Γλωσσάρι της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

A

B

C

D

E

F

G

H

Να

J

K

L

M

N

O

P

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Αρχή της σελίδας

απόλυτη ή σταθερό Τοποθέτησης

Τοποθετεί το στοιχείο σε σχέση με γονικό είτε στο στοιχείο ή, εάν δεν υπάρχει το σώμα. Τιμές για τις ιδιότητες του στοιχείου αριστερά και επάνω είναι σε σχέση με την επάνω αριστερή γωνία του γονικού του στοιχείου.

Χώρος εργασίας της Access

Ένας χώρος εργασίας που χρησιμοποιεί το μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Access για πρόσβαση σε μια προέλευση δεδομένων. Το αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να είναι ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Access, μια βάση δεδομένων ODBC, όπως μια Paradox ή βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια βάση δεδομένων ISAM.

ενέργεια

Το βασικό μπλοκ δόμησης μακροεντολής; Ορισμένες φορές ονομάζεται εντολή που μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενέργειες για την αυτοματοποίηση εργασιών. Αυτό μερικές φορές ονομάζεται μια εντολή σε άλλες γλώσσες μακροεντολών.

όρισμα ενέργειας

Πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από ορισμένες ενέργειες μακροεντολών. Για παράδειγμα, το αντικείμενο που επηρεάζονται από την ενέργεια ή ειδικές συνθήκες στην περιοχή ποια την εκτέλεση της ενέργειας.

λίστα ενεργειών

Η λίστα που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο βέλος στη στήλη " ενέργεια " της καρτέλας αντικειμένου μακροεντολής .

ερώτημα ενέργειας

Ένα ερώτημα που αντιγράφει ή αλλάζει δεδομένα. Ερωτήματα ενέργειας περιλαμβάνουν προσάρτησης, διαγραφής, δημιουργίας πίνακα, και ερωτήματα ενημέρωσης. Αναγνωρίζονται από ένα θαυμαστικό (!) δίπλα στην επιλογή τα ονόματά τους στο παράθυρο περιήγησης.

γραμμή ενέργειας

Μια γραμμή στο επάνω μέρος της καρτέλας μακροεντολής αντικείμενο στο οποίο πληκτρολογείτε ονόματα μακροεντολών, ενέργειες, ορίσματα και σχόλια που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη μακροεντολή ή ομάδα μακροεντολών.

Αρχείο ADE

Έργο της Access (αρχείο .adp) με όλους λειτουργικές μονάδες μεταγλωττιστεί και με δυνατότητα επεξεργασίας όλα πηγαίο κώδικα καταργούνται.

παράθυρο "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση"

Ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο από την αρχή. Μπορείτε να εισαγάγετε παραστάσεις κριτηρίων στο πλέγμα σχεδίασης του φίλτρου για να περιορίσετε τις εγγραφές της Άνοιγμα φόρμας ή φύλλου δεδομένων σε ένα υποσύνολο εγγραφών που ικανοποιούν τα κριτήρια.

συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Μια συνάρτηση, όπως Άθροιση, Πλήθος, Μέσος_όροςή Var, που χρησιμοποιείτε για να υπολογίσετε τα σύνολα.

ανώνυμη ρεπλίκα

Σε μια βάση δεδομένων της Access (.mdb τη μορφή αρχείου μόνο), ένας ειδικός τύπος ρεπλίκα με την οποία μπορείτε δεν παρακολουθείτε από μεμονωμένους χρήστες. Η ανώνυμη ρεπλίκα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια κατάσταση στο Internet, όπου μπορείτε να αναμένετε πολλούς χρήστες για να κάνετε λήψη αντίγραφα.

λειτουργία ερωτήματος ANSI SQL

Μία από δύο τύπους σύνταξη SQL: ANSI-89 SQL (ονομάζεται επίσης Microsoft Jet SQL και ANSI SQL), δηλαδή την παραδοσιακή σύνταξη Jet SQL; και ANSI-92 SQL, η οποία έχει νέες και διαφορετικές δεσμευμένες λέξεις, κανόνες σύνταξης και χαρακτήρες μπαλαντέρ.

ερώτημα προσάρτησης

Ένα ερώτημα ενέργειας που προσθέτει εγγραφές στο σύνολο στο τέλος ενός υπάρχοντος πίνακα αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος.

φόντο εφαρμογών

Η περιοχή φόντου του παραθύρου μιας εφαρμογής.

ASCII

Αμερικανική τυπική κώδικα για το σύνολο χαρακτήρων 7-bit ανταλλαγή πληροφοριών (ASCII) που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει γράμματα και σύμβολα που υπάρχουν σε ένα τυπικό πληκτρολόγιο Η.Π.Α.

αυτόματο φιλτράρισμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα στοιχεία σε ένα πεδίο που επιτρέπει το φιλτράρισμα.

αυτόματη μορφοποίηση

Μια συλλογή από μορφές που καθορίζει την εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου και των ενοτήτων σε μια φόρμα ή έκθεση.

Αυτόματη σύνδεση

Μια σύνδεση από ένα αντικείμενο OLE της Access σε ένα διακομιστή OLE που ενημερώνει αυτόματα το αντικείμενο στην Access, όταν αλλάζει τις πληροφορίες στο αρχείο αντικειμένου.

τύπος δεδομένων Αυτόματης Αρίθμησης

Σε μια βάση δεδομένων της Access, ένας τύπος δεδομένων πεδίου που αποθηκεύει αυτόματα ένα μοναδικό αριθμό για κάθε εγγραφή όπως προστίθεται σε έναν πίνακα. Μπορεί να δημιουργηθεί τρεις τύπους αριθμών: διαδοχικές, τυχαία, και αναγνωριστικά αναπαραγωγής.

B

Αρχή της σελίδας

βασικός πίνακας

Ένας πίνακας σε μια βάση δεδομένων της Access. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη δομή ενός βασικού πίνακα χρησιμοποιώντας αντικείμενα DAO ή προτάσεις SQL (DDL) ορισμού δεδομένων και μπορείτε να τροποποιήσετε δεδομένα σε έναν βασικό πίνακα χρησιμοποιώντας αντικείμενα Recordset ή ερωτήματα ενέργειας.

Τύπος δεδομένων bigint

Σε ένα έργο της Access, τύπο δεδομένων 8 byte (64 bit) που αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς της περιοχής του -2 ^ 63 (-9.223.372.036.854.775.808) έως 2 ^ 63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

δυαδικό τύπο δεδομένων

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων σταθερού μήκους με μέγιστο αριθμό 8.000 byte δυαδικών δεδομένων.

Τύπος δεδομένων bit

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που αποθηκεύει είτε μια τιμή 1 ή 0. Γίνονται δεκτές ακέραιες τιμές εκτός από 1 ή 0, αλλά μεταφράζονται πάντα ως 1.

μάσκα bit

Μια τιμή που χρησιμοποιείται με πράξης τελεστές (και, Eqv, Imp, όχι, ή, και Xor) για να ελέγξετε, ορίστε ή επαναφορά της κατάστασης των μεμονωμένων bit σε μια τιμή πεδίου πράξης.

σύγκριση σε επίπεδο bit

Σύγκριση bit προς bit μεταξύ τον ίδιο τρόπο τοποθετημένα bit σε δύο αριθμητικές παραστάσεις.

Σελιδοδείκτης

Ιδιότητα ενός αντικειμένου Recordset ή μιας φόρμας που περιέχει μια δυαδική συμβολοσειρά της τρέχουσας εγγραφής.

δεσμευμένη στήλη

Η στήλη σε ένα πλαίσιο λίστας, σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας που είναι συνδεδεμένο με το πεδίο που καθορίζεται από την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του στοιχείου ελέγχου.

δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου

Στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε δεδομένα από έναν πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. Ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του στοιχείου ελέγχου αποθηκεύει το όνομα του πεδίου στο οποίο συνδέεται το στοιχείο ελέγχου.

στοιχείο ελέγχου Δεσμευμένη υπερ-σύνδεση

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να συνδέσετε μια σύνδεση, μια διεύθυνση intranet ή μια διεύθυνση Internet με ένα υποκείμενο πεδίο κειμένου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην υπερ-σύνδεση για να μεταβείτε στη θέση προορισμού.

δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση που χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε τα αντικείμενα OLE που είναι αποθηκευμένα σε πίνακες.

δεσμευμένες εικόνας

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να συνδέσετε μια εικόνα σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE σε μια βάση δεδομένων της Access ή μιας στήλης εικόνας σε ένα έργο της Access.

στοιχείο ελέγχου δεσμευμένου διαστήματος

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να δεσμεύσετε κώδικα HTML σε ένα πεδίο κειμένου ή υπομνήματος σε μια βάση δεδομένων της Access ή σε μια στήλη κείμενο, ntext ή varchar σε ένα έργο της Access. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός στοιχείου ελέγχου εύρους δέσμευσης.

λειτουργία δόμησης

Ένα εργαλείο της Access που απλουστεύει μια εργασία. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια σύνθετη παράσταση χρησιμοποιώντας τη Δόμηση παραστάσεων.

ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων

Στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, μια γραμμή εργαλείων που είναι μέρος το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Access όταν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Αντίθετα, μια προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων είναι αυτή που δημιουργείτε για τη δική σας βάση δεδομένων της εφαρμογής. Στην Access 2007, γραμμές εργαλείων αντικαθίσταται από την κορδέλα, η οποία Τακτοποιεί εντολές στις σχετικές ομάδες στις καρτέλες. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

τύπος δεδομένων Byte

Τύπος δεδομένων βάσης δεδομένων του πρόσβασης που χρησιμοποιείται για να δέχεται μικρούς θετικούς ακεραίους που κυμαίνονται από 0 έως 255.

C

Αρχή της σελίδας

στοιχείο ελέγχου υπολογισμού

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα μιας παράστασης. Το αποτέλεσμα επανυπολογίζεται κάθε φορά που υπάρχει μια αλλαγή σε οποιαδήποτε από τις τιμές στο οποίο βασίζεται η παράσταση.

πεδίο υπολογισμού

Ένα πεδίο, ορίζεται σε ένα ερώτημα, που εμφανίζει το αποτέλεσμα της παράστασης και όχι αποθηκευμένα δεδομένα. Η τιμή υπολογίζεται εκ νέου κάθε φορά μια τιμή παράστασης αλλάζει.

δέντρο κλήσης

Όλες οι λειτουργικές μονάδες που μπορεί να ονομάζεται από οποιαδήποτε διαδικασία στη λειτουργική μονάδα στην οποία εκτελείται τη συγκεκριμένη στιγμή κώδικας.

ενότητα λεζάντας

Η ενότητα σε μια σελίδα πρόσβασης ομαδοποιημένων δεδομένων που εμφανίζει λεζάντες για στήλες δεδομένων. Εμφανίζεται αμέσως πριν από την κεφαλίδα της ομάδας. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου σε μια ενότητα λεζάντας.

καρτεσιανό παράγωγο

Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μια πρόταση SQL SELECT που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους πίνακες από τον όρο FROM, αλλά χωρίς ΠΟΎ όρο WHERE ή JOIN που υποδεικνύει πώς είναι οι πίνακες που θα ενοποιηθούν.

σε επικάλυψη

Η διαδικασία ενεργοποίησης κάποια άλλη ενέργεια μιας ενέργειας. Για παράδειγμα, όταν έχει οριστεί μια σχέση διαδοχικής ενημέρωσης για δύο ή περισσότερους πίνακες, μια ενημέρωση για το πρωτεύον κλειδί στον πρωτεύοντα πίνακα ενεργοποιεί αυτόματα αλλαγές στον ξένο πίνακα.

διαδοχική διαγραφή

Για τις σχέσεις που Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών μεταξύ πινάκων, η διαγραφή όλων των σχετικών εγγραφών στον σχετικό πίνακα ή τους πίνακες, όταν διαγράφεται μια εγγραφή στον πρωτεύοντα πίνακα.

επικαλυπτόμενα συμβάντος

Μια σειρά από συμβάντα που προκαλούνται από μια διαδικασία συμβάντος άμεσα ή έμμεσα καλεί τον εαυτό; ονομάζεται επίσης μια επικάλυψη συμβάν ή περιοδική επανάληψη. Να είστε προσεκτικοί χρήση των διαδοχικών συμβάντων, διότι συχνά καταλήγουν σε υπερχείλιση στοίβας ή άλλα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης.

διαδοχική ενημέρωση

Για τις σχέσεις που Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών μεταξύ πινάκων, η ενημέρωση όλων των σχετικών εγγραφών στον σχετικό πίνακα ή τους πίνακες, όταν αλλάξει μια εγγραφή στον πρωτεύοντα πίνακα.

πεδίο κατηγορίας

Ένα πεδίο που εμφανίζεται στην περιοχή κατηγορία της προβολής Συγκεντρωτικού γραφήματος. Στοιχεία σε ένα πεδίο κατηγορίας εμφανίζονται ως ετικέτες του άξονα κατηγοριών.

αριθμός καναλιού

Ένας ακέραιος που αντιστοιχεί σε ένα ανοιχτό κανάλι δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE). Αριθμούς καναλιών που έχουν εκχωρηθεί από Microsoft Windows 95 ή νεότερη έκδοση, δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση DDEInitiate , και χρησιμοποιούνται από άλλες συναρτήσεις και προτάσεις DDE.

Τύπος δεδομένων CHAR

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων σταθερού μήκους με μέγιστο αριθμό 8.000 χαρακτήρων ANSI.

κωδικός χαρακτήρα

Ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα σε ένα σύνολο, όπως το ANSI σύνολο χαρακτήρων.

γράφημα

Μια γραφική αναπαράσταση των δεδομένων σε μια φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων.

πλαίσιο ελέγχου

Ένα στοιχείο ελέγχου που υποδεικνύει εάν μια επιλογή. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο πλαίσιο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή.

Περιορισμό ΕΛΈΓΧΟΥ

Επιτρέπει επιχειρησιακών κανόνων που εκτείνονται σε πολλούς πίνακες. Για παράδειγμα, ο πίνακας σειράς θα μπορούσε να έχει έναν περιορισμό ΕΛΈΓΧΟΥ που θα εμποδίζει τις παραγγελίες για έναν πελάτη από την υπέρβαση πιστωτικό όριο που καθορίστηκε για τον πελάτη στον πίνακα πελατών.

λειτουργική μονάδα κλάσης

Μια λειτουργική μονάδα που μπορεί να περιέχει τον ορισμό ενός νέου αντικειμένου. Κάθε παρουσία μιας κλάσης δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο. Διαδικασίες που ορίζονται στη λειτουργική μονάδα γίνονται ιδιότητες και μεθόδους του αντικειμένου. Λειτουργικές μονάδες κλάσης μπορεί να υπάρχει μόνοι ή μαζί με φόρμες και εκθέσεις.

όνομα κλάσης

Το όνομα που χρησιμοποιείται για την αναφορά σε μια λειτουργική μονάδα κλάσης. Εάν η λειτουργική μονάδα κλάσης είναι μια λειτουργική μονάδα φόρμας ή έκθεσης, το όνομα της κλάσης, πριν από τον τύπο της λειτουργικής μονάδας — για παράδειγμα, Form_OrderForm.

όνομα κλάσης (OLE)

Ένα προκαθορισμένο όνομα που χρησιμοποιείται για την αναφορά σε ένα αντικείμενο OLE στη Visual Basic. Αποτελείται από το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αντικειμένου OLE, τον τύπο του αντικειμένου και, προαιρετικά, τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής. Παράδειγμα: Excel.Sheet.

στέλεχος κώδικα

Ένα τμήμα κώδικα της Visual Basic που καθορίζει την αρχή και στο τέλος μιας διαδικασίας.

διένεξη

Μια διένεξη που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής ενημέρωσης. Ένας υπολογιστής-πελάτης διαβάζει δεδομένα από το διακομιστή και, στη συνέχεια, προσπαθεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα σε μια μαζική ενημέρωση, αλλά πριν εκτελεστεί η προσπάθεια ενημέρωσης, ένας άλλος πελάτης αλλάζει τα αρχικά δεδομένα διακομιστή.

στήλη

Μια θέση μέσα σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων που αποθηκεύει ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Είναι επίσης την οπτική αναπαράσταση ενός πεδίου σε ένα φύλλο δεδομένων και, σε μια βάση δεδομένων της Access, το πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος ή στο πλέγμα σχεδίασης φίλτρου.

