεξεργασία. Οι πληροφορίες είναι ορατές στους συμμετέχοντες στη σύνταξη από κοινού μέσω των στοιχείων ελέγχου παρουσίας στη γραμμή κατάστασης, του παραθύρου μικρογραφιών του PowerPoint και των κλειδωμάτων ενοτήτων του Word. Κάθε χρήστης έχει γνώση όλων των συμμετεχόντων οι οποίοι εργάζονται στο αρχείο, καθώς και ποια τμήματα, παραγράφους και διαφάνειες οι χρήστες αυτοί επεξεργάζονται στο αρχείο. Αυτό βοηθά τους χρήστες να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αποφεύγουν τις μεταξύ τους διενέξεις.

Επιλογή/Έλεγχος:     Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας σύνταξης από κοινού καταγράφονται στην κλειδοθήκη του Mac OS μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης στην κλειδοθήκη του Mac OS. Τα διαπιστευτήριά σας κρυπτογραφούνται όταν αποθηκεύονται στην κλειδοθήκη του Mac OS. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκκρεμείς αποστολές, τα διαπιστευτήρια κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στο Cache εγγράφων του Office και, στη συνέχεια, διαγράφονται μετά την επιτυχημένη αποστολή των αρχείων.

Η Σύνταξη από κοινού ενεργοποιείται μέσω του Microsoft SharePoint Server 2010 και του Windows Live OneDrive. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την από κοινού σύνταξη στους διακομιστές του SharePoint ή να περιορίζουν την πρόσβαση στο OneDrive μέσω των διακομιστών μεσολάβησης που έχουν.

Σχόλια

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να προσθέτετε σχόλια σε ένα έγγραφο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Από προεπιλογή, εάν αποθηκεύσετε σχόλια σε ένα αρχείο, το Excel, το Word και το PowerPoint σημειώνουν κάθε σχόλιο με το όνομά σας. Η πληροφορία αυτή, γίνεται στη συνέχεια διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο αρχείο σας.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να καταργήσετε το όνομά σας από σχόλια στο Excel και το Word, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού του Word ή του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

 2. Στην περιοχή Επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση των προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση.

 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν θα καταργήσει προσωπικές πληροφορίες από ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας του Excel.

Για να καταργήσετε σχόλια στο PowerPoint, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή Σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή σχολίου, Διαγραφή όλων των σχολίων σε μια διαφάνεια ή Διαγραφή όλων των σχολίων σε μια παρουσίαση. Αποθηκεύστε την παρουσίαση.

Σημαντικές πληροφορίες:      Τα έγγραφα μπορεί να περιέχουν κρυφά σχόλια. Πριν από την κοινή χρήση ενός εγγράφου, θα πρέπει να διαγράφετε οποιαδήποτε σχόλια, ορατά ή κρυφά, τα οποία δεν θέλετε να γνωστοποιηθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έγγραφα που λαμβάνονται από άλλα προγράμματα μπορεί να περιέχουν σχόλια που είναι ορατά μόνο σε αυτά τα προγράμματα και δεν μπορούν να εμφανιστούν ή να τροποποιηθούν στο Office 2011.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών ("CEIP") συλλέγει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας για τον προσδιορισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης. Το CEIP συλλέγει επίσης τον τύπο και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε, τις επιδόσεις λογισμικού και υλικού και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Το όνομα, η διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας δεν καταγράφονται.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που είναι που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται από CEIP, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:     Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την ποιότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Επιλογή/Έλεγχος:     Το CEIP είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Σας προσφέρεται η ευκαιρία να συμμετάσχετε στο CEIP στη διάρκεια της εγκατάστασης. Μπορείτε να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας οποιαδήποτε στιγμή, μεταβαίνοντας στο μενού του Word, του Excel, του PowerPoint ή του Outlook, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σχόλια.

