Γρήγορη εκκίνηση του Visio 2016

Το Visio σάς βοηθά να μεταδίδετε οπτικά σύνθετες πληροφορίες από πολλές προελεύσεις δεδομένων:

 • Δημιουργήστε γρήγορα επαγγελματικά γραφήματα ροής, λωρίδες χρόνου, χάρτες διεργασιών, οργανογράμματα, διαγράμματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, κατόψεις και άλλα.

 • Κρατήστε ενημερωμένα τα σημεία δεδομένων του διαγράμματος, συνδέοντας απευθείας τα στοιχεία του διαγράμματος με πηγές δεδομένων

 • Χρησιμοποιήστε γραφικά δεδομένων για την απλοποίηση και για να βελτιώσετε την απεικόνιση των σύνθετων πληροφοριών.

 • Προβάλετε και μοιραστείτε τα πιο ενημερωμένα διαγράμματα του Visio από σχεδόν παντού με το Visio Online.

 • Προβάλετε και αλληλεπιδράστε με διαγράμματα εν κινήσει με το Πρόγραμμα προβολής του Visio για iOS.

Στιγμιότυπο οθόνης με ένα διάγραμμα που δημιουργήθηκε στο Visio 2016.

Επιλογή προτύπου

Το Visio προσφέρει περισσότερους από 75 τύπους προτύπων.

 1. Ανοίξτε το Visio.

  Εάν είσαστε ήδη στο Visio, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.

 2. Επιλέξτε ή αναζητήστε ένα πρότυπο:

  • Επιλέξτε ένα πρότυπο από τα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ή ένα πρότυπο από μία από τις άλλες κατηγορίες.

  • Αναζητήστε πρότυπα στο Internet Κουμπί "Έναρξη αναζήτησης" ή επιλέξτε μία από τις Προτεινόμενες αναζητήσεις.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι κατηγορίες Λογισμικό, Μηχανική και Βάση δεδομένων είναι διαθέσιμες μόνο στο Visio 2016 Professional και στο Visio Pro για Office 365.

 3. Επιλέξτε μονάδες μέτρησης, εάν σας ζητηθεί.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία.

Στιγμιότυπο οθόνης με έξι μικρογραφίες διαγραμμάτων στη σελίδα της κατηγορίας "Διάγραμμα ροής".

Στιγμιότυπο οθόνης με την οθόνη "Κατακόρυφο διάγραμμα ροής" να εμφανίζει επιλογές προτύπων και μονάδων μέτρησης.

Προσθήκη σχήματος

 1. Επιλέξτε μια κατηγορία στο τμήμα παραθύρου Σχήματα:

  Περισσότερα σχήματα, Γρήγορα σχήματα,...

 2. Επιλέξτε ένα σχήμα και σύρετέ το στη σελίδα σχεδίου.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο "Σχήματα" για ένα διάγραμμα ηλεκτρολογίας-μηχανικής.

Προσθέστε και αυτόματα συνδέστε σχήματα

 1. Τοποθετήστε το δείκτη σε ένα σχήμα μέχρι να εμφανιστούν τα βέλη Αυτόματης σύνδεσης γύρω από το σχήμα.

  Εάν δεν βλέπετε τα βέλη Αυτόματης σύνδεσης, επιλέξτε Προβολή > Αυτόματη σύνδεση.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος που δείχνει την κατεύθυνση όπου θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα και επιλέξτε ένα σχήμα από τη μικρή γραμμή εργαλείων.

  Εάν θέλετε ένα σχήμα που δεν βρίσκεται στη μικρή γραμμή εργαλείων, μεταφέρετε ένα σχήμα από το τμήμα παραθύρου Σχήματα σε ένα βέλος Αυτόματης σύνδεσης.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο "Σχήματα" και μια σελίδα διαγράμματος στην οποία παρουσιάζεται ένα σχήμα, τα βέλη Αυτόματης Σύνδεσης και η Μικρή γραμμή εργαλείων.