περιοχή στηλών

Το τμήμα της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα που περιέχει τα πεδία στήλης.

πεδίο στηλών

Ένα πεδίο στην περιοχή στηλών της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα. Στοιχεία στα πεδία στήλης παρατίθενται στο επάνω μέρος μιας λίστας Συγκεντρωτικού πίνακα. Πεδία εσωτερική στήλη είναι πιο κοντά στην περιοχή λεπτομερειών; εξωτερική στήλη πεδία εμφανίζονται επάνω από τα πεδία εσωτερική στήλη.

επιλογή στήλης

Η οριζόντια γραμμή στο επάνω μέρος μιας στήλης. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα δείκτη επιλογής στήλης για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος ή στο πλέγμα σχεδίασης φίλτρου.

σύνθετο πλαίσιο

Στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα που παρέχει τη συνδυασμένη λειτουργία πλαισίου λίστας και ένα πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή σε ένα σύνθετο πλαίσιο ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε μια λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο από αυτήν τη λίστα.

κουμπί εντολής

Ένα στοιχείο ελέγχου που εκτελεί μια μακροεντολή, καλεί μια συνάρτηση της Visual Basic ή εκτελεί μια διαδικασία συμβάντος. Ένα κουμπί εντολής μερικές φορές ονομάζεται κουμπιού σε άλλα προγράμματα.

τελεστής σύγκρισης

Τελεστή που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση δύο τιμών ή παραστάσεων. Για παράδειγμα, < (μικρότερο του), > (μεγαλύτερο από) και = (ισούται με).

στοιχείο ελέγχου σύνθετης

Ένα στοιχείο ελέγχου και μια συνημμένη ετικέτα, όπως ένα πλαίσιο κειμένου με μια συνημμένη ετικέτα.

Φιλτράρισμα υπό όρους

Φιλτράρισμα ενός πεδίου για την εμφάνιση των πρώτων ή τελευταίων στοιχείων n βάσει ενός συνόλου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρο για τις τρεις πόλεις που δημιούργησε τις περισσότερες πωλήσεις ή τα πέντε προϊόντα που είναι λιγότερο επικερδή.

μορφοποίηση υπό όρους

Μορφοποίηση των περιεχομένων ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση που βασίζεται σε μία ή περισσότερες συνθήκες. Μια συνθήκη μπορεί να παραπέμπει σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου με την εστίαση ή μια καθορισμένη από το χρήστη της Visual Basic για εφαρμογές συνάρτηση.

διένεξη

Μια συνθήκη που προκύπτει αν δεδομένων έχει αλλάξει στην ίδια εγγραφή δύο μελών σύνολο αντιγράφου. Όταν προκύπτει μια διένεξη, επιλέγεται και εφαρμόζεται σε όλα τα αντίγραφα βραβευμένη αλλαγής και η τροποποίηση καταγράφεται ως διένεξη σε όλα τα αντίγραφα.

συμβολοσειρά σύνδεσης

Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να ανοίξετε μια εξωτερική βάση δεδομένων.

περιορισμός

Περιορισμός τοποθετείται στην τιμή που μπορούν να καταχωρηθούν σε μια στήλη ή γραμμή. Για παράδειγμα, οι τιμές στη στήλη "Ηλικία" δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0 ή μεγαλύτερη από 110.

συνεχής φόρμα

Μια φόρμα που εμφανίζει περισσότερες από μία εγγραφές στην οθόνη σε προβολή φόρμας.

στοιχείο ελέγχου που περιέχει μια υπερ-σύνδεση

Ένα στοιχείο ελέγχου που δίνει τη δυνατότητα για ένα χρήστη για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο, ιστοσελίδα ή αντικειμένου. Ένα παράδειγμα είναι ένα πλαίσιο κειμένου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο που περιέχει υπερ-συνδέσεις.

ερώτημα διασταύρωσης

Ένα ερώτημα το οποίο υπολογίζει άθροισμα, μέσος όρος, πλήθος ή άλλο τύπο συνόλου σε εγγραφές και, στη συνέχεια ομαδοποιεί το αποτέλεσμα κατά δύο τύπους πληροφοριών: μία προς τα κάτω αριστερή πλευρά του φύλλου δεδομένων και το άλλο στο επάνω μέρος.

τύπος δεδομένων "Νόμισμα"

Σε μια βάση δεδομένων της Access, ένας τύπος δεδομένων που είναι χρήσιμος για υπολογισμούς χρημάτων ή για υπολογισμούς σταθερής υποδιαστολής στην οποία είναι πολύ σημαντικά ακρίβειας.

τρέχουσα εγγραφή

Η εγγραφή σε ένα σύνολο εγγραφών από την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ανακτήσετε δεδομένα. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία τρέχουσα εγγραφή σε ένα σύνολο εγγραφών οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ένα σύνολο εγγραφών μπορεί να έχει τρέχουσα εγγραφή — για παράδειγμα, μετά τη διαγραφή μιας εγγραφής από ένα σύνολο εγγραφών τύπου δυναμοσυνόλου.

Τύπος δεδομένων δρομέα

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο για τη δημιουργία μεταβλητής δρομέα. Αυτός ο τύπος δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στήλες σε έναν πίνακα. Ένας δρομέας είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να εργαστείτε με μία γραμμή τη φορά στο σύνολο αποτελεσμάτων μιας πρότασης SELECT.

προσαρμοσμένη ομάδα

Ένα στοιχείο από ένα προσαρμοσμένο πεδίο ομάδας. Μια προσαρμοσμένη ομάδα περιέχει δύο ή περισσότερα στοιχεία από ένα πεδίο γραμμής ή στήλης.

πεδίο προσαρμοσμένης ομάδας

Ένα πεδίο στην περιοχή γραμμής ή στήλης που περιέχει προσαρμοσμένες ομάδες ως στοιχεία.

προσαρμοσμένη σειρά

Σειρά ταξινόμησης που ορίζονται από το χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης για να εμφανίζονται οι τιμές στη στήλη υπαλλήλου βάσει αρχαιότητα στον τίτλο.

στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες ιδιότητες

Ένα φύλλο προσαρμοσμένων ιδιοτήτων που επιτρέπει στους χρήστες για να ορίσετε ιδιότητες για ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.

προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων

Στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, μια γραμμή εργαλείων που δημιουργείτε για την εφαρμογή σας. Αντίθετα, μια ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων αποτελεί τμήμα της Access, όταν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

D

Αρχή της σελίδας

Αντικείμενο DAO

Ένα αντικείμενο που ορίζονται από τη βιβλιοθήκη αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων (DAO). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα DAO, όπως βάσης δεδομένων, TableDefκαι σύνολο εγγραφών, για να αντιπροσωπεύει τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και διαχείριση δεδομένων, όπως πίνακες και ερωτήματα, στον κώδικα.

αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων

Μια διασύνδεση προγραμματισμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση και να διαχειριστείτε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων.

Αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων (DAO)

σελίδα πρόσβασης δεδομένων

Μια ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί για την προβολή και εργασία με δεδομένα από το Internet ή σε intranet. Τα δεδομένα αποθηκεύονται συνήθως σε μια βάση δεδομένων της Access.

Ιδιότητες σελίδας πρόσβασης δεδομένων

Χαρακτηριστικά των δεδομένων μιας σελίδας που προσδιορίζουν τη βάση δεδομένων στην οποία είναι συνδεδεμένη η σελίδα πρόσβασης και τον ορισμό εμφάνιση και τη συμπεριφορά της σελίδας.

περιοχή δεδομένων

Το τμήμα της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος που περιέχει συνοπτικά δεδομένα. Τιμές στην περιοχή δεδομένων εμφανίζονται ως εγγραφές σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα και ως σημεία δεδομένων σε προβολή Συγκεντρωτικού γραφήματος.

συλλογή δεδομένων

Η μέθοδος τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες με αποστολή και λήψη φορμών HTML ή φόρμες του InfoPath 2007 από την Access 2007. Στην Access, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αίτηση συλλογής δεδομένων και στείλετε στους χρήστες σε μια φόρμα που περιέχονται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες, στη συνέχεια, συμπληρώστε μια φόρμα και επιστρέφει σε εσάς.

ορισμού δεδομένων

Τα πεδία στο υποκείμενο πίνακες και τα ερωτήματα και οι παραστάσεις, που αποτελούν την προέλευση εγγραφών για μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων.

γλώσσα ορισμού δεδομένων (DDL)

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαρακτηριστικά μιας βάσης δεδομένων, ιδιαίτερα πίνακες, πεδία, ευρετήρια και στρατηγική αποθήκευσης. Το πρότυπο ANSI καθορίζει έτσι ώστε να έχετε τα διακριτικά CREATE, DROP και ALTER. DDL είναι ένα υποσύνολο του structured query language (SQL).

ερώτημα ορισμού δεδομένων

Ένα ερώτημα SQL που μπορεί να δημιουργία, τροποποίηση, ή διαγραφή ενός πίνακα, δημιουργία ή διαγραφή ευρετηρίου σε μια βάση δεδομένων. Το πρότυπο ANSI καθορίζει αυτά ως ερωτήματα DDL και χρησιμοποιεί τα διακριτικά CREATE, DROP και ALTER.

πεδίο δεδομένων

Ένα πεδίο που περιέχει συνοπτικά δεδομένα σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Ένα πεδίο δεδομένων περιέχει συνήθως αριθμητικά δεδομένα.

στοιχείο δεδομένων

Μια συγκεκριμένη εφαρμογή τμήμα των δεδομένων που μπορεί να μεταφερθεί μέσω ενός καναλιού DDE (Dynamic Data Exchange).

ετικέτα δεδομένων

Μια ετικέτα που παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα δείκτη δεδομένων, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό σημείο δεδομένων ή μια τιμή.

γλώσσα χειρισμού δεδομένων (DML)

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση, εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων. ΟΘΔ είναι ένα υποσύνολο του Structured Query Language (SQL).

δείκτης δεδομένων

Μια γραμμή, περιοχή, κουκκίδα, φέτα ή άλλο σύμβολο σε ένα γράφημα που αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό σημείο δεδομένων ή μια τιμή. Δείκτες σχετικά δεδομένα σε ένα γράφημα αποτελούν μια σειρά δεδομένων.

σειρά δεδομένων

Σχετικά σημεία δεδομένων που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα. Κάθε σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα έχει ένα μοναδικό χρώμα ή ένα μοτίβο. Μπορείτε να σχεδιάσετε μία ή περισσότερες σειρές δεδομένων σε ένα γράφημα.

στοιχείο ελέγχου προέλευσης δεδομένων

Ο μηχανισμός πίσω από τις σελίδες πρόσβασης δεδομένων και Microsoft Office Web Components που διαχειρίζεται η σύνδεση στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων. Το στοιχείο ελέγχου προέλευσης δεδομένων έχει καμία οπτική αναπαράσταση.

εφαρμογή της βάσης δεδομένων

Ένα σύνολο αντικειμένων που μπορούν να περιλαμβάνουν πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, οι μακροεντολές και κώδικας λειτουργικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί για να συνεργαστούν για να κάνετε πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων. Μια βάση δεδομένων της εφαρμογής συνήθως έχει αναπτυχθεί σε μια ομάδα χρηστών.

διάγραμμα βάσης δεδομένων

Μια γραφική αναπαράσταση οποιοδήποτε τμήμα ενός σχήματος βάσης δεδομένων. Μπορεί να είναι είτε ένα ολόκληρο ή μερική εικόνα της δομής της βάσης δεδομένων. Περιλαμβάνει πίνακες, τις στήλες που περιέχουν και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

Τεκμηρίωση βάσης δεδομένων

Ένα εργαλείο που δημιουργεί μια έκθεση που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων.

αντικείμενα βάσης δεδομένων

Μια βάση δεδομένων της Access περιέχει αντικείμενα όπως πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, σελίδες, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες. Έργο της Access περιέχει αντικείμενα όπως φόρμες, εκθέσεις, σελίδες, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες.

Αναπαραγωγή βάσης δεδομένων

Η διαδικασία δημιουργίας δύο ή περισσότερα ειδική αντίγραφα (αντίγραφα) της βάσης δεδομένων της Access. Μπορούν να συγχρονιστούν αντίγραφα, αλλαγές που γίνονται σε δεδομένα σε μία ρεπλίκα ή οι αλλαγές σχεδίασης που κάνατε στο υπόδειγμα σχεδίαση, στην οποία αποστέλλονται άλλα αντίγραφα.

Παράθυρο βάσης δεδομένων

Στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, το παράθυρο που εμφανίζεται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων της Access ή ένα έργο της Access. Εμφανίζει συντομεύσεις για τη δημιουργία νέων αντικειμένων βάσης δεδομένων και το άνοιγμά του υπάρχοντα αντικείμενα. Στην Access 2007, το παράθυρο βάσης δεδομένων αντικαθίσταται από το παράθυρο περιήγησης.

ερώτημα ορισμού δεδομένων

Ένα ερώτημα SQL που περιέχει προτάσεις γλώσσας (DDL) ορισμού δεδομένων. Αυτές οι δηλώσεις σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων.

φύλλο δεδομένων

Δεδομένα από έναν πίνακα, φόρμας, ερώτημα, προβολή ή αποθηκευμένη διαδικασία που εμφανίζονται σε μια μορφή γραμμών και στηλών.

προβολή φύλλου δεδομένων

Μια προβολή που εμφανίζει δεδομένα από έναν πίνακα, φόρμα, ερώτημα, προβολή ή αποθηκευμένη διαδικασία με τη μορφή γραμμών και στηλών. Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να επεξεργαστείτε πεδία, να προσθέσετε και διαγραφή δεδομένων και αναζήτηση δεδομένων. Στην Access 2007, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε και να προσθέσετε πεδία σε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

παράσταση ημερομηνίας

Κάθε παράσταση που μπορεί να ερμηνεύεται ως ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένων των λεκτικές σταθερές ημερομηνίας, αριθμών όπως ημερομηνίες, συμβολοσειρές που να μοιάζει με ημερομηνίες, και να επιστραφεί από συναρτήσεις.

λεκτική σταθερά ημερομηνίας

Οποιασδήποτε ακολουθίας χαρακτήρων με μια έγκυρη μορφή που περικλείεται από δίεσης (#). Έγκυρες μορφές περιλαμβάνουν τη μορφή ημερομηνίας που καθορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις για τον κωδικό ή τη διεθνή μορφή ημερομηνίας.

διαχωριστικά ημερομηνιών

Χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσετε την ημέρα, μήνα και έτος όταν έχουν μορφοποιηθεί τιμές ημερομηνίας. Τους χαρακτήρες που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις του συστήματος ή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Format .

τύπος δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα"

Τύπος δεδομένων βάσης δεδομένων του πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας.

Τύπος δεδομένων ημερομηνίας/ώρας

Στην πρόσβαση σε δεδομένα έργου, μια ημερομηνία και ώρα, πληκτρολογήστε που κυμαίνεται από την 1η Ιανουαρίου 1753, έως την 31η Δεκεμβρίου 9999, με ακρίβεια τριών εκατοστών μια δεύτερη ή 3,33 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

DBCS

Ένα σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιεί 1 ή 2 byte για την αναπαράσταση ενός χαρακτήρα, επιτρέποντας περισσότερους από 256 χαρακτήρες που θα εμφανίζονται.

Δεκαδικός τύπος δεδομένων (βάση δεδομένων της Access)

Ένας τύπος ακριβή αριθμητικών δεδομένων που δέχεται τιμές από -10 ^ 28 – 1 έως 10 ^ 28-1. Μπορείτε να καθορίσετε την κλίμακα (μέγιστο αριθμό ψηφίων) και την ακρίβεια (μέγιστο συνολικό αριθμό ψηφίων στα δεξιά της υποδιαστολής).

Δεκαδικός τύπος δεδομένων (έργο Access)

Ένας τύπος ακριβή αριθμητικών δεδομένων που δέχεται τιμές από -10 ^ 38 – 1 έως 10 ^ 38 – 1. Μπορείτε να καθορίσετε την κλίμακα (μέγιστο συνολικό αριθμό ψηφίων) και την ακρίβεια (μέγιστο αριθμό ψηφίων στα δεξιά της υποδιαστολής).

