Γρήγορα αποτελέσματα: Εισαγωγή στο Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η εταιρεία σας έχει δεδομένα, πολλά δεδομένα, και πιθανότατα αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα με πολλές μορφές, όπως βάσεις δεδομένων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχεία υπολογιστικών φύλλων. Η τοποθεσία Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας και τα εργαλεία της σας βοηθούν να οργανώσετε αυτά τα δεδομένα με χρήσιμο τρόπο και να τα παρουσιάζετε ως χρήσιμες πληροφορίες.

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι μια έτοιμη δημιουργημένη τοποθεσία Web ή πρότυπο τοποθεσίας που έχει βελτιστοποιηθεί για να σας βοηθά να διαχειρίζεστε τα στοιχεία εργασίας για τη δημιουργία αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας (BI): πίνακες στοχοθεσίας, πίνακες εργαλείων, συνδέσεις δεδομένων, λίστες κατάστασης, δείκτες κατάστασης κτλ. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια τοποθεσία του Κέντρου Επιχειρηματικής Ευφυΐας όσο θέλετε ή μπορείτε απλώς να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία.

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα βασικών στοιχείων BI, όπως ένα βιβλίο εργασίας Υπηρεσιών του Excel για ανάλυση, γραφήματα και διάφορα είδη πινάκων εργαλείων. Επίσης, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με οποιοδήποτε παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ σε εύχρηστες συνδέσεις που συνδέονται με άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, διατίθενται βιβλιοθήκες ειδικού περιεχομένου, έτοιμες προς χρήση, για τη δημιουργία συνδέσεων δεδομένων, για τη διαχείριση περιεχομένου για τις Υπηρεσίες PerformancePoint ή το SharePoint BI και για την αποθήκευση έτοιμων πινάκων εργαλείων.

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι βελτιστοποιημένο για την αποθήκευση στοιχείων BI

Η κεντρική σελίδα Επιχειρηματικής Ευφυΐας έχει δύο κύρια παράθυρα: ένα κεντρικό παράθυρο με πόρους πληροφοριών και το παράθυρο Γρήγορης εκκίνησης με συνδέσεις σε έτοιμες βιβλιοθήκες, στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Σε αυτό το άρθρο

Κεντρικό παράθυρο – παραδείγματα και συνδέσεις με χρήσιμες πληροφορίες

Βιβλιοθήκη πίνακα εργαλείων

Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων

Βιβλιοθήκη εγγράφων

Λίστα περιεχομένου PerformancePoint

Δημιουργία νέας τοποθεσίας Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Επόμενα βήματα

Κεντρικό παράθυρο – παραδείγματα και συνδέσεις σε χρήσιμες πληροφορίες

Το κεντρικό παράθυρο της κεντρικής σελίδας του Κέντρου επιχειρηματικής ευφυΐας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των ειδικών δυνατοτήτων του. Γενικά, τα παράθυρα πληροφοριών παρέχουν παραδείγματα εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), όπως δείκτες κατάστασης, εργαλεία ανάλυσης, υπολογιστικά φύλλα και πίνακες εργαλείων. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα απλά, αλλά ισχυρά, εργαλεία που αποτελούν μέρος κάθε εγκατάστασης του SharePoint με άδεια χρήσης Enterprise. Επιπλέον, αυτά τα παράθυρα πληροφοριών περιλαμβάνουν συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες PerformancePoint, οι οποίες προσφέρουν εξαιρετικά ισχυρά και εξελιγμένα εργαλεία για την παρακολούθηση και την ανάλυση της απόδοσης.

Ενότητα

Περιγραφή

Παρακολούθηση βασικών επιδόσεων

Στον πίνακα Εποπτεία βασικών επιδόσεων, μπορείτε να βρείτε συνδέσεις με πληροφορίες σχετικά με διάφορες προσεγγίσεις για την εποπτεία της απόδοσης, λίστες κατάστασης του SharePoint και πίνακες βαθμολογίας στις Υπηρεσίες PerformancePoint.

  • Η δημιουργία λιστών κατάστασης του SharePoint είναι γρήγορη και εύκολη.

  • Οι πίνακες στοχοθεσίας PerformancePoint προσφέρουν εξελιγμένου επιπέδου ιεραρχίες και σύνδεση σε ειδικές αναφορές ανάλυσης.

Δημιουργία και κοινή χρήση αναφορών

Στο παράθυρο Δημιουργία και κοινή χρήση αναφορών, μπορείτε να βρείτε συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Excel και σχετικά με τα αλληλεπιδραστικά εργαλεία απεικόνισης στις Υπηρεσίες PerformancePoint.

  • Με τις Υπηρεσίες Excel μπορείτε να σχεδιάσετε τη λύση του προβλήματός σας στο Excel, στο πιο δημοφιλές εργαλείο BI. Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα, Συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα και έπειτα να δημοσιεύσετε αυτές τις αναφορές στο SharePoint.

  • Τα εργαλεία απεικόνισης δεδομένων στις Υπηρεσίες PerformancePoint περιλαμβάνουν γραφήματα και γραφικές παραστάσεις που συνδέονται με καθορισμένους Βασικούς δείκτες απόδοσης, Χάρτες στρατηγικής, συνδεδεμένους γεωγραφικούς χάρτες και πολλές άλλες επιλογές.

Δημιουργία πινάκων εργαλείων

Στο παράθυρο Δημιουργία πινάκων εργαλείων, μπορείτε να βρείτε συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας πινάκων εργαλείων χρησιμοποιώντας μόνο τα εργαλεία του SharePoint ή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Υπηρεσιών PerformancePoint.

