Δήλωση απορρήτου για τα προϊόντα του Microsoft Office Communications

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2009

Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων όσον αφορά κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του Microsoft Office Communications, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου και τυχόν συμπληρωματική τεκμηρίωση. Εάν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν με ξεχωριστή υπηρεσία, ορισμένες από τις δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτές που περιγράφονται παρακάτω ή στα συμπληρώματα. Ορισμένες από τις δυνατότητες ενδέχεται να είναι ενσωματωμένες στην υπηρεσία ή η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες δυνατότητες.

Γενικά

Η Microsoft δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας, καθώς και για την παροχή λογισμικού που σας προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την άνεση που θέλετε για την εργασία σας με προσωπικούς υπολογιστές. Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για τα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στο τμήμα "Συμπληρώματα" του παρόντος εγγράφου. Εστιάζει σε δυνατότητες που έχουν επικοινωνία με το Internet. Δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft, με ή χωρίς σύνδεση.

Συμπληρώματα

Εκδόσεις προϊόντων 2008

Συλλογή και χρήση των στοιχείων σας

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες από αυτήν θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, για να ενεργοποιήσουμε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή για να διεξάγουμε τις συναλλαγές που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft.

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Περιστασιακά, χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, για την απάντηση ερωτήσεων που μπορεί να έχουν οι πελάτες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων για τις υπηρεσίες μας. Παρέχουμε σε αυτές τις εταιρείες μόνο τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας και απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Microsoft μπορεί να προσπελάσει ή να αποκαλύψει τα στοιχεία σας, καθώς και το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας, για τους εξής λόγους: (α) συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου ή απόκριση σε νομικά αιτήματα ή σε νομική διαδικασία, (β) προστασία δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών μας, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών ή των πολιτικών μας που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών, ή (γ) ενέργεια καλή τη πίστη ότι η εν λόγω προσπέλαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για να προστατευθεί η προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων της Microsoft, των πελατών ή του κοινού.

Τα στοιχεία που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft από τα προϊόντα που αναφέρονται στη λίστα "Συμπληρώματα" του παρόντος εγγράφου μπορεί να αποθηκεύονται και να γίνεται επεξεργασία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα, στην οποία διατηρούν γραφεία η Microsoft ή οι συγγενείς της εταιρείες ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Η Microsoft συμμορφώνεται με το πλαίσιο καθεστώτος ασφάλειας, όπως διατυπώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών για τον υπολογιστή σας

Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες που ενεργοποιούνται μέσω Internet, οι πληροφορίες για τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, για να σας παρέχει υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω Internet, καθώς και για να τις αξιοποιήσει για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της και για στατιστικές αναλύσεις. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό υλικού, το οποίο υποδεικνύει τον κατασκευαστή, το όνομα και την έκδοση της συσκευής. Εάν κάποια δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, τότε θα αποσταλούν και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Ασφάλεια των στοιχείων σας

Η Microsoft δεσμεύεται να συμβάλλει στην προστασία των στοιχείων σας. Χρησιμοποιούμε ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία των στοιχείων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση απορρήτου

Περιοδικά, θα ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ή/και τα συμπληρώματα αυτής, ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές που γίνονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και τα σχόλια των πελατών. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές, θα αλλάζει η ημερομηνία "τελευταία ενημέρωση" που υπάρχει στην κορυφή της σελίδας. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τακτικά την παρούσα δήλωση και τα συμπληρώματα αυτής, ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει η Microsoft τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου και τα συμπληρώματα αυτής είναι ευπρόσδεκτα από τη Microsoft. Εάν έχετε ερωτήσεις ή εάν πιστεύετε ότι δεν τηρήσαμε τα αναγραφόμενα σε αυτά τα έγγραφα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα επικοινωνίας για σχόλια σχετικά με το απόρρητο UC, ή ταχυδρομήστε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Συγκεκριμένες δυνατότητες

Αναφορά σφαλμάτων στη Microsoft

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:: Η δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων στη Microsoft παρέχει μια υπηρεσία, για να αναφέρετε στη Microsoft τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και για να λαμβάνετε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ή να επιλύσετε ανάλογα προβλήματα.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Για πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται από τη δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων στη Microsoft, δείτε τη δήλωση απορρήτου για το Microsoft Error Reporting στην ενότητα Δήλωση απορρήτου για την υπηρεσία Microsoft Error Reporting.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα από την αναφορά σφάλματος που υποβάλετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες και για βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Επιλογή/Έλεγχος: Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στη δυνατότητα Microsoft Error Reporting την πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσετε σφάλμα. Εάν επιλέξετε την ενεργοποίηση της δυνατότητας, το Microsoft Error Reporting θα αναφέρει αυτόματα στη Microsoft όσα προβλήματα αντιμετωπίζετε.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως για προβλήματα που επιλύονται δύσκολα, η Microsoft μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, όπως τμήματα της μνήμης (που μπορεί να περιλαμβάνει μνήμη η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες εφαρμογές οι οποίες εκτελούνταν παράλληλα όταν σημειώθηκε το πρόβλημα), ορισμένες ρυθμίσεις του μητρώου, και ένα ή περισσότερα αρχεία από τον υπολογιστή σας. Μπορεί να συμπεριληφθούν τα τρέχοντα έγγραφά σας. Όταν ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά σφάλματος, πριν να επιλέξετε εάν θα στείλετε ή όχι την αναφορά στη Microsoft.

Σημαντικές πληροφορίες: Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολιτική ομάδας, για να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά της δυνατότητας Microsoft Error Reporting στους υπολογιστές. Οι επιλογές ρύθμισης των παραμέτρων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης του Microsoft Error Reporting. Εάν είστε διαχειριστής και θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πολιτικής ομάδας για τη δυνατότητα, θα βρείτε τεχνικά στοιχεία στην ενότητα Πολιτική ομάδας του Windows Server στο TechCenter.

Ηλεκτρονικά σχόλια

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Τα ηλεκτρονικά σχόλια σάς επιτρέπουν να κάνετε σχόλια για προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας στη Microsoft.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρονικά σχόλια, το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή θα αποσταλούν στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που υποβάλετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση τοποθεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών της Microsoft. Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα σχόλια που υποβάλατε για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.

Επιλογή/Έλεγχος: Η χρήση των ηλεκτρονικών σχολίων είναι προαιρετική.

Ηλεκτρονική βοήθεια

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν κάνετε κλικ στην Ηλεκτρονική βοήθεια ή στη Βοήθεια, θα συνδεθείτε στα ηλεκτρονικά υλικά υποστήριξης, για το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Όταν χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική βοήθεια ή τη Βοήθεια, η αίτησή σας αποστέλλεται στη Microsoft, καθώς επίσης η αξιολόγηση ή τα σχόλια που αποφασίζετε να παρέχετε σχετικά με τα θέματα της βοήθειας που σας παρουσιάζονται. Εάν πληκτρολογήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο πλαίσιο αναζήτησης ή σχολίων, τα στοιχεία θα αποσταλούν στη Microsoft, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Χρήση των πληροφοριών: Η Ηλεκτρονική βοήθεια και η Βοήθεια χρησιμοποιούν τα στοιχεία στην αναζήτησή σας για την επιστροφή των πιο συναφών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη νέου περιεχομένου και τη βελτίωση του υπάρχοντος περιεχομένου.

Επιλογή/Έλεγχος: Μην κάνετε κλικ στην Ηλεκτρονική βοήθεια ή στη Βοήθεια εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×