Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Γλωσσάρι του InfoPath

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

A

B

C

D

E

F

G

H

Να

J

K

L

M

N

O

P

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

R

S

T

U

V

W

X

A

Αρχή της σελίδας

ενέργεια

Ένα τμήμα ενός κανόνα που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συνθήκες για να εμφανίζονται αυτόματα παράθυρα διαλόγου, Ορισμός τιμών, ερωτήματος και υποβολή δεδομένων και άνοιγμα φορμών.

ενεργό πεδίο

Το πεδίο σε μια φόρμα στην οποία βρίσκεται ο δρομέας.

στοιχείο ελέγχου ActiveX

Ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου. Σχεδιαστές φορμών να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ".

πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή

Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που έχει αποσταλεί από ένα διαχειριστή σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Ένα πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή μπορεί να περιλαμβάνει κώδικα.

πεδίο χαρακτηριστικού

Ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που μπορούν να περιέχουν δεδομένα και που αποτελεί χαρακτηριστικό (αντί για ένα στοιχείο). Τα πεδία χαρακτηριστικού δεν μπορεί να περιέχουν άλλα πεδία.

Β

Αρχή της σελίδας

βιβλιοδεσία

Για τη σύνδεση ενός στοιχείου ελέγχου σε ένα πεδίο ή ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στο στοιχείο ελέγχου έχει αποθηκευτεί. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι μη δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένη με ένα πεδίο ή ομάδα και έτσι τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στο στοιχείο ελέγχου δεν θα αποθηκευτούν.

πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης

Ένα πρότυπο φόρμας που έχει σχεδιαστεί στο Microsoft Office InfoPath, χρησιμοποιώντας μια κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας συγκεκριμένα. Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να είναι δυνατότητα προγράμματος περιήγησης όταν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης

Ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που έχουν δημοσιευτεί σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services και που έχει έχει δυνατότητα προγράμματος περιήγησης ώστε οι χρήστες μπορούν να το εμφανίσετε και συμπληρώστε τη φόρμα σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

C

Αρχή της σελίδας

αρχειοθήκη (.cab)

Μορφή αρχείου που παρέχει έναν τρόπο αποτελεσματικά πακέτο πολλά αρχεία μαζί ως ένα αρχείο, για ευκολότερη αποθήκευση ή τη μεταβίβαση. Αρχεία προτύπου (.xsn) φόρμας InfoPath είναι αρχεία .cab με επέκταση .xsn.

επικαλυπτόμενου πλαισίου λίστας

Δύο ή περισσότερα πλαίσια λίστας που συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που επιλέγοντας μια τιμή σε ένα αλλάζει το σύνολο των επιλογών στην άλλη.

θυγατρικό στοιχείο

Σε ένα δέντρο δομή XML, το στοιχείο που περιέχεται από το γονικό στοιχείο.

ομάδα επιλογών

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται για να παρουσιάσετε ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Από προεπιλογή, μια ομάδα επιλογών περιέχει δύο ενότητες επιλογών, μία από τις οποίες εμφανίζεται στο χρήστη ως η προεπιλεγμένη επιλογή στη φόρμα.

ενότητα επιλογών

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μιας μεμονωμένης επιλογής μέσα σε ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Οι χρήστες να αντικαταστήσετε μία ενότητα επιλογών με μια άλλη κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας.

COM

Ανατρέξτε στο θέμα Component Object Model.

στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου

Ένα στοιχείο ελέγχου που συνδυάζει ένα πλαίσιο κειμένου και ένα πλαίσιο λίστας, επιτρέποντας στους χρήστες να πληκτρολογήστε μια καταχώρηση ή επιλέξτε ένα από τη λίστα.

Μοντέλο αντικειμένων στοιχείων (COM)

Προδιαγραφή αναπτύχθηκε από τη Microsoft για τη δημιουργία στοιχείων λογισμικού που μπορεί να είναι συγκροτήσει σε προγράμματα ή να προσθέσετε λειτουργικότητα σε υπάρχοντα προγράμματα που εκτελούνται σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows.

μορφοποίηση υπό όρους

Η διαδικασία αλλαγή της εμφάνισης ενός στοιχείου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ορατότητα και την κατάσταση ανάγνωσης / εγγραφής, με βάση τις τιμές που έχουν εισαχθεί στη φόρμα.

προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου

Ένα στοιχείο φόρμας, όπως ένα τμήμα προτύπου ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν περιλαμβάνεται με το InfoPath από προεπιλογή. Σχεδιαστές φορμών να προσθέσετε ή να καταργήσετε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου.

προσαρμοσμένη εγκατεστημένη φόρμα

Μια φόρμα που έχει εγκατασταθεί με ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εγκατάστασης και που συνήθως έχει πρόσβαση σε αρχεία και ρυθμίσεις του υπολογιστή.

προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών

Αρχείο .html του οποίου το περιεχόμενο εμφανίζεται σε ένα παράθυρο δίπλα σε μια φόρμα. Τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών μπορούν να παρέχουν εντολές για φόρμες και περιεχόμενο της Βοήθειας.

D

Αρχή της σελίδας

σύνδεση δεδομένων

Η σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας του InfoPath και μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web, τη βιβλιοθήκη του SharePoint ή αρχείο XML. Συνδέσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται για την υποβολή ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων.

βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων

Μια βιβλιοθήκη εγγράφων, που βρίσκεται σε μια τοποθεσία που εκτελεί Microsoft Office SharePoint Server 2007, που περιέχει μια συλλογή δεδομένων καθολικής σύνδεσης (.udcx) και αρχεία (.odc) σύνδεσης δεδομένων του Office.

πεδίο δεδομένων

Ένα πεδίο που περιέχει το αποτέλεσμα του ερωτήματος σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

προέλευση δεδομένων

Η συλλογή πεδίων και ομάδων που καθορίζουν και αποθήκευση των δεδομένων για μια φόρμα του InfoPath. Στοιχεία ελέγχου στη φόρμα είναι συνδεδεμένα με τα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

τύπος δεδομένων

Ιδιότητα ενός πεδίου που καθορίζει το είδος των δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το πεδίο. Παραδείγματα τύπων δεδομένων είναι κείμενο, εμπλουτισμένο κείμενο, ακέραιος αριθμός, δεκαδικό, True/False, υπερ-σύνδεση, ημερομηνία και ώρα και εικόνα.

επικύρωση δεδομένων

Η διαδικασία δοκιμής της ακρίβειας των δεδομένων. ένα σύνολο κανόνων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα στοιχείο ελέγχου για να καθορίσετε τον τύπο και την περιοχή των δεδομένων που οι χρήστες μπορούν να εισάγουν.

προεπιλεγμένο ρόλο

Μια ρύθμιση που σχετίζεται με ένα ρόλο συγκεκριμένο χρήστη. Οι χρήστες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε έναν υπάρχοντα ρόλο εκχωρούνται αυτόματα με το ρόλο που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη.

κατάσταση σχεδίασης

Το περιβάλλον σχεδίασης του InfoPath με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας.

παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης

Μιας ειδοποίησης επικύρωσης δεδομένων που ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα σφάλματος κατά την εισαγωγή μη έγκυρα δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου.

ψηφιακή υπογραφή

Μια ηλεκτρονική, κωδικοποιημένη σφραγίδα ελέγχου ταυτότητας σε μια φόρμα ή μια ενότητα μιας φόρμας. Αυτή η υπογραφή επιβεβαιώνει ότι τη φόρμα ή την ενότητα προέρχεται από τον υπογράφοντα και δεν έχουν τροποποιηθεί.

βιβλιοθήκη εγγράφων

Ένα φάκελο όπου είναι κοινόχρηστο μια συλλογή αρχείων και τα αρχεία που χρησιμοποιείτε συχνά το ίδιο πρότυπο. Κάθε αρχείο σε μια βιβλιοθήκη συσχετίζεται με πληροφορίες που ορίζονται από το χρήστη που εμφανίζονται στην καταχώρηση για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου.

Μοντέλο αντικειμένου εγγράφου (DOM)

Προδιαγραφή World Wide Web Consortium που περιγράφει τη δομή των δυναμικών HTML και XML εγγράφων με τον τρόπο που σας επιτρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Web.

DOM

Ανατρέξτε στο θέμα μοντέλο αντικειμένου εγγράφου.

