Γρήγορα αποτελέσματα με την Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσίας για τις συνδρομές στο Office 365 για επιχειρήσεις, το Azure και το Dynamics CRM Online

Η Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσιών (STP) παρέχει ποικίλο περιεχόμενο σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας της Microsoft και περιλαμβάνει ανεξάρτητες αναφορές ελέγχου από τρίτους σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft. Μπορείτε επίσης να μάθετε με ποιον τρόπο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να συμμορφώνεται με πρότυπα, νόμους και κανονισμούς διαφόρων κλάδων, όπως τα παρακάτω:

 • Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

 • Health Insurance Portability and Accountability Act του 1996 (HIPAA)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην STP και πώς;

Νέοι πελάτες και πελάτες που αξιολογούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην STP. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω φόρμες εγγραφής (χρησιμοποιούνται επίσης και για λογαριασμούς δοκιμαστικής έκδοσης) για να αποκτήσετε πρόσβαση:

Οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην STP στην τοποθεσία https://aka.ms/STP με μία από τις παρακάτω συνδρομές μέσω Internet (ονομάζονται και "μισθωτές"):

 • Office 365 για επιχειρήσεις (ενεργές συνδρομές δοκιμαστικής έκδοσης και επί πληρωμή)

 • Dynamics CRM Online (ενεργές συνδρομές δοκιμαστικής έκδοσης και επί πληρωμή)

 • Microsoft Azure (μόνο λογαριασμοί Azure Active Directory για συνδρομές δοκιμαστικής έκδοσης και επί πληρωμή)

Δεν μπορώ να συνδεθώ, εμφανίζεται ένα σφάλμα όταν μεταβαίνω στη https://aka.ms/STP

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην STP και είστε ο καθολικός διαχειριστής του Office 365 για επιχειρήσεις ή για το Azure AD μπορείτε να προχωρήσετε αμέσως στη ρύθμιση. Ως καθολικός διαχειριστής του οργανισμού σας, μόλις αποκτήσετε πρόσβαση, μπορείτε να προσθέσετε και άλλους στην πύλη.

Σημείωση: Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους διαφορετικούς ρόλους διαχειριστή στο Office 365, δείτε το άρθρο Ανάθεση ρόλων διαχειριστή στο Office 365 και για το Azure δείτε το άρθρο Ανάθεση ρόλων διαχειριστή στο Azure Active Directory (Azure AD). Για Dynamics CRM Online, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας καθολικού διαχειριστή στο Office 365.

Βοήθεια ολοκλήρωσης εγγραφής

Αυτή η ενότητα σάς καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη ρύθμιση της δοκιμαστική έκδοσης του Office 365.

Εάν η εταιρεία σας δεν είναι πελάτης του Office 365 ή του Microsoft Azure, θα μπορείτε και πάλι να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα και τις πληροφορίες της STP, ρυθμίζοντας γρήγορα μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Office 365:

 1. Μεταβείτε στη φόρμα εγγραφής και εισαγάγετε τα στοιχεία της εταιρείας σας όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Εμφανίζει τη σελίδα "Καλώς ορίσατε, ας γνωριστούμε". Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες εγγραφής εδώ.


  Για την επιλογή Το μέγεθος του οργανισμού σας, συμπεριλάβετε μόνο τον αριθμό των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της STP. Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορείτε να εισαγάγετε σε αυτή τη σελίδα, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος εγγραφής στο Office 365 - Βοήθεια για διαχειριστές. Όταν εισαγάγετε τα στοιχεία σας, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για να συνεχίσετε.

 2. Στην επόμενη σελίδα, το Office 365 δημιουργεί το Αναγνωριστικό χρήστη από το όνομά σας και τις λεπτομέρειες εταιρείας που πληκτρολογείτε, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης. Σημειώστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε - θα τα χρειαστείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα της STP.

  Εμφανίζει τη σελίδα "Δημιουργία του αναγνωριστικού χρήστη" Η Microsoft δημιουργεί το αναγνωριστικό χρήστη από το όνομά σας και τα στοιχεία της εταιρείας που εισάγετε.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για να συνεχίσετε.

