Γρήγορα αποτελέσματα: Διαχειριστές χαρτοφυλακίων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Project Web App, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι τα άτομα που των προτάσεων έργων κατά τη διαδικασία σύγκρισης των προτάσεων έναντι των επιχειρησιακών αναγκών, οικονομικών περιορισμών και άλλων αποφασιστικών παραγόντων.

Είστε διαχειριστής χαρτοφυλακίου; Εάν Ναι, Καλώς ορίσατε στο Project Web App ! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να ορίσετε τα πρότυπα πρόταση έργου, ρυθμίστε τις παραμέτρους των φάσεων και των σταδίων, και ρύθμιση και πραγματοποίηση ανάλυσης χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις, κόστος ορίων και περιορισμών πόρων.

Τι είναι το Project Web App;

Project Web App είναι ένα τμήμα μιας λύσης διαχείρισης έργων της λήξης στο τέλος μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η λύση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα-πελάτη Project Professional και ένα διακομιστή, Project Server. Project Web App αποτελεί μέρος του Project Server. Είναι ένα ισχυρό εφαρμογής Web που χρησιμοποιείται για να κάνετε όλα τα στοιχεία από την Ανάλυση χαρτοφυλακίων και τη Διαχείριση απαιτήσεις, για να καταχωρείτε το χρόνο σε ένα φύλλο κατανομής χρόνου και την ενημέρωση κατάσταση εργασίας.

Προσανατολιστείτε

Το περιβάλλον εργασίας Project Web App αποτελείται από τρεις σημαντικές περιοχές: περιοχή εμφάνισης της γρήγορης εκκίνησης, στην κορδέλα και το περιεχόμενο.

Γρήγορη εκκίνηση παραθέτει τις κύριες προβολές και τις σελίδες που θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτές τις συνδέσεις για να μεταβείτε σε διαφορετικές περιοχές του προγράμματος. Ορισμένες σελίδες στο Project Web App μην συμπεριλαμβάνετε τη Γρήγορη εκκίνηση. Για παράδειγμα, κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, πρέπει να ολοκληρωθεί και αποθηκεύστε τη φόρμα, ή ακυρωθεί εκτός, για να δείτε τη Γρήγορη εκκίνηση.

Η Κορδέλα είναι η γραμμή εργαλείων που χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση ενεργειών σε οτιδήποτε υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην περιοχή εμφάνισης περιεχομένου. Μπορεί να υπάρχουν πολλές καρτέλες στην Κορδέλα, για την εναλλαγή μεταξύ διαφόρων συνόλων ενεργειών. Κάθε καρτέλα περιλαμβάνει ομάδες σχετικών κουμπιών, που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της σελίδας.

Η περιοχή εμφάνισης περιεχομένου περιέχει πληροφορίες σχετικά τα χαρτοφυλάκιά σας, τα έργα σας και τις εργασίες σας. Αυτή είναι η κύρια εστίαση κάθε σελίδας και εκεί μπορείτε να εισαγάγετε και να αναθεωρείτε δεδομένα.

Από πού θα ξεκινήσετε;

Το σημείο εκκίνησης για διαχειριστές χαρτοφυλακίων πραγματικά εξαρτάται από τον όγκο έχει ήδη ρυθμιστεί στην υλοποίηση του Project Web App του οργανισμού σας.

Βήμα 1: Συνεργασία με το διαχειριστή της τοποθεσίας σας

Εάν η εταιρεία σας έχει εγκαταστήσει απλώς Project Web App και είναι σε διαδικασία εξακολουθεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του, είναι ο ρόλος σας ως διαχείριση χαρτοφυλακίου για να εργαστείτε με το διαχειριστή της τοποθεσίας για να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας κύκλου ζωής έργου και τη διάταξη των σελίδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την των προτάσεων έργων.

  • Κύκλος ζωής έργου    Αντιπροσωπεύεται κύκλου ζωής του έργου στο Project Web App χρησιμοποιώντας μια ροή εργασίας που έχει ρυθμιστεί από το διαχειριστή της τοποθεσίας της εταιρείας σας. Αυτή η ροή εργασίας κλήσεις από χρήστες που χρειάζονται για την έγκριση τι σε ορισμένα σημεία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Ροές εργασίας δημιουργούνται με χρήση των φάσεων και των σταδίων.