δήλωση

Εκτελέσιμα κώδικα που ονόματα μια σταθερά, μεταβλητή ή τη διαδικασία και καθορίζει τα χαρακτηριστικά του, όπως τύπο δεδομένων. Για διαδικασίες DLL, δηλώσεις Καθορίστε ονόματα, τις βιβλιοθήκες και ορίσματα.

Ενότητα δηλώσεων

Η ενότητα της λειτουργικής μονάδας που περιέχει δηλώσεις που ισχύουν για κάθε διαδικασία στη λειτουργική μονάδα. Μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μεταβλητές, σταθερές, τύπους δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη και εξωτερικές διαδικασίες σε μια βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης.

προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ιδιότητας ενός τύπου. Μπορείτε να προσαρμόσετε έναν τύπο στοιχείου ελέγχου πριν δημιουργήσετε δύο ή περισσότερες παρόμοια στοιχεία ελέγχου για να αποφύγετε την προσαρμογή κάθε στοιχείου ελέγχου ξεχωριστά.

ιδιότητα Default

Μια ιδιότητα που μπορείτε να ορίσετε για ένα στοιχείο ελέγχου, έτσι ώστε κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο στοιχείο ελέγχου αυτού του τύπου, η ιδιότητα θα έχει την ίδια τιμή.

προεπιλεγμένη τιμή

Μια τιμή που εισάγεται αυτόματα σε ένα πεδίο ή στοιχεία ελέγχου όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή. Μπορείτε να αποδεχθείτε την προεπιλεγμένη τιμή ή να παρακάμψετε πληκτρολογώντας μια τιμή.

διαγραφή ερωτήματος

Ένα ερώτημα (πρόταση SQL) που καταργεί γραμμές που ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζετε από έναν ή περισσότερους πίνακες.

πλέγμα σχεδίασης

Το πλέγμα που χρησιμοποιείτε για να σχεδιάσετε ένα ερώτημα ή φίλτρο σε προβολή σχεδίασης ερωτήματος ή στο παράθυρο "Σύνθετο φίλτρο/ταξινόμηση". Για ερωτήματα, το πλέγμα αυτό ήταν παλαιότερα γνωστό ως πλέγμα QBE.

Πρωτότυπο σχεδίασης

Ορίστε το μοναδικό μέλος της στη ρεπλίκα στο οποίο μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη δομή της βάσης δεδομένων που μπορούν να μεταδοθούν σε άλλα αντίγραφα.

προβολή σχεδίασης

Μια προβολή που εμφανίζει τη σχεδίαση των εξής αντικειμένων βάσης δεδομένων: πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές. Σε προβολή σχεδίασης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα της βάσης δεδομένων και να τροποποιήσετε τη σχεδίαση των υπαρχόντων αντικειμένων.

περιοχή λεπτομερειών

Το τμήμα της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα που περιέχει πεδία λεπτομερειών και αθροισμάτων.

πεδίο λεπτομερειών

Ένα πεδίο το οποίο εμφανίζει όλες γραμμές ή οι εγγραφές, από την προέλευση εγγραφών.

ενότητα λεπτομερειών

Χρησιμοποιείται για να περιέχει το κύριο μέρος μιας φόρμας ή έκθεσης. Αυτή η ενότητα συνήθως περιέχει στοιχεία ελέγχου δεσμευμένα με τα πεδία στην προέλευση εγγραφών αλλά μπορεί επίσης να περιέχει μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου, όπως ετικέτες που προσδιορίζουν τα περιεχόμενα ενός πεδίου.

Άμεσος συγχρονισμός

Μέθοδος που χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ αντίγραφα που είναι συνδεδεμένη απευθείας με το τοπικό δίκτυο και είναι διαθέσιμες μέσω κοινόχρηστων φακέλων δικτύου.

απενεργοποιημένο στοιχείο ελέγχου

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζεται αχνή σε μια φόρμα. Ένα απενεργοποιημένο στοιχείο ελέγχου δεν μπορεί να λάβει την εστίαση και δεν θα απαντήσετε σε κλικ του ποντικιού.

Ιδιότητες εγγράφου

Ιδιότητες, όπως τίτλος, θέμα και ο συντάκτης, που αποθηκεύονται με κάθε σελίδα πρόσβασης δεδομένων.

τομέας

Ένα σύνολο εγγραφών που καθορίζεται από έναν πίνακα, ένα ερώτημα ή μια παράσταση SQL. Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα επιστρέφουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο τομέα ή ένα σύνολο εγγραφών.

συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων τομέα

Μια συνάρτηση, όπως DAvg ή DMax, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων πάνω από ένα σύνολο εγγραφών (έναν τομέα).

διπλής ακρίβειας

Από τα χαρακτηριστικά ενός αριθμού που είναι αποθηκευμένα στο διπλάσιο (δύο λέξεις, συνήθως 8 byte) της μνήμης του υπολογιστή που είναι απαραίτητη για την αποθήκευση ενός λιγότερο ακριβής αριθμός (μονής ακρίβειας). Ο χειρισμός συνήθως από έναν υπολογιστή σε φόρμα κινητής υποδιαστολής.

περιοχή απόθεσης

Μια περιοχή σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος στο οποίο μπορείτε να αποθέσετε πεδία από τη λίστα πεδίων για να εμφανίσετε τα δεδομένα στο πεδίο. Οι ετικέτες σε κάθε περιοχή απόθεσης υποδεικνύουν τους τύπους των πεδίων που μπορείτε να δημιουργήσετε στην προβολή.

πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Ένα στοιχείο ελέγχου σε πρόσβαση δεδομένων σελίδα που, όταν κάνετε κλικ, εμφανίζει μια λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή. Δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή σε ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας.

βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης

Ένα σύνολο για διαδικασίες που μπορούν να ονομάζεται από διαδικασίες της Visual Basic και φορτώνονται και συνδέονται στην εφαρμογή σας κατά το χρόνο εκτέλεσης.

E

Αρχή της σελίδας

ηχώ

Η διαδικασία της Access που ενημερώνει ή ενημέρωση της οθόνης κατά την εκτέλεση μιας μακροεντολής.

Επεξεργασία στοιχείου ελέγχου

Γνωστό και ως ένα πλαίσιο κειμένου, ένα στοιχείο ελέγχου επεξεργασίας είναι μια ορθογώνια περιοχή στην οποία ένας χρήστης να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

ενσωμάτωση

Για να εισαγάγετε ένα αντίγραφο του αντικειμένου OLE από άλλη εφαρμογή. Την προέλευση του αντικειμένου, που ονομάζεται το διακομιστή OLE, μπορεί να είναι οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων. Αλλαγές σε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο είναι δεν εφαρμόζονται στο αρχικό αντικείμενο.

ενεργοποιημένη βάση δεδομένων

Μια βάση δεδομένων προηγούμενης έκδοσης που έχει ανοίξει στην Access 2000 ή νεότερη έκδοση χωρίς μετατροπή της μορφής. Για να αλλάξετε τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων, πρέπει να το ανοίξετε με την έκδοση της Access στην οποία δημιουργήθηκε.

αριθμός σφάλματος

Ένας ακέραιος αριθμός από 0 - 65.535 που αντιστοιχεί στη ρύθμιση ιδιότητας του αριθμού του αντικειμένου Err . Όταν συνδυαστεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας περιγραφής του αντικειμένου Err , αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος.

αποκλειστική χρήση

Μια λειτουργία της access με δεδομένα σε μια βάση δεδομένων που είναι κοινή χρήση μέσω δικτύου. Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων σε λειτουργία αποκλειστικής χρήσης, μπορείτε να εμποδίσετε άλλους από το άνοιγμα της βάσης δεδομένων.

Αναπτύξτε το στοιχείο ελέγχου

Ένα στοιχείο ελέγχου σε μια πρόσβαση σε δεδομένα για τη σελίδα που, όταν κάνετε κλικ, επεκτείνεται ή σύμπτυξη ομαδοποιημένων εγγραφής για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις αναλυτικές εγγραφές.

Δείκτης ανάπτυξης

Κουμπί που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ή σύμπτυξη ομάδων εγγραφών. Εμφανίζει το σύμβολο συν (+) ή αρνητικό πρόσημο (-).

εξαγωγή

Για να αντιγράψετε δεδομένα και αντικείμενα βάσης δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων, αρχείο υπολογιστικού φύλλου, ή μορφή αρχείου ώστε μια άλλη βάση δεδομένων ή πρόγραμμα να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ή αντικείμενα βάσης δεδομένων. Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα με μια ποικιλία υποστηριζόμενων βάσεων δεδομένων, προγράμματα και μορφές αρχείων.

Δόμηση παραστάσεων

Ένα εργαλείο της Access που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια παράσταση. Περιλαμβάνει μια λίστα με κοινές εκφράσεις που μπορείτε να επιλέξετε.

εξωτερική βάση δεδομένων

Η προέλευση του πίνακα στον οποίο πρόκειται να συνδεθούν ή εισαχθεί στην τρέχουσα βάση δεδομένων ή τον προορισμό της έναν πίνακα που πρόκειται να εξαχθούν.

εξωτερικός πίνακας

Ένας πίνακας έξω από την τρέχουσα, ανοικτή βάση δεδομένων της Access ή το έργο της Access.

F

Αρχή της σελίδας

τύποι δεδομένων πεδίου

Ένα από τα χαρακτηριστικά ενός πεδίου που καθορίζει το είδος των δεδομένων μπορεί να αποθηκεύσει. Για παράδειγμα, ένα πεδίο του οποίου ο τύπος δεδομένων είναι κείμενο μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα που αποτελείται από κείμενο ή αριθμητικούς χαρακτήρες, αλλά ένα αριθμητικό πεδίο μπορούν να αποθηκεύουν μόνο αριθμητικά δεδομένα.

Παράθυρο "Λίστα πεδίων"

Ένα παράθυρο που παραθέτει όλα τα πεδία του υποκείμενου εγγραφής αντικειμένου προέλευσης ή τη βάση δεδομένων.

επιλογέας πεδίου

Ένα μικρό πλαίσιο ή μια γραμμή που κάνετε κλικ για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο δεδομένων.

αριθμός αρχείου

Ένας αριθμός που χρησιμοποιείται στην πρόταση Άνοιγμα για να ανοίξετε ένα αρχείο. Χρησιμοποιήστε αριθμούς αρχείων στην περιοχή 1-255, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών, για τα αρχεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άλλα προγράμματα. Χρησιμοποιήστε αριθμούς αρχείων στην περιοχή 256 511 για τα αρχεία που είναι προσβάσιμες από άλλα προγράμματα.

Γέμισμα

Μια μεγέθυνση έκθεσης που γεμίζει το παράθυρο στιγμιότυπου έκθεσης, προσαρμόζοντας το πλάτος ή το ύψος μιας σελίδας, ανάλογα με το εάν η αναφορά είναι σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

φίλτρο

Ένα σύνολο κριτηρίων που εφαρμόζονται σε δεδομένα για να εμφανίσετε ένα υποσύνολο των δεδομένων ή για να ταξινομήσετε τα δεδομένα. Στην Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές φιλτραρίσματος, όπως το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή και το φιλτράρισμα με βάση τη φόρμα, για να φιλτράρετε δεδομένα.

περιοχή φίλτρου

Το τμήμα μιας προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος που περιέχει τα πεδία φίλτρου.

Φιλτράρισμα με βάση τη φόρμα

Μια τεχνική για το φιλτράρισμα των δεδομένων που χρησιμοποιεί μια έκδοση της τρέχουσας φόρμας ή του φύλλου δεδομένων με κενά πεδία, στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις τιμές που θέλετε να περιέχουν οι φιλτραρισμένες εγγραφές.

Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή

Μια τεχνική για το φιλτράρισμα εγγραφών σε μια φόρμα ή φύλλο δεδομένων με την οποία μπορείτε να ανακτήσετε μόνο τις εγγραφές που περιέχουν την επιλεγμένη τιμή.

Φιλτράρισμα εκτός της επιλογής

Μια τεχνική με την οποία μπορείτε να φιλτράρετε εγγραφές σε μια φόρμα ή φύλλο δεδομένων για να ανακτήσετε μόνο τις εγγραφές που δεν περιέχουν την επιλεγμένη τιμή.

πεδίο "Φίλτρο"

Ένα πεδίο στην περιοχή φίλτρου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε δεδομένα που εμφανίζονται σε προβολή Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος. Τα πεδία φίλτρου εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα πεδία σελίδας σε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα του Microsoft Excel.

Φιλτράρισμα για είσοδο

Μια τεχνική για το φιλτράρισμα εγγραφών που χρησιμοποιεί μια τιμή ή παράσταση που καταχωρείτε για να βρείτε μόνο τις εγγραφές που περιέχουν την τιμή ή ικανοποιούν την παράσταση.

αρχείο κειμένου σταθερού πλάτους

Ένα αρχείο που περιέχει τα δεδομένα στις οποίες κάθε πεδίο έχει ένα σταθερό πλάτος.

Τύπος δεδομένων Αιώρηση

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος κατά προσέγγιση αριθμητικών δεδομένων με ακρίβεια 15 ψηφίων. Η Αιώρηση τύπος δεδομένων μπορεί να διατηρήσει θετικές τιμές από περίπου 2.23E - 308 έως 1, 79E + 308, αρνητικές τιμές από περίπου - 2.23E - 308 έως - 1, 79E + 308 ή την τιμή μηδέν.

αιωρούμενα

Μπορείτε να κινείται ελεύθερα σε δικό του παράθυρο. Ένα κινούμενο παράθυρο είναι πάντα σε πρώτο πλάνο. Η Δόμηση παραστάσεων, την τεκμηρίωση βάσης δεδομένων, την εργαλειοθήκη και παλέτες να Αιώρηση.

εξωτερικό κλειδί

Ένα ή περισσότερα πεδία πίνακα (στήλες) που αναφέρονται στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού ή πεδία σε έναν άλλο πίνακα. Ένα ξένο κλειδί υποδεικνύει πώς οι πίνακες σχετίζονται.

εξωτερικός πίνακας

Έναν πίνακα (όπως παραγγελίες πελατών) που περιέχει ένα πεδίο ξένου κλειδιού (όπως Αναγνωριστικόπελάτη) που είναι το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού σε άλλον πίνακα (όπως πελάτες) στη βάση δεδομένων και που είναι συνήθως στην πλευρά "πολλά" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά

φόρμα

Ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων Access στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε σε στοιχεία ελέγχου για την εκτέλεση ενεργειών ή για εισαγωγή, προβολή και επεξεργασία δεδομένων σε πεδία.

υποσέλιδο φόρμας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση οδηγίες για τη χρήση μιας φόρμας, κουμπιά εντολών ή μη δεσμευμένα στοιχεία ελέγχου για να αποδεχτείτε εισαγωγής. Εμφανίζεται στο κάτω μέρος της φόρμας σε προβολή φόρμας και στο τέλος της εκτύπωσης.

κεφαλίδα φόρμας

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε έναν τίτλο για μια φόρμα, οδηγίες για τη χρήση φόρμας ή κουμπιά εντολών που ανοίγουν σχετιζόμενες φόρμες ή εκτέλεση άλλων εργασιών. Στην κεφαλίδα φόρμας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της φόρμας σε προβολή φόρμας και στην αρχή της εκτύπωσης.

λειτουργική μονάδα φόρμας

Μια λειτουργική μονάδα που περιλαμβάνει το Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA) για όλες τις διαδικασίες συμβάντος ενεργοποιούνται από συμβάντα που προκύπτουν σε μια συγκεκριμένη φόρμα ή τα στοιχεία ελέγχου.

Καρτέλα αντικειμένου φόρμας

Μια καρτέλα αντικειμένου στο οποίο εργάζεστε με φόρμες σε προβολή σχεδίασης, προβολή φόρμας, προβολή φύλλου δεδομένων ή την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ιδιότητες φόρμας

Χαρακτηριστικά φόρμας που επηρεάζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η ιδιότητα προεπιλεγμένη προβολή είναι μια ιδιότητα φόρμας που καθορίζει αν θα ανοίξει αυτόματα μια φόρμα σε προβολή φόρμας ή σε προβολή φύλλου δεδομένων.

