Γρήγορα αποτελέσματα με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με την αρχική σελίδα του SharePoint Online

Γρήγορα αποτελέσματα με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με την αρχική σελίδα του SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να μετακινηθείτε και να εκτελέσετε βασικές εργασίες στην αρχική σελίδα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

 • Ορισμένες λειτουργίες του SharePoint Online παρουσιάζονται σταδιακά σε οργανισμούς που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας. Οι οργανισμοί που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας μπορεί να βλέπουν ένα διαφορετικό περιβάλλον εργασίας χρήστη από εκείνο που περιγράφεται σε αυτό το θέμα.

Σε αυτό το θέμα

Εκκίνηση του SharePoint Online

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση portal.office.com ή login.microsoftonline.com και πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Office 365.

 2. Για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του SharePoint, μεταβείτε με το πλήκτρο tab στη σύνδεση SharePoint. Θα ακούσετε "Μετάβαση σε SharePoint, Σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Από προεπιλογή, η αρχική σελίδα του SharePoint Online περιλαμβάνει ένα αριστερό παράθυρο περιήγησης που αποτελείται από ένα πλαίσιο αναζήτησης, μια λίστα με τοποθεσίες του SharePoint που παρακολουθείτε (η ομάδα "Παρακολούθηση"), μια λίστα των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί (η ομάδα "Πρόσφατες") και μια λίστα συνδέσεων. Στο επάνω μέρος της κύριας οθόνης είναι η ομάδα "Συχνές", η οποία παραθέτει τοποθεσίες του SharePoint που επισκέπτεστε ή επεξεργάζεστε συχνά. Κάτω από την ομάδα "Συχνές", βρίσκεται η ομάδα "Προτεινόμενες", η οποία παραθέτει σχετικές τοποθεσίες του SharePoint.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές περιήγησης και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online.

Εκτέλεση περισσότερων εργασιών με το SharePoint Online και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και συντομεύσεις πληκτρολογίου για να περιηγηθείτε και να εκτελέσετε εργασίες σε ολόκληρο το SharePoint Online. Στην αρχική σελίδα του SharePoint Online υπάρχει ποικιλία επιλογών περιήγησης και μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες τοποθεσίες θέλετε να παρακολουθείτε.

Περιήγηση στην αρχική σελίδα του SharePoint Online

Εδώ θα βρείτε τα βασικά στοιχεία για την περιήγηση στην αρχική σελίδα του SharePoint Online.

 • Για να μετακινηθείτε κυκλικά στις ομάδες των στοιχείων της οθόνης (για παράδειγμα, στην ομάδα Παρακολούθηση ή Πρόσφατες στο αριστερό τμήμα του παραθύρου ή στην ομάδα Συχνές ή Προτεινόμενες στην κύρια οθόνη), πατήστε το πλήκτρο Tab (προς τα εμπρός) ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab (προς τα πίσω). Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να μετακινηθείτε κυκλικά σε μια λίστα των τοποθεσιών στις περισσότερες ομάδες, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους. (Εάν δεν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά.)

 • Για να μετακινηθείτε κυκλικά σε μια λίστα των στοιχείων στην ομάδα Προτεινόμενες, πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους ή το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν πατάτε το πλήκτρο Enter, ανοίγει μια σύνδεση σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του SharePoint, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab ή τ συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab, έως ότου μία από τις καρτέλες του προγράμματος περιήγησης έχει την εστίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους ή το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη καρτέλα SharePoint". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να κλείσετε ένα μενού ή μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Esc.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αφού πατήσετε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην περιοχή μίας από τις ομάδες, μπορεί να ακούσετε ένα μήνυμα σχετικά με την αποδοχή των αναδυόμενων παραθύρων. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή ειδοποιήσεων και να επιτρέψετε το άνοιγμα της τοποθεσίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, Α. Η επιλεγμένη τοποθεσία θα ανοίξει σε ξεχωριστή καρτέλα. Για να κλείσετε τη γραμμή ειδοποιήσεων, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Alt+N, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

Επιλογή τοποθεσιών για παρακολούθηση

Η ομάδα Προτεινόμενες στην κύρια σελίδα περιλαμβάνει μια λίστα των τοποθεσιών που προτείνονται για εσάς. Από αυτή τη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε τις τοποθεσίες που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα Παρακολούθηση στο αριστερό τμήμα παραθύρου.

 1. Στην αρχική σελίδα του SharePoint, μεταβείτε με το πλήκτρο tab στην ομάδα Προτεινόμενες. Θα ακούσετε τη φράση "Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αυτής της τοποθεσίας".

 2. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική προτεινόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους.

 3. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αυτής της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση "Παρακολούθηση τοποθεσίας" ακολουθούμενη από το όνομα της επιλεγμένης τοποθεσίας, για παράδειγμα, "Παρακολούθηση τοποθεσίας: Τοποθεσία ομάδας".

 4. Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση αυτής της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×