Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και παρουσίας

Αυτή η Γρήγορη εκκίνηση περιγράφει τις βασικές εργασίες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft® Lync™ Online. Εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Lync Online για να αλληλεπιδράτε και να συνεργάζεστε εύκολα με τα υπόλοιπα άτομα στο χώρο εργασίας σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Είσοδος και γρήγορα αποτελέσματα

Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας σας

Αλλαγή των ρυθμίσεων εικόνας

Απόκρυψη εικόνων των επαφών σας

Απόκρυψη ή αλλαγή της εικόνας σας

Δημιουργία της λίστας επαφών σας

Επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Είσοδος και γρήγορα αποτελέσματα

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι στο δίκτυο της εταιρείας σας, πραγματοποιήστε είσοδο ξεκινώντας το Lync.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Lync και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Microsoft Lync Online. Όταν ανοίξει το κύριο παράθυρο του Lync, εάν βλέπετε το όνομα και την κατάσταση παρουσίας σας, είστε συνδεδεμένοι.

 2. Κάντε κλικ στο μενού διαθεσιμότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατάσταση παρουσίας σας ή στην επιλογή Επαναφορά κατάστασης για να επιτρέψετε στο Lync να την ορίσει αυτόματα με βάση τη δραστηριότητά σας και το ημερολόγιο του Microsoft® Outlook®.

Κατάσταση παρουσίας στο Lync

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει όλες τις ενδείξεις κατάστασης παρουσίας.

Περιγραφή

Παρουσία Lync "Διαθέσιμος" Διαθέσιμος

Είστε συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι για επικοινωνία.

Παρουσία Lync "Απασχολημένος" Απασχολημένος

Βρίσκεστε σε μια κλήση Lync, ή, σύμφωνα με το Ημερολόγιο του Outlook, είστε σε σύσκεψη και δεν θέλετε να σας διακόψουν.

Παρουσία Lync "Μην ενοχλείτε" Μην ενοχλείτε

Δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, ενώ θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις συνομιλίας μόνο αν αποστέλλονται από τις επαφές στην Ομάδα εργασίας σας.

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Επιστρέφω αμέσως

Βρίσκεστε μακριά από τον υπολογιστή για λίγα λεπτά.

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή

Ο υπολογιστής σας έχει παραμείνει αδρανής για ένα χρονικό διάστημα (15 λεπτά από προεπιλογή).

Παρουσία Lync "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" Εκτός γραφείου

Δεν εργάζεστε και δεν είστε διαθέσιμοι για επικοινωνία.

Παρουσία στο Lync - Εκτός σύνδεσης Εκτός σύνδεσης

Δεν είστε συνδεδεμένος. Θα εμφανίζεστε με την κατάσταση "Εκτός σύνδεσης" στα άτομα τα οποία έχετε αποκλείσει από την προβολή της παρουσίας σας.

Παρουσία Lync "Άγνωστη παρουσία" Άγνωστη παρουσία

Η παρουσία σας δεν είναι γνωστή. Εάν οι άλλοι χρήστες δεν χρησιμοποιούν το Lync ως πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), η παρουσία σας μπορεί να εμφανίζεται ως άγνωστη σε αυτούς.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες παρουσίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και να τον καταστήσετε διαθέσιμο μόνο σε κοντινές επαφές.

 1. Εάν θέλετε να ορίσετε μια τοποθεσία για να ενημερώσετε τους υπόλοιπους σχετικά με το μέρος όπου βρίσκεστε σήμερα, στο μενού τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της τοποθεσίας μου στους άλλους.

Ορισμός τοποθεσίας για το Lync

 1. Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην κάρτα επαφής σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί για τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να προσθέσετε (όπως Τηλέφωνο εργασίας ή Κινητό τηλέφωνο).

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη στην κάρτα επαφής μου και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Για να αλλάξετε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας για τα άτομα που θέλετε να βλέπουν τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της επαφής στη λίστα επαφών σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλοι και συγγενείς.

Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων εικόνας

Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να βλέπετε τις εικόνες των επαφών σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη δική σας εικόνα ή να επιλέξετε να μην εμφανίζεται καμία εικόνα.

Απόκρυψη εικόνων των επαφών σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" .

 2. Στο παράθυρο Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

 3. Στην περιοχή Φωτογραφία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση φωτογραφιών των επαφών για να αποκρύψετε τις εικόνες των άλλων ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη των φωτογραφιών

Απόκρυψη ή αλλαγή της εικόνας σας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Η εικόνα μου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να αποκρύψετε την εικόνα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην εμφανίζεται η εικόνα μου.

  2. Για να αλλάξετε την εικόνα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εικόνας από μια διεύθυνση web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τοποθεσίας φωτογραφιών (όπως το OneDrive ή το Facebook) συμπεριλαμβάνοντας το όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με εικόνα.

Αλλαγή της φωτογραφίας σας

Σημείωση:  Το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μέγεθος τα 30 KB. Εάν η φωτογραφία που θέλετε υπερβαίνει τα 30 KB, ανατρέξτε, στο θέμα Προετοιμασία εικόνας για το Lync Online.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία της λίστας επαφών σας

Προσθέστε άτομα στη λίστα Επαφές, εάν πρόκειται να επικοινωνείτε συχνά μαζί τους ή απλώς θέλετε να τα παρακολουθείτε.

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στο πεδίο αναζήτησης.

 2. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του ατόμου.

 3. (Προαιρετικά) Εάν πρόκειται να επικοινωνείτε με αυτό το άτομο συχνά, κάντε κλικ στην επιλογή Καρφίτσωμα στις συχνές επαφές.

 4. Προσθέστε την επαφή σε μια ομάδα κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη στη λίστα επαφών και, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο όνομα της ομάδας ή, εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα ομάδες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σε νέα ομάδα και παρέχετε ένα όνομα για την ομάδα. Αργότερα, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες επαφές σε αυτήν την ομάδα.

Προσθήκη στις Επαφές

Αρχή της σελίδας

Επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσετε μια συνομιλία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων με άτομα ή ομάδες στη λίστα επαφών σας. Από τη λίστα επαφών σας ή από τα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε διπλό κλικ στην επαφή.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα κάποιου ατόμου. Όταν ανοίξει η κάρτα επαφής, κάντε κλικ στο κουμπί IM.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια ομάδα στη λίστα επαφών σας και, όταν εμφανιστεί η κάρτα επαφών ομάδας, κάντε κλικ στο κουμπί ΙΜ για να στείλετε ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ομάδα.

  Communicator

Για να προσκαλέσετε επιπλέον άτομα σε μια συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, σύρετε το όνομα μιας επαφής από τη λίστα επαφών και τοποθετήστε το στο παράθυρο συνομιλίας. Για να προσθέσετε επαφές εκτός της εταιρείας σας (στις οποίες δεν μπορείτε να στείλετε άμεσο μήνυμα) στη συνομιλία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο μενού Επιλογές ατόμων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Για να συμμετάσχετε, απλώς κάντε κλικ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν σε συνομιλία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εγκαταστήσει το Lync).

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×