κουμπί επιλογής της φόρμας

Το πλαίσιο όπου καλύπτει τους χάρακες, στην επάνω αριστερή γωνία της φόρμας σε προβολή σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο για να εκτελέσετε εργασίες επιπέδου φόρμας, όπως η επιλογή της φόρμας.

προβολή φόρμας

Μια προβολή που εμφανίζει μια φόρμα που χρησιμοποιείτε για να εμφανίσετε ή να αποδέχεται δεδομένα. Προβολή φόρμας είναι το κύριο μέσο προσθήκης και τροποποίησης δεδομένων σε πίνακες. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σχεδίαση μιας φόρμας σε αυτήν την προβολή.

format

Καθορίζει τον τρόπο εμφανίζονται και εκτυπώνονται δεδομένων. Μια βάση δεδομένων της Access παρέχει τυπικές μορφές για συγκεκριμένους τύπους δεδομένων, όπως ένα έργο της Access για τους αντίστοιχους τύπους δεδομένων SQL. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες μορφές.

εφαρμογή προσκηνίου/παρασκηνίου

Μια εφαρμογή της βάσης δεδομένων που αποτελείται από ένα αρχείο βάσης δεδομένων "παρασκηνίου" που περιέχει πίνακες, καθώς και αντίγραφα του αρχείου βάσης δεδομένων "προσκηνίου" που περιέχουν όλα τα άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων με συνδέσεις προς τους πίνακες "παρασκηνίου".

συνάρτηση

Ένα ερώτημα που λαμβάνει παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει το αποτέλεσμα όπως μια αποθηκευμένη διαδικασία. Τύποι: συναρτήσεις ανυσμάτων (με πολλές προτάσεις, Επιστροφή μίας τιμής), ενσωματωμένες (μία πρόταση, μια τιμή πίνακα με δυνατότητα ενημέρωσης) και πίνακα (με πολλές προτάσεις, η τιμή του πίνακα).

διαδικασία συνάρτησης

Στη Visual Basic for Applications (VBA), μια διαδικασία που επιστρέφει μια τιμή και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια παράσταση. Μπορείτε να δηλώσετε μια συνάρτηση, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση δήλωση και το τέλος, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση τέλος δήλωση.

G

Αρχή της σελίδας

Γενική σειρά ταξινόμησης

Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης καθορίζει τον τρόπο ταξινόμησης των χαρακτήρων σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, όπως σε πίνακες, ερωτήματα και εκθέσεις. Θα πρέπει να μπορείτε να ορίσετε τη γενική σειρά ταξινόμησης, εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων με πολλαπλές εκδόσεις γλωσσών της Access.

καθολική γραμμή μενού

Στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, μια προσαρμοσμένη γραμμή μενού που αντικαθιστά την ενσωματωμένη γραμμή μενού σε όλα τα παράθυρα στην εφαρμογή σας βάση δεδομένων, εκτός από το σημείο όπου έχετε καθορίσει μια προσαρμοσμένη γραμμή μενού για μια φόρμα ή έκθεση.

καθολική ρεπλίκα

Μια ρεπλίκα στην οποία οι αλλαγές παρακολουθούνται πλήρως και μπορείτε να ανταλλάσσετε με οποιαδήποτε καθολική ρεπλίκα του συνόλου. Καθολική ρεπλίκα επίσης να ανταλλάξετε αλλαγές με οποιαδήποτε τοπική ή ανώνυμη ρεπλίκα, για την οποία γίνεται διανομέας.

καθολικό μενού συντόμευσης

Ένα προσαρμοσμένο μενού συντόμευσης που αντικαθιστά το ενσωματωμένο μενού συντόμευσης για τα ακόλουθα αντικείμενα: πεδία σε φύλλα δεδομένων πίνακα και ερωτήματος; φόρμες και στοιχεία ελέγχου φόρμας σε προβολή φόρμας, προβολή φύλλου δεδομένων και προεπισκόπηση εκτύπωσης. και αναφορών στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.

καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID)

Ένα πεδίο 16 byte που χρησιμοποιείται σε μια βάση δεδομένων της Access για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αναπαραγωγή. Τα GUID χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αντίγραφα, σύνολα ρεπλίκα, πίνακες, εγγραφές και άλλα αντικείμενα. Σε μια βάση δεδομένων της Access, τα GUID αναφέρονται ως αναγνωριστικά αναπαραγωγής.

πλέγμα (Προβολή φύλλου δεδομένων)

Κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές που οπτικά χωρίσετε γραμμές και στήλες των δεδομένων σε κελιά σε έναν πίνακα, ερώτημα, φόρμα, προβολή ή αποθηκευμένη διαδικασία. Μπορείτε να εμφανίσετε και να αποκρύψετε αυτές τις γραμμές πλέγματος.

πλέγμα (Προβολή σχεδίασης)

Μια διάταξη κατακόρυφη και οριζόντια διάστικτη και των συμπαγών γραμμών που σας βοηθούν να τοποθετήσετε στοιχεία ελέγχου επακριβώς κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας ή έκθεσης.

λογαριασμός ομάδας

Μια συλλογή από λογαριασμούς χρηστών σε μια ομάδα εργασίας, που προσδιορίζεται από το όνομα της ομάδας και το προσωπικό Αναγνωριστικό (PID). Τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα ισχύουν για όλους τους χρήστες στην ομάδα.

στοιχείο ελέγχου φίλτρου ομάδας

Ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων, το οποίο ανακτά εγγραφές από ένα σύνολο εγγραφών βάσης με βάση την τιμή που επιλέγετε από τη λίστα. Σε μια ομαδοποιημένη σελίδα, το στοιχείο ελέγχου ανακτά μια συγκεκριμένη ομάδα εγγραφών.

υποσέλιδο ομάδας

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πληροφοριών, όπως το όνομα της ομάδας ή μια ομάδα σύνολο, στο τέλος μιας ομάδας εγγραφών.

κεφαλίδα ομάδας

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση πληροφοριών, όπως το όνομα της ομάδας ή σύνολο, ομάδας στην αρχή μιας ομάδας εγγραφών.

επίπεδο ομάδας

Το βάθος στο οποίο μια ομάδα σε μια αναφορά ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων είναι ένθετο μέσα σε άλλες ομάδες. Οι ομάδες είναι ένθετες όταν ένα σύνολο εγγραφών είναι ομαδοποιημένη, περισσότερα από ένα πεδίο, παράσταση ή προέλευση εγγραφών ομάδας.

ομαδοποιημένα στοιχεία ελέγχου

Δύο ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου που μπορούν να θεωρηθούν ως μία μονάδα κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας ή έκθεσης. Μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα αντί για να επιλέξετε κάθε μεμονωμένο στοιχείο ελέγχου όπως που Τακτοποίηση των στοιχείων ελέγχου ή ορίζοντας ιδιότητες.

σελίδα πρόσβασης ομαδοποιημένων δεδομένων

Μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων που έχει δύο ή περισσότερα επίπεδα ομάδας.

Τύπος δεδομένων GUID

Μια συμβολοσειρά μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται με τις κλήσεις απομακρυσμένης διαδικασίας. Κάθε διασύνδεση και κλάση αντικειμένου χρησιμοποιεί ένα GUID (καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό) για την αναγνώριση. GUID είναι μια τιμή 128 bit. 

H

Αρχή της σελίδας

κεντρική εφαρμογή

Οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει τη χρήση της Visual Basic for Applications.

ενότητα

Καθολική ρεπλίκα στην οποία όλα τα αντίγραφα του συνόλου ρεπλίκα συγχρονίσετε τις αλλαγές τους. Ο διανομέας χρησιμεύει ως γονική ρεπλίκα.

διεύθυνση υπερ-σύνδεσης

Η διαδρομή προς έναν προορισμό, όπως ένα αντικείμενο, έγγραφο ή ιστοσελίδα. Μια διεύθυνση υπερ-σύνδεσης μπορεί να είναι μια διεύθυνση URL (διεύθυνση σε μια τοποθεσία Internet ή σε intranet) ή μια διαδρομή δικτύου UNC (διεύθυνση σε ένα αρχείο στον τοπικό δίκτυο).

τύπος δεδομένων υπερ-σύνδεσης

Ένας τύπος δεδομένων για ένα πεδίο βάσης δεδομένων της Access που αποθηκεύει διευθύνσεις υπερ-σύνδεσης. Μια διεύθυνση μπορεί να έχει έως και τέσσερα τμήματα και έχει συνταχθεί με την εξής μορφή: displaytext #address #subaddress #.

πεδίο υπερ-σύνδεσης

Ένα πεδίο που αποθηκεύει διευθύνσεις υπερ-σύνδεσης. Σε μια βάση δεδομένων της Access, είναι ένα πεδίο με τύπο δεδομένων υπερ-σύνδεσης. Σε ένα έργο της Access, είναι ένα πεδίο που έχει την ιδιότητα IsHyperlink έχει οριστεί στην τιμή True.

στοιχείο ελέγχου εικόνας υπερ-σύνδεσης

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να εμφανίσετε μια μη δεσμευμένη εικόνα που αντιπροσωπεύει μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο ή ιστοσελίδα. Σε κατάσταση αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εικόνα για να μεταβείτε στη θέση του προορισμού.

 I

Αρχή της σελίδας

Αρχεία IDC/HTX

Microsoft Internet Information Server χρησιμοποιεί ένα αρχείο IDC και ένα αρχείο HTX για να ανακτήσετε δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων ODBC και να μορφοποιήσετε ως έγγραφο HTML.

αναγνωριστικό (παραστάσεις)

Ένα στοιχείο μιας παράστασης που αναφέρεται στην τιμή του πεδίου, στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα. Για παράδειγμα, φόρμες! [Orders]! [ΚωδΠαραγγελίας] είναι ένα αναγνωριστικό που αναφέρεται στην τιμή του στοιχείου ελέγχου OrderID στη φόρμα "Παραγγελίες".

αναγνωριστικό (Visual Basic)

Ένα μέλος δεδομένων σε μια λειτουργική μονάδα κώδικα Visual Basic. Ένα αναγνωριστικό μπορεί να είναι μια διαδικασία Sub, συνάρτηση ή της ιδιότητας, μια μεταβλητή, μια σταθερά, μια πρόταση DECLARE ή έναν τύπο δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη.

στοιχείο ελέγχου εικόνας

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε μια εικόνα σε μια φόρμα ή έκθεση.

ο τύπος δεδομένων εικόνας

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους που μπορεί να περιέχει έως 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) byte δυαδικά δεδομένα. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μεγάλων δυαδικών αντικειμένων (αντικείμενα BLOB), όπως εικόνες, έγγραφα, ήχους και μεταγλωττισμένο κώδικα.

εισαγωγή

Για να αντιγράψετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου, αρχείο υπολογιστικό φύλλο ή πίνακα βάσης δεδομένων σε πίνακα της Access. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εισαγόμενα δεδομένα για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, ή μπορείτε να προσαρτήσετε (Προσθήκη) αυτό σε έναν υπάρχοντα πίνακα που έχει μια αντίστοιχη δομή δεδομένων.

προδιαγραφή εισαγωγής/εξαγωγής

Προδιαγραφή που αποθηκεύει τις πληροφορίες που χρειάζονται πρόσβαση για εκτέλεση εισαγωγής ή εξαγωγής λειτουργία σε ένα αρχείο κειμένου σταθερού πλάτους ή οριοθετημένα.

ευρετήριο

Μια δυνατότητα που επιταχύνει την αναζήτηση και την ταξινόμηση σε έναν πίνακα με βάση τις βασικές τιμές και να ενεργοποιήσετε τη μοναδικότητα στις γραμμές σε έναν πίνακα. Για το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα δημιουργείται αυτόματα ευρετήριο. Ορισμένα πεδία δεν είναι δυνατό να έχει ευρετήριο λόγω τους τύπος δεδομένων, όπως το αντικείμενο OLE ή το συνημμένο.

παράθυρο "Ευρετήρια"

Σε μια βάση δεδομένων της Access, ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα ευρετήρια ενός πίνακα ή να δημιουργήσετε ευρετήρια πολλαπλών πεδίων.

INDIRECT συγχρονισμού

Μέθοδος συγχρονισμού που χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον χωρίς σύνδεση, όπως όταν ταξιδεύετε με έναν φορητό υπολογιστή. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση αναπαραγωγής για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους έμμεσο συγχρονισμό.

Ενεργοποίηση της στην ίδια θέση

Ενεργοποίηση του διακομιστή OLE ένα αντικείμενο OLE από μέσα σε ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο ήχου (.wav) κυματομορφών που περιέχονται σε ένα στοιχείο ελέγχου, κάνοντας διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

μάσκα εισαγωγής

Μια μορφή που αποτελείται από χαρακτήρες ακριβές εμφάνισης (όπως παρενθέσεις, τελείες και ενωτικά) και χαρακτήρες μάσκας που καθορίζουν πού είναι δεδομένα να εισαχθεί καθώς και το είδος των δεδομένων και το πλήθος των χαρακτήρων που επιτρέπονται.

του αρχείου εγκατάστασης ISAM

Ένα πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε να καθορίσετε που επιτρέπει την πρόσβαση σε μορφές εξωτερική βάση δεδομένων, όπως dBASE, το Excel και Paradox. Η Microsoft Access εγκαθιστά του μηχανισμού βάσεων δεδομένων (φορτώνει) αυτά τα προγράμματα οδήγησης ISAM όταν γίνεται αναφορά από την εφαρμογή σας.

παρουσία

Ένα αντικείμενο που δημιουργείται από την κλάση που περιέχει τον ορισμό της. Για παράδειγμα, πολλές παρουσίες μιας κλάσης form κοινή χρήση τον ίδιο κωδικό και φορτώνονται με τα ίδια στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για να σχεδιάσετε την κλάση φόρμας.

Τύπος δεδομένων int

Σε ένα έργο της Access, έναν τύπο δεδομένων των 4 byte (32 bit) που αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς της περιοχής του -2 ^ 31 (– 2.147.483.648) έως 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

ακέραιος τύπος δεδομένων

Ένας βασικός τύπος δεδομένων που περιέχει ακέραιους αριθμούς. Μια μεταβλητή Integer αποθηκεύεται ως αριθμός 16 bit (2 byte) που κυμαίνεται από -32.768 έως 32.767.

Ο συγχρονισμός μέσω Internet

Χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό αντίγραφα σε αποσυνδεδεμένο περιβάλλον στο οποίο ρυθμίζεται ένα διακομιστή του Internet. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση αναπαραγωγής για ρύθμιση παραμέτρων του συγχρονισμού στο Internet.

εγγενής σταθερά

Μια σταθερά που παρέχεται από την Access, VBA, ADO ή DAO. Οι σταθερές είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης αντικείμενο κάνοντας κλικ στην επιλογή καθολικών μεταβλητών σε κάθε μία από αυτές τις βιβλιοθήκες.

στοιχείο

Ένα μοναδικό στοιχείο δεδομένων μέσα σε ένα πεδίο. Όταν ένα επίπεδο κάτω από τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για εμφάνιση σε μια λίστα Συγκεντρωτικού πίνακα ή τη λίστα πεδίων, εμφανίζεται ένας δείκτης ανάπτυξης (+) δίπλα στο στοιχείο.

J

Αρχή της σελίδας

Αντικείμενα Jet και αναπαραγωγής

Ένα σύνολο διασυνδέσεων αυτοματισμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε ενέργειες για βάσεις δεδομένων Microsoft Jet. Με τα JRO, να συμπυκνώσετε βάσεις δεδομένων, Ανανέωση δεδομένων από το cache, και δημιουργία και διατηρούν βάσεις δεδομένων από αναπαραγωγή.

K

Αρχή της σελίδας

πρόγραμμα χειρισμού πληκτρολογίου

Κωδικός που προσδιορίζει και να αποκρίνεται σε πλήκτρα ή συνδυασμούς πλήκτρων που πατήθηκαν από το χρήστη.

L

Αρχή της σελίδας

ετικέτα

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει περιγραφικό κείμενο, όπως έναν τίτλο, λεζάντα ή οδηγίες, σε μια φόρμα ή έκθεση. Ετικέτες μπορεί να ή δεν μπορεί να επισυναφθεί σε άλλο στοιχείο ελέγχου.

