Γρήγορα αποτελέσματα: Δημιουργία σύσκεψης Σημείωση συστήματος με το InfoPath και το SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάνοντας μικρές τροποποιήσεις σε ένα πρότυπο φόρμας του δείγματος από Microsoft Office InfoPath 2007 και τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης εγγράφων σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα σύστημα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κρατάτε σημειώσεις σύσκεψης με συνεπή τρόπο, στείλτε τις σημειώσεις για κάθε συμμετέχοντα της σύσκεψης, και Για να αποθηκεύσετε αυτές τις σημειώσεις σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint Services. Σε αυτό το άρθρο σας δείξουν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το σύστημα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Δημιουργήστε το νέο σας σύστημα σημειώσεων σύσκεψης

Ενημέρωση του προτύπου φόρμας

Επισκόπηση

Περιλαμβάνεται με το InfoPath είναι ένα πρότυπο φόρμας του δείγματος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη Συλλογή κοινών δεδομένων σύσκεψης, όπως ημερήσιες διατάξεις, τους συμμετέχοντες, τα στοιχεία συζήτησης και στοιχεία ενεργειών. Το δείγμα προτύπου φόρμας έχει ρυθμιστεί ώστε να μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε συμμετέχοντα της σύσκεψης.

Το δείγμα προτύπου φόρμας έχει ρυθμιστεί ώστε να βοηθήσουν το γραμματέας συλλογής δεδομένων που συνήθως έχει εγγραφεί σε μια σύσκεψη. Τα στοιχεία ελέγχου τακτοποιούνται σε λογικές ενότητες για να σας βοηθήσει γραμματέας συλλογή τα σωστά δεδομένα και επίσης απαλλάξουν αυτός από τη συλλογή δεδομένων που μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα. Τη διάταξη των στοιχείων ελέγχου παρέχει επίσης μια συνεπή πλαίσιο, ώστε να αντί για το γραμματέας χρειάζεται να θυμάστε τι είδους δεδομένα για τη συλλογή αυτός απλώς συμπληρώνει τα κενά καθώς εξελίσσεται η σύσκεψη.

Παρόλο που μπορείτε να τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας για τη συλλογή πρόσθετα δεδομένα, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το υπάρχον πρότυπο φόρμας που είναι με μία τροποποίηση που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε συμπληρωμένες φόρμες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα του συστήματος και να χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε κατά τη δοκιμή για να τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας για τις ανάγκες της ομάδας σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο φόρμας δείγμα στο σύστημα κατά την πρώτη δημοσίευση το δείγμα προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του SharePoint. Θα δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων ως μέρος της διαδικασίας δημοσίευσης. Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας και δημιουργήστε νέα βιβλιοθήκη εγγράφων, στη συνέχεια, θα τροποποιήσετε του προτύπου φόρμας ώστε να αποθηκεύει μια συμπληρωμένη φόρμα στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και αποστέλλει ένα αντίγραφο της φόρμας στους συμμετέχοντες της σύσκεψης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα, η γραμματέας μεταβαίνει στη βιβλιοθήκη εγγράφων και δημιουργεί μια νέα φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Στη διάρκεια μιας σύσκεψης, το γραμματέας συμπληρώνει τα δεδομένα στα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα. Στο τέλος της σύσκεψης, το γραμματέας υποβάλλει τη φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων και ένα αντίγραφο της φόρμας αποστέλλεται σε κάθε συμμετέχοντα της σύσκεψης. Αυτά τα άτομα που δεν συμμετοχή στη σύσκεψη να διαβάσετε τις σημειώσεις, μεταβαίνοντας στη βιβλιοθήκη εγγράφων και άνοιγμα της φόρμας στο InfoPath.

Το δείγμα προτύπου φόρμας περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

Πρότυπο φόρμας ατζέντας σύσκεψης με τέσσερις ενότητες

1. ενότητα τίτλου περιέχει στοιχεία ελέγχου για το όνομα, σκοπό, θέση, και σύσκεψη ημερομηνίες και ώρες. Στοιχείο ελέγχου ημερομηνίας εμφανίζει αυτόματα την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η φόρμα. Από προεπιλογή, το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου Ώρα λήξης εμφανίζει αυτόματα μια ώρα που είναι μία ώρα αργότερα από την ώρα που έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο κειμένου Ώρα έναρξης.