Σύνδεση σχημάτων

 1. Επιλέξτε Κεντρική > Γραμμή σύνδεσης.

 2. Σύρετε μια γραμμή σύνδεσης από ένα σχήμα σε ένα άλλο.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε το Εργαλείο δείκτη.

Το εργαλείο γραμμής σύνδεσης συνδέεται με σχήματα με μια σύνδεση σημείου σε κάθε άκρο.

Προσθήκη κειμένου σε σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ έξω από το σχήμα ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Στιγμιότυπο οθόνης με δύο σχήματα σε μια σελίδα διαγράμματος. Το ένα σχήμα είναι ενεργό για καταχώρηση κειμένου.

Μορφοποίηση σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, ορίστε μια επιλογή:

  • Στυλ σχήματος - Επιλέξτε ένα στυλ.

  • Γέμισμα - Επιλέξτε ένα χρώμα, Χωρίς γέμισμα ή Περισσότερα χρώματα. Επιλέξτε Επιλογές γεμίσματος για να δείτε όλες τις επιλογές.

  • Γραμμή - Επιλέξτε το χρώμα, το πάχος ή τον τύπο της γραμμής. Επιλέξτε Επιλογές γραμμής για να δείτε όλες τις επιλογές.

  • Εφέ - Επιλέξτε ένα εφέ: Σκιά, Αντανάκλαση, Λάμψη, Απαλές ακμές, Κορνίζα, Περιστροφή 3-Δ.

Μορφοποίηση σχήματος στο Visio

Στιγμιότυπο οθόνης με δύο συνδεδεμένα σχήματα, τα οποία έχουν διαφορετική μορφοποίηση, σε ένα διάγραμμα του Visio.

Προσθήκη κειμένου στη σελίδα σχεδίου

 1. Επιλέξτε Κεντρική > Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" Κείμενο ή πατήστε Ctrl+2.

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 4. Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο κειμένου ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

 5. Επιλέξτε Κεντρική > Κουμπί δείκτη Εργαλείο δείκτη ή πατήστε Ctrl+1 όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη κειμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση ή περιστροφή του κειμένου στο Visio.

Εργαλεία του Visio

Στιγμιότυπο οθόνης από ένα πλαίσιο καταχώρησης κειμένου σε μια σελίδα διαγράμματος.

Εφαρμογή θεμάτων και παραλλαγών

Δημιουργήστε σχέδια Visio με επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, επιλέξτε ένα από τα Θέματα.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε κάθε θέμα για να κάνετε προεπισκόπηση.

 2. Επιλέξτε μία από τις Παραλλαγές.

Επιλέξτε Περισσότερα Εικόνα κουμπιού για να δείτε περισσότερα Θέματα και Παραλλαγές.

Η συλλογή Θεμάτων του Visio

Η συλλογή Παραλλαγών του Visio

Επιλέξτε ένα φόντο

 1. Επιλέξτε Σχεδίαση > Φόντο.

 2. Επιλέξτε ένα φόντο:

  • Συμπαγές

  • Κατακόρυφες, οριζόντιες, γωνιακές και κεντρικές διαβαθμίσεις

  • Κόσμος

  • Κέφι

  • Ροή

  • Τεχνικό

  • Νομισματική μονάδα

Το χρώμα φόντου αλλάζει σύμφωνα με τα Θέματα και τις Παραλλαγές.

Εικόνες φόντου του Visio

Λήψη βοήθειας για το Visio

 1. Επιλέξτε Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

 2. Πληκτρολογήστε το θέμα για το οποίο θέλετε βοήθεια.

 3. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή επιλέξτε Λήψη βοήθειας για και, στη συνέχεια, ένα θέμα βοήθειας.

Στιγμιότυπο οθόνης με το εργαλείο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε" να εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τη φράση-κλειδί "γραμμή σύνδεσης".
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×