Ψηφιακά πιστοποιητικά

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Office 2011 χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά. Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των χρηστών στο Internet οι οποίοι στέλνουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες σύμφωνα με το πρότυπο X.509. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την επιβεβαίωση της ακεραιότητας και της προέλευσης των περιεχομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Το λογισμικό ανακτά πιστοποιητικά και ενημερώνει λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών μέσω του Internet, όταν είναι διαθέσιμο.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να επιλέξετε να μην προστίθεται ψηφιακή υπογραφή σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ψηφιακά πιστοποιητικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να ελέγχετε τις λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών με μη αυτόματο τρόπο, όπως και να επιλέξετε να μην το κάνετε. Μπορείτε, επίσης, να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε ψηφιακά πιστοποιητικά, χρησιμοποιώντας τις κλειδοθήκες της Microsoft και την προεπιλεγμένη κλειδοθήκη, οι οποίες αποτελούν μέρος της λειτουργίας της κλειδοθήκης στο λειτουργικό σύστημα Mac.

Ιδιότητες εγγράφου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Από προεπιλογή, κάθε αρχείο που αποθηκεύεται από το Word, το PowerPoint και το Excel μπορεί να περιλαμβάνει ιδιότητες αρχείου όπως Συντάκτης, Διευθυντής, Εταιρεία, Τελευταία αποθήκευση και Ονόματα αναθεωρητών του εγγράφου. Τα μετα-δεδομένα μπορούν να προστεθούν όταν τα αρχεία αποθηκεύονται στις βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Οι πληροφορίες αυτές γίνονται, στη συνέχεια, διαθέσιμες σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο αρχείο σας.

Χρήση των πληροφοριών:     Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα του Office 2011 για την παρακολούθηση των ιδιοτήτων του εγγράφου και για να σας βοηθήσουν να συνεργάζεστε με άλλα άτομα στα έγγραφά σας.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να καταργήσετε το όνομά σας από τις περισσότερες από τις ιδιότητες με μη αυτόματο τρόπο, μεταβαίνοντας στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Στο Word και το Excel, μπορείτε επίσης να καταργήσετε αυτές τις ιδιότητες, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού του Word ή του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

 2. Στην περιοχή Επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση των προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση.

 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν θα καταργήσει προσωπικές πληροφορίες από ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας του Excel.

Στο PowerPoint, μπορείτε να καταργήσετε τις ιδιότητες του εγγράφου, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη.

 2. Καταργήστε τα πεδία που δεν θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Για να καταργήσετε το όνομά σας από έγγραφα του PowerPoint, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στην περιοχή Πληροφορίες χρήστη, καταργήστε το πεδίο Όνομα.

 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Γραφήματα του Excel

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να δημιουργείτε γραφήματα και διαγράμματα από πληροφορίες που περιέχονται στα βιβλία εργασίας του Excel.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα στο Excel, μπορείτε να φιλτράρετε τα επιλεγμένα δεδομένα για το γράφημα, ώστε να εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα των δεδομένων. Όλα τα επιλεγμένα δεδομένα, ωστόσο, αποθηκεύονται με το γράφημα.

Επιλογή/Έλεγχος:     Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να τροποποιήσουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του γραφήματός σας, όταν αντιγράφετε το γράφημα σε μια εφαρμογή της Microsoft, επικολλήστε το ως εικόνα. Για παράδειγμα, στο PowerPoint, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επικόλληση ως:, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα. Μπορείτε επίσης να προστατέψετε με κωδικό πρόσβασης ένα έγγραφο για να αποτρέψετε άλλους χρήστες να αλλάζουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του γραφήματος.

Υποστήριξη μορφής αρχείου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Office 2011 χρησιμοποιεί μορφές αρχείων που βασίζονται σε ΧML. Αυτές οι μορφές αρχείων XML είναι επεκτάσιμες, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα σχήματα ή ετικέτες στα αρχεία. Ένας κώδικας άλλου κατασκευαστή μπορεί επίσης να επισυνάψει πρόσθετες πληροφορίες μετα-δεδομένων σε αυτές τις μορφές αρχείων XML, οι οποίες μπορεί να μην είναι ορατές στις εφαρμογές του Office 2011.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Τα αρχεία σας μπορεί να περιέχουν σχήματα και ετικέτες που ορίζονται από το χρήστη ή άλλα μετα-δεδομένα, ορατά ή κρυφά, που δεν θέλετε να μοιραστείτε.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να επαληθεύσετε τα μετα-δεδομένα που έχουν συσχετιστεί με ένα αρχείο XML προβάλλοντάς τα σε ένα πρόγραμμα προβολής κειμένου.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Η λειτουργία IRM σάς δίνει τη δυνατότητα να κρυπτογραφείτε το περιεχόμενο σε ένα διακομιστή υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS). Μόνο οι χρήστες με πρόσβαση σε διακομιστή RMS μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα και η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στο SKU ομαδικής άδειας χρήσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Η υπηρεσία IRM κρυπτογραφεί και αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για τους διακομιστές δικτύου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτές τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες για τον υπολογιστή (όπως τους σειριακούς αριθμούς της μονάδας σκληρού δίσκου).

