Γρήγορη εκκίνηση του Βίντεο Office 365

Το Βίντεο Office 365 είναι μια πύλη intranet όπου τα άτομα στην εταιρεία σας μπορούν να δημοσιεύουν και να προβάλλουν βίντεο.

Με το Βίντεο Office 365, μπορείτε:

 • Να πραγματοποιείτε αποστολή και κοινή χρήση βίντεο.

 • Να βρίσκετε και να παρακολουθείτε βίντεο που έχουν θέσει σε κοινή χρήση με άλλα άτομα στην εταιρεία σας.

 • Να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε κανάλια βίντεο.

Βίντεο Office 365 με πολλά απεσταλμένα βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε λογισμικό στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας για να χρησιμοποιήσετε το Βίντεο Office 365. Συνδεθείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης web, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή συσκευή.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Στην αρχική σελίδα του Office 365, επιλέξτε το πλακίδιο Βίντεο ή επιλέξτε Βίντεο στην εκκίνηση εφαρμογών Εκκίνηση εφαρμογών στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να πραγματοποιήσετε είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο εφαρμογών στο οποίο είναι ενεργό το πλακίδιο "Βίντεο".

Παρακολούθηση βίντεο

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Βίντεο Office 365.

 2. Για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο κανάλι ή βίντεο:

  • Επιλέξτε Κανάλια και, στη συνέχεια, ένα συγκεκριμένο κανάλι.

  • Επιλέξτε Αναζήτηση αναζήτηση και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες καναλιών ή βίντεο στο πλαίσιο αναζήτησης.

 3. Επιλέξτε τη μικρογραφία του βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το Adobe Flash για την αναπαραγωγή βίντεο σε ορισμένους συνδυασμούς προγραμμάτων περιήγησης / συσκευών. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Adobe Flash από εδώ.

Στιγμιότυπο οθόνης της αρχικής σελίδας του Βίντεο Office 365.
Δημιουργία καναλιού
 1. Επιλέξτε Κανάλια.

 2. Επιλέξτε + Νέο κανάλι.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Έναρξη νέου καναλιού:

  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κανάλι, στο πλαίσιο Δώστε ένα όνομα.

  • Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να εμφανίζεται στην κεφαλίδα του καναλιού και δίπλα στο όνομα του καναλιού στον κατάλογο.

  • Επιλέξτε Δημιουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή καναλιού για να δημιουργήσετε ένα κανάλι. Από προεπιλογή, όλοι οι χρήστες στην εταιρεία σας έχουν δικαιώματα διαχειριστή καναλιού.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο "Έναρξη νέου καναλιού".
Αποστολή βίντεο
 1. Επιλέξτε Αποστολή στη γραμμή μενού.

 2. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να αποστείλετε το βίντεο από το πλαίσιο Επιλέξτε κανάλι.

 3. Για να αποστείλετε το βίντεό σας:

  • Σύρετε το αρχείο βίντεο από την Εξερεύνηση αρχείων στην περιοχή Επιλέξτε βίντεο για αποστολή ή σύρετε αρχεία εδώ.

  • Κάντε κλικ στην περιοχή Επιλέξτε βίντεο για αποστολή ή σύρετε αρχεία εδώ, επιλέξτε ένα βίντεο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για αποστολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 4. Κατά τη διάρκεια αποστολής του βίντεο, εισαγάγετε ή τροποποιήστε τον τίτλο του βίντεο στο πλαίσιο Τίτλος και εισαγάγετε μια προαιρετική περιγραφή.

 5. Επιλέξτε Μετάβαση στο βίντεο για να προβάλετε το βίντεό σας, αφού ολοκληρωθεί η αποστολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων που μπορείτε να αποστείλετε, ανατρέξτε στο θέμα Μορφές βίντεο που λειτουργούν στο Βίντεο Office 365.

Στιγμιότυπο της οθόνης "Αποστολή" που εμφανίζει τον τίτλο, την περιγραφή και την πρόοδο της αποστολής για ένα βίντεο.

Επιλέξτε την εικόνα μικρογραφίας για ένα βίντεο

 1. Επιλέξτε ένα βίντεο και διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή βίντεο, εάν θέλετε.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση.

 3. Επιλέξτε Μικρογραφία.

 4. Στο τμήμα παραθύρου Επιλέξτε μια μικρογραφία, επιλέξτε τη μικρογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε Αποστολή μιας εικόνας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο εικόνας ως μικρογραφία.

 5. Κλείστε το τμήμα παραθύρου Επιλέξτε μια μικρογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανιστεί η νέα μικρογραφία στους άλλους χρήστες του Βίντεο Office 365.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο "Επιλέξτε μια μικρογραφία".

Προσθέστε υπότιτλους ή λεζάντες σε βίντεο

Μπορείτε να προβάλετε την απομαγνητοφώνηση του ηχητικού τμήματος του βίντεο κάτω από το βίντεο, συνδέοντας στο βίντεο ένα αρχείο Web Video Text Track (.vtt) με το κείμενο του βίντεο.

 1. Εμφανίστε τη σελίδα του βίντεο και διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή βίντεο, εάν θέλετε.

