Γρήγορη εκκίνηση του Publisher

Ο Publisher είναι μια εφαρμογή δημοσίευσης για υπολογιστή, που σας βοηθά να δημιουργήσετε οπτικά εμπλουτισμένες δημοσιεύσεις, με επαγγελματική εμφάνιση.

Με τον Publisher στον υπολογιστή σας, μπορείτε:

 • Να επιλέξετε διάταξη περιεχομένου για εκτύπωση ή ηλεκτρονική δημοσίευση από μια ποικιλία προσχεδιασμένων προτύπων.

 • Να δημιουργήσετε απλά στοιχεία όπως ευχετήριες κάρτες και ετικέτες.

 • Να δημιουργήσετε πολύπλοκα έργα όπως επετηρίδες, καταλόγους και επαγγελματικά ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στιγμιότυπο οθόνης με ένα ενημερωτικό δελτίο που δημιουργήθηκε από ένα πρότυπο του Publisher.

Εάν δεν διαθέτετε ήδη τον Publisher και χρειάζεται να τον εγκαταστήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση του Office 365 ή του Office 2016 στο PC ή τον Mac σας.

Λήψη του Office 365

Είσοδος

Όταν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στον Publisher, στο Office ή στο Office 365 χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Microsoft ή τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο, μπορείτε να:

 • Αποθηκεύσετε ή να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με το OneDrive.

 • Συνεργαστείτε με φίλους και συναδέλφους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Office ή Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

Στιγμιότυπο της σελίδας εισόδου στο λογαριασμό Microsoft

Δημιουργία με πρότυπο

 1. Ανοίξτε τον Publisher.

  Εάν είσατε ήδη στον Publisher, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία.

 2. Επιλέξτε ή αναζητήστε ένα πρότυπο:

  • Επιλέξτε ένα πρότυπο από την κατηγορία ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.

  • Επιλέξτε ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ και ορίστε ένα πρότυπο.

  • Αναζητήστε ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω:

   • Αναζήτηση για πρότυπα online Κουμπί "Έναρξη αναζήτησης" , ή

   • Μία από τις Προτεινόμενες αναζητήσεις.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία.

Στιγμιότυπο οθόνης με πρότυπα στην οθόνη έναρξης του Publisher.

Αποθηκεύστε τα επαγγελματικά στοιχεία σας για να τα χρησιμοποιήσετε ξανά

Αποθηκεύστε τα επαγγελματικά στοιχεία σας, για να προσυμπληρώνται πεδία, να εξοικονομείτε χρόνο και να εξασφαλίζετε την ομοιομορφία των στοιχείων.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή >Επαγγελματικά στοιχεία

  > Επεξεργασία επαγγελματικών στοιχείων.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη λογότυπου για να προσθέσετε ένα λογότυπο ή μια εικόνα. Περιηγηθείτε στο λογότυπο και επιλέξτε Άνοιγμα.

 4. Στο πεδίο Όνομα συνόλου επαγγελματικών στοιχείων, πληκτρολογήστε ένα όνομα όπως Προσωπικό, Σχολείο ή Εταιρεία.

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Το κουμπί "Εταιρικά στοιχεία" στον Publisher

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία νέου συνόλου επαγγελματικών στοιχείων".

Προσθήκη πλαισίου κειμένου

 1. Επιλέξτε Κεντρική > Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

 2. Σύρετε το δρομέα σε σχήμα σταυρού για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο εκεί όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο.

 3. Πληκτρολογήστε κείμενο μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

  Εάν το κείμενο είναι πολύ μεγάλο για το πλαίσιο κειμένου, μεγαλώστε το πλαίσιο κειμένου ή συνδέστε το με άλλο πλαίσιο κειμένου.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός πλαισίου κειμένου σε μια σελίδα από ένα αρχείο του Publisher.

Εισαγωγή εικόνας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας ή να εισαγάγετε μια εικόνα από το Internet, από το Facebook, το OneDrive ή το web.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνες ή

  Εισαγωγή > Εικόνες στο Internet.

 2. Βρείτε την εικόνα που θέλετε και επιλέξτε την.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου "Εισαγωγή εικόνων" για εικόνες από το Internet.

Αποθηκεύστε το αρχείο σας

Όταν αποθηκεύετε τα αρχεία σας στο cloud, μπορείτε να τα θέτετε σε κοινή χρήση και να συνεργάζεστε με άλλους, καθώς και να μεταβαίνετε στα αρχεία σας από τον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Επιλέξτε OneDrive.

  Αποθηκεύστε τα προσωπικά αρχεία σας στο OneDrive - Προσωπικό και τα αρχεία της εργασίας σας στο εταιρικό OneDrive.

  Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε σε μια άλλη θέση στη λίστα ή να προσθέσετε μια θέση.

Στιγμιότυπο οθόνης με τη σελίδα "Αποθήκευση ως" από την προβολή Backstage του Publisher.