E

Αρχή της σελίδας

συμβάν

Μια ενέργεια που αναγνωρίζεται από ένα αντικείμενο, όπως κλικ του ποντικιού ή πάτημα του πλήκτρου, για την οποία μπορείτε να ορίσετε μια απάντηση. Ένα συμβάν μπορεί να προκληθεί από μια ενέργεια από το χρήστη ή μια εντολή Visual Basic ή μπορεί να ενεργοποιηθεί από το σύστημα.

πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων

Η συνάρτηση κώδικα σε πρότυπο φόρμας του InfoPath που αποκρίνεται σε μια ενέργεια από το χρήστη ή αλλαγή των δεδομένων XML.

πλαίσιο έκφρασης

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα που εμφανίζει δεδομένα μόνο για ανάγνωση ως το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης ή υπολογισμού σε σχέση με τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μια έκφραση XPath.

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (XHTML)

Μια γλώσσα σήμανσης που επεκτείνει HTML και το reformulates ως XML.

Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML)

Γλώσσα βιομηχανικών προτύπων για περιγραφή, την οργάνωση και την ανταλλαγή δεδομένων. Στο InfoPath, πρότυπα φόρμας βασίζονται σε τεχνολογίες XML και δεδομένων φόρμας αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε μορφή XML.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Ένα λεξιλόγιο XML που χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό δεδομένων XML σε μια άλλη φόρμα, όπως HTML, με ένα φύλλο στυλ που καθορίζει τους κανόνες παρουσίασης.

F

Αρχή της σελίδας

πεδίο

Ένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που μπορούν να περιέχουν δεδομένα. Εάν το πεδίο είναι ένα στοιχείο, μπορεί να περιέχει πεδία χαρακτηριστικών. Τα πεδία αποθηκεύουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε στοιχεία ελέγχου.

στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάψετε αρχεία στη φόρμα τους κατά τη συμπλήρωση του. Ένας σχεδιαστής φόρμας να περιορίσετε τους τύπους αρχείων δυνατότητα προσάρτησης.

φίλτρο

Ένα σύνολο όρων που έχει εφαρμοστεί στα δεδομένα για να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των δεδομένων.

εικονίδιο φίλτρου

Το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα σε το φιλτράρισμα δεδομένων σε μια φόρμα.

φόρμα

Στο InfoPath, ένα έγγραφο με ένα σύνολο στοιχείων ελέγχου στο οποίο οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πληροφορίες. Φόρμες του InfoPath μπορούν να περιέχουν δυνατότητες όπως τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, ημερομηνίας, προαιρετικές και επαναλαμβανόμενες ενότητες, επικύρωση δεδομένων και μορφοποίηση υπό όρους.

αρχείου ορισμού φόρμας (.xsf)

Ένα αρχείο XML με επέκταση .xsf που περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα άλλα αρχεία και στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε μια φόρμα, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογές του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, σχήματα XML, προβολών, επιχειρηματικής λογικής, συμβάντων και ρυθμίσεων ανάπτυξης.

αρχεία φόρμας

Μια συλλογή αρχείων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση μιας φόρμας του InfoPath. Τύποι αρχείων μπορούν να περιλαμβάνουν .html, .xml, .xsd, .xslt, δέσμη ενεργειών και άλλους τύπους αρχείων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργικότητας της φόρμας.

βιβλιοθήκη φορμών

Ένα φάκελο στον οποίο αποθηκεύονται και θέσει σε κοινή χρήση μια συλλογή των φορμών που βασίζονται στο ίδιο πρότυπο. Κάθε φόρμας σε μια βιβλιοθήκη φορμών σχετίζεται με πληροφορίες που ορίζονται από το χρήστη που εμφανίζονται στην καταχώρηση για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου.

πρότυπο φόρμας

Στο InfoPath, ένα αρχείο ή σύνολο αρχείων που καθορίζει τη δομή δεδομένων, εμφάνιση και τη συμπεριφορά μιας φόρμας.

βιβλιοθήκη προτύπων φόρμας

Η θέση στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου μιας συλλογής τοποθεσιών, όπου αποθηκεύονται τα πρότυπα φόρμας που έχει ενεργοποιηθεί από κάποιον διαχειριστή.

Τύπος

Μια παράσταση XPath που αποτελείται από τιμές, πεδία ή ομάδες, συναρτήσεις και τελεστές. Οι τύποι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μαθηματικών τιμών, να εμφανίσετε ημερομηνίες και ώρες και αναφορές σε πεδία.