2. συμμετέχοντες επαναλαμβανόμενη ενότητα περιέχει στοιχεία ελέγχου για τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των κάθε συμμετέχοντα της σύσκεψης. Όταν το γραμματέας υποβάλλει τη συμπληρωμένη φόρμα, κάθε συμμετέχοντα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα λαμβάνει ένα αντίγραφο της συμπληρωμένης φόρμας.

3. το στοιχείο συζήτησης επαναλαμβανόμενη ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου για κάθε παρουσιαστή (ένα συμμετέχοντα ο οποίος σας καθοδηγεί σε συζήτηση) και σημειώσεις σχετικά με κάθε στοιχείο συζήτησης. Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας παρουσιαστή εμφανίζει ονόματα από την ενότητα συμμετέχοντες.

4. ενέργεια στοιχείο επαναλαμβανόμενη ενότητα περιέχει στοιχεία ελέγχου για το όνομα, ανάθεσης και παράδοσης ημερομηνίας για κάθε στοιχείο ενέργειας. Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας ανάθεσης εμφανίζει τα ονόματα από την ενότητα συμμετέχοντες.

Εάν είστε νέος χρήστης του InfoPath, τα ακόλουθα άρθρα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις σημαντικές έννοιες και να προσδιορίσετε καλύτερα τους όρους που θα συναντήσετε κατά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε, επίσης, θα βρείτε αυτές τις συνδέσεις στις κατάλληλες ενότητες σε αυτό το άρθρο σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες κατά την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Θα χρειαστεί το Uniform Resource Locator (URL) και, τουλάχιστον, δικαιώματα σχεδίασης για τη συλλογή τοποθεσιών της τοποθεσίας του SharePoint που θα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σύστημα. Εάν μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε συλλογή τοποθεσιών σας, έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Άτομα που χρειάζεται για να δείτε τις σημειώσεις σύσκεψης θα χρειαστεί δικαιώματα ανάγνωσης για τη συλλογή τοποθεσιών σας. Εάν χρειάζεστε δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή για να ορίσετε δικαιώματα ανάγνωσης στη συλλογή τοποθεσιών σας για τους χρήστες σας φόρμας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών σας.

Θα χρειαστεί επίσης τουλάχιστον μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο του τη συμπληρωμένη φόρμα και ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως Microsoft Office Outlook 2007, που έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνετε μηνύματα, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε το νέο σας σύστημα σημειώσεων σύσκεψης

Για να δημιουργήσετε αυτό το σύστημα, θα κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε και αποθηκεύστε το δείγμα προτύπου φόρμας.

 2. Δημοσιεύστε το δείγμα προτύπου φόρμας για να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων για τις σημειώσεις σύσκεψης.

 3. Τροποποιήστε το δείγμα προτύπου φόρμας για να αποθηκεύσετε συμπληρωμένες φόρμες στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, στείλτε ένα αντίγραφο κάθε συμμετέχοντα.

 4. Δημοσίευση προτύπου φόρμας που έχουν τροποποιηθεί.

 5. Δοκιμάστε το τροποποιημένο πρότυπο φόρμας και τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων, τη δημιουργία και υποβολή δοκιμής φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Άνοιγμα και αποθήκευση προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα ενός προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή δείγματος.

 3. Στην περιοχή Προσαρμογή δείγματος, κάντε διπλό κλικ Ημερήσια διάταξη σύσκεψης δείγμα.

 4. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Εάν το InfoPath εμφανίζει ένα μήνυμα σχετικά με τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, καθορίστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας.

 7. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο φόρμας.

 8. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας του InfoPath και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας

Ως μέρος της διαδικασίας δημοσίευσης, θα δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στη δημοσίευση προτύπου φόρμας.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 2. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της συλλογής τοποθεσιών σας στην τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε μια συλλογή τοποθεσιών με τη διεύθυνση URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly, πληκτρολογείτε http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly στο πλαίσιο.

 4. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στην επόμενη σελίδα, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Αποδεχτείτε το προτεινόμενο στήλες και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Κατά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας με επιτυχία, θα λάβετε επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

Σημειώστε τη διεύθυνση URL της στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων. χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Η διεύθυνση URL της νέας βιβλιοθήκης εγγράφων θα είναι η διεύθυνση URL της συλλογής τοποθεσιών, ακολουθούμενο από μια κάθετο (/), ακολουθούμενο από το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων. Για παράδειγμα, εάν έχετε δημιουργήσει μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων που ονομάζεται Σημειώσεις_σύσκεψης στη συλλογή τοποθεσιών με τη διεύθυνση URL http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly, τη διεύθυνση URL της νέας βιβλιοθήκης εγγράφων θα http://www.adventureworks.com/EmployeeOnly/MeetingNotes.