Χρήση των πληροφοριών:     Οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την επιβολή περιορισμών σε περιεχόμενο που θέλετε να προστατεύσετε με τη χρήση της υπηρεσίας IRM.

Επιλογή/Έλεγχος:     Όταν ο χρήστης ανοίγει ένα προστατευμένο έγγραφο, εμφανίζεται μια ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί στο διακομιστή RMS για να επαληθεύσει τα διαπιστευτήριά του. Αυτό το παράθυρο διαλόγου περιλαμβάνει ένα προαιρετικό πλαίσιο ελέγχου που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης για να αποθηκεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του στο βοηθητικό πρόγραμμα Κλειδοθήκη του Mac OS. Οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν αποθηκευμένες ταυτότητες από την Κλειδοθήκη του Mac OS. Οι διαχειριστές του διακομιστή RMS μπορούν να απενεργοποιήσουν την υποστήριξη για προγράμματα-πελάτες IRM του Office για Mac.

Σημαντικές πληροφορίες:     Όλες οι προσωπικές πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στην Κλειδοθήκη του Mac OS, στις άδειες χρήσης ή μέσα στο έγγραφο με προστασία IRM.

Microsoft AutoUpdate για Mac

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Microsoft AutoUpdate για Mac ("AutoUpdate") συλλέγει βασικές πληροφορίες από τον υπολογιστή σας σχετικά με τις εγκατεστημένες εφαρμογές της Microsoft για τον προσδιορισμό των ενημερώσεων που είναι διαθέσιμες και για τη βελτίωση της υπηρεσίας ενημέρωσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στο άρθρο του Microsoft AutoUpdate για Mac δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft παρέχει μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να αναφέρετε στη Microsoft τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με το Office 2011 και να λάβετε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ή να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:    Η Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft συλλέγει διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών. Δεν συλλέγει σκόπιμα πληροφορίες όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα υπολογιστή, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας. Είναι πιθανό τέτοιου είδους πληροφορίες να καταγράφονται στη μνήμη ή στα δεδομένα που συλλέγονται από τα ανοιχτά αρχεία, αλλά η Microsoft δεν τις χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας ή την επικοινωνία μαζί σας.

Στην περίπτωση αυτή, όπως προβλήματα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για την επίλυση, Microsoft ενδέχεται να ζητήσετε πρόσθετα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ένα ή περισσότερα αρχεία από τον υπολογιστή σας. Τρέχουσα τα έγγραφά σας μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:    Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα αναφοράς σφαλμάτων για να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων των πελατών και τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

Επιλογή/στοιχείο ελέγχου:     Όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα με το λογισμικό και έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος, αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να στείλετε στη Microsoft. Όταν η Microsoft χρειάζεται πρόσθετα δεδομένα για να αναλύσετε το πρόβλημα, θα σας ζητηθεί να εξετάσετε τα δεδομένα και επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε ή όχι. Εάν επιλέξετε να μην Αποστολή αναφορών σφαλμάτων στη Microsoft, δεν θα σταλεί τις αναφορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους δήλωσης απορρήτου, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft .

Σύνδεση εγγράφων Microsoft για Mac

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Με τη δυνατότητα Σύνδεση εγγράφων Microsoft για Mac, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έγγραφα στις τοποθεσίες των Microsoft Windows SharePoint Services και του Windows Live OneDrive και να εκτελείτε ενέργειες όπως η λήψη, η επεξεργασία και η αποστολή εγγράφων σε αυτές τις τοποθεσίες. Μπορείτε να προσθέσετε τοποθεσίες SharePoint και Windows Live OneDrive καθώς και έγγραφα σε αυτές τις τοποθεσίες, σε μια λίστα Αγαπημένων. Θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες και μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε αυτά τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης στην Κλειδοθήκη του Mac OS.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται     Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην Κλειδοθήκη Mac OS, οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στην Κλειδοθήκη του Mac OS, ως στοιχείο κωδικού πρόσβασης με ένα όνομα που είναι ίδιο με τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας.