συνάρτηση

Μια προκαθορισμένη έκφραση XPath που επιστρέφει μια τιμή με βάση τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού.

G

Αρχή της σελίδας

ομάδα

Ένα στοιχείο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που μπορεί να περιέχει πεδία και άλλες ομάδες. Στοιχεία ελέγχου που περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου, όπως επαναλαμβανόμενους πίνακες και ενότητες, είναι συνδεδεμένα σε ομάδες.

H

Αρχή της σελίδας

περιβάλλον φιλοξενίας

Ένα Web ή την εφαρμογή υπολογιστή, όπως μια εφαρμογή φόρμες των Windows, στο οποίο είναι ενσωματωμένο μια φόρμα του InfoPath.

υπερ-σύνδεση

Έγχρωμο και υπογραμμισμένο κείμενο ή ένα γραφικό που κάνετε κλικ για να μεταβείτε σε ένα αρχείο, μια θέση σε ένα αρχείο, ιστοσελίδα στο World Wide Web ή μια ιστοσελίδα σε intranet. Υπερ-συνδέσεις επίσης να μεταβείτε σε ομάδες συζήτησης και σε τοποθεσίες Gopher, Telnet και FTP.

I

Αρχή της σελίδας

IME

Ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία μεθόδου εισόδου.

φάκελος φορμών InfoPath

Ένα φάκελο στο Outlook 2007 που αποθηκεύει μια συλλογή που σχετίζονται με φόρμες InfoPath 2007. Στο φάκελο φορμών του InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στήλες για να ομαδοποιήσετε, να φιλτράρετε και ταξινομήστε τα δεδομένα από πολλές φόρμες.

ρόλο δημιουργού

Μια προαιρετική ρύθμιση που σχετίζεται με ένα ρόλο συγκεκριμένο χρήστη. Χρήστες που ανοίγουν μια νέα φόρμα εκχωρούνται αυτόματα σε αυτόν το ρόλο, το οποίο αντικαθιστά τυχόν άλλες εκχώρησης ρόλου.

Γραφή

Το μολυβιές γραφής ή σχεδιασμού που έγιναν με μια πένα ή το ποντίκι.

λειτουργία εισαγωγής με μελάνι

Το περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα με τη σύνταξη γραφής. Σε ένα Tablet PC, το InfoPath ανοίγει αυτόματα σε λειτουργία εισαγωγής με μελάνι.

Οδηγός γραφής

Μια περιοχή με σκίαση που αύξηση μεγέθους καθώς γράφετε σε ένα πεδίο φόρμας με την πένα.

ενότητα μελανιού

Μια περιοχή μέσα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου όπου οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσετε ή να γράψετε με την πένα. InfoPath αποθηκεύει χειρόγραφες σημειώσεις ή σχέδια μέσα σε μια ενότητα γραφής με μελάνι.

ενσωματωμένη προειδοποίηση

Μιας ειδοποίησης επικύρωσης δεδομένων που επισημαίνει τα στοιχεία ελέγχου που περιέχουν δεδομένα δεν είναι έγκυρη ή που λείπουν με διακεκομμένο κόκκινο περίγραμμα ή κόκκινο αστερίσκο. Οι χρήστες μπορούν να εμφανίσουν προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου ή κάνοντας κλικ σε μια σύνδεση για περισσότερες πληροφορίες.

Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME)

Ένα πρόγραμμα που εισάγει κείμενο σε γλώσσα Ανατολικής Ασίας (παραδοσιακά κινεζικά, απλοποιημένα κινεζικά, ιαπωνικά ή κορεατικά) σε προγράμματα, μετατρέποντας πατήματα πλήκτρων σε σύνθετη χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας. Το πρόγραμμα IME εκλαμβάνεται ως έναν εναλλακτικό τύπο της διάταξης πληκτρολογίου.

Internet

Παγκόσμιο δίκτυο από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα υπολογιστών και εκατομμύρια εμπορικών, εκπαιδευτικών, δημόσιους οργανισμούς και προσωπικούς υπολογιστές.

intranet

Ένα δίκτυο μέσα σε μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνολογίες Internet (όπως το πρωτόκολλο HTTP ή FTP). Με τη χρήση υπερ-συνδέσεις, μπορείτε να εξερευνήσετε αντικείμενα, έγγραφα, σελίδες και άλλους προορισμούς στο intranet.