 3. Στην τελική οθόνη, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου, ώστε να μπορείτε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Το Office 365 χρησιμοποιεί τον αριθμό σας μόνο για την αποστολή κωδικού επαλήθευσης. Ο αριθμός σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

  Όταν τον λάβετε, πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει τη σελίδα "Αποδείξτε ότι δεν είστε ρομπότ." Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου έτσι ώστε να λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης και, στη συνέχεια, να τον εισαγάγετε. Με αυτό ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

  Επιλέξτε Δημιουργία του λογαριασμού μου. Όταν το Office 365 επιβεβαιώσει ότι είσαστε έτοιμοι, μπορείτε να αποκτήσετε Πρόσβαση στην Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσιών.

Πρόσβαση στην Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην STP:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία https://aka.ms/STP.

  Δεν μπορώ να συνδεθώ, εμφανίζεται ένα σφάλμα όταν μεταβαίνω στη https://aka.ms/STP

 2. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο:

  • Αν είσαστε ο καθολικός διαχειριστής για το Office 365 ή για το Azure AD, εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή.

  • Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες για να ρυθμίσετε μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, πληκτρολογήστε το ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που μόλις δημιουργήσατε.

 3. Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά, επιλέξτε OK δύο φορές για να συνεχίσετε. Με την επιλογή OK επιτρέπεται η χρήση της STP από την εταιρεία σας και ενεργοποιείται η πρόσβαση στον κατάλογο των χρηστών σας (είναι αποθηκευμένος στο Azure AD). Το STP απαιτεί πρόσβαση στο Azure AD, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε άλλους χρήστες STP από τον οργανισμό σας. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, θα ξεκινήσετε από την αρχική σελίδα.

Επιλογή κλάδου και τοπικών ρυθμίσεων

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην STP, το επόμενο βήμα θα είναι να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλάδου και περιοχής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή. Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων επιτρέπει στην STP να σας παρέχει περιεχόμενο που αφορά περισσότερο τον οργανισμό σας. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλάδου και περιοχής:

 1. Αφού συνδεθείτε στην STP, επιλέξτε Ρυθμίσεις όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το μενού αξιοπιστίας υπηρεσίας με επισημασμένη την επιλογή "Ρυθμίσεις" στην αριστερή πλευρά.
 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή ΠΕΡΙΟΧΗ και επιλέξτε τις κατάλληλες περιοχές για τον οργανισμό σας.

 3. Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή ΚΛΑΔΟΣ και επιλέξτε τους κατάλληλους κλάδους για τον οργανισμό σας.

 4. Αφού επιλέξετε περιοχές και κλάδους, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σε αυτή την οθόνη, προαιρετικά μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε Προσθήκη άλλων διαχειριστών και χρηστών.

Εξέταση του περιεχομένου συμμόρφωσης και αξιοπιστίας

Για να εξετάσετε το περιεχόμενο, ορίστε μια επιλογή από το μενού:

 • Αναφορές συμμόρφωσης για να προβάλλετε ανεξάρτητους ελέγχους και αξιολογήσεις του Office 365, του Azure και του Dynamics CRM Online.

 • Έγγραφα αξιοπιστίας για να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με το πώς η Microsoft χειρίζεται το Office 365, το Azure και το Dynamics CRM Online.

Στην STP εμφανίζονται αναφορές και έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις περιοχές που έχετε επιλέξει. Εάν θέλετε να βρείτε μια συγκεκριμένη αναφορά, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα που παρέχονται. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα ή ένα τμήμα του ονόματος του εγγράφου στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ΣΥΝΟΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ και κάντε κλικ στην επιλογή Φιλτράρισμα αναφορών. Επιλέξτε ένα όνομα εγγράφου στο πεδίο Όνομα αναφοράς (Αναφορές συμμόρφωσης) ή στο πεδίο Όνομα εγγράφου (Αξιόπιστα έγγραφα) για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Οι αναφορές και τα έγγραφα STP είναι διαθέσιμα για λήψη για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση ή μέχρι να γίνει διαθέσιμη μια νέα έκδοση του εγγράφου.

