Γρήγορα αποτελέσματα με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Yammer

Το Yammer είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μοιράζεστε πληροφορίες μέσα στην εταιρεία σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, αυτό το άρθρο μπορεί να σας βοηθήσει στην περιήγηση στο Yammer.

Σημειώσεις: 

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Yammer, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer ως πρόγραμμα περιήγησης.

 • Το Yammer είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου και η πλοήγηση μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα στην εφαρμογή υπολογιστή Yammer.

Σε αυτό το θέμα

Είσοδος στο Yammer

Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδεθείτε στο Yammer: μέσω της πύλης web του Office ή μέσω του Yammer.com.

Είσοδος μέσω της πύλης του Office

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο μέσω της πύλης του Office, θα πρέπει να έχετε εισέλθει στο λογαριασμό Office που έχετε.

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.com. Πραγματοποιήστε είσοδο, εάν χρειάζεται.

 2. Για να μεταβείτε στη σύνδεση για το Yammer στο κύριο σώμα της σελίδας, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη "Yammer". Για να εκκινήσετε το Yammer, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Τώρα βρίσκεστε στην εξατομικευμένη αρχική σελίδα σας στο Yammer.

Σημείωση: Για να μάθετε πώς φαίνεται το περιβάλλον εργασίας χρήστη και πώς να περιηγηθείτε με το πληκτρολόγιο στο Yammer, ανατρέξτε στο θέμα "Προσβασιμότητα στο Yammer".

Είσοδος μέσω του Yammer.com

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία www.yammer.com.

 2. Για να μεταβείτε στη σύνδεση Σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη λέξη "Σύνδεση".

 3. Για να επιλέξετε τη σύνδεση Σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Σύνδεση. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατήστε το πλήκτρο Tab.

  Συμβουλή: Ορισμένοι οργανισμοί έχουν μια ειδική οθόνη σύνδεσης. Εάν ο οργανισμός σας έχει μια ειδική οθόνη σύνδεσης, αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατήσετε το πλήκτρο Tab, θα μεταφερθείτε αυτόματα εκεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το Yammer και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης. Η εστίαση είναι στο πεδίο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα σας σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το Yammer. Για να επιστρέψετε στο Yammer, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τώρα βρίσκεστε στην εξατομικευμένη αρχική σελίδα του Yammer, η οποία παραθέτει σε λίστα όλες τις συζητήσεις σε όλες τις ομάδες που παρακολουθείτε.

Σημείωση: Για να μάθετε πώς φαίνεται το περιβάλλον εργασίας χρήστη και πώς να περιηγηθείτε με το πληκτρολόγιο στο Yammer, ανατρέξτε στο θέμα Προσβασιμότητα στο Yammer.

Παρακολούθηση ομάδων

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Αρχική" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Περισσότερα".

 2. Για να ανοίξετε το δευτερεύον μενού Περισσότερες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να μεταβείτε στη σύνδεση Ομάδες, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη λέξη "Ομάδες".

 4. Για να μεταβείτε στη σελίδα καταχωρήσεων Ομάδες, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Προτεινόμενες ομάδες".

  Συμβουλή: Χρειάζονται 15-60 δευτερόλεπτα για τη φόρτωση της νέας σελίδας.

 5. Για να μεταβείτε στη σύνδεση Όλες οι ομάδες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία ομάδας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί αναζήτησης".

 6. Για να ξεκινήσετε τη μετακίνηση μέσα στις προτεινόμενες ομάδες, πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Απόρριψη αυτής της πρότασης", μετά, αφού πατήσετε το πλήκτρο Tab, το όνομα της ομάδας και, τέλος, "Συμμετοχή".

 7. Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Δεν υπάρχει φωνητική καθοδήγηση όταν συμμετέχετε σε μια νέα ομάδα, αλλά εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab, θα ακούσετε "Συμμετέχει" αντί για "Συμμετοχή".

 8. Συνεχίστε να μετακινείστε σε όλες τις ομάδες στη σελίδα ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Αναζήτηση για να βρείτε συγκεκριμένες ομάδες για να συμμετάσχετε.

Όταν συμμετέχετε σε μια ομάδα, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα αυτής της ομάδας, ακολουθώντας τη σύνδεση στο παράθυρο περιήγησης, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.

Εγγραφή σε ομάδες

Κατά την προβολή της τροφοδοσίας μιας ομάδας, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα και να λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που κάποιος ξεκινά μια νέα συνομιλία.

 1. Για να μεταβείτε στην ενότητα Επιλογές πρόσβασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εγγραφή σε αυτή την ομάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου." Η εστίαση είναι στο πλαίσιο ελέγχου εγγραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν αποχωρήσετε από την ομάδα, η εγγραφή σας καταργείται αυτόματα.

Παρακολούθηση συζητήσεων

 1. Σε οποιαδήποτε σελίδα του Yammer, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της πρώτης αφίσας, το οποίο υποδεικνύει ότι κάνετε περιήγηση στο κύριο σώμα της σελίδας. Εάν ακούσετε τη λέξη "Μέλη", έχετε μετακινηθεί από το κύριο σώμα της σελίδας στη δεξιά στήλη. Για να επιστρέψετε στο κύριο σώμα της σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Ctrl+F6.

 2. Για να παρακάμψετε τις επιλογές δημοσίευσης και να μεταβείτε στο δευτερεύον μενού Επιλογές συζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές συζήτησης".

 3. Για να ανοίξετε το δευτερεύον μενού Επιλογές συζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Παρακολούθηση στα Εισερχόμενα".

 4. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που κάποιος χρήστης προσθέτει μια δημοσίευση σε αυτή τη συζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εκτέλεση περισσότερων εργασιών με το Yammer και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Το Yammer επιτρέπει την παρακολούθηση ατόμων, την κοινή χρήση συνδέσεων και πολλά άλλα. Μάθετε περισσότερα για το περιβάλλον εργασίας και τις συντομεύσεις του Yammer σε αυτά τα έγγραφα:

Επιπλέον, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγγενή βοήθεια του Yammer από οποιαδήποτε σελίδα, από την κορδέλα Office. Το Yammer αποτελεί μέρος του Office Online. Υπάρχει μια κορδέλα Office στο επάνω μέρος της σελίδας από την οποία μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές του Office 365 καθώς και στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Office που έχετε.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×