J

Αρχή της σελίδας

JScript

Γλώσσα ερμηνευθεί, με βάση το αντικείμενο δέσμης ενεργειών που δανείζεται από το C, C++ και Java. Πρόκειται για την εφαρμογή Microsoft στην προδιαγραφή γλώσσας ECMA 262.

K

Αρχή της σελίδας

πεδίο κλειδιού

Ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που συνδέσεις σχετικά δεδομένα σε στοιχεία ελέγχου προτύπων και λεπτομερειών.

L

Αρχή της σελίδας

πίνακας διάταξης

Μια συλλογή από κελιά που χρησιμοποιούνται για την τακτοποίηση φόρμας περιεχόμενο, όπως κείμενο ή τα στοιχεία ελέγχου.

συνδεδεμένο αντικείμενο

Ένα αντικείμενο που έχει δημιουργηθεί σε ένα αρχείο προέλευσης και που έχουν εισαχθεί σε ένα αρχείο προορισμού, διατηρώντας μια σύνδεση μεταξύ των δύο αρχείων. Το συνδεδεμένο αντικείμενο στο αρχείο προορισμού μπορούν να ενημερωθούν όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης.

πλαίσιο λίστας

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρέχει μια λίστα επιλογών. Ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας αποτελείται από μια λίστα και μια προαιρετική ετικέτα.

στοιχείο ελέγχου λίστας

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα που μπορεί να μορφοποιηθεί ως μια λίστα με κουκκίδες, αρίθμηση ή απλή. Ένας χρήστης να εισαγάγετε κείμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου λίστας, το οποίο επαναλαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

M

Αρχή της σελίδας

Microsoft Developer Network (MSDN)

Μια τοποθεσία Web της Microsoft (και πρόγραμμα συνδρομής) που παρέχει στους προγραμματιστές με την πιο πρόσφατη εργαλεία, καθώς και πληροφορίες, δείγματα κώδικα και εκπαιδευτικό υλικό για τα εργαλεία προγραμματισμού της Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Ένα περιβάλλον προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, επεξεργασία και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα Microsoft JScript ή Microsoft VBScript σε μια φόρμα του InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Ένα περιβάλλον προγραμματισμού διαχειριζόμενου κώδικα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, επεξεργασία και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα Visual Basic ή C# περιλαμβάνονται στο πρότυπο φόρμας του InfoPath.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πακέτων εγκατάστασης λογισμικού που θα εφαρμοστεί σε λειτουργικά συστήματα Windows.

MSDN

Ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Developer Network.

MSE

Ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Script Editor.

MSI

Ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Windows Installer.

πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από μια λίστα με τις δυνατότητες. Οι χρήστες να καθορίσετε τα στοιχεία, επιλέγοντας τα πλαίσια ελέγχου ή προσθέτοντας τα δικά τους στοιχεία στη λίστα.

N

Αρχή της σελίδας

χώρος ονομάτων

Ένας μηχανισμός που παρέχει μόνο τα ονόματα των στοιχείων και οι σχέσεις τους για να αποφύγετε διενέξεις ονομάτων σε στοιχεία που έχουν το ίδιο όνομα, αλλά προέρχονται από πολλές προελεύσεις.

O

Αρχή της σελίδας

μοντέλο αντικειμένου

Μια ιεραρχική βιβλιοθήκη αντικειμένων και συλλογών που αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο και λειτουργικότητα μιας εφαρμογής. Αντικείμενα και συλλογές έχουν ιδιότητες, μεθόδους και συμβάντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χειριστείτε και να αλληλεπιδράσετε με μια εφαρμογή του.

διάγραμμα μοντέλου αντικειμένου

Μια γραφική αναπαράσταση των αντικειμένων και των συλλογών που περιέχονται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αντικειμένου.

προέλευση δεδομένων χωρίς σύνδεση

Δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων που είναι προσβάσιμο στους χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες για εργασία χωρίς σύνδεση. Όταν ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος, δεδομένα από το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να μπορεί να εμφανίζεται σε στοιχεία ελέγχου, όταν η φόρμα είναι χωρίς σύνδεση.

τελεστής

Ένα σύμβολο ή ένα σύμβολο που καθορίζει τον τύπο υπολογισμού για να εκτελέσετε μέσα σε μια παράσταση. Υπάρχουν μαθηματική, σύγκρισης, λογικές, και τελεστές αναφοράς.