Προβολή διάταξης

Στην Access 2007, μια προβολή με την οποία μπορείτε να κάνετε πολλούς τύπους σχεδίαση αλλάζει σε φόρμες και αναφορές κατά την προβολή δεδομένων πραγματικού χρόνου.

αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος

Ένας εξωτερικός σύνδεσμος στον οποίο όλες οι εγγραφές από την αριστερή πλευρά της λειτουργίας LEFT JOIN στην πρόταση SQL του ερωτήματος προστίθενται στα αποτελέσματα του ερωτήματος, ακόμα και αν υπάρχουν αντίστοιχες τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο από τον πίνακα στη δεξιά πλευρά.

υπόμνημα

Ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τα μοτίβα ή χρώματα που έχουν αντιστοιχιστεί σε σειρά δεδομένων ή κατηγορίες σε ένα γράφημα.

βάση δεδομένων βιβλιοθήκης

Μια συλλογή από διαδικασίες και αντικείμενα βάσης δεδομένων που μπορείτε να καλέσετε από οποιαδήποτε εφαρμογή του. Για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια αναφορά από την τρέχουσα βάση δεδομένων σε βάση δεδομένων βιβλιοθήκης.

σύνδεση (πίνακες)

Μια ενέργεια που δημιουργεί μια σύνδεση με δεδομένα από ένα άλλο πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα τόσο στο αρχικό πρόγραμμα και στην Access.

συνδεδεμένος πίνακας

Ένας πίνακας που αποθηκεύονται σε ένα αρχείο έξω από την ανοιχτή βάση δεδομένων από την οποία η Access μπορεί να πρόσβαση στις εγγραφές. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε τις εγγραφές σε έναν συνδεδεμένο πίνακα, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τη δομή.

ευρετήριο λίστας

Η σειρά αριθμών για στοιχεία σε μια λίστα, ξεκινώντας με το 0 για το πρώτο στοιχείο, 1 για το δεύτερο στοιχείο, και ούτω καθεξής.

τοπικό αντικείμενο

Έναν πίνακα ή ερώτημα που παραμένει στη ρεπλίκα ή στο πρωτότυπο σχεδίασης με την οποία δημιουργήθηκε. Ούτε το αντικείμενο ούτε οι αλλαγές στο αντικείμενο αντιγράφονται σε άλλα μέλη του συνόλου αντιγράφου.

τοπικού αντιγράφου

Ορίστε μια ρεπλίκα που αντικαταστήσει δεδομένων με την ενότητα ή μια καθολική ρεπλίκα, αλλά όχι με άλλα αντίγραφα στη ρεπλίκα.

τοπικές ρυθμίσεις

Το σύνολο των πληροφοριών που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη γλώσσας και χώρας.

κλειδωμένο

Η συνθήκη μια εγγραφή, σύνολο εγγραφών ή βάση δεδομένων που σας επιτρέπει να μόνο για ανάγνωση σε όλους τους χρήστες εκτός από το χρήστη να τροποποιήσετε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πεδίο αναζήτησης

Ένα πεδίο, που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα ή έκθεση σε μια βάση δεδομένων της Access, που εμφανίζει μια λίστα με τιμές που έχουν ανακτηθεί από έναν πίνακα ή ερώτημα είτε αποθηκεύει ένα στατικό σύνολο τιμών.

Μ

Αρχή της σελίδας

αρχείο ACCDE

Ένα αρχείο βάσης δεδομένων (.accdb) Access 2007 με όλα λειτουργικές μονάδες μεταγλωττιστεί και με δυνατότητα επεξεργασίας όλα πηγαίος κώδικας καταργούνται.

Μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Access

Το τμήμα του συστήματος βάση δεδομένων της Access που ανακτά και αποθηκεύει δεδομένα σε βάσεις δεδομένων χρήστη και συστήματος. Ο μηχανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως διαχείριση δεδομένων κατά τη βάση δεδομένων που δημιουργούνται συστήματα, όπως η Access.

μακροεντολή

Μια ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση εργασιών.

Λειτουργία δόμησης μακροεντολών

Η καρτέλα αντικείμενο στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε μακροεντολές. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών από διάφορα σημεία, όπως μια φόρμα ή έκθεση, ή απευθείας από την καρτέλα " Δημιουργία " στην κορδέλα.

ομάδα μακροεντολών

Μια συλλογή από σχετιζόμενες μακροεντολές που είναι αποθηκευμένα μαζί στην περιοχή ένα μοναδικό όνομα μακροεντολής. Η συλλογή συχνά αναφέρεται απλώς ως μακροεντολή.

κύρια φόρμα

Μια φόρμα που περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες φόρμες.

ερώτημα δημιουργίας πίνακα

Ένα ερώτημα (πρόταση SQL) που δημιουργεί ένα νέο πίνακα και, στη συνέχεια, δημιουργεί εγγραφές (γραμμές) σε αυτόν τον πίνακα, αντιγράφοντας εγγραφές από μια υπάρχουσα αποτελέσματα πίνακα ή ερωτήματος.

μη αυτόματη σύνδεση

Μια σύνδεση που απαιτεί να εκτελέσετε κάποια ενέργεια για να ενημερώσετε τα δεδομένα σας μετά από τα δεδομένα στο αλλάζει το έγγραφο προέλευσης.

σχέση πολλά-προς-πολλά

Μια συσχέτιση μεταξύ δύο πινάκων στην οποία μία εγγραφή σε οποιονδήποτε πίνακα μπορεί να σχετίζεται με πολλές εγγραφές στον άλλο πίνακα. Για να δημιουργήσετε μια σχέση πολλά-προς-πολλά, δημιουργήστε έναν τρίτο πίνακα και προσθέστε τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού από τους άλλους δύο πίνακες σε αυτόν τον πίνακα.

Κυλιόμενο μήνυμα

Μετακίνηση κειμένου που χρησιμοποιείται σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να τραβήξετε την προσοχή του χρήστη σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της σελίδας, όπως έναν τίτλο ή μια σημαντική ανακοίνωση. Για να τοποθετήσετε ένα κυλιόμενο μήνυμα σε μια σελίδα, δημιουργήστε ένα στοιχείο ελέγχου κυλιόμενου κειμένου.

μέγιστο όριο εγγραφών

Για να βελτιώσετε τις επιδόσεις, μπορείτε να καθορίσετε τον μέγιστο αριθμό των εγγραφών που θα ανακτηθούν από μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server για μια φόρμα ή ένα φύλλο δεδομένων σε ένα έργο της Access.

Αρχείο MDE

Μια Access 2003 ή προηγούμενες αρχείο βάσης δεδομένων (.mdb) με όλους λειτουργικές μονάδες μεταγλωττιστεί και με δυνατότητα επεξεργασίας όλα πηγαίος κώδικας καταργούνται.

τύπος δεδομένων υπομνήματος

Σε μια βάση δεδομένων της Access, αυτή είναι ένας τύπος δεδομένων πεδίου. Πεδία "Υπόμνημα" μπορεί να περιέχει έως 65.535 χαρακτήρες.

Αρχείο δεδομένων της Microsoft Access

Μια βάση δεδομένων της Access ή αρχείο έργου της Access. Μια βάση δεδομένων της Access 2007 αποθηκεύει αντικείμενα της βάσης δεδομένων και τα δεδομένα σε ένα αρχείο .accdb και προηγούμενες εκδόσεις της Access, χρησιμοποιήστε τη μορφή .mdb. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα και χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Βάση δεδομένων της Microsoft Access

Μια συλλογή δεδομένων και αντικείμενα (όπως πίνακες, ερωτήματα ή φόρμες) που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή σκοπό.

αντικείμενο Microsoft Access

Ένα αντικείμενο, ορίζεται από την Access, που σχετίζεται με την Access, το περιβάλλον εργασίας, ή μια εφαρμογή φόρμες και εκθέσεις. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντικείμενο της Microsoft Access για να προγραμματίσετε τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή και εμφάνιση δεδομένων.

έργο της Microsoft Access

Ένα αρχείο της Access που συνδέεται με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε εφαρμογές προγράμματος-πελάτη/διακομιστή. Ένα αρχείο έργου δεν περιέχει δεδομένα ή αντικείμενα που βασίζονται σε ορισμό δεδομένων, όπως πίνακες και προβολές.

Μηχανισμός δεδομένων της Microsoft

Ένα πρόγραμμα-πελάτη/διακομιστή μηχανισμός δεδομένων που παρέχει τοπική αποθήκευση δεδομένων σε μικρότερο σύστημα υπολογιστή, όπως υπολογιστής για ένα χρήστη ή μικρές ομάδες εργασίας διακομιστή, και που είναι συμβατά με το Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 και SQL Server 2000.

Βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

Μια βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server, αποτελείται από πίνακες, προβολές, ευρετήρια, αποθηκευμένες διαδικασίες, συναρτήσεις και εναύσματα. Μπορείτε να συνδεθείτε βάσης δεδομένων της Access με δεδομένα SQL Server με χρήση ODBC ή με τη δημιουργία ενός έργου της Access (* .adp) αρχείο.

επίπεδο λειτουργικής μονάδας

Περιγράφει όλες τις μεταβλητές ή σταθερές που έχουν δηλωθεί στην ενότητα δηλώσεων της Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA) ή εκτός μια διαδικασία. Μεταβλητές ή σταθερές που έχουν δηλωθεί στο επίπεδο της λειτουργικής μονάδας είναι διαθέσιμες σε όλες τις διαδικασίες σε μια λειτουργική μονάδα.

μεταβλητή επιπέδου λειτουργικής μονάδας

Μια μεταβλητή που έχει δηλωθεί στην ενότητα δηλώσεων της Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA), χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί ιδιωτικό . Αυτές οι μεταβλητές είναι διαθέσιμες σε όλες τις διαδικασίες στη λειτουργική μονάδα.

Τύπος δεδομένων χρήματα

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που αποθηκεύει νομισματικές τιμές της περιοχής-922,337,203,685,477.5707 έως 922.337.203.685.477,5807, με ακρίβεια σε μια δέκα χιλιοστών της νομισματικής μονάδας.

λαβή μετακίνησης

Στο μεγάλο τετράγωνο που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου ή διάταξη στοιχείων ελέγχου σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης. Μπορείτε να σύρετε τη λαβή για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου ή διάταξη στοιχείων ελέγχου σε άλλη θέση.

λειτουργία μετακίνησης

Η κατάσταση στην οποία μπορείτε να μετακινήσετε μια στήλη σε προβολή φύλλου δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους.

πεδίο πολλών τιμών

Ένα πεδίο αναζήτησης που μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από μία τιμή.

βάση δεδομένων πολλών χρηστών (κοινόχρηστη)

Μια βάση δεδομένων που επιτρέπει σε περισσότερους από έναν χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το ίδιο σύνολο δεδομένων ταυτόχρονα.

Ε

Αρχή της σελίδας

Η Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων

Μια δυνατότητα που διορθώνει αυτόματα τις συνηθισμένες επιπτώσεις που προκύπτουν όταν μετονομάζετε φόρμες, αναφορές, πίνακες, ερωτήματα, πεδία ή στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις. Ωστόσο, η Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων δεν μπορεί να διορθώσει όλες οι αναφορές σε αντικείμενα που έχουν μετονομαστεί.

κουμπιά περιήγησης

Τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε για να μετακινηθείτε στις εγγραφές. Αυτά τα κουμπιά βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία της προβολής φύλλου δεδομένων και προβολή φόρμας. Τα κουμπιά είναι επίσης διαθέσιμες στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, ώστε να μπορείτε να μετακινήσετε μέσω των σελίδων του εγγράφου σας.

Παράθυρο περιήγησης

Το παράθυρο που εμφανίζεται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων της Access ή ένα έργο της Access. Το παράθυρο περιήγησης εμφανίζει τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων, και μπορούν να προσαρμοστούν για την ταξινόμηση και ομαδοποίηση αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους.

Τύπος δεδομένων nchar

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων σταθερού μήκους με έως 4.000 χαρακτήρες Unicode. Οι χαρακτήρες Unicode χρησιμοποιούν 2 byte ανά χαρακτήρα και υποστηρίζουν όλους τους διεθνείς χαρακτήρες.

κανονικοποίηση

Για να ελαχιστοποιήσετε την αναπαραγωγή των πληροφοριών σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων μέσω αποτελεσματικής σχεδίασης πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Οδηγός ανάλυσης πινάκων θα κανονικοποιηθεί τη βάση δεδομένων.

Τύπος δεδομένων ntext

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους που μπορεί να περιέχει έως 2 ^ 30-1 (1.073.741.823) χαρακτήρων. Στήλες με τον τύπο δεδομένων ntext αποθηκεύουν δείκτη 16 byte στη γραμμή δεδομένων και τα δεδομένα αποθηκεύονται ξεχωριστά.

Null

Μια τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα πεδίο ή να χρησιμοποιήσετε σε παραστάσεις ή ερωτήματα για να υποδείξετε δεδομένα που λείπουν ή είναι άγνωστη. Στη Visual Basic, τη λέξη-κλειδί Null δηλώνει μια τιμή Null. Ορισμένα πεδία, όπως πεδία πρωτεύοντος κλειδιού, δεν μπορεί να περιέχει μια τιμή Null.

πεδίο null

Ένα πεδίο που περιέχει μια τιμή Null. Ένα κενό πεδίο δεν είναι ίδια με ένα πεδίο που περιέχει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("") ή ένα πεδίο με τιμή 0.

τύπος δεδομένων "Αριθμός"

Σε μια βάση δεδομένων της Access, ένας τύπος δεδομένων πεδίου σχεδιασμένος για αριθμητικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθεί σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων νομισματικής μονάδας, ωστόσο, για να εμφανίσετε ή να υπολογίσετε τιμές νομισμάτων.

αριθμητικό τύπο δεδομένων

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος ακριβή αριθμητικών δεδομένων που δέχεται τιμές από -10 ^ 38 – 1 έως 10 ^ 38 – 1. Μπορείτε να καθορίσετε την κλίμακα (μέγιστο συνολικό αριθμό ψηφίων) και την ακρίβεια (μέγιστο αριθμό ψηφίων στα δεξιά της υποδιαστολής).

Τύπος δεδομένων nvarchar(n)

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους με έως 4.000 χαρακτήρες Unicode. Οι χαρακτήρες Unicode χρησιμοποιούν 2 byte ανά χαρακτήρα και υποστηρίζουν όλους τους διεθνείς χαρακτήρες.

O

Αρχή της σελίδας

Τύπος δεδομένων αντικειμένου

Βασικός τύπος δεδομένων που αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να θα αναγνωρίζεται από τη Visual Basic. Παρόλο που μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβλητή αντικειμένου ως τύπος αντικειμένου, είναι καλύτερα να δηλώσετε μεταβλητές αντικειμένου σύμφωνα με τους συγκεκριμένους τύπους.

Παράθυρο "εξαρτήσεις αντικειμένων"

Εμφανίζει τα αντικείμενα που έχουν μια εξάρτηση από το επιλεγμένο αντικείμενο και επίσης στην οποία το επιλεγμένο αντικείμενο έχει εξαρτήσεις αντικειμένων.

βιβλιοθήκη αντικειμένων

Ένα αρχείο που περιέχει ορισμούς αντικειμένων και τις μεθόδους και τις ιδιότητες. Το αρχείο που περιέχει μια βιβλιοθήκη αντικειμένων συνήθως έχει την επέκταση ονόματος αρχείου .olb.

τύπος αντικειμένου

Ένας τύπος αντικειμένου που εκτίθεται από ένα πρόγραμμα μέσω αυτοματισμού; Για παράδειγμα, εφαρμογή, αρχείο, περιοχή και φύλλο. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης του αντικειμένου στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος για μια πλήρη λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα.

μεταβλητή αντικειμένου

Μια μεταβλητή που περιέχει μια αναφορά σε ένα αντικείμενο.

Δόμηση συμβολοσειράς σύνδεσης ODBC

Ένα εργαλείο της Access που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων SQL, όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα διαβίβασης. Εάν αποθηκεύσετε το ερώτημα, τη συμβολοσειρά σύνδεσης αποθηκεύονται με το ερώτημα.