    Για παράδειγμα, ο κύκλος ζωής του έργου σας μπορεί να περιλαμβάνει τις φάσεις Δημιουργία, Επιλογή, Σχέδιο και Διαχείριση. Στη φάση Δημιουργία, μπορείτε να έχετε στάδια για Καταγραφή λεπτομερειών πρότασης, Εξέταση πρότασης και Απόρριψη πρότασης. Μια πρόταση ξεκινάει με το στάδιο Καταγραφής λεπτομερειών πρότασης. Όταν το άτομο που προτείνει το έργο υποβάλει τις λεπτομέρειες, η πρόταση μεταφέρεται στο στάδιο Εξέταση πρότασης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, εάν οι ενδιαφερόμενοι εξετάσουν την πρόταση και αποφασίσουν ότι αξίζει περαιτέρω αξιολόγηση, η πρόταση μεταφέρεται στη φάση Επιλογής. Εάν οι ενδιαφερόμενοι αποφασίσουν να απορρίψουν την πρόταση, αυτή μεταφέρεται στο στάδιο Απόρριψης πρότασης, κατά το οποίο η αιτία απόρριψης κοινοποιείται στο άτομο που πρότεινε το έργο.

    Εάν ο οργανισμός σας είναι στα αρχικά στάδια από τη ρύθμιση του Project Web App, τον ορισμό της λογικής για να σας κύκλου ζωής έργου είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Θα πρέπει να σκεφτείτε μέσω του τι των φάσεων και των σταδίων του κύκλου ζωής του έργου είναι για την εταιρεία σας και να επικοινωνούν εκείνες στο διαχειριστή της τοποθεσίας σας.

  • Σελίδες λεπτομερειών έργου    Ενώ το διαχειριστή της τοποθεσίας είναι το άτομο που πραγματικά ρυθμίζει τις σελίδες που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή λεπτομέρειες σχετικά με την των προτάσεων έργων, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι καταγράφονται κατά τη διάρκεια κάθε φάσης και στάδιο του κύκλος ζωής έργου. Πρέπει να πιστεύετε ότι μέσω ποιες πληροφορίες είναι σημαντικό για να κάνετε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις φάσεις και τα στάδια του κύκλου ζωής και, στη συνέχεια, να επικοινωνείτε αυτές τις πληροφορίες στο διαχειριστή της τοποθεσίας της εταιρείας σας.

Αφού ο διαχειριστής της τοποθεσίας έχει ορίσει Project Web App ώστε να αντικατοπτρίζει αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να μετακινήσετε στην επόμενη ενότητα, όπου εσείς, ως τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, θα ρυθμίσετε και να δίνετε προτεραιότητα σε προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις της εταιρείας σας.

Βήμα 2: Ρύθμιση και ορισμός προτεραιοτήτων για τους παράγοντες επιρροής της επιχείρησης

Επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν με βάση τον τρόπο καλά συνεισφέρουν για την επίτευξη των στόχων επιχειρήσεις μιας εταιρείας. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου είναι υπεύθυνος για την καταγραφή αυτά τα προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις σε Project Web App και τους καθοδήγησης μέσω μιας διαδικασίας προτεραιότητα το κατάλληλο ενδιαφερόμενους.

Για να εισαγάγετε προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις της εταιρείας σας στο Project Web App, στη Γρήγορη εκκίνηση, στην περιοχή Στρατηγικής χαρτοφυλακίου, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη προγραμμάτων οδήγησης επιχειρήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία στην καρτέλα " πρόγραμμα οδήγησης " της κορδέλας για να δημιουργήσετε νέα προγράμματα οδήγησης επιχειρήσεις.

Αφού εισαγάγετε όλους τους παράγοντες επιρροής επιχείρησης στη Βιβλιοθήκη παραγόντων επιρροής επιχείρησης, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός προτεραιότητας αυτών των παραγόντων. Καθορίζοντας προτεραιότητα για τους παράγοντες, παρέχετε μια πιο ρεαλιστική αναπαράσταση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας σας, η οποία τελικά θα παρέχει πιο ακριβείς αξιολογήσεις των προτάσεων έργου κατά την ανάλυση χαρτοφυλακίου. Για να καθορίσετε προτεραιότητα μεταξύ των παραγόντων επιρροής επιχείρησης, στη Γρήγορη εκκίνηση, στην περιοχή Στρατηγική χαρτοφυλακίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προτεραιότητα παράγοντα.

Βήμα 3: Ανάλυση προτάσεων έργου

Καθώς τα διάφορα άτομα αρχίζουν να προτείνουν έργα, ο ρόλος σας ως διαχειριστή χαρτοφυλακίου είναι να αναλύσετε κάθε πρόταση, όσον αφορά τη συμπερίληψή της στο χαρτοφυλάκιο έργου της εταιρείας σας. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης προσδιορίζουν εάν η πρόταση έχει εγκριθεί για να αποτελέσει έργο ή εάν έχει απορριφθεί.

Για να αναλύσετε τις προτάσεις που υποβάλλονται προς το παρόν στο Project Web App, στη Γρήγορη εκκίνηση, στην περιοχή Στρατηγικής χαρτοφυλακίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναλύσεων χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην καρτέλα αναλύσεις της κορδέλας για να δημιουργήσετε μια νέα ανάλυση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×