Προσθήκη άλλων διαχειριστών πύλης και χρηστών πύλης

Εάν είστε το μόνο άτομο στον οργανισμό σας που χρειάζεται πρόσβαση στην STP, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Διαφορετικά, μπορείτε να προσθέσετε άλλους διαχειριστές ή χρήστες στην πύλη.

Οι διαχειριστές ή οι χρήστες που θέλετε να προσθέσετε στην STP πρέπει να διαθέτουν ήδη λογαριασμούς στο Office 365 ή στο Azure AD. Οι διαχειριστές της STP μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις και να προβάλλουν περιεχόμενο στην τοποθεσία. Οι χρήστες της STP μπορούν μόνο να προβάλλουν περιεχόμενο στην τοποθεσία.


Προσθήκη διαχειριστή πύλης

Στη σελίδα Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσθήκη ρόλου χρήστη. Στο πεδίο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να ορίσετε ως διαχειριστή. Επιλέξτε το ρόλο Διαχειριστής πύλης και επιλέξτε Προσθήκη χρήστη.


Προσθήκη χρήστη πύλης

Στη σελίδα Ρυθμίσεις, επιλέξτε Προσθήκη ρόλου χρήστη. Στο πεδίο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που θέλετε να ορίσετε ως χρήστη της πύλης. Επιλέξτε το ρόλο Χρήστης πύλης και επιλέξτε Προσθήκη χρήστη.

Διαχείριση διαχειριστών πύλης και χρηστών πύλης

Για προβολή των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην STP ή εάν θέλετε να ανακαλέσετε την πρόσβαση ενός διαχειριστή πύλης ή χρήστη πύλης, πραγματοποιήστε είσοδο στο Azure AD.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Azure AD χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας καθολικού διαχειριστή και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 3 αυτής της διαδικασίας, ή πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας καθολικού διαχειριστή. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε Διαχείριση από την εκκίνηση εφαρμογών του Office 365 στο επάνω μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει την εκκίνηση εφαρμογών του Office 365 με επισημασμένη την επιλογή "Διαχείριση".
 2. Στο μενού Διαχειριστής, επιλέξτε Azure AD όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το μενού "Διαχείριση" του Office 365. Επιλέξτε την τρίτη επιλογή που είναι το Azure AD.

  Σημειώσεις: 

  • Το Azure AD σάς βοηθά να διαχειριστείτε χρήστες για τη συνδρομή σας στο Office 365.Εφόσον είστε καθολικός διαχειριστής, μπορείτε να συνδεθείτε στο Azure AD για να διαχειριστείτε χρήστες.

  • Ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο δύο φορές, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει προηγουμένως είσοδο στο Azure AD. Χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για το Office 365. Μετά τη διαδικασία εισόδου, χρειάζονται λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση από το Azure AD. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε Έναρξη διαχείρισης της υπηρεσίας μου.

 3. Ο πίνακας εργαλείων τουAzure AD εμφανίζει τη συνδρομή σας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory (συνήθως ονομάζεται Microsoft). Κάντε διπλό κλικ στη συνδρομή σας στο Azure AD, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το Azure AD με επισημασμένη τη συνδρομή σας.
 4. Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το μενού του Azure AD με επιλεγμένες τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
 5. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι συνδεδεμένες με το Azure AD. Η λίστα περιλαμβάνει τις ηλεκτρονικές συνδρομές σας στη Microsoft, όπως στο Exchange Online του Office 365 και στο O365trustportal. Το O365trustportal είναι το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το Azure AD για την STP. Επιλέξτε O365trustportal, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει εφαρμογές του Azure AD με επισημασμένη την υπηρεσία αξιοπιστίας (O365trustportal).
 6. Στην επόμενη σελίδα, επιλέξτε ΧΡΗΣΤΕΣ στο μενού του πίνακα εργαλείων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το μενού του Azure AD με επισήμανση στους ΧΡΗΣΤΕΣ.
 7. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται μια λίστα με τους χρήστες του Office 365 και άλλους με λογαριασμούς στο Azure AD στον οργανισμό σας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης. Για κάθε χρήστη, η επιλογή ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΕ ορίζεται σε Ναι, για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην STP.

