Γρήγορα αποτελέσματα με το Project 2010

Επισκόπηση

Γρήγορα αποτελέσματα με το Project 2010 Πρέπει να διαχειριστείτε ένα έργο, αλλά δεν είστε βέβαιοι πώς μπορείτε να έχετε γρήγορα αποτελέσματα στο Project 2010; Μάθετε να δημιουργείτε ένα νέο, κενό έργο, δημιουργήστε κάποιες εργασίες έργου και δομήστε το έργο σας με διάρθρωση και σύνδεση της μιας εργασίας με κάποια άλλη.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου μαθημάτων θα έχετε τη δυνατότητα:

 • Να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, εύκολα και αποτελεσματικά.

 • Να δημιουργήσετε μια νέα εργασία και να αλλάξετε τον προγραμματισμό της εργασίας από μη αυτόματο σε αυτόματο.

 • Να δημιουργήσετε σχέσεις ή συνδέσεις μεταξύ των εργασιών.

 • Να διαρθρώσετε τις εργασίες για δόμηση του έργου.

Αυτή η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Τέσσερα μαθήματα αυτοδιδασκαλίας και μία περίοδος λειτουργίας πρακτικής εξάσκησης για εμπειρία στο ίδιο το αντικείμενο. Για την πρακτική εξάσκηση απαιτείται το Project 2010.

 • Σύντομη αξιολόγηση στο τέλος του μαθήματος. Η αξιολόγηση δεν βαθμολογείται.

 • Κάρτα γρήγορης αναφοράς, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε στο τέλος της σειράς μαθημάτων.

Έκδοση για εργασία χωρίς σύνδεση (24 MB)

Δημιουργία νέου έργου

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Προσθήκη εργασιών στο έργο

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Προσθήκη συνδέσεων μεταξύ των εργασιών του έργου

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Δημιουργία διάρθρωσης για εργασίες του έργου

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Πρακτική εξάσκηση

Γρήγορα αποτελέσματα με την Πρακτική εξάσκηση του Project 2010

Μέγεθος λήψης:175 KB

Πρακτική εξάσκηση στο Project 2010

Τώρα είναι ώρα να δοκιμάσετε κάποια πράγματα σε μια ενότητα πρακτικής εξάσκησης.

Σχετικά με την πρακτική εξάσκηση

Όταν κάντε κλικ στην επιλογή Πρακτική εξάσκηση στο Project, θα γίνει λήψη ενός εγγράφου πρακτικής εξάσκησης στον υπολογιστή σας, το οποίο θα ανοίξει στο Project και θα εμφανιστεί ένα ξεχωριστό παράθυρο με οδηγίες για την πρακτική εξάσκηση.

Σημείωση    Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Project 2010 στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τις γνώσεις σας

Ολοκληρώστε το ακόλουθο τεστ για να είστε βέβαιοι ότι καταλάβατε το υλικό. Οι απαντήσεις σας είναι απόρρητες και τα αποτελέσματα του τεστ δεν βαθμολογούνται.

Εάν εισαγάγετε διάρκεια για τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης δημιουργούνται αυτόματα από το Project.

Αληθές

Λάθος. Το Project εισάγει ημερομηνίες έναρξης και λήξης μόνο για τις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

Ψευδές

Μπράβο. Η εισαγωγή διάρκειας για τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν δημιουργεί αυτόματα τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών.

Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες έχουν διάρκεια, καθώς και ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Αληθές

Λάθος. Δεν απαιτείται η εισαγωγή διάρκειας, ημερομηνιών έναρξης και ημερομηνιών λήξης για τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

Ψευδές

Μπράβο. Δεν απαιτούνται διάρκειες ή ημερομηνίες για τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Μπορούν να υφίστανται ως εργασίες, χωρίς πληροφορίες προγραμματισμού.

Οι εργασίες σύνοψης συναθροίζουν πάντα τη συνολική διάρκεια των δευτερευουσών εργασιών τους.

Ψευδές

Μπράβο. Μόνο οι εργασίες σύνοψης που έχουν οριστεί για αυτόματο προγραμματισμό συναθροίζουν τη συνολική διάρκεια των δευτερευουσών εργασιών τους.

Αληθές

Λάθος. Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες σύνοψης δεν συναθροίζουν, σε καμία περίπτωση, τη συνολική διάρκεια των δευτερευουσών εργασιών τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να κυλήσετε μια γραμμή εργασίας σύνοψης, για να αυξήσετε τη διάρκειά της, χωρίς να επηρεαστούν οι δευτερεύουσες εργασίες. Η διάρκεια των αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών σύνοψης δεν είναι δυνατό να αλλάξει με μη αυτόματο τρόπο.

Ποιες από τις παρακάτω τιμές διάρκειας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες;

4

Σωστά! Στις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες χρησιμοποιούνται αριθμητικές τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε "4d" ή "4".

Τέσσερις ημέρες

Λάθος. Το "τέσσερα" δεν είναι αριθμητική τιμή και, έτσι, δεν είναι αποδεκτό ως τιμή διάρκειας σε μια αυτόματα προγραμματισμένη εργασία. Για μια αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, χρησιμοποιήστε το "4" ή το "4d".

Σύντομα

Λάθος. Μια λέξη, όπως το "Σύντομα", μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διάρκεια μόνο σε μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

Σε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι η λέξη "Σύντομα".

Αληθές

Σωστά! Στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμές ημερομηνίας λέξεις, ημερομηνίες ή αριθμοί.