 2. Επιλέξτε Διαχείριση στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια επιλέξτε Υπότιτλοι ή λεζάντες.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Υπότιτλοι ή λεζάντες, επιλέξτε Αποστολή ενός νέου αρχείου.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα του αρχείου κειμένου βίντεο που πρόκειται να αποστείλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

 5. Εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο VTT και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προς το παρόν, η χρήση υποτίτλων ή λεζάντων WebVTT, όπως χρησιμοποιούνται στο Βίντεο Office 365 δεν υποστηρίζεται από το εγγενές πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του iOS. Ως αποτέλεσμα, οι υπότιτλοι ή οι λεζάντες δεν θα εμφανίζονται σε συσκευές iOS.

Στιγμιότυπο οθόνης του μενού "Κλειστές λεζάντες" για ένα βίντεο στο Βίντεο Office 365.

Συσχέτιση ατόμων με ένα βίντεο

 1. Επιλέξτε ένα βίντεο και διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή βίντεο, εάν θέλετε.

 2. Επιλέξτε Συσχέτιση με άτομα Το κουμπί "Συσχέτιση με άτομα" του Βίντεο Office 365 στην ενότητα Άτομα που σχετίζονται με αυτό το βίντεο.

 3. Στο τμήμα παραθύρου Άτομα που σχετίζονται με αυτό το βίντεο, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Συσχετίστε ένα βίντεο με ένα άτομο στην εταιρεία σας.

Ανάδειξη βίντεο

Εάν έχετε δικαιώματα διαχείρισης για ένα κανάλι, μπορείτε να αναδείξετε έως πέντε βίντεο στην αρχική σελίδα του καναλιού.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του καναλιού που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις καναλιού.

 3. Επιλέξτε Ανάδειξη στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

 4. Για κάθε βίντεο που θέλετε να αναδείξετε:

  • Επιλέξτε το πλακίδιο ανάδειξης που θέλετε να διαχειριστείτε.

  • Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να εμφανίσετε στο πλακίδιο ανάδειξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

 6. Επιλέξτε Επιστροφή στο κανάλι Πίσω για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του καναλιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ανάδειξη βίντεο και καναλιών στην αρχική σελίδα πύλης του Βίντεο Office 365 και Ανάδειξη βίντεο σε ένα κανάλι.

Στιγμιότυπο οθόνης με την αρχική σελίδα ενός καναλιού στην οποία αναδεικνύονται πέντε βίντεο.

Κοινή χρήση βίντεο με άλλους

 • Ενσωμάτωση ενός βίντεο του Office 365 στην τοποθεσία σας - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενσωμάτωση ενός βίντεο του Office 365 στην τοποθεσία σας.

 • Δημοσίευση στο Yammer - Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί το Yammer, μπορείτε να δημοσιεύσετε στο Yammer σχετικά με ένα βίντεο ενώ το παρακολουθείτε και στη δημοσίευσή σας θα συμπεριληφθεί αυτόματα μια σύνδεση προς το βίντεο που παρακολουθείτε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Yammer, ανατρέξτε στο θέμα Καλώς ορίσατε στο Yammer.

 • Αποστολή σύνδεσης προς ένα βίντεο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Για να λάβετε μια σύνδεση προς ένα βίντεο, επιλέξτε το βίντεο στο Βίντεο Office 365 και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τη διεύθυνση URL από τη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης.

Τα άτομα που ενημερώνετε σχετικά με ένα βίντεο, θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν, εάν έχουν δικαιώματα προβολής στο κανάλι όπου βρίσκεται το βίντεο. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα καναλιών, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών στο θέμα Δημιουργία και διαχείριση καναλιού στο Βίντεο Office 365.

Στιγμιότυπο οθόνης με τις επιλογές κοινής χρήσης στη σελίδα ενός βίντεο.
Δημιουργία βίντεο
 1. Επιλέξτε ένα βίντεο και διακόψτε προσωρινά την αναπαραγωγή βίντεο, εάν θέλετε.

 2. Επιλέξτε Διαγραφή στη γραμμή μενού.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα διαγραμμένα βίντεο διατηρούνται στον κάδο ανακύκλωσης του SharePoint για 30 ημέρες.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας οθόνης από βίντεο με ενεργή την εντολή "Διαγραφή".
Λήψη βοήθειας για το Βίντεο Office 365
 1. Επιλέξτε ? στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας του Βίντεο Office 365.

 2. Επιλέξτε Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε, στο επάνω μέρος του παραθύρου Βοήθεια.

 3. Πληκτρολογήστε την εργασία ή τη δυνατότητα για την οποία θέλετε βοήθεια, για να εμφανίσετε σχετικές ενέργειες και θέματα της Βοήθειας.

Στιγμιότυπο οθόνης με το παράθυρο Βοήθειας του Βίντεο Office 365 να εμφανίζει αποτελέσματα αναζήτησης με τη λέξη-κλειδί "αποστολή".

Βοήθεια και εκπαίδευση για το Βίντεο Office 365

Πόροι βοήθειας και εκπαίδευσης για το Βίντεο Office 365

Φωτογραφία με τρία άτομα που εργάζονται σε φορητούς υπολογιστές.
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×