προέλευση δεδομένων ODBC

Τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από προγράμματα και βάσεις δεδομένων που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Open Database Connectivity (ODBC).

βάση δεδομένων ODBC

Μια βάση δεδομένων για την οποία ένα πρόγραμμα οδήγησης Open Database Connectivity (ODBC) — ένα πρόγραμμα οδήγησης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εισαγωγή, σύνδεση ή εξαγωγή δεδομένων — παρέχεται.

ODBCDirect

Μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία προέλευσης δεδομένων ODBC απευθείας χρησιμοποιώντας δυνατότητες DAO που παρακάμπτουν το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Jet.

Κοντέινερ OLE

Ένα πρόγραμμα που περιέχει μια συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου OLE από άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, εάν ένα αντικείμενο OLE σε μια βάση δεδομένων της Access περιέχει ένα φύλλο εργασίας του Excel, Access είναι το κοντέινερ OLE.

OLE DB

Μια αρχιτεκτονική βάσης δεδομένων στοιχείων που παρέχει αποτελεσματική δικτύου και Internet πρόσβαση σε πολλούς τύπους προελεύσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των σχεσιακών δεδομένων, αρχείων αλληλογραφίας, επίπεδων αρχείων και υπολογιστικά φύλλα.

Υπηρεσία παροχής OLE DB

Ένα πρόγραμμα στην αρχιτεκτονική OLE DB που επιτρέπει την εγγενή πρόσβαση σε δεδομένα, αντί να αποκτάτε πρόσβαση σε δεδομένα χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης ODBC ή IISAM, που αποτελούν εξωτερικούς τρόπους για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα.

αντικείμενο OLE

Ένα αντικείμενο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο OLE για σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων. Αντικείμενο OLE από ένα διακομιστή OLE (για παράδειγμα, μια εικόνα της Ζωγραφικής των Windows ή ένα φύλλο εργασίας του Excel) μπορούν να συνδεθούν ή ενσωματωμένο σε ένα πεδίο, φόρμα ή έκθεση.

τύπος δεδομένων αντικειμένου OLE

Ένας τύπος δεδομένων πεδίου που χρησιμοποιείτε για αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί σε άλλα προγράμματα που μπορούν να συνδεθούν ή να ενσωματωθεί (που έχει εισαχθεί) σε μια βάση δεδομένων της Access.

Διακομιστής OLE

Ένα πρόγραμμα ή DLL που παρέχει μια συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου OLE σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, εάν ένα αντικείμενο OLE σε μια βάση δεδομένων της Access περιέχει ένα φύλλο εργασίας του Excel, το Excel είναι ο διακομιστής OLE.

σύνδεση OLE/DDE

Μια σύνδεση μεταξύ ενός αντικειμένου OLE και του διακομιστή OLE ή μεταξύ ενός εγγράφου προέλευσης δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) και ένα έγγραφο προορισμού.

σχέση ένα-προς-πολλά

Μια συσχέτιση μεταξύ δύο πινάκων στην οποία η τιμή πρωτεύοντος κλειδιού κάθε εγγραφής στον πρωτεύοντα πίνακα αντιστοιχεί στην τιμή στο αντίστοιχο πεδίο ή πεδία πολλών εγγραφών στον σχετικό πίνακα.

σχέση ένα-προς-ένα

Μια συσχέτιση μεταξύ δύο πινάκων στην οποία η τιμή πρωτεύοντος κλειδιού κάθε εγγραφής στον πρωτεύοντα πίνακα αντιστοιχεί στην τιμή το αντίστοιχο πεδίο ή τα πεδία της εγγραφής μία και μόνο μία, το σχετικό πίνακα.

κουμπί επιλογής

Ένα στοιχείο ελέγχου, που ονομάζεται επίσης ένα κουμπί επιλογής, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ως μέρος μιας ομάδας επιλογών για να παρουσιάσετε εναλλακτικές λύσεις σε μια φόρμα ή έκθεση. Ένας χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία επιλογή.

ομάδα επιλογής

Ένα πλαίσιο που μπορεί να περιέχει πλαίσια ελέγχου, κουμπιά εναλλαγής και τα κουμπιά επιλογής σε μια φόρμα ή έκθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα επιλογών για την παρουσίαση από την οποία ο χρήστης μπορεί να μια μεμονωμένη επιλογή εναλλακτικές λύσεις.

εξωτερικός σύνδεσμος

Ένας σύνδεσμος με τον οποίο κάθε εγγραφή που ταιριάζει από δύο πίνακες συνδυάζονται σε μία εγγραφή στα αποτελέσματα του ερωτήματος και τουλάχιστον έναν πίνακα συμβάλλει με όλες τις εγγραφές του, ακόμα και εάν οι τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο δεν ταιριάζουν με τις στον άλλο πίνακα.

κάτοχος

Όταν χρησιμοποιούνται ρυθμίσεις ασφαλείας, ο λογαριασμός χρήστη που έχει τον έλεγχο για μια βάση δεδομένων ή ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων. Από προεπιλογή, ο λογαριασμός χρήστη που δημιουργήσατε μια βάση δεδομένων ή ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων είναι ο κάτοχος.

Π

Αρχή της σελίδας

σελίδα (χώρος αποθήκευσης δεδομένων)

Ένα τμήμα του αρχείου βάσης δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένο εγγραφής δεδομένων. Ανάλογα με το μέγεθος των εγγραφών, μια σελίδα (μεγέθους 4 KB) μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία εγγραφές.

υποσέλιδο σελίδας

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση συνόψεις σελίδων, ημερομηνίες ή αριθμούς σελίδας στο κάτω μέρος κάθε σελίδας σε μια φόρμα ή έκθεση. Σε μια φόρμα, το υποσέλιδο σελίδας εμφανίζεται μόνο όταν εκτυπώνετε τη φόρμα.

κεφαλίδα σελίδας

Χρησιμοποιείται για να εμφανίσετε έναν τίτλο, επικεφαλίδες στηλών, ημερομηνίες ή αριθμούς σελίδας στο επάνω μέρος κάθε σελίδας σε μια φόρμα ή έκθεση. Σε μια φόρμα, η κεφαλίδα σελίδας εμφανίζεται μόνο όταν εκτυπώνετε τη φόρμα.

ερώτημα παραμέτρων

Ένα ερώτημα στο οποίο ένας χρήστης καθορίζει αλληλεπιδραστικά μία ή περισσότερες τιμές κριτηρίων. Ένα ερώτημα παραμέτρων δεν είναι ένα ξεχωριστό είδος ερωτήματος. Αντίθετα, επεκτείνει την ευελιξία ενός ερωτήματος.

μερική ρεπλίκα

Μια βάση δεδομένων που περιέχει μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών σε μια πλήρη ρεπλίκα. Με τη μερική ρεπλίκα, μπορείτε να ορίσετε φίλτρα και να προσδιορίσετε σχέσεις που καθορίζουν ποιες υποσύνολο εγγραφών στο την πλήρη ρεπλίκα πρέπει να υπάρχουν στη βάση δεδομένων.

ερώτημα διαβίβασης

Ένα ερώτημα SQL που χρησιμοποιείτε για να στέλνετε απευθείας εντολές σε ένα διακομιστή βάσης δεδομένων ODBC. Χρησιμοποιώντας ερωτήματα διαβίβασης, εργάζεστε απευθείας με τους πίνακες στο διακομιστή αντί για τα δεδομένα που υποβάλλεται σε επεξεργασία από το μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Access.

δικαιώματα

Ένα σύνολο ιδιοτήτων που καθορίζει το είδος της πρόσβασης ενός χρήστη έχει δεδομένα ή αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων.

μόνιμη αντικειμένου

Ένα αντικείμενο που είναι αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, έναν πίνακα βάσης δεδομένων ή αντικείμενο QueryDef . Δυναμοσυνόλου ή τα αντικείμενα Recordset τύπου στιγμιότυπου δεν θεωρούνται μόνιμα αντικείμενα επειδή έχουν δημιουργηθεί στη μνήμη όπως απαιτείται.

προσωπικό Αναγνωριστικό

Διάκριση πεζών-κεφαλαίων αλφαριθμητικό συμβολοσειράς που είναι 4 έως 20 χαρακτήρες και ότι η Access χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με το όνομα του λογαριασμού για τον προσδιορισμό ενός χρήστη ή ομάδας σε μια ομάδα εργασίας της Access.

Απαισιόδοξη

Ένας τύπος κλειδώματος στο οποίο τη σελίδα που περιέχει μία ή περισσότερες εγγραφές, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής που υφίσταται επεξεργασία, δεν είναι διαθέσιμη σε άλλους χρήστες όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Επεξεργασία και δεν είναι διαθέσιμη μέχρι να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Update .

π

Μια μαθηματική σταθερά ίσο με περίπου 3.1415926535897932.

Προβολή Συγκεντρωτικού γραφήματος

Μια προβολή που εμφανίζει μια γραφική ανάλυση δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα. Μπορείτε να δείτε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας ή να καθορίσετε τη διάταξη σύροντας πεδία και στοιχεία ή εμφάνιση και απόκρυψη στοιχεία στις αναπτυσσόμενες λίστες για τα πεδία.

Φόρμα Συγκεντρωτικού πίνακα

Ένας αλληλεπιδραστικός πίνακας που συνοψίζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων χρησιμοποιώντας μεθόδους μορφοποίησης και υπολογισμού που επιλέγετε. Μπορείτε να περιστρέψετε τις επικεφαλίδες γραμμών και στηλών για να προβάλετε τα δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους, παρόμοια με μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel.

Λίστα Συγκεντρωτικού πίνακα

Ένα Microsoft Office Web Component που χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων αλληλεπιδραστικά σε μια ιστοσελίδα. Δεδομένα που εμφανίζονται σε μια γραμμή και μορφοποίηση στήλης μπορούν να θα μετακινηθεί, φιλτραρισμένο, ταξινομημένα και υπολογισμού με τρόπους που έχουν νόημα για το ακροατήριό σας.

Προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μια προβολή που συνοψίζει και αναλύει δεδομένα σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά επίπεδα λεπτομερειών ή να οργανώσετε τα δεδομένα, σύροντας τα πεδία και στοιχεία ή εμφανίζοντας και αποκρύπτοντας στοιχεία στις αναπτυσσόμενες λίστες για τα πεδία.

δείκτης "συν"

Ο δείκτης που εμφανίζεται όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού στην αριστερή άκρη ενός πεδίου σε ένα φύλλο δεδομένων. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης συμβόλου συν, μπορείτε να κάνετε κλικ για να επιλέξετε ολόκληρο το πεδίο.

αναδυόμενη φόρμα

Μια φόρμα που διατηρείται επάνω από άλλα παράθυρα. Μια αναδυόμενη φόρμα μπορεί να είναι αποκλειστική ή βοηθητική.

πρωτεύον κλειδί

Ένα ή περισσότερα πεδία (στήλες) των οποίων οι τιμές προσδιορίζουν κάθε εγγραφή σε έναν πίνακα. Ένα πρωτεύον κλειδί δεν επιτρέπονται τιμές Null και πρέπει πάντα να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Ένα πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται για να συσχετίσετε με έναν πίνακα σε ξένα κλειδιά σε άλλους πίνακες.

πρωτεύων πίνακας

Την πλευρά "ένα" από δύο σχετιζόμενους πίνακες σε μια σχέση ένα-προς-πολλά. Έναν πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί και κάθε εγγραφή πρέπει να είναι μοναδικό.

ιδιωτική διαδικασία

Μια διαδικασία Sub ή συνάρτηση δηλώνεται ως ιδιωτικά, χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί ιδιωτικό σε μια πρόταση Declare . Ιδιωτική διαδικασίες είναι διαθέσιμες για χρήση μόνο από άλλες διαδικασίες, στην ίδια λειτουργική μονάδα.

διαδικασία

Μια ακολουθία από δηλώσεις και προτάσεις σε μια λειτουργική μονάδα που εκτελούνται ως μονάδα. Διαδικασίες στο Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργική μονάδα περιλαμβάνουν Sub και συνάρτηση διαδικασίες.

επίπεδο διαδικασίας

Περιγράφει τις μεταβλητές ή τις σταθερές που έχουν δηλωθεί μέσα σε μια διαδικασία. Μεταβλητές και σταθερές που έχουν δηλωθεί μέσα σε μια διαδικασία είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη διαδικασία μόνο.

μεταβλητή επιπέδου διαδικασίας

Μια μεταβλητή που έχει δηλωθεί μέσα σε μια διαδικασία. Μεταβλητές επιπέδου διαδικασίας είναι πάντοτε ιδιωτικές τη διαδικασία στην οποία έχουν δηλωθεί.

έργο

Το σύνολο των όλες οι λειτουργικές μονάδες κώδικα σε μια βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των βασικές λειτουργικές μονάδες και λειτουργικές μονάδες κλάσης. Από προεπιλογή, το έργο έχει το ίδιο όνομα με τη βάση δεδομένων.

φύλλο ιδιοτήτων

Ένα παράθυρο που χρησιμοποιείται για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις ιδιότητες διαφόρων αντικειμένων, όπως πίνακες, ερωτήματα, πεδία, φόρμες, εκθέσεις, σελίδες πρόσβασης δεδομένων και στοιχεία ελέγχου.

ψευδο-ευρετήριο

Μια δυναμική παραπομπή ενός ή περισσότερων πεδίων δεδομένων πίνακα (στήλες) που επιτρέπει σε έναν πίνακα ODBC (πίνακας διακομιστή) χωρίς ένα μοναδικό ευρετήριο για να είναι δυνατή η επεξεργασία.

δημόσια μεταβλητή

Μια μεταβλητή που δηλώνουν με τη δημόσια λέξη-κλειδί στην ενότητα δηλώσεων της Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Μια δημόσια μεταβλητή μπορεί να είναι κοινόχρηστη από όλες τις διαδικασίες σε κάθε λειτουργική μονάδα σε μια βάση δεδομένων.

δημοσίευση

Σε ένα έργο της Access, μια δημοσίευση μπορεί να περιέχει έναν ή περισσότερους δημοσιευμένους πίνακες ή αποθηκευμένα άρθρα διαδικασιών από μία βάση δεδομένων χρήστη. Κάθε βάση δεδομένων χρήστη μπορεί να έχει μία ή περισσότερες δημοσιεύσεις. Ένα άρθρο είναι μια ομαδοποίηση δεδομένων από αναπαραγωγή ως μονάδα.

δημοσίευση

Για να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, όπως ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Q

Αρχή της σελίδας

ερώτημα

Μια ερώτηση σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε τους πίνακές σας ή μια αίτηση για την εκτέλεση μιας ενέργειας στα δεδομένα. Ένα ερώτημα μπορεί να συγκεντρώσει δεδομένα από πολλούς πίνακες για να λειτουργήσει ως την προέλευση δεδομένων για μια φόρμα ή έκθεση.

παράθυρο "Ερώτημα"

Ένα παράθυρο στο οποίο εργάζεστε με τα ερωτήματα σε προβολή σχεδίασης, προβολή φύλλου δεδομένων, προβολή SQL ή την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

QueryDef

Ένας αποθηκευμένος ορισμός ενός ερωτήματος σε μια βάση δεδομένων της Access ή ένα προσωρινό ορισμό ενός ερωτήματος προσδιοριστικά.

R

Αρχή της σελίδας

Τύπος δεδομένων Real

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος κατά προσέγγιση αριθμητικών δεδομένων με ακρίβεια 7 ψηφίων. Μπορεί να χωρέσει θετικές τιμές από περίπου 1.18E - 38 έως 3.40E + 38, αρνητικές τιμές από περίπου - 1.18E - 38 έως - 3.40E + 38 ή την τιμή μηδέν.

στοιχείο ελέγχου περιήγησης εγγραφών

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων για να εμφανίσετε μια γραμμή εργαλείων περιήγησης εγγραφής. Σε μια ομαδοποιημένη σελίδα, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή εργαλείων περιήγησης σε κάθε επίπεδο ομάδας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το στοιχείο ελέγχου περιήγησης εγγραφής, αλλάζοντας τις ιδιότητές του.