Σύνδεση πλαισίων κειμένου

Εάν έχετε μεγάλο όγκο κειμένου για να χωρέσει σε ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε ή δημιουργήστε ένα άλλο πλαίσιο κειμένου και συνδέστε τα.

 1. Επιλέξτε το κουμπί υπερχείλισης Το κουμπί υπερχείλισης πλαισίου κειμένου στον Publisher .

  Ο δρομέας αλλάζει σε καράφα Δοχείο σύνδεσης πλαισίων κειμένου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πλαισίων κειμένου. .

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε το κείμενο να ρέει.

  Ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας για να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου για το κείμενο υπερχείλισης.

Στιγμιότυπο οθόνης ενός πλαισίου κειμένου στο οποίο το κείμενο σε υπερχείλιση είναι έτοιμο να συνεχίσει σε άλλο πλαίσιο κειμένου.

Εναλλαγή εικόνων

Σύρετε εικόνες και πραγματοποιήστε εναλλαγή από την περιοχή εκτός σελίδας στη διάταξή σας μέχρι να βρείτε τη διάταξη που σας αρέσει.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Σύρετε την εικόνα από το εικονίδιο του βουνού στο σημείο που θέλετε.

 3. Όταν εμφανιστεί η ροζ επισήμανση γύρω από την εικόνα, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Εναλλαγή εικόνων

Περικοπή εικόνας

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Εργαλεία εικόνας > Περικοπή.

 3. Χρησιμοποιήστε τις λαβές περικοπής για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας:

  • Σύρετε μια κεντρική λαβή για περικοπή αυτής της πλευράς.

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και σύρετε μια κεντρική λαβή περικοπής για ομοιόμορφη περικοπή και των δύο πλευρών.

  • Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Shift και σύρετε μια γωνία για ομοιόμορφη περικοπή και των τεσσάρων γωνιών.

 4. Κάντε κλικ έξω από την εικόνα για να περικόψετε.

Στιγμιότυπο οθόνης με μια εικόνα στην οποία γίνεται περικοπή.

Προσθήκη εφέ σε εικόνες

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ, όπως σκιά, αντανάκλαση, λάμψη, απαλές ακμές, κορνίζα και περιστροφή 3-Δ σε εικόνες.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

 2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Εργαλεία εικόνας > Εφέ εικόνας.

 3. Επιλέξτε ένα εφέ: Σκιά, Αντανάκλαση, Λάμψη, Απαλές ακμές, Κορνίζα ή Περιστροφή 3-Δ.

 4. Επιλέξτε το εφέ που θέλετε.

Εφέ εικόνας

Προσθήκη εφέ σε κείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε εφέ σκιάς, αντανάκλασης, λάμψης και κορνίζας στο κείμενο.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία πλαισίου κειμένου/Μορφοποίηση > Εφέ κειμένου.

 3. Επιλέξτε τον τύπο του εφέ: Σκιά, Αντανάκλαση, Λάμψη ή Κορνίζα.

 4. Επιλέξτε το συγκεκριμένο εφέ που θέλετε.

Εφέ κειμένου

Προσθέστε ένα μπλοκ δόμησης

Ο Publisher προσφέρει εκατοντάδες μπλοκ δόμησης για να χρησιμοποιήσετε στις δημοσιεύσεις σας, όπως επικεφαλίδες, ημερολόγια, περιγράμματα και διαφημιστικά.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή.

 2. Επιλέξτε ένα μπλοκ δόμησης από τα εξής:

  • Τμήματα σελίδας

  • Ημερολόγια

  • Περιγράμματα και στοιχεία έμφασης ή

  • Διαφημιστικά.

Δείτε όλα τα μπλοκ δόμησης

 • Επιλέξτε Εμφάνιση βιβλιοθήκης μπλοκ δόμησης Κουμπί "Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου" στην κορδέλα .

 • Επιλέξτε ένα μπλοκ δόμησης στη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

Μπλοκ δόμησης στον Publisher Στιγμιότυπο οθόνης με ένα μέρος του παραθύρου "Βιβλιοθήκη μπλοκ δόμησης" στο οποίο εμφανίζονται μικρογραφίες από την κατηγορία "Τμήματα σελίδας".
Λήψη βοήθειας για τον Publisher
 1. Επιλέξτε ? στην επάνω δεξιά γωνία.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε κατηγορία και θέμα από τη λίστα Κορυφαίες κατηγορίες λίστα.

  • Επιλέξτε Αναζήτηση στη Βοήθεια, πληκτρολογήστε το θέμα με το οποίο θέλετε βοήθεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση Το κουμπί "Αναζήτηση" του παραθύρου Βοήθειας .

Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου Βοήθειας του Publisher 2016 με τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης με τη λέξη-κλειδί "τρίπτυχο".

Βοήθεια και εκπαίδευση για τον Publisher

Εκπαίδευση για τον Publisher

Βοήθεια για τον Publisher

Φωτογραφία μιας γυναίκας που εργάζεται σε έναν υπολογιστή Surface.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×