Οι συνδέσεις σε αυτό το παράθυρο περιλαμβάνουν τη σύνδεση Έναρξη χρήσης των Υπηρεσιών PerformancePoint, η οποία ανοίγει μια κεντρική σελίδα των Υπηρεσιών PerformancePoint.

Για να ξεκινήσετε αμέσως, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση του Προγράμματος σχεδίασης πίνακα εργαλείων ή μπορείτε να ακολουθήσετε τις συνδέσεις στα άρθρα με τίτλο 'Γρήγορα αποτελέσματα' που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε πίνακες στοχοθεσίας, δέντρα αποδόμησης, πίνακες εργαλείων, καθώς και γραφήματα και πλέγματα ανάλυσης.

Αρχή της σελίδας

Βιβλιοθήκη πίνακα εργαλείων

Σε στοιχειώδες επίπεδο, ένας πίνακας εργαλείων είναι απλώς μια σελίδα ενός Τμήματος Web που περιέχει μια συλλογή δεικτών, δεδομένων ή γραφικών. Επομένως, η βιβλιοθήκη πινάκων εργαλείων είναι μια βιβλιοθήκη βελτιστοποιημένη για την αποθήκευση και τη δημιουργία σελίδων Τμήματος Web. Συμπεριλαμβάνονται πίνακες εργαλείων PerformancePoint και σελίδες Τμήματος Web με λίστες κατάστασης για τους δείκτες κατάστασης του SharePoint.

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα εργαλείων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων, τις υπηρεσίες PerformancePoint αποθηκεύει αυτόματα τον πίνακα εργαλείων στη βιβλιοθήκη πίνακες εργαλείων. Μπορείτε να εισαγάγετε πίνακες εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως με τη χρήση των υπηρεσιών PerformancePoint ή χρησιμοποιήστε τις εντολές της κορδέλας στη σελίδα λίστα πίνακα εργαλείων για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα εργαλείων από μια σελίδα Τμήματος Web. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός πίνακα εργαλείων ή άλλων δυνατοτήτων BI στις υπηρεσίες PerformancePoint, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα: πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης εντολές της κορδέλας στη σελίδα λίστα πίνακα εργαλείων για να δημιουργήσετε μια σελίδα Τμήματος Web με λίστα κατάστασης για να εμφανίσετε τους δείκτες κατάστασης του SharePoint και, στη συνέχεια, να προσθέσετε γραφήματα, φίλτρα και άλλα τμήματα περιεχομένου web όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε μια σελίδα Τμήματος Web με λίστες κατάστασης, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τους δείκτες κατάστασης του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Με τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων μπορείτε να καθορίσετε συνδέσεις προελεύσεων δεδομένων μία φορά και έπειτα να τις χρησιμοποιήσετε ξανά σε οποιοδήποτε Τμήμα Web στην τοποθεσία. Η βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων υποστηρίζει προελεύσεις δεδομένων PerformancePoint, αρχεία σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc) και αρχεία καθολικής σύνδεσης δεδομένων (UDC).

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του Office, ανατρέξτε σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα άρθρα:

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας προέλευσης δεδομένων ή άλλη δυνατότητα BI στις υπηρεσίες PerformancePoint, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα: πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint.

Αρχή της σελίδας

Βιβλιοθήκη εγγράφων

Η Βιβλιοθήκη εγγράφων χρησιμεύει ως κεντρική βιβλιοθήκη για υπολογιστικά φύλλα, λίστες του SharePoint, έγγραφα κειμένου κτλ. Για ευκολότερη εύρεση των πληροφοριών, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους εντός αυτής της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο “Αναφορές Excel - οικονομικά στοιχεία” ή “Λίστες κατάστασης για παρακολούθηση”.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες βιβλιοθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες.

Αρχή της σελίδας

Λίστα περιεχομένου PerformancePoint

Η λίστα για το Περιεχόμενο PerformancePoint είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση των στοιχείων πίνακα στοχοθεσίας και αναφοράς των Υπηρεσιών PerformancePoint, τα οποία δημιουργεί ένας αναλυτής χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων. Για παράδειγμα, αυτή η εικόνα παρουσιάζει μια βιβλιοθήκη περιεχομένου PerformancePoint, η οποία περιλαμβάνει Βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI), έναν πίνακα στοχοθεσίας και μια αναφορά.

Η βιβλιοθήκη περιεχομένου PerformancePoint είναι βελτιστοποιημένη για πίνακες στοχοθεσίας, δείκτες KPI και αναφορές.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας τοποθεσίας Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Οι κάτοχοι μιας τοποθεσίας SharePoint μπορούν να δημιουργήσουν ένα Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου Επιχειρηματικής Ευφυΐας στο παράθυρο διαλόγου Νέα τοποθεσία.

Η συλλογή 'Δημιουργία τοποθεσίας' προσφέρει πολλά έτοιμα πρότυπα τοποθεσιών.

Για να προσαρμόσετε το ποια δεδομένα θα είναι δυνατό να προβληθούν από ποιον, μπορείτε να συνδέσετε διάφορα Τμήματα Web Φίλτρου σε υπάρχοντα Τμήματα Web σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων ώστε να αλλάξετε την προβολή των δεδομένων. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής πωλήσεων μιας περιοχής θα μπορεί να δει μια διαφορετική προβολή των στοιχείων των πωλήσεων από έναν διευθυντή πωλήσεων άλλης περιοχής.

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×