Χρήση των πληροφοριών:     Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για πρόσβαση στις συσχετισμένες τοποθεσίες SharePoint ή Windows LiveOneDrive.

Επιλογή/Έλεγχος:     Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια τοποθεσία SharePoint ή Windows LiveOneDrive, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην Κλειδοθήκη του Mac OS. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση του στοιχείου κωδικού πρόσβασης από την προεπιλεγμένη κλειδοθήκη, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac.

Κέντρο αποστολής του Microsoft Office για Mac

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Κέντρο αποστολής σάς επιτρέπει να βλέπετε την κατάσταση των αρχείων που αποστέλλετε σε ένα διακομιστή Web, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να συνεχίσετε να εργάζεστε ακόμη και όταν είστε εκτός σύνδεσης ή δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Το Κέντρο αποστολής σάς βοηθά να παρακολουθείτε την πρόοδο των αποστολών και εάν κάποια αρχεία χρειάζονται την προσοχή σας.

Οι εφαρμογές του Microsoft Office για Mac 2011, όπως το Word, το Excel και το PowerPoint, δημιουργούν αυτόματα ένα τοπικό αντίγραφο απομακρυσμένων εγγράφων. Αυτό το τοπικό αντίγραφο σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο του αρχείου όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet και συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Εκτός από το περιεχόμενο του εγγράφου, το Office 2011 ενδέχεται να αποθηκεύσει ορισμένα μετα-δεδομένα σχετικά με τα έγγραφά σας στον υπολογιστή σας, στο Cache εγγράφων του Office, όπως ονόματα, αναγνωριστικά σύνδεσης διακομιστή και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο έγγραφό σας ή το επεξεργάζονται.

Χρήση των πληροφοριών:     Κατά την αποστολή ενός αρχείου σε ένα διακομιστή, αυτό αποθηκεύεται πρώτα στον υπολογιστή σας, στο Cache εγγράφων του Office, ένα cache από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές Web. Τα έγγραφα αναπαράγονται απρόσκοπτα από αυτή την τοπική cache και αποστέλλονται σε διακομιστές όπως απαιτείται, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο αξιόπιστης πρόσβασης στα αρχεία.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαλείψετε το Cache εγγράφων του Office για αρχεία που έχουν αποσταλεί.

 1. Στο Mac OS X Finder, ανοίξτε το φάκελο /Εφαρμογές/Microsoft Office 2011/Office/Κέντρο αποστολής της Microsoft.

 2. Στο μενού Κέντρο αποστολής, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 3. Στην περιοχή Cache εγγράφων του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων.

Σημαντικές πληροφορίες:     Τα αρχεία που αναμένουν αποστολή και τα αρχεία που περιέχουν σφάλματα αποστολής δεν διαγράφονται όταν διαγράφετε την cache. Αυτά τα αρχεία μπορούν να διαγραφούν κάνοντας κλικ στην επιλογή Απόρριψη στη γραμμή εργαλείων.

Ταυτότητα του Office

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Κατά την εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, εταιρεία, αριθμό τηλεφώνου οικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν αποστέλλονται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών:     Η ταυτότητα του Office 2011 που χρησιμοποιείτε θα προστεθεί στο βιβλίο διευθύνσεων του Outlook και θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένη καταχώρηση για ιδιότητες όπως "Συντάκτης" και "Τελευταία αποθήκευση από" στα έγγραφά σας του Office 2011. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να προσδιορίζετε αλλαγές και σχόλια κατά τη χρήση των σχολίων και της παρακολούθησης αλλαγών σε έγγραφα του Office 2011.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να επιλέξετε τις προσωπικές πληροφορίες που θα παρέχετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αλλά το όνομα που παρέχετε πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χαρακτήρες.