πλαίσιο αριθμού εγγραφής

Ένα μικρό πλαίσιο που εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας εγγραφής στην κάτω αριστερή γωνία σε προβολή φύλλου δεδομένων και προβολή φόρμας. Για να μετακινήσετε μια συγκεκριμένη εγγραφή, πληκτρολογήστε τον αριθμό εγγραφής στο πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

επιλογέας εγγραφής

Ένα μικρό πλαίσιο ή μια γραμμή στα αριστερά της εγγραφής που μπορείτε να κάνετε κλικ για να επιλέξετε ολόκληρη την εγγραφή σε προβολή φύλλου δεδομένων και προβολή φόρμας.

προέλευση εγγραφών

Υποκείμενη προέλευση δεδομένων για μια φόρμα, έκθεση, ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων. Σε μια βάση δεδομένων της Access, αυτό μπορεί να είναι ένα πίνακα, ερωτήματος ή πρότασης SQL. Σε ένα έργο της Access, αυτό μπορεί να είναι ένα πίνακα, την προβολή, την πρόταση SQL ή αποθηκευμένη διαδικασία.

σύνολο εγγραφών

Το συλλογικές όνομα που δίνεται σε πίνακα, δυναμοσυνόλου και αντικείμενα Recordset τύπου στιγμιότυπου, τα οποία είναι σύνολα εγγραφών που συμπεριφέρονται ως αντικείμενα.

βάση δεδομένων της αναφοράς

Βάση δεδομένων της Access στο οποίο ο χρήστης έχει δημιουργήσει μια αναφορά από την τρέχουσα βάση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσετε μια αναφορά σε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να καλέσει διαδικασίες μέσα στις τυπικές λειτουργικές μονάδες αυτής της βάσης δεδομένων.

αναφορά σε βάση δεδομένων

Τρέχουσα βάση δεδομένων της Access από το οποίο ο χρήστης έχει δημιουργήσει μια αναφορά σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσετε μια αναφορά σε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να καλέσει διαδικασίες μέσα στις τυπικές λειτουργικές μονάδες αυτής της βάσης δεδομένων.

ακεραιότητα αναφορών

Οι κανόνες που ακολουθείτε για να διατηρήσετε τις καθορισμένες σχέσεις μεταξύ πινάκων κατά την προσθήκη, ενημέρωση ή διαγραφή εγγραφών.

ανανέωση

Σε μια βάση δεδομένων της Access, για να εμφανίσετε ξανά τις εγγραφές σε μια φόρμα ή το φύλλο δεδομένων ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχουν γίνει από άλλους χρήστες. Σε ένα έργο της Access, για να εκτελέστε ξανά το ερώτημα βάσης του ενεργού φόρμας ή φύλλου δεδομένων προκειμένου να αντανακλούν τις αλλαγές σε εγγραφές.

σχέση

Μια συσχέτιση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα κοινά πεδία (στήλες) σε δύο πίνακες. Μπορεί να είναι μια σχέση ένα προς ένα, ένα προς πολλά ή πολλά προς πολλά.

Καρτέλα αντικειμένου σχέσεις

Μια καρτέλα αντικειμένου στο οποίο προβολή, δημιουργία και τροποποίηση σχέσεις μεταξύ πινάκων και ερωτημάτων.

Τοποθέτηση στη σειρά ή σχετική

Τοποθετεί το στοιχείο στη φυσική ροή HTML του εγγράφου, αλλά Μετατοπίζει το στοιχείο με βάση το προηγούμενο περιεχόμενο.

ενημέρωση

Επαναπροσδιορισμός της οθόνης. Η μέθοδος ενημερωθεί ολοκληρώνει τις ενημερώσεις οθόνης σε εκκρεμότητα για μια συγκεκριμένη φόρμα.

αντιγράφου

Ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων που είναι μέλος της ρεπλίκα ορίστε και μπορούν να συγχρονιστούν με άλλες αντίγραφα του συνόλου. Αλλαγές στα δεδομένα σε έναν πίνακα από αναπαραγωγή σε μια ρεπλίκα αποστέλλονται και εφαρμόζονται για τα άλλα αντίγραφα.

Ορισμός αντιγράφου

Το πρωτότυπο σχεδίασης και όλα τα αντίγραφα που κάνουν κοινή χρήση της ίδιας σχεδίασης βάσης δεδομένων και ρεπλίκα μοναδικό αναγνωριστικό συνόλου.

τοπολογία συνόλου αντιγράφου

Η σειρά με την οποία μεταδίδονται οι αλλαγές από ρεπλίκα σε ρεπλίκα. Η τοπολογία Καθορίζει πόσο γρήγορα τις αλλαγές σε μια άλλη ρεπλίκα εμφανίζονται στη ρεπλίκα σας.

αναπαραγωγή

Η διαδικασία αντιγραφής μιας βάσης δεδομένων, ώστε να δύο ή περισσότερα αντίτυπα να ανταλλάσσουν ενημερώσεις δεδομένων ή αντικειμένων που έχουν αναπαραχθεί. Η ανταλλαγή αυτή ονομάζεται συγχρονισμός.

αναφορά

Αντικείμενο βάσης δεδομένων της Access που που μπορείτε να εκτυπώσετε το οποίο περιέχει πληροφορίες που είναι μορφοποιημένη και οργανωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Παραδείγματα αναφορών είναι συνόψεις πωλήσεων, λίστες τηλέφωνο και ετικέτες αλληλογραφίας.

υποσέλιδο αναφοράς

Μια ενότητα έκθεσης που χρησιμοποιείται για να τοποθετήσετε τις πληροφορίες που συνήθως εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας, όπως αριθμούς σελίδων, ημερομηνίες και αθροίσματα.

κεφαλίδα αναφοράς

Μια ενότητα έκθεσης που χρησιμοποιείται για να τοποθετήσετε τις πληροφορίες (όπως έναν τίτλο, ημερομηνία ή εισαγωγή της έκθεσης) στην αρχή της αναφοράς.

λειτουργική μονάδα αναφοράς

Μια λειτουργική μονάδα που περιλαμβάνει το Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA) για όλες τις διαδικασίες συμβάντος ενεργοποιούνται από συμβάντα που προκύπτουν σε μια συγκεκριμένη αναφορά ή τα στοιχεία ελέγχου.

Καρτέλα αντικειμένου αναφοράς

Μια καρτέλα αντικειμένου στο οποίο εργάζεστε με αναφορές σε προβολή σχεδίασης, Προεπισκόπηση διάταξης ή την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

κουμπί επιλογής της έκθεσης

Το πλαίσιο όπου πληρούν τους χάρακες στην επάνω αριστερή γωνία της μια έκθεση σε προβολή σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο για να εκτελέσετε εργασίες επιπέδου έκθεσης, όπως η επιλογή της έκθεσης.

στιγμιότυπο έκθεσης

Ένα αρχείο (επέκταση ονόματος αρχείου .snp) που περιέχει ένα αντίγραφο υψηλής πιστότητας κάθε σελίδας μιας έκθεσης της Access. Διατηρεί τη διάταξη δύο διαστάσεων, γραφικά και άλλα ενσωματωμένα αντικείμενα της έκθεσης.

επανεκτέλεση ερωτήματος

Για να εκτελέσετε ξανά ένα ερώτημα στο οποίο βασίζεται η ενεργή φόρμα ή το φύλλο δεδομένων προκειμένου να αντανακλούν τις αλλαγές στις εγγραφές, εμφάνισης που μόλις έχει προσθέσει εγγραφές, και να αποκλείσετε εγγραφές που έχουν διαγραφεί.

δεσμευμένη λέξη

Μια λέξη που είναι μέρος μια γλώσσα, όπως η Visual Basic. Δεσμευμένες λέξεις περιλαμβάνουν τα ονόματα των προτάσεων, προκαθορισμένες συναρτήσεις και τύπους δεδομένων, μεθόδους, τελεστές και αντικείμενα.

δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος

Ένας εξωτερικός σύνδεσμος στον οποίο όλες οι εγγραφές από τη δεξιά πλευρά της λειτουργίας RIGHT JOIN στην πρόταση SQL του ερωτήματος προστίθενται στα αποτελέσματα του ερωτήματος, ακόμα και αν υπάρχουν αντίστοιχες τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο από τον πίνακα στην αριστερή πλευρά.

επαναφορά

Η διαδικασία που τελειώνουν ή ακύρωση μιας συναλλαγής σε εκκρεμότητα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

περιοχή γραμμών

Το τμήμα της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα που περιέχει τα πεδία γραμμής.

πεδίο γραμμών

Ένα πεδίο στην περιοχή γραμμών της προβολής Συγκεντρωτικού πίνακα. Στοιχεία σε πεδία γραμμών παρατίθενται στην αριστερή πλευρά της προβολής. Πεδία γραμμής εσωτερική είναι πιο κοντά στην περιοχή λεπτομερειών; εξωτερικά πεδία γραμμής είναι στα αριστερά των πεδίων εσωτερικής γραμμής.

επιλογέας γραμμής

Ένα μικρό πλαίσιο ή μια γραμμή ότι, όταν κάνετε κλικ, επιλέγει μια ολόκληρη γραμμή σε πίνακα ή μια μακροεντολή προβολή σχεδίασης ή όταν ταξινομείτε και προβολή ομαδοποίηση εγγραφών στον σχεδίαση έκθεσης.

S

Αρχή της σελίδας

ενότητα

Ένα μέρος μιας φόρμας ή έκθεσης, όπως μια κεφαλίδα, υποσέλιδο ή ενότητα λεπτομερειών.

Κεφαλίδα ενότητας

Η οριζόντια γραμμή επάνω από μια ενότητα φόρμα ή έκθεση σε προβολή σχεδίασης. Στη γραμμή ενότητας εμφανίζει τον τύπο και το όνομα της ενότητας. Χρησιμοποιήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα φύλλου ιδιοτήτων.

κουμπί επιλογής ενότητας

Το πλαίσιο στην αριστερή πλευρά μιας ενότητας στη γραμμή όταν ένα αντικείμενο είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο για να εκτελέσετε εργασίες επιπέδου ενότητας, όπως η επιλογή της ενότητας.

ασφαλής ομάδα εργασίας

Μια ομάδα εργασίας της Access με την οποία συνδέονται οι χρήστες με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και στην οποία έχετε πρόσβαση σε αντικείμενα βάσης δεδομένων είναι περιορισμένη σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένους λογαριασμούς χρηστών και ομάδες.

φύτρο

Μια αρχική τιμή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία pseudorandom αριθμών. Για παράδειγμα, η πρόταση τυχαία δημιουργεί έναν αριθμό σπόρων που χρησιμοποιούνται από τη συνάρτηση Rnd για τη δημιουργία μοναδικών pseudorandom ακολουθίες αριθμών.

ερώτημα επιλογής

Ορίστε ένα ερώτημα που ζητά από μια ερώτηση σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους πίνακές σας και επιστρέφει το αποτέλεσμα στη φόρμα φύλλου δεδομένων, χωρίς να αλλάξετε τα δεδομένα.

πλαίσιο επιλογής

Το ορθογώνιο που δημιουργείται από την επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή γραμμές (εγγραφές) και τις στήλες (πεδία) μέσα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

ιδιο-σύνδεσμος

Ένα σύνδεσμο στο οποίο ένας πίνακας είναι συνδεδεμένος στον εαυτό. Οι εγγραφές από τον πίνακα συνδυάζονται με άλλες εγγραφές από τον ίδιο πίνακα όταν υπάρχουν τιμές που ταιριάζουν στα συνδεδεμένα πεδία.

διαχωριστικό

Ένας χαρακτήρας που διαχωρίζει μονάδες κειμένου ή αριθμών.

πεδίο σειρών

Ένα πεδίο που εμφανίζεται στην περιοχή σειρά του γραφήματος και που περιέχει στοιχεία σειράς. Μια σειρά είναι μια ομάδα σχετικών σημείων δεδομένων.

σημείο σειράς

Μια μεμονωμένη τιμή δεδομένων που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα και που αντιπροσωπεύονται από μια στήλη, γραμμής, γραμμής, πίτας ή δακτυλίου φέτα ή άλλο τύπο δείκτη δεδομένων.

Φίλτρο διακομιστή βάσει φόρμας

Μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια έκδοση της τρέχουσας φόρμας ή του φύλλου δεδομένων με κενά πεδία, στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τιμές που θέλετε να περιέχουν οι φιλτραρισμένες εγγραφές. Τα δεδομένα φιλτράρονται από το διακομιστή πριν να ανακτηθούν από τη βάση δεδομένων.

HTML που δημιουργούνται στο διακομιστή

Αρχείο ενεργές σελίδες διακομιστή (ASP) ή IDC/HTX που είναι εξόδου από έναν πίνακα, ερώτημα ή φόρμα, συνδεδεμένο με μια προέλευση δεδομένων ODBC και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Internet Information Server για να δημιουργήσετε δυναμικά αρχεία HTML μόνο για ανάγνωση.

HTML που δημιουργούνται στο διακομιστή: μια ενεργές σελίδες διακομιστή

την περίοδο λειτουργίας

Μια σειρά από διάφορες λειτουργίες που εκτελούνται από το μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Access που αρχίζει όταν ένας χρήστης συνδέεται και τελειώνει όταν ο χρήστης αποσυνδέεται. Όλες οι λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας αποτελούν ένα πεδίο συναλλαγών και υπόκεινται τα δικαιώματα του χρήστη σύνδεσης.

Τύπος δεδομένων smalldatetime

Σε έναν τύπο δεδομένων Access έργου, μια ημερομηνία και ώρα που είναι λιγότερο ακριβής από τον τύπο δεδομένων ημερομηνίας/ώρας. Τιμές περιοχής δεδομένων από την 1η Ιανουαρίου 1900 έως 6 Ιουνίου 2079, με ακρίβεια ένα λεπτό.

Τύπος δεδομένων smallint

Σε ένα έργο της Access, έναν τύπο δεδομένων των 2 byte (16 bit) που αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς της περιοχής του -2 ^ 15 (-32.768) έως 2 ^ 15-1 (32.767).

Τύπος δεδομένων smallmoney

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που αποθηκεύει νομισματικές τιμές από -214,748.3648 έως 214.748,3647, με ακρίβεια σε μια δέκα χιλιοστών της νομισματικής μονάδας. Όταν εμφανίζονται οι τιμές smallmoney, στρογγυλοποιούνται έως και δύο δεκαδικά ψηφία.

στιγμιότυπο

Μια στατική εικόνα ενός συνόλου δεδομένων, όπως τις εγγραφές που εμφανίζονται ως το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Τα αντικείμενα Recordset τύπου στιγμιότυπου μπορούν να δημιουργηθούν από έναν βασικό πίνακα, ένα ερώτημα ή άλλο σύνολο εγγραφών.

Στιγμιότυπο προβολής

Ένα πρόγραμμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή, εκτύπωση ή αλληλογραφίας ένα στιγμιότυπο, όπως ένα στιγμιότυπο έκθεσης. Πρόγραμμα προβολής στιγμιότυπο αποτελείται από ένα αυτόνομο πρόγραμμα εκτελέσιμο, ένα στοιχείο ελέγχου προγράμματος προβολής στιγμιότυπο (αρχείο Snapview.ocx) και άλλων σχετικών αρχείων.

Του προγράμματος προβολής στιγμιότυπων

Ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX (αρχείο Snapview.ocx) που χρησιμοποιείτε για να προβάλετε μια αναφορά στιγμιότυπο από το Microsoft Internet Explorer 3.0 ή νεότερη έκδοση ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα που υποστηρίζει ActiveX στοιχεία ελέγχου, όπως η Access ή Microsoft Visual Basic.

Βάση δεδομένων SQL

Μια βάση δεδομένων που βασίζεται σε Structured Query Language (SQL).

συμβολοσειρά/πρόταση SQL

Μια παράσταση που καθορίζει μια εντολή SQL, όπως ΕΠΙΛΟΓΉΣ, ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΉ, και περιλαμβάνει όρους όπως ΠΟΎ και με τη ΣΕΙΡΆ. Συμβολοσειρές/προτάσεις SQL χρησιμοποιούνται συνήθως σε ερωτήματα και σε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

Τύπος δεδομένων variant SQL

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που αποθηκεύει τις τιμές από πολλούς τύπους δεδομένων, με εξαίρεση το κείμενο, ntext, εικόνα, χρονική σήμανση, και τύποι δεδομένων sql_variant. Ο τύπος δεδομένων variant sql χρησιμοποιείται σε μια στήλη, παράμετρο, μεταβλητή ή επιστρεφόμενη τιμή της συνάρτησης που ορίζονται από το χρήστη.