Τροποποίηση του προτύπου φόρμας

Αυτή η ενότητα σας δείχνει πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Προσθέστε μια νέα σύνδεση δεδομένων υποβολής που αποθηκεύει τη συμπληρωμένη φόρμα στη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις συνδέσεις δεδομένων.

 • Αλλάξτε τις επιλογές για τη σύνδεση δεδομένων έτσι ώστε να αποθηκεύει τη συμπληρωμένη φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων και αποστέλλει ένα αντίγραφο της συμπληρωμένης φόρμας κάθε συμμετέχοντα της σύσκεψης.

 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε το κλείνει τη φόρμα μετά την υποβολή.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή μιας φόρμας που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στην υποβολή δεδομένων φόρμας.

Προσθήκη νέου υποβολή σύνδεσης δεδομένων

Σε αυτήν την ενότητα, θα δημιουργήσετε μια νέα υποβολή σύνδεσης δεδομένων για τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων για να αποθηκεύσετε τη φόρμα με ένα μοναδικό όνομα. Το όνομα της φόρμας θα είναι ένας συνδυασμός από τον τίτλο της σύσκεψης και την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η φόρμα.

Ξεκινήστε τη δημιουργία της σύνδεσης δεδομένων
 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης με, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Επιλογή προορισμού για υποβληθέντα δεδομένα στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης εγγράφων, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της βιβλιοθήκης εγγράφων που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων με τη διεύθυνση URL http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes, πληκτρολογείτε http://www.adventureworks.com/EmployeesOnly/MeetingNotes στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Στην επόμενη ενότητα σας καθοδηγεί στη διαδικασία ορίζει ένα όνομα μοναδικό φόρμας που απαιτεί ώστε να παραμένετε σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού. Δεν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο ακόμη.

Καθορισμός ονόματος μοναδικό φόρμας

Το πρότυπο φόρμας αποθηκεύει τη φόρμα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων με ένα προεπιλεγμένο όνομα. Εάν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο όνομα, τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων θα αποθηκεύσει μόνο μία συμπληρωμένη φόρμα. Σε αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων για να αποθηκεύσετε φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας με όνομα που αποτελείται από τον τίτλο της σύσκεψης και ημερομηνία της σύσκεψης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με τη δημιουργία ενός τύπου που χρησιμοποιεί μια συνάρτηση XPath .

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους και συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τύπου σε ένα στοιχείο ελέγχου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Εισαγωγή τύπου ", κάντε κλικ στην επιλογή " Εισαγωγή συνάρτησης ".

 3. Στη λίστα " κατηγορίες " στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο.

 4. Στη λίστα συναρτήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή concat και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο πλαίσιο Τύπος, κάντε διπλό κλικ την πρώτη παρουσία της κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε πεδίο.

  Κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε το πρώτο πεδίο για χρήση ως τμήμα του ονόματος της φόρμας

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, ανοίξτε τη σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλογή του πεδίου "Τίτλος" της σύσκεψης στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή πεδίου ή ομάδας"

 7. Στο πλαίσιο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή της δεύτερης εμφάνισης κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε πεδίο για να το επιλέξετε (δεν διπλό κλικ).

  Κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα παύλας ως μέρος του ονόματος φόρμας

 8. Πληκτρολογήστε διπλά εισαγωγικά (""), ακολουθούμενο από μια παύλα (-), ακολουθούμενο από ένα άλλο διπλά εισαγωγικά.

  Εισαγωγή χαρακτήρα παύλας ως μέρους του ονόματος της φόρμας

 9. Κάντε διπλό κλικ την τρίτη φορά κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε πεδίο.

  Κάντε διπλό κλικ για να εισαγάγετε ένα άλλο πεδίο για χρήση ως μέρος του ονόματος της φόρμας

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, ανοίξτε τη σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλογή του πεδίου "Ημερομηνία" της σύσκεψης στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή πεδίου ή ομάδας"

  Παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου θα πρέπει να είναι ως εξής:

  Ο ολοκληρωμένος τύπος στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τύπου" που δημιουργεί το όνομα της φόρμας

 11. Για να ελέγξετε τον τύπο της σωστής σύνταξης, στο παράθυρο διαλόγου " Εισαγωγή τύπου ", κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση τύπου.