Σημαντικές πληροφορίες:     Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει μια έκδοση του Office 2011, μπορείτε να μεταφέρετε την ταυτότητά σας από μια προηγούμενη έκδοση, την οποία θα αντιγράψετε στο νέο αντίγραφο του Office 2011. Η ταυτότητα που μεταφέρατε θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη στην παλαιότερη έκδοση του Office 2011 και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ταυτότητες ανεξάρτητα.

Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων λογαριασμού του Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το Outlook σάς παρέχει μια επιλογή για να ρυθμίσει αυτόματα το γραμματοκιβώτιό σας με ορισμένες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς και από τους διακομιστές τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Για να ρυθμίσετε αυτόματα το λογαριασμό σας Exchange, πρέπει να καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός εγκατάστασης λογαριασμού. Θα σας ζητηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας και θα αποσταλούν μέσω Internet στο διακομιστή. Το Outlook θα επιχειρήσει πρώτα να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση (SSL) για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του λογαριασμού Exchange, αλλά θα στείλει αυτές τις πληροφορίες χωρίς κρυπτογράφηση εάν η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει SSL. Σε ορισμένες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων λογαριασμού δεν υποστηρίζεται και θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ISP ρυθμίζονται χρησιμοποιώντας ένα τοπικό αρχείο αντιστοίχισης αντί για προσωπικές πληροφορίες.

Χρήση των πληροφοριών:     Οι πληροφορίες που αποστέλλονται χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange. Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή, Microsoft δεν ελέγχει τη χρήση των πληροφοριών σας από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή.

Επιλογή/Έλεγχος:     Για να χρησιμοποιήσετε το Outlook για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός λογαριασμού. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων λογαριασμού, μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τις μη αυτόματες ρυθμίσεις παραμέτρων διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων από το παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί.

Καταγραφή του Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Η καταγραφή είναι ένα εργαλείο διαγνωστικών που χρησιμοποιούνται κυρίως από επαγγελματίες τεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Outlook. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η Καταγραφή του Outlook δημιουργεί ένα αρχείο δεδομένων και το αποθηκεύει σε μορφή κειμένου στον υπολογιστή σας. Το αρχείο δεδομένων παρέχεται στους επαγγελματίες υποστήριξης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και μεταδίδονται:     Μόλις ενεργοποιηθεί η καταγραφή, τα αρχεία καταγραφής που δημιουργούνται από το Outlook περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο Outlook, όπως:

 • Προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία ημερολογίου, σημειώσεις, εργασίες και προσκλήσεις σε σύσκεψη

 • Τύπος ή σοβαρότητα των σφαλμάτων, εφόσον είναι γνωστά

Τα αρχεία δεδομένων μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας ή μπορεί να θεωρηθούν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, όταν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή, το αρχείο δεδομένων συλλέγει όλα τα δεδομένα που συγχρονίζει το Outlook με τον διακομιστή Exchange, όπως το όνομα, τη διεύθυνση IP, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και παραλήπτη και τα περιεχόμενα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σημειώσεις, εργασίες, ημερολόγια και επαφές. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί σας, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Χρήση των πληροφοριών:     Οι πληροφορίες που καταχωρείτε στο αρχείο δεδομένων προορίζονται για τη διάγνωση και την ανάπτυξη λύσεων σε προβλήματα λογισμικού και τη βελτίωση του λογισμικού γενικά.

Επιλογή/Έλεγχος:    Η καταγραφή του Outlook είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, διαβάστε τις οδηγίες στη Βοήθεια του Outlook. Μπορείτε να εξετάσετε τα περιεχόμενα των αρχείων δεδομένων σας. Εάν ανησυχείτε ότι τα αρχεία δεδομένων σας περιέχουν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες, μπορείτε να καταργήσετε τις πληροφορίες που περιέχουν πριν από την αποστολή του αρχείου δεδομένων στους επαγγελματίες υποστήριξης. Η Microsoft λαμβάνει μόνο τα αρχεία δεδομένων που επιλέγετε να στείλετε.