προαιρετική ενότητα

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και που συνήθως δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Οι χρήστες να εισαγάγετε και να καταργούν προαιρετικές ενότητες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Π

Αρχή της σελίδας

παράμετρος

Μια τιμή που έχει αντιστοιχιστεί σε μια μεταβλητή στην αρχή μιας λειτουργίας ή πριν από την αξιολόγηση μιας παράστασης από ένα πρόγραμμα. Μια παράμετρος μπορεί να είναι κείμενο, έναν αριθμό ή ένα όνομα ορίσματος που έχουν εκχωρηθεί σε μια άλλη τιμή.

γονικό στοιχείο

Στην XML, το στοιχείο που ένα συγκεκριμένο στοιχείο είναι ένα θυγατρικό.

PNG

Ανατρέξτε στο θέμα Φορητά γραφικά δικτύου.

Portable Network Graphics (PNG)

Μια μορφή αρχείου γραφικών που υποστηρίζεται από ορισμένα προγράμματα περιήγησης Web. Συντομογραφία του Φορητά γραφικά δικτύου, PNG υποστηρίζει μεταβλητή διαφάνεια εικόνων και έλεγχο της φωτεινότητας εικόνας σε διαφορετικούς υπολογιστές. Αρχεία PNG είναι συμπιεσμένη bitmap.

εντολές επεξεργασίας

Πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο το προλόγου ενός εγγράφου XML. Αυτές οι πληροφορίες περνούν μέσω του αναλυτή XML σε οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιεί το έγγραφο XML.

ιδιότητα

Το επώνυμο χαρακτηριστικό ενός στοιχείου ελέγχου, ένα πεδίο ή ένα αντικείμενο που έχετε ορίσει για να καθορίσετε ένα από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου (όπως μέγεθος, χρώμα ή θέση στην οθόνη) ή ένα πλευράς της συμπεριφοράς του (όπως εάν το αντικείμενο είναι κρυφό).

δημοσίευση

Για να διαθέσετε ενός προτύπου φόρμας για άλλα άτομα να συμπληρώσετε στο InfoPath ή ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας, εκτελώντας εργασίες όπως η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή την αποθήκευσή του σε μια τοποθεσία του SharePoint ή σε άλλη κοινόχρηστη θέση.

Q

Αρχή της σελίδας

πεδίο ερωτήματος

Ένα πεδίο που μπορεί να περιέχει μια τιμή που χρησιμοποιείται σε ένα ερώτημα.

σταδιακή μεταφορά εκτός σύνδεσης

Για να μεταφέρετε σταδιακά ένα σύμπλεγμα, υπηρεσίας ή προτύπου φόρμας για εργασία χωρίς σύνδεση, δεν αποδέχεται νέες περίοδοι λειτουργίας χρήστη και παρέχει υπάρχουσες περιόδους λειτουργίας για να ολοκληρώσετε.

R

Αρχή της σελίδας

επαναλαμβανόμενη ενότητα

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου, μπορεί να εισαχθεί στον εαυτό και συνδέεται με πεδία ένθετη αναφοράς.

πεδίο αναφοράς

Ένα πεδίο που σχετίζεται με ένα άλλο πεδίο, έτσι ώστε να ταιριάζουν πάντα οι ιδιότητές τους. Εάν έχουν αλλάξει τις ιδιότητες σε ένα πεδίο, ενημερώνονται αυτόματα οι ιδιότητες στο άλλο πεδίο.

ομάδα αναφοράς

Μια ομάδα που είναι συσχετισμένη με μια άλλη ομάδα, ώστε να ταιριάζει με τις ιδιότητες και τις ιδιότητες των πεδίων που περιέχουν πάντα και ομάδες. Εάν έχουν αλλάξει τις ιδιότητες μιας ομάδας, ενημερώνεται αυτόματα στην άλλη ομάδα.

επαναλαμβανόμενο πεδίο

Ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που μπορεί να προκύψουν περισσότερες από μία φορές. Παραθέτει τα στοιχεία ελέγχου όπως με κουκκίδες, αρίθμηση και απλό; επαναλαμβανόμενες ενότητες; και επαναλαμβανόμενους πίνακες μπορούν να συνδεθούν με επαναλαμβανόμενα πεδία.