 12. Εάν ο τύπος δεν περιέχει σφάλματα, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δεδομένων
 1. Στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για αυτό υποβολής σύνδεσης δεδομένων.

 3. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι σωστά στην ενότητα Σύνοψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αλλάξτε τις επιλογές υποβολή για να χρησιμοποιήσετε δύο συνδέσεις υποβολής δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κανόνων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνες για την υποβολή φορμών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 6. Στο πλαίσιο ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή με χρήση σύνδεσης δεδομένων.

 7. Στη λίστα σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων στη βιβλιοθήκη εγγράφων που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 9. Στο πλαίσιο ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή με χρήση σύνδεσης δεδομένων.

 10. Στη λίστα σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή κύριες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κύρια υποβολής για να στείλετε ένα αντίγραφο της φόρμας σε κάθε συμμετέχοντα.

 11. Στο πλαίσιο " όνομα " στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, πληκτρολογήστε Υποβολή κανόνες για να προσδιορίσετε τον κανόνα που μόλις δημιουργήσατε.

 12. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να κλείσετε τη φόρμα μετά την υποβολή.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους.

 2. Στη λίστα μετά την υποβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο της φόρμας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας

Μετά την τροποποίηση του προτύπου φόρμας, πρέπει να δημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να αναπτύξετε τις τροποποιήσεις.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 2. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση του στη βιβλιοθήκη εγγράφων στη συλλογή τοποθεσιών της τοποθεσίας του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση του προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων.

 6. Στη λίστα βιβλιοθήκης εγγράφων για να ενημερώσετε, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

  Κατά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας με επιτυχία, θα λάβετε επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

Δοκιμή του προτύπου φόρμας και της τοποθεσίας

 1. Στην τελευταία σελίδα του Οδηγού δημοσίευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Συμπληρώστε τη φόρμα σαν που λήψη σημειώσεων σε μια σύσκεψη. Αφού εισαγάγετε μια ώρα σε την ώρα έναρξης στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο ελέγχου. Το InfoPath συμπληρώνει αυτόματα το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ώρα λήξης.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα συμμετέχοντα της σύσκεψης στο πλαίσιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ενότητα συμμετεχόντων. Για να προσθέσετε επιπλέον συμμετέχοντες και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη συμμετεχόντων.

 5. Στη γραμμή εργαλείων του InfoPath, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σωστά.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Σημειώσεις σύσκεψης, θα πρέπει να εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων και θα πρέπει να επίσης φτάνουν στα Εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά τη δοκιμή του συστήματος με τη δημιουργία και υποβολή μερικές φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα για την αποθήκευση και διανομή των σημειώσεων σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση του προτύπου φόρμας

Αφού προσπαθήσατε άλλα άτομα εκτός του νέου συστήματος με τη δημιουργία και αποθήκευση σημειώσεις σύσκεψης, ίσως θελήσετε να αλλάξετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε απόκριση τα σχόλιά τους. Για να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο φόρμας, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, τροποποιήστε το πρότυπο φόρμας, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

 2. Ολοκλήρωση τις αλλαγές σας στη βιβλιοθήκη εγγράφων, δημοσιεύοντάς το πρότυπο φόρμας.

Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας από τη βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. βιβλιοθήκη εγγράφων

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Βιβλιοθήκης φορμών.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 4. Στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προτύπου.

 5. Εάν το InfoPath εμφανίζει ένα μήνυμα σχετικά με τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Μετά την τροποποίηση του προτύπου φόρμας, αποθηκεύστε το πρότυπο φόρμας πριν να τη δημοσιεύσετε.

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας

Αφού κάνετε τις αλλαγές, θα πρέπει να δημοσιεύσετε το τροποποιημένο πρότυπο φόρμας στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 2. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση του στη βιβλιοθήκη εγγράφων στη συλλογή τοποθεσιών της τοποθεσίας του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση του προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων.

 6. Στη λίστα βιβλιοθήκης εγγράφων για να ενημερώσετε, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Όταν έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας με επιτυχία, θα λάβετε επιβεβαίωση στην τελευταία σελίδα του οδηγού.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×