Γρήγορη εκκίνηση του Word 2016

Καλώς ορίσατε στο Word 2016

Γρήγορη εκκίνηση του Word

Με το Word στο PC, στο Mac ή στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία εγγράφων από την αρχή ή με βάση ένα πρότυπο.

 • Προσθήκη κειμένου, εικόνων, γραφικών και βίντεο.

 • Διεξαγωγή έρευνας για ένα θέμα και εύρεση αξιόπιστων πηγών.

 • Αποθήκευση στο OneDrive, για μετάβαση στα έγγραφά σας από τον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας.

 • Κοινή χρήση των εγγράφων σας και συνεργασία με άλλους.

 • Παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Δημιουργία εγγράφου

 1. Ανοίξτε το Word.

 2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή:

  • Επιλέξτε Κενό έγγραφο για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο από την αρχή.

  • Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα.

  • Επιλέξτε Περιήγηση για συμβουλές για το Word.

Νέα πρότυπα εγγράφου του Word

Προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε και πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο.

  Στη γραμμή κατάστασης, στο κάτω μέρος του εγγράφου, εμφανίζεται η Σελίδα και ο συνολικός αριθμός λέξεων.

 2. Για να μορφοποιήσετε κείμενο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή στην Κεντρική καρτέλα: Έντονη γραφή, Πλάγια γραφή, Κουκκίδες, Αρίθμηση, ...

Επιλογές μορφοποίησης κειμένου στην κορδέλα του Word

Καταμέτρηση λέξεων και σελίδων στο Office 365

Αποθήκευση εγγράφου στο OneDrive

Όταν αποθηκεύετε τα αρχεία σας στο cloud, μπορείτε να τα θέτετε σε κοινή χρήση και να συνεργάζεστε με άλλους, καθώς και να μεταβαίνετε στα αρχεία σας από οπουδήποτε, με τον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Επιλέξτε OneDrive.

  Αποθηκεύστε τα προσωπικά αρχεία σας στο OneDrive - Προσωπικό και τα αρχεία της εργασίας σας στο εταιρικό OneDrive. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε σε μια άλλη θέση στη λίστα ή να επιλέξετε Προσθήκη θέσης.

Αποθήκευση αρχείου του Word στο cloud

Έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής και στυλ με το πρόγραμμα επεξεργασίας

Το Word ελέγχει αυτόματα την ορθογραφία και τη γραμματική και κάνει προτάσεις στυλ με το πρόγραμμα επεξεργασίας, επισημαίνοντας τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη με κόκκινη κυματιστή υπογράμμιση, τα σφάλματα γραμματικής με μπλε διπλή υπογράμμιση και τις προτάσεις στυλ με χρυσή διάστικτη γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πρόγραμμα επεξεργασίας είναι διαθέσιμο μόνο για τους πελάτες του Office 365 και παρέχεται σε περιορισμένες γλώσσες. Η δυνατότητα περιλαμβάνει επίσης έναν Έλεγχο προσβασιμότητας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Πρόγραμμα επεξεργασίας - ο προσωπικός σας βοηθός γραφής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη λέξη και διαβάστε την επεξήγηση.

 2. Επιλέξτε μια διόρθωση ή επιλέξτε Παράβλεψη.

Παράδειγμα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου του Office 365

Διεξαγωγή έρευνας

Με τη δυνατότητα Ερευνητής, μπορείτε να αναζητήσετε ένα θέμα στο web, να βρείτε αξιόπιστα άρθρα έρευνας και να εισαγάγετε περιεχόμενο και εικόνες μέσα από ένα έγγραφο του Word.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, επιλέξτε Ερευνητής.

 2. Πληκτρολογήστε ένα θέμα στο πλαίσιο Αναζήτηση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Επιλέξτε τους πόρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

  Ο Ερευνητής μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε μια διάρθρωση και να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε παραπομπές στο έγγραφό σας.

  Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εύκολη διεξαγωγή έρευνας για το άρθρο σας μέσα από το Word.

Word_Researcher_UI

Word_Researcher_2

Χρήση στυλ

Χρησιμοποιήστε Στυλ για επικεφαλίδες, παραγράφους κ.λπ., για να εφαρμόσετε μια συνεπή γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα γραμματοσειράς και διάστιχο σε ολόκληρο το έγγραφό σας.

 1. Επιλέξτε τις λέξεις, την παράγραφο, τη λίστα ή τον πίνακα στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα στυλ.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε το στυλ που θέλετε.