επαναλαμβανόμενη ομάδα

Μια ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που μπορεί να προκύψουν περισσότερες από μία φορές. Στοιχεία ελέγχου όπως οι επαναλαμβανόμενες ενότητες και επαναλαμβανόμενοι πίνακες είναι συνδεδεμένα με επαναλαμβανόμενες ομάδες.

επαναλαμβανόμενη ενότητα

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και που επαναλαμβάνεται, όπως απαιτείται. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πολλές ενότητες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

επαναλαμβανόμενος πίνακας

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου σε μορφή πίνακα και που επαναλαμβάνεται, όπως απαιτείται. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πολλές γραμμές κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

αρχείο πόρου

Ένα αρχείο που δημιουργήθηκε εκτός του InfoPath, όπως ένα .html, .xml ή .xsd αρχείο, το οποίο προστίθεται σε ένα πρότυπο φόρμας για την υποστήριξη τη λειτουργικότητα της φόρμας.

S

Αρχή της σελίδας

περιοχή κύλισης

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και μπορεί να εμφανίσει κατακόρυφη ή οριζόντια γραμμή κύλισης. Οι περιοχές κύλισης χρησιμοποιούνται για διάταξη μόνο και δεν είναι συνδεδεμένα σε πεδία ή ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων

Ένα αρχείο δεδομένων XML, βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web που χρησιμοποιείται από μια φόρμα για τις καταχωρήσεις σε ένα πλαίσιο λίστας ή για ενέργειες δέσμης ενεργειών.

πλήκτρο συντόμευσης

Ένα πλήκτρο λειτουργίας ή συνδυασμό πλήκτρων, όπως F5 ή CTRL + A, που χρησιμοποιείτε για να εκτελέσετε μια εντολή μενού. Αντίθετα, ένα πλήκτρο πρόσβασης είναι ένας συνδυασμός πλήκτρων, όπως ALT + F, που μετακινεί την εστίαση σε ένα μενού, εντολή ή στοιχείο ελέγχου.

μενού συντόμευσης

Ένα μενού που εμφανίζει μια λίστα των εντολών σχετικά με ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Για να εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης, κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F10.

συλλογή τοποθεσιών

Ένα σύνολο τοποθεσιών Web σε έναν εικονικό διακομιστή που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη και κοινόχρηστες ρυθμίσεις διαχείρισης. Κάθε συλλογή τοποθεσιών περιλαμβάνει μια τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες.

T

Αρχή της σελίδας

τμήμα προτύπου

Ένα τμήμα του προτύπου φόρμας που μπορούν να αποθηκευτούν για εκ νέου χρήση σε πολλά πρότυπα φόρμας. Ένα τυπικό τμήμα προτύπου αποτελείται από στοιχεία ελέγχου και ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητες όπως οι συνδέσεις δεδομένων, επικύρωση δεδομένων και τους κανόνες.

πλαίσιο κειμένου

Ένα στοιχείο ελέγχου στο οποίο ένας χρήστης να εισαγάγετε κείμενο. Τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέπουν την καταχώρηση δεδομένων με επιλογές μορφοποίησης κειμένου.

U

Αρχή της σελίδας

Ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL)

Μια διεύθυνση που καθορίζει ένα πρωτόκολλο (όπως HTTP ή FTP) και μια θέση αντικειμένου, εγγράφου, σελίδας World Wide Web ή άλλο προορισμό στο Internet ή σε intranet, για παράδειγμα: http://www.microsoft.com/.

Διεύθυνση URL

Ανατρέξτε στο θέμα ενιαίο προσδιοριστικό πόρου.

πρότυπο φόρμας χρήστη

Ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης που έχουν δημοσιευτεί από το InfoPath και που δεν πρέπει να αποσταλεί από ένα διαχειριστή σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

ρόλος χρήστη

Μια προκαθορισμένη κατηγορία που μπορούν να αντιστοιχιστούν στους χρήστες της φόρμας με βάση τη θέση εργασίας ή άλλο κριτήριο. Ρόλοι συνήθως χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση προσαρμοσμένες εκδόσεις μιας φόρμας σε διαφορετικούς τύπους χρηστών.