Ψευδές

Λάθος. Στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, οι τιμές ημερομηνίας δεν χρειάζεται να έχουν τη μορφή ημερομηνίας. Οι τιμές ημερομηνίας μπορεί να είναι λέξεις, όπως "Σύντομα" ή "Επικοινωνία με τον Αλέξανδρο".

Σχόλια

Κάρτα γρήγορης αναφοράς

Δείτε επίσης

Δημιουργία νέου έργου

Από προεπιλογή, το Project ανοίγει με ένα νέο έργο. Για να δημιουργήσετε πρόσθετα έργα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο. Εμφανίζεται η προβολή Backstage.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κενό έργο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Σύνδεση 2 εργασιών

Με τη σύνδεση εργασιών, δημιουργείτε σχέσεις μεταξύ των εργασιών. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να ξεκινά μια εργασία, αφού ολοκληρωθεί κάποια άλλη. Δεν θα θέλετε να ξεκινά η φάση σχεδίασης ενός έργου ταυτόχρονα με την κατασκευή, γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα συνδέσετε τη φάση "Σχεδίαση" με τη φάση "Κατασκευή" έτσι, ώστε η μία να ξεκινά μετά την άλλη.

 1. Επιλέξτε τις δύο εργασίες που θέλετε να συνδέσετε. Επιλέξτε την πρώτη εργασία, κάνοντας κλικ στο όνομά της στη στήλη Όνομα εργασίας και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στη δεύτερη εργασία.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργασία και, κατόπιν, στην ομάδα Χρονοδιάγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση εργασίας Σύνδεση εργασιών .]

 3. Για να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή ανάμεσα στις συνδεδεμένες εργασίες και επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Από λήξη σε έναρξη (ΛΕ)    Η δεύτερη εργασία δεν μπορεί να ξεκινήσει, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Κατασκευή φράχτη" και "Βάψιμο φράχτη", η εργασία "Βάψιμο φράχτη" δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, εάν δεν έχει τελειώσει η εργασία "Κατασκευή φράχτη". Αυτός είναι ο πιο κοινός τύπος εξάρτησης.

  • Από έναρξη σε έναρξη (ΕΕ)    Η δεύτερη εργασία δεν μπορεί να ξεκινήσει, εάν δεν ξεκινήσει και η πρώτη εργασία. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Σκυροδέτηση θεμελίων" και "Ευθυγράμμιση μπετόν", η εργασία "Ευθυγράμμιση μπετόν" δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει, εάν δεν ξεκινήσει η εργασία "Σκυροδέτηση θεμελίων".

  • Από λήξη σε λήξη (ΛΛ)    Η δεύτερη εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη εργασία. Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Εγκατάσταση καλωδίωσης" και "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών", η εργασία "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία "Εγκατάσταση καλωδίωσης".

  • Από έναρξη σε λήξη (ΕΛ)    Η δεύτερη εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, εάν δεν έχει ξεκινήσει η πρώτη εργασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον τύπο εξάρτησης, για τον έγκαιρο προγραμματισμό ενός έργου μέχρι κάποιο ορόσημο ή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο της εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης μιας εργασίας, στην περίπτωση που παραταθεί η διάρκεια των εξαρτημένων εργασιών της.

Αλλαγή λειτουργίας εργασίας για μια εργασία

Υπάρχουν δύο τύποι λειτουργίας εργασιών: ο μη αυτόματος προγραμματισμός και ο αυτόματος προγραμματισμός:

 • Μη αυτόματος προγραμματισμός    Ο μη αυτόματος προγραμματισμός εργασιών σάς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, όσον αφορά τον προγραμματισμό της εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρκεια "Σύντομα" για τη μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, χωρίς να εμφανιστεί σφάλμα από το Project.

 • Αυτόματος προγραμματισμός    Για τον αυτόματο προγραμματισμό των εργασιών απαιτούνται συγκεκριμένοι τύποι τιμών για τα πεδία διάρκειας και έναρξης. Αυτές οι πληροφορίες (καθώς και πληροφορίες από το ημερολόγιο) χρησιμοποιούνται από τις εργασίες, για να προσδιοριστεί η έναρξη των εργασιών σε σχέση με άλλες εργασίες.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εργασίας μιας εργασίας, κάντε τα εξής:

 • Στη στήλη Λειτουργία εργασίας μιας εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος προγραμματισμός ( Αυτόματος προγραμματισμός ) ή Μη αυτόματος προγραμματισμός ( Σταθεροποιημένη εργασία με ερωτηματικό ή Σταθεροποιημένη εργασία ).

Διάρθρωση έργου για δημιουργία φάσης με δευτερεύουσες εργασίες

Με τη διάρθρωση μπορείτε να αναλύσετε τη λίστα των εργασιών, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστη και οργανωμένη. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση, θέτοντας σε εσοχή ή μετακινώντας μια εργασία σε χαμηλότερο επίπεδο διάρθρωσης, στη στήλη Όνομα εργασίας. Όταν θέτετε μια εργασία σε εσοχή, γίνεται δευτερεύουσα εργασία της πλησιέστερης εργασίας που προηγείται στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο της διάρθρωσης. Ορισμένες φορές, οι εργασίες που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της διάρθρωσης ονομάζονται φάσεις.

 1. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να θέσετε σε εσοχή κάτω από τη φάση της ή την εργασία σύνοψης.

 2. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Χρονοδιάγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εσοχή εργασίας ( Εσοχή εργασίας ).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×