Αναζήτηση του Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Η Αναζήτηση του Outlook σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε γρήγορη αναζήτηση στα στοιχεία του γραμματοκιβωτίου σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Από προεπιλογή, η λειτουργία αναζήτησης χρησιμοποιεί την τεχνολογία Spotlight του λειτουργικού συστήματος Mac. Το Outlook δημιουργεί ένα cache που περιλαμβάνει ένα υποσύνολο των δεδομένων του Outlook, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τους φακέλους και τις επαφές του βιβλίου διευθύνσεων. Το Spotlight προσθέτει σε ευρετήριο αυτό το αρχείο cache για αναζήτηση.

Χρήση των πληροφοριών:     Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Αναζήτηση του Outlook χρησιμοποιούνται για να σας δώσουν τη δυνατότητα να βρίσκετε πιο γρήγορα στοιχεία που υπάρχουν στο γραμματοκιβώτιό σας.

Επιλογή/Έλεγχος:     Μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση του Outlook. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση του Outlook, οι πληροφορίες του Outlook δεν καταχωρούνται σε ευρετήριο από το Spotlight.

Σημαντικές πληροφορίες:     Εάν χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση του Outlook και αργότερα διαγράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες του Outlook, αυτά θα καταργηθούν αργότερα από το αρχείο ευρετηρίου του Spotlight, μετά από μια καθυστέρηση που καθορίζεται από το λειτουργικό σύστημα Mac. Περισσότερα σχετικά με τις διαγραμμένες πληροφορίες του Outlook θα μπορέσετε να βρείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης του Outlook, μέχρι να καταργηθούν οι πληροφορίες από το αρχείο ευρετηρίου του Spotlight. Επιπλέον, εάν καταργήσετε την εγκατάσταση του Outlook ή διαγράψετε τη βάση δεδομένων του Outlook, το αντίστοιχο αρχείο cache δεν θα καταργηθεί από τον υπολογιστή σας.

Δυνατότητες κοινής χρήσης του Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Ως πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, το Outlook αποθηκεύει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα συμβάντα, τις επαφές και τις καταχωρήσεις βιβλίου διευθύνσεων, τις εργασίες, τις σημειώσεις και τα έργα σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Από προεπιλογή, οι πληροφορίες του Outlook αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και είναι διαθέσιμες μόνο σε εσάς. Ωστόσο, έχετε την επιλογή να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με άλλα άτομα, με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

 • Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια πρόσκληση σε σύσκεψη.

 • Μπορείτε να στείλετε μια επαφή. Εάν στείλετε μια επαφή σε κάποιον, όλες οι πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει σε αυτή την επαφή θα είναι κοινόχρηστες με το άλλο άτομο.

 • Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με άλλα άτομα σε οποιονδήποτε από τους φακέλους του Exchange (αλληλογραφία, εργασίες, σημειώσεις, ημερολόγιο και επαφές).

 • Μπορείτε να στείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψηφιακή υπογραφή. Εάν υπογράψετε ψηφιακά ένα μήνυμα, η υπογραφή θα αποθηκευτεί μαζί με το μήνυμα. Η ψηφιακή υπογραφή περιέχει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Exchange Server, μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε δημόσια κλειδιά προς αυτόν τον διακομιστή Exchange.

Πολυμέσα του PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:    Το PowerPoint 2011 επιτρέπει την ενσωμάτωση ταινιών και ήχου μέσα σε αρχεία του PowerPoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που υπάρχουν στα μετα-δεδομένα των πολυμέσων είναι δυνατή στο αρχείο του PowerPoint.

Επιλογή/Έλεγχος:     Αντί να ενσωματώσετε τα πολυμέσα, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις με αυτά. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε το αρχικό αρχείο πολυμέσων και να καταργήσετε προσωπικές πληροφορίες από το αρχείο πριν από την ενσωμάτωσή του στο αρχείο του PowerPoint.