  Εμφανίζει το Azure AD με χρήστες που παρατίθενται για την υπηρεσία αξιοπιστίας.
 8. Για να ανακαλέσετε την πρόσβαση κάποιου χρήστη στην STP, επιλέξτε το χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ στο κάτω μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κατάργηση" στο Azure AD

  Σημείωση: Μπορείτε να ανακαλέσετε την πρόσβαση του καθολικού διαχειριστή στο Office 365 ή στο Azure.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ανακαλέσετε την πρόσβαση για το συγκεκριμένο χρήστη, ενεργοποιώντας την επιλογή Απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτή την εφαρμογή για τους επιλεγμένους χρήστες. Επιλέξτε το σημάδι επιλογής για επιβεβαίωση, όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την πρόσβαση για ένα χρήστη οποιαδήποτε στιγμή.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου του Azure AD με το πλαίσιο ελέγχου που πρέπει να επιλέξετε, αν θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση στην υπηρεσία αξιοπιστίας για αυτόν το χρήστη. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συνήθεις ερωτήσεις

Λήψη βοήθειας για την STP.

1. Γιατί χρειάζεται η συγκατάθεσή μου ώστε η STP να χρησιμοποιήσει το Azure Active Directory;

Η STP είναι μια εφαρμογή του Azure και βασίζεται στο Azure Active Directory για τον έλεγχο ταυτότητας. Η STP χρειάζεται πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής για το Azure Active Directory του οργανισμού σας γιατί αποθηκεύει λεπτομέρειες σχετικά με τους χρήστες του Office 365 και τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση. Το Azure Active Directory πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην STP.

2. Γιατί λαμβάνω ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι η Microsoft δεν έχει επαληθεύσει την αξιοπιστία της εφαρμογής STP (O365trustportal);

Η STP είναι μια εφαρμογή του Microsoft Azure και όλες οι εφαρμογές που δημιουργούνται με βάση το Azure περιλαμβάνουν την τυπική αποποίηση ευθυνών της Microsoft. Η STP αναπτύχθηκε από τη Microsoft και ο έλεγχος και η διαχείρισή της γίνεται αποκλειστικά από τη Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την STP, δείτε την τοποθεσία blogs.office.com, καθώς και τις ενότητες Παρουσιάζουμε την Πύλη αξιοπιστίας υπηρεσίας Office 365 και Παρουσιάζουμε τις βελτιωμένες αναφορές ελέγχου του Office 365 SOC με νέες αρχές αξιοπιστίας.

3. Η εταιρεία μου χρησιμοποιεί πολλούς τομείς. Πώς μπορώ να προσθέσω χρήστες STP από διαφορετικούς τομείς;

Προς το παρόν, όταν προσθέτετε χρήστες από οποιονδήποτε τομέα, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως καθολικός διαχειριστής για τον συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο από τον "contoso.onmicrosoft.com", τότε μπορείτε να προσθέσετε χρήστες από τον "contoso.onmicrosoft.com". Εάν θέλετε να προσθέσετε χρήστες από έναν διαφορετικό τομέα (για παράδειγμα, "contoso.com"),τότε θα πρέπει να εισέλθετε ως καθολικός διαχειριστής του "contoso.com".

4. Γιατί εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που με ενημερώνει ότι τα έγγραφα από την STP είναι κατεστραμμένα;

Τα περισσότερα έγγραφα της STP είναι σε μορφή PDF. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση του προγράμματος περιήγησης Web για να αποθηκεύσετε αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε τα από εκεί.

Λήψη βοήθειας σχετικά με την STP και τις αναφορές

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για Επιχειρήσεις. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ερωτήσεις σχετικά με την STP ή τα σφάλματα που αντιμετωπίζετε όταν χρησιμοποιείτε την πύλη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τις αναφορές συμμόρφωσης STP και τους πόρους αξιοπιστίας.

Εάν εμφανιστεί το σφάλμα: "Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή!", αυτό συμβαίνει επειδή έχετε ήδη εισέλθει στο Office 365 (πιθανότατα με τα εταιρικά διαπιστευτήριά σας). Εάν δεν είστε ο καθολικός διαχειριστής για αυτόν τον κλώνο του Office 365, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος αντί για αυτό. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×