V

Αρχή της σελίδας

έγκυρο

Χωρίς σφάλματα, ή αποδεκτό σύμφωνα με έναν υπάρχοντα σύνολο κανόνων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν σε μια φόρμα είναι έγκυρα, εάν πληρούν τα κριτήρια σε κανόνες επικύρωσης δεδομένων της φόρμας.

έγκυρη XML

Ένα καλά μορφοποιημένο έγγραφο XML που συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο σύνολο περιορισμοί, που συνήθως ορίζονται σε ένα σχήμα XML.

VBScript

Ανατρέξτε στο θέμα Visual Basic Scripting Edition.

προβολή

Μια ρύθμιση συγκεκριμένη φόρμα εμφάνισης που μπορούν να αποθηκευτούν με ένα πρότυπο φόρμας και να εφαρμόζεται σε δεδομένων φόρμας όταν η φόρμα συμπληρώνεται. Οι χρήστες να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών για να επιλέξετε την ποσότητα των δεδομένων που εμφανίζονται στη φόρμα.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Γλώσσα ερμηνευθεί, με βάση το αντικείμενο δέσμης ενεργειών που είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού Microsoft Visual Basic.

VSTA

Ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Αρχή της σελίδας

πρόγραμμα περιήγησης Web

Λογισμικό που ερμηνεύει HTML αρχεία, μορφοποιεί σε ιστοσελίδες και τα εμφανίζει. Ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, όπως το Windows Internet Explorer, να ακολουθήσετε υπερ-συνδέσεις, μεταφορά αρχείων και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή βίντεο που είναι ενσωματωμένο σε σελίδες Web.

καλά μορφοποιημένη XML

Ένα έγγραφο XML που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για ένα έγγραφο XML με διάκριση.

ροή εργασιών

Αυτοματοποιημένη μετακίνηση εγγράφων ή στοιχείων μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας ενεργειών ή εργασιών που σχετίζονται με μια επιχειρηματική διαδικασία. Ροές εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεπή διαχείριση κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως έγκρισης εγγράφου ή την αναθεώρηση.

Αναζήτηση

Αρχή της σελίδας

XHTML

Ανατρέξτε στο θέμα επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.

XML

Ανατρέξτε στο θέμα επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης.

Χαρακτηριστικό XML

Ένα ζεύγος ονόματος-τιμής, διαχωρισμένα με ένα σύμβολο ισότητας και που περιλαμβάνονται σε ένα στοιχείο με ετικέτα, τροποποιεί δυνατότητες ενός στοιχείου. Όλες οι τιμές χαρακτηριστικών XML είναι συμβολοσειρές που περικλείεται σε εισαγωγικά.

Δεδομένα XML

Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια μορφή XML. Φόρμες του InfoPath αποθηκεύονται ως αρχεία δεδομένων XML.

στοιχείο XML

Μια δομή XML που αποτελείται από μια ετικέτα έναρξης, μια ετικέτα τέλους και τις πληροφορίες ανάμεσα στις ετικέτες. Στοιχεία μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά και μπορούν να περιέχουν άλλα στοιχεία.

Γλώσσα XML Path (XPath)

Μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση τμήματα ενός εγγράφου XML. XPath παρέχει επίσης βασικές δυνατότητες για το χειρισμό των συμβολοσειρές, αριθμούς και λογικές τιμές.

Σχήμα XML

Επίσημη προδιαγραφή, γραμμένο σε XML, που ορίζει τη δομή ενός εγγράφου XML, όπως ονόματα των στοιχείων και τους τύπους εμπλουτισμένων δεδομένων, τα στοιχεία που μπορούν να εμφανίζονται σε συνδυασμό και ποια χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμες για κάθε στοιχείο.

αρχείο προτύπου XML

Ένα αρχείο XML που περιέχει τα δείγματα δεδομένων που εμφανίζονται στα πεδία μιας φόρμας πριν από ένα χρήστη συμπληρώνει το.

XPath

Ανατρέξτε στο θέμα γλώσσα XML Path.

XSL

Ανατρέξτε στο θέμα Extensible Stylesheet Language.

Μετασχηματισμός XSL (XSLT)

Μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για να μετατρέψετε έγγραφα XML σε άλλους τύπους εγγράφων, όπως HTML ή XML. Έχει σχεδιαστεί για χρήση ως μέρος του XSL.

XSLT

Ανατρέξτε στην ενότητα Μετασχηματισμός XSL.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×