Ενεργοποίηση προϊόντος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Η ενεργοποίηση βοηθά στη μείωση της πλαστογράφησης λογισμικού, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι πελάτες της Microsoft λαμβάνουν την αναμενόμενη ποιότητα λογισμικού. Η ενεργοποίηση σημαίνει ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός-κλειδί προϊόντος συσχετίζεται με το υλικό στο οποίο έγινε η εγκατάσταση του λογισμικού. Οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για την έκδοση Office 2011 αναφέρουν πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός-κλειδί προϊόντος για ενεργοποίηση. Αφού χρησιμοποιήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για τον καθορισμένο αριθμό ενεργοποιήσεων στον ίδιο ή σε διαφορετικούς υπολογιστές, αυτός ο αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πλέον για ενεργοποίηση σε άλλους υπολογιστές. Η ενεργοποίηση είναι υποχρεωτική για την δοκιμαστική έκδοση του Office 2011 καθώς και για τις εκδόσεις του Office 2011 που έχουν κυκλοφορήσει.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Για να ενεργοποιήσετε τη δοκιμαστική έκδοση του Office 2011, θα πρέπει να δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος της δοκιμαστικής έκδοσης του Office 2011, πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογισμικό για να μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Κατά την ενεργοποίηση του Office 2011, οι πληροφορίες για το κλειδί προϊόντος θα αποσταλούν στη Microsoft. Η ενεργοποίηση προϊόντος συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες: Τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, το αναγνωριστικό υλικού, καθώς και αν έχετε μετατρέψει μια δοκιμαστική έκδοση σε έκδοση προϊόντος που έχει κυκλοφορήσει.

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης αποστέλλεται, επίσης, στη Microsoft ένας αριθμός που προκύπτει από τη ρύθμιση παραμέτρων υλικού του υπολογιστή. Ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της μάρκας ή του μοντέλου του υπολογιστή ή σε υπολογισμούς για τον προσδιορισμό πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας. Μαζί με τις τυπικές πληροφορίες του υπολογιστή συλλέγονται ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις γλώσσας.

Εάν έχετε αποκτήσει την άδεια χρήσης του Office στα πλαίσια συνδρομής ή εάν αγοράσετε το Office από το Office.com, κατά την αρχική ενεργοποίηση θα σας ζητηθεί να υποβάλετε το αναγνωριστικό χρήστη που σχετίζεται με τη συνδρομή σας — το λογαριασμό Microsoft ή άλλο αναγνωριστικό χρήστη που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Microsoft Office 365 — μέσω του Internet. Στη συνέχεια, η Microsoft αποστέλλει έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος μέσω του Internet στον υπολογιστή σας για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Μετά την αρχική ενεργοποίηση, το Office θα αποστέλλει κατά καιρούς πληροφορίες ενεργοποίησης στη Microsoft, για να επαληθεύεται ότι η χρήση του Office από μέρους σας καλύπτεται από κατάλληλη άδεια χρήσης, όπως καθορίζεται από την άδεια χρήσης του Office.

Το αντίγραφό σας του Office 2011 μπορεί να εντοπίσει και να αποδεχτεί αλλαγές στη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας. Για τις μικρές αναβαθμίσεις δεν απαιτείται επανάληψη της ενεργοποίησης. Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2011, ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν. Κάποιες αλλαγές στα στοιχεία του υπολογιστή σας ή στο λογισμικό ίσως καταστήσουν απαραίτητη νέα ενεργοποίηση του λογισμικού.

Εάν πραγματοποιείτε ενεργοποίηση ενώ παράλληλα εκτελείτε αναβάθμιση από τη δοκιμαστική έκδοση του Office 2011, η ενεργοποίηση συλλέγει επίσης πληροφορίες από τον υπολογιστή σας σχετικά με τη δοκιμαστική έκδοση από την οποία πραγματοποιείτε αναβάθμιση.

Εάν δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση, ίσως λάβετε ένα μήνυμα με μια σύνδεση προς μια τοποθεσία Web, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το λόγο που απέτυχε η ενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε αυτή τη σύνδεση, οι πληροφορίες για την αποτυχία της ενεργοποίησης αποστέλλονται στη Microsoft. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που αποστέλλονται συνήθως κατά την ενεργοποίηση.