Στυλ του Office 365 Word στην "Κεντρική" καρτέλα

Αναπτυσσόμενη λίστα στυλ του Office 365 Word

Επιλογή συνόλων στυλ και θεμάτων

Χρησιμοποιήστε Σύνολα στυλ και Θέματα για να προσδώσετε επαγγελματική εμφάνιση στο έγγραφό σας.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, τοποθετήστε το δείκτη στην καρτέλα στα διάφορα Σύνολα στυλ και παρακολουθήστε τη μορφοποίηση να αλλάζει αυτόματα.

 2. Επιλέξτε Θέματα και επιλέξτε ένα θέμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Θέματα του Office 365 Word

Προσθήκη εικόνων, σχημάτων, SmartArt ή γραφήματος

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Επιλέξτε τι θέλετε να προσθέσετε:

  • Εικόνες - επιλέξτε Εικόνες, αναζητήστε την εικόνα που θέλετε και επιλέξτε Εισαγωγή.

  • Σχήματα - επιλέξτε Σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σχήμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • SmartArt - επιλέξτε SmartArt, επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt και επιλέξτε OK.

  • Γράφημα - επιλέξτε Γράφημα, επιλέξτε το γράφημα που θέλετε και επιλέξτε OK.

Office 365 Word, εικόνες, SmartArt, γραφήματα

Κοινή χρήση του εγγράφου σας

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου από το Word:

 1. Επιλέξτε Κοινή χρήση Κοινή χρήση στην κορδέλα.

  Εναλλακτικά, επιλέξτε Αρχείο > Κοινή χρήση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το αρχείο σας δεν έχει ήδη αποθηκευτεί στο OneDrive, θα σας ζητηθεί να αποστείλετε το αρχείο στο OneDrive για να το θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Επιλέξτε με ποιον θέλετε να κάνετε κοινή χρήση από την αναπτυσσόμενη λίστα ή εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Προσθέστε ένα μήνυμα (προαιρετικά) και επιλέξτε Αποστολή.

Εικονίδιο και παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση"

Επεξεργαστείτε από κοινού ενός εγγράφου του Word

Αφού θέσετε το έγγραφό σας σε κοινή χρήση, μπορείτε να εργαστείτε σε αυτό το αρχείο ταυτόχρονα με άλλα άτομα.

 • Για βέλτιστη εμπειρία, συνεργαστείτε στο Word Online και δείτε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

 • Στην περιοχή Κοινή χρήση, θα δείτε τα ονόματα των ατόμων που επεξεργάζονται επίσης το αρχείο.

 • Οι χρωματιστές σημαίες θα υποδεικνύουν σε ποιο ακριβώς σημείο του εγγράφου εργάζεται κάθε άτομο.

Έγχρωμη σημαία στο Word Online κατά την επεξεργασία από κοινού

Συνομιλία σε ένα έγγραφο

 1. Εάν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο που επεξεργάζεται το αρχείο online, επιλέξτε Συνομιλία για να ανοίξετε ένα παράθυρο συνομιλίας.

 2. Πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να στείλετε το μήνυμά σας.

Οι συνομιλίες σας δεν αποθηκεύονται όταν κλείνετε ένα αρχείο. Εάν θέλετε να διατηρήσετε μια καταγραφή της συνομιλίας και να συνεχίσετε συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, επικοινωνήστε με τους συναδέλφους σας με το Microsoft Teams.

Συνομιλία σε ένα έγγραφο

Συνομιλία σε ένα έγγραφο - 3

Παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών

 1. Για την παρακολούθηση αλλαγών, επιλέξτε Αναθεώρηση > Παρακολούθηση αλλαγών.

  Το κουμπί Παρακολούθηση αλλαγών ενεργοποιείται και τυχόν νέες αλλαγές επισημαίνονται. Για να διακόψετε την παρακολούθηση αλλαγών, επιλέξτε Παρακολούθηση αλλαγών ξανά.

 2. Για αναθεώρηση αλλαγών:

  • Τοποθετήστε το δρομέα πριν από μια αλλαγή.

  • Επιλέξτε Αποδοχή για να διατηρήσετε την αλλαγή ή Απόρριψη για να την καταργήσετε.

  Για να αποδεχτείτε όλες τις αλλαγές, επιλέξτε Αποδοχή όλων των αλλαγών από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Παρακολούθηση αλλαγών του Office 365 Word

Λήψη του Office στην κινητή συσκευή σας

Επιλέξτε την κινητή συσκευή σας:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×