Εάν δεν ενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε ξανά το αντίγραφο του Office 2011, ενδέχεται να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα δείτε ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που η ενεργοποίηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί προγράμματος πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing), καμία από τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Εργαλεία αναφοράς

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Τα Εργαλεία αναφοράς σάς επιτρέπουν να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με έναν συγκεκριμένο όρο ή φράση από έναν αριθμό από υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων κατασκευαστών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Όταν κάνετε αίτηση για πληροφορίες σχετικά με μια λέξη ή φράση, τα Εργαλεία αναφοράς θα στείλουν την αίτησή σας στην υπηρεσία παροχής περιεχομένου μέσω του Internet. Η υπηρεσία παροχής θα επιστρέψει πληροφορίες σχετικά με τη λέξη ή φράση που ζητήσατε. Τα Εργαλεία αναφοράς περιλαμβάνουν την επιλογή "Μετάφραση". Εάν επιλέξετε "Μετάφραση ολόκληρου του εγγράφου", το κείμενο του εγγράφου σας θα σταλεί σε τρίτους ή στην υπηρεσία μετάφρασης της Microsoft. Τα Εργαλεία αναφοράς στέλνουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων προς μετάφραση, σε μη κρυπτογραφημένη μορφή. Όπως και με όλες τις πληροφορίες που στέλνονται χωρίς κρυπτογράφηση μέσω του Internet, άλλοι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να δουν το έγγραφο.

Χρήση των πληροφοριών:     Οι πληροφορίες που αποστέλλονται χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία παροχής περιεχομένου για να δώσουν τις πληροφορίες που ζητήσατε. Η Microsoft δεν ελέγχει τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές υπηρεσιών παροχής περιεχομένου τρίτων κατασκευαστών.

Επιλογή/Έλεγχος:     Τα Εργαλεία αναφοράς είναι εκτός σύνδεσης από προεπιλογή. Για να στείλετε πληροφορίες μέσω Internet, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις αναζητήσεις ηλεκτρονικής αναφοράς. Αφού ενεργοποιήσετε τα Εργαλεία ηλεκτρονικής αναφοράς, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε σύνδεση, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο παράθυρο Εργαλεία αναφοράς, κάντε κλικ στο σύμβολο Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" στην επάνω δεξιά γωνία.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Σημαντικές πληροφορίες:     Πολλές φορές, οι πληροφορίες που λαμβάνετε περιλαμβάνουν μια σύνδεση με πρόσθετες πληροφορίες από την τοποθεσία Web της τρίτης υπηρεσίας παροχής. Εάν κάνετε κλικ σε αυτή τη σύνδεση, η υπηρεσία παροχής ενδέχεται να προσθέσει ένα cookie στο σύστημά σας, για να σας αναγνωρίζει σε μελλοντικές συναλλαγές. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τοποθεσιών Web τρίτων. Η Microsoft δεν λαμβάνει ούτε αποθηκεύει καμία από αυτές τις πληροφορίες, εκτός εάν έχετε υποβάλει ερώτημα σε μια υπηρεσία που ανήκει στη Microsoft.

Παρακολούθηση αλλαγών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:     Αυτή η δυνατότητα βοηθά πολλούς χρήστες να συνεργάζονται σε ένα έγγραφο, μέσω της παρακολούθησης των αλλαγών που πραγματοποιούνται από κάθε χρήστη με διαφορετικό χρώμα. Οι εντοπισμένες διαγραφές δεν καταργούνται από το τελικό έγγραφο, μέχρι να γίνουν αποδεκτές.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:     Από προεπιλογή, όταν πραγματοποιείτε αλλαγές σε ένα αρχείο στο Office 2011 με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών", το όνομα χρήστη αποθηκεύεται στο έγγραφο και συσχετίζεται με τις αλλαγές που κάνετε. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με το αρχικό και το αναθεωρημένο κείμενο, είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο αρχείο σας.

Επιλογή/Έλεγχος:     Όταν οι εντοπισμένες αλλαγές γίνουν αποδεκτές ή απορριφθούν, το όνομά σας καταργείται από τις αλλαγές. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από αυτές τις αλλαγές στο Word και το Excel, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού του Word ή του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

 2. Στην περιοχή Επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση των προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση.

 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

  Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν θα καταργήσει προσωπικές πληροφορίες από ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας του Excel.

Σημαντικές πληροφορίες:     Στο Excel, η κατάργηση των προσωπικών πληροφοριών καταργεί τις εντοπισμένες αλλαγές και το όνομα που έχει συσχετιστεί με κάθε σχόλιο. Τα σχόλια δεν καταργούνται. Στο Word, η κατάργηση των προσωπικών πληροφοριών καταργεί το όνομα που σχετίζεται με εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια. Οι εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια δεν καταργούνται.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×