προβολή SQL

Μια καρτέλα αντικειμένου που εμφανίζει την πρόταση SQL για το τρέχον ερώτημα ή που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα SQL (ορισμός Ένωσης, διαβίβασης ή δεδομένα). Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα σε προβολή σχεδίασης, η Access κατασκευάζει την ισοδύναμη πρόταση SQL σε προβολή SQL.

ειδικό ερώτημα SQL

Ένα ερώτημα που αποτελείται από μια πρόταση SQL. Δευτερεύοντα ερωτήματα και διαβίβασης, Ένωσης και τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων είναι ερωτήματα SQL.

τυπική απόκλιση

Μια παράμετρος που δηλώνει τον τρόπο με την οποία μια συνάρτηση της πιθανότητας κεντράρεται γύρω από τη μέση τιμή και ότι είναι ίση με την τετραγωνική ρίζα του τη στιγμή στην οποία είναι τετράγωνο την απόκλιση από τον μέσο όρο.

βασική λειτουργική μονάδα

Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργική μονάδα στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε Sub και συνάρτηση διαδικασίες που θέλετε να είναι διαθέσιμα σε άλλες διαδικασίες σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων.

αποθηκευμένη διαδικασία

Μια προ-μεταγλωττισμένη συλλογή προτάσεων SQL και προαιρετικών προτάσεων ελέγχου ροής που είναι αποθηκευμένες με ένα όνομα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μονάδα. Η συλλογή είναι αποθηκευμένο σε μια βάση δεδομένων SQL και μπορούν να εκτελεστούν με μία κλήση από ένα πρόγραμμα.

διαχωριστικό συμβολοσειρών

Κείμενο χαρακτήρες που διαχωρίζουν μια συμβολοσειρά ενσωματωμένου εντός μιας συμβολοσειράς. Μονά εισαγωγικά (') και διπλά εισαγωγικά ("") είναι οριοθέτες συμβολοσειρά.

διαδικασία ρουτίνας

Μια διαδικασία Visual Basic for Applications (VBA) που πραγματοποιεί μια λειτουργία. Σε αντίθεση με μια διαδικασία συνάρτησης, μια διαδικασία Sub δεν επιστρέφει τιμή. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδικασία Sub με μια πρόταση Sub και τελειώνει την με μια δήλωση End Sub .

δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Ένα φύλλο δεδομένων που είναι ένθετο μέσα σε άλλο φύλλο δεδομένων και που περιέχει δεδομένα που σχετίζονται ή συνδέονται με το πρώτο φύλλο δεδομένων.

δευτερεύουσα φόρμα

Μια φόρμα που περιέχεται μέσα σε μια άλλη φόρμα ή έκθεση.

στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας/αναφοράς

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει μια δευτερεύουσα φόρμα σε μια φόρμα ή μια δευτερεύουσα φόρμα ή μια δευτερεύουσα έκθεση σε μια αναφορά.

δευτερεύον ερώτημα

Μια πρόταση SQL SELECT που βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο ερώτημα επιλογής ή ενέργειας.

δευτερεύουσα αναφορά

Μια αναφορά που περιέχεται μέσα σε μια άλλη αναφορά.

εγγραφή

Για να συμφωνείτε να λάβω μια δημοσίευση σε μια βάση δεδομένων ή ένα έργο της Access. Μια βάση δεδομένων εγγραφής στο οποίο έχει εγγραφεί από αναπαραγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων του publisher.

συνδρομή

Η βάση δεδομένων που λαμβάνει πίνακες και δεδομένα που έχουν αναπαραχθεί από μια βάση δεδομένων δημοσίευσης σε ένα έργο της Access.

συγχρονισμός

Η διαδικασία ενημέρωσης δύο μελών από μια ρεπλίκα Ορισμός με την ανταλλαγή όλων των ενημερωμένων εγγραφών και αντικειμένων σε κάθε μέλος. Δύο μελών του συνόλου ρεπλίκα συγχρονίζονται όταν τις αλλαγές σε κάθε έχουν εφαρμοστεί στο άλλο.

Τύπος δεδομένων όνομα συστήματος

Σε ένα έργο της Access, ειδικά που παρέχεται από το σύστημα, τύπος δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη που χρησιμοποιείται για στήλες πίνακα, μεταβλητές και παραμέτρους αποθηκευμένων διαδικασιών που αποθηκεύουν ονόματα αντικειμένων.

αντικείμενο συστήματος

Αντικείμενα της βάσης δεδομένων που ορίζονται από το σύστημα, όπως ο πίνακας MSysIndexes ή από το χρήστη. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο συστήματος με ονομασία του αντικειμένου με USys ως τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες στο όνομα του αντικειμένου.

T

Αρχή της σελίδας

στοιχείο ελέγχου καρτέλας

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα μονό πλαίσιο φόρμας ή στο παράθυρο διαλόγου που περιέχει πολλές σελίδες, κάθε μία με μια καρτέλα και κάθε που περιέχουν παρόμοια στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου ή κουμπιά επιλογής. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια καρτέλα, η σελίδα ενεργοποιείται.

πίνακας

Ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων που αποθηκεύει δεδομένα σε εγγραφές (γραμμές) και πεδία (στήλες). Τα δεδομένα είναι συνήθως σχετικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία ζητήματα, όπως υπαλλήλους ή παραγγελίες.

Τύπος δεδομένων πίνακα

Σε ένα έργο της Access, ένα ειδικό τύπο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός αποτελέσματος ορίσετε στο μιας τοπικής μεταβλητής ή επιστρεφόμενη τιμή μιας συνάρτησης που ορίζονται από το χρήστη για την επεξεργασία αργότερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της ένα προσωρινό πίνακα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων tempdb.

Καρτέλα αντικειμένου του πίνακα

Σε μια βάση δεδομένων της Access, μια καρτέλα αντικειμένου στο οποίο εργάζεστε με πίνακες σε προβολή σχεδίασης ή προβολή φύλλου δεδομένων.

ιδιότητες πίνακα

Σε μια βάση δεδομένων της Access, χαρακτηριστικά ενός πίνακα που επηρεάζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά του πίνακα ως σύνολο. Ιδιότητες πίνακα ορίζονται σε προβολή σχεδίασης πίνακα, όπως οι ιδιότητες πεδίων.

πλαίσιο κειμένου

Ένα στοιχείο ελέγχου, που ονομάζεται επίσης ένα πεδίο επεξεργασίας, που χρησιμοποιείται σε μια φόρμα ή έκθεση για να εμφανίσετε κείμενο ή να αποδεχτείτε την καταχώρηση δεδομένων. Ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να έχει μια ετικέτα που έχουν επισυναφθεί σε αυτό.

Τύπος δεδομένων "κείμενο"

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους που μπορεί να περιέχει έως 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) χαρακτήρων. μήκος από προεπιλογή είναι 16.

τύπος δεδομένων "Κείμενο"

Σε μια βάση δεδομένων της Access, αυτή είναι ένας τύπος δεδομένων πεδίου. Πεδία κειμένου μπορεί να περιέχει έως 255 χαρακτήρες ή τον αριθμό των χαρακτήρων που καθορίζεται από την ιδιότητα FieldSize , όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

Τύπος δεδομένων χρονικής σήμανσης

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων που ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά μια γραμμή είναι εισάγεται ή ενημερώνεται. Τιμές σε στήλες χρονικής σήμανσης δεν είναι δεδομένα ημερομηνίας/ώρας, αλλά binary(8) ή varbinary(8), που υποδεικνύει την ακολουθία της τροποποιήσεις δεδομένων.

Τύπος δεδομένων tinyint

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων του 1 byte (8 bit), που αποθηκεύει ακέραιους αριθμούς στην περιοχή από 0 έως 255.

κουμπί εναλλαγής

Ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την παροχή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των επιλογών σε μια φόρμα ή έκθεση. Να εμφανίσετε κείμενο ή την εικόνα και μπορεί να είναι αυτόνομο ή μέρος μιας ομάδας επιλογών.

Εργαλειοθήκη

Δείτε ένα σύνολο εργαλείων που είναι διαθέσιμες στη σχεδίαση για την προσθήκη στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση.

Συμβουλές εργαλείων

Σύντομες περιγραφές των ονομάτων των εντολές και τα κουμπιά στην κορδέλα. Μια συμβουλή εργαλείου εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού επάνω σε αυτά τα κουμπιά και εντολές.

τοπολογία

Η σειρά με την οποία μεταδίδονται οι αλλαγές από ρεπλίκα σε ρεπλίκα. Η τοπολογία είναι σημαντική, επειδή καθορίζει πόσο γρήγορα τις αλλαγές σε μια άλλη ρεπλίκα εμφανίζονται στη ρεπλίκα σας.

πεδίο αθροίσματος

Ένα πεδίο που συνοψίζει δεδομένα από την προέλευση εγγραφών. Ένα πεδίο συνόλου να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση σύνοψης, όπως Sum ή Count, ή να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση για τον υπολογισμό συνοπτικών τιμών.

Γραμμή αθροίσματος

Μια γραμμή σε ένα φύλλο δεδομένων που εμφανίζει την επιλογή σας συνοπτικές πληροφορίες για κάθε πεδίο, με βάση τον τύπο δεδομένων του πεδίου.

ερώτημα συνόλων

Ένα ερώτημα που εμφανίζει έναν υπολογισμό σύνοψης, όπως μια μέση τιμή ή άθροιση, για τιμές σε διάφορα πεδία από έναν ή περισσότερους πίνακες. Ένα ερώτημα συνόλων δεν είναι ένα ξεχωριστό είδος ερωτήματος. Αντίθετα, επεκτείνει την ευελιξία ερωτημάτων επιλογής.

συναλλαγή

Μια σειρά με τις αλλαγές που έγιναν δεδομένων ή το σχήμα της βάσης δεδομένων. Εάν οποιαδήποτε στοιχεία της κίνησης αποτύχει, ολόκληρη η συναλλαγή αποτυγχάνει και δεδομένων "επανέρχεται."

έναυσμα

Μια ειδική μορφή αποθηκευμένης διαδικασίας που εκτελείται αυτόματα κατά την τροποποίηση δεδομένων σε έναν καθορισμένο πίνακα. Εναύσματα δημιουργούνται συχνά για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών ή συνέπεια μεταξύ λογικά σχετιζόμενων δεδομένων σε διαφορετικούς πίνακες.

U

Αρχή της σελίδας

μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου

Ένα στοιχείο ελέγχου που δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο σε ένα υποκείμενο πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. Μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου χρησιμοποιείται συχνά για να εμφανίσετε ενημερωτικό κείμενο ή διακοσμητικών εικόνων.

μη δεσμευμένη φόρμα ή έκθεση

Μια φόρμα ή έκθεση που δεν είναι συνδεδεμένος με μια προέλευση εγγραφών, όπως έναν πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL. (Ιδιότητα προέλευση εγγραφών της φόρμας ή έκθεσης είναι κενό.)

μη δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου

Ένα στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε σε μια φόρμα ή έκθεση για να περιέχει ένα μη δεσμευμένο αντικείμενο. Μη δεσμευμένο αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα, η τιμή του οποίου δεν προέρχεται από δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε έναν πίνακα.

ερώτημα συνένωσης

Ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί τον τελεστή ΈΝΩΣΗΣ για να συνδυάσετε τα αποτελέσματα των δύο ή περισσότερα ερωτήματα επιλογής.

μοναδικό ευρετήριο

Ένα ευρετήριο που καθορίζεται, ορίζοντας την ιδιότητα με ευρετήριο ενός πεδίου σε Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Ένα μοναδικό ευρετήριο δεν επιτρέπει διπλότυπες καταχωρήσεις στο πεδίο με ευρετήριο. Αυτόματη ρύθμιση πεδίου ως πρωτεύον κλειδί ορίζει το πεδίο ως μοναδικό.

Τύπος δεδομένων UniqueIdentifier

Σε ένα έργο της Access, ένα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό 16 byte (GUID).

ενημέρωση

Για να αποδεχτείτε τις αλλαγές στα δεδομένα σε μια εγγραφή. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων όταν μετακινείτε με άλλη εγγραφή σε μια φόρμα ή φύλλου δεδομένων ή όταν αποθηκεύσετε ρητά την εγγραφή.

ερώτημα ενημέρωσης

Ένα ερώτημα ενέργειας (πρόταση SQL) που αλλάζει ένα σύνολο εγγραφών σύμφωνα με κριτήρια (συνθήκες αναζήτησης) που έχετε καθορίσει.

στιγμιότυπο με δυνατότητα ενημέρωσης

Ένας τύπος συνόλου εγγραφών που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον προγράμματος-πελάτη/διακομιστή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων του υπολογιστή-πελάτη και ελαχιστοποίηση των διαδρομών με το διακομιστή για την πρόσβαση και την ενημέρωση δεδομένων.

λογαριασμός χρήστη

Ένας λογαριασμός που προσδιορίζεται από ένα όνομα χρήστη και προσωπικό Αναγνωριστικό (PID) που δημιουργείται για να διαχειριστείτε τα δικαιώματα του χρήστη για πρόσβαση σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων σε μια ομάδα εργασίας της Access.

Τύπος δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη

Σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server, μπορεί να περιέχει έναν ορισμό για τον τύπο δεδομένων μιας στήλης. Αυτό είναι που ορίζονται από το χρήστη και που βασίζονται σε υπάρχοντες τύπους δεδομένων του SQL Server. Κανόνες και προεπιλογές μπορεί να συνδεθεί μόνο σε τύπους δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη.

τύπος που ορίζονται από το χρήστη

Στη Visual Basic for Applications (VBA), οποιονδήποτε τύπο δεδομένων που ορίζονται από το χρησιμοποιώντας την πρόταση τύπου . Τύποι δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία από οποιονδήποτε τύπο δεδομένων. Οι πίνακες τους τύπους δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη και άλλες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τη δήλωση Dim .

συλλογή που ορίζονται από το χρήστη

Μια συλλογή που δημιουργείτε, προσθέτοντας αντικείμενα σε ένα αντικείμενο συλλογής . Ευρετήριο στοιχείων σε μια συλλογή που ορίζονται από το αντικείμενο συλλογής , ξεκινώντας από το 1.

συνάρτηση που ορίζεται από το χρήστη

Ένα ερώτημα που λαμβάνει παραμέτρους εισόδου και επιστρέφει το αποτέλεσμα, παρόμοια με μια αποθηκευμένη διαδικασία. Τύποι: συναρτήσεις ανυσμάτων (με πολλές προτάσεις, Επιστροφή μίας τιμής), ενσωματωμένες (μία πρόταση, μια τιμή πίνακα με δυνατότητα ενημέρωσης) και πίνακα (με πολλές προτάσεις, η τιμή του πίνακα).

αντικείμενο που ορίζονται από το χρήστη

Ένα προσαρμοσμένο αντικείμενο που έχει οριστεί σε μια λειτουργική μονάδα κλάσης φόρμας ή έκθεσης. Σε μια λειτουργική μονάδα κλάσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ιδιότητες και τις μεθόδους για ένα νέο αντικείμενο, να δημιουργήσετε μια νέα παρουσία του αντικειμένου και να διαχειριστείτε το αντικείμενο χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδιότητες και τις μεθόδους.

ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη

Όταν χρησιμοποιείτε ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη σε μια βάση δεδομένων της Access, ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων ή ένα αντικείμενο κάτοχος μπορεί να εκχωρήσει μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών συγκεκριμένα δικαιώματα για τους πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές.

Ομάδα "χρήστες"

Ο λογαριασμός ομάδας που περιέχει όλους τους λογαριασμούς χρηστών. Access προσθέτει αυτόματα τους λογαριασμούς χρηστών στην ομάδα χρηστών όταν τα δημιουργήσετε.

V

Αρχή της σελίδας

επικύρωση

Η διαδικασία του ελέγχου εάν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί ανταποκρίνονται σε ορισμένες συνθήκες ή περιορισμούς.

κανόνας επικύρωσης

Μια ιδιότητα που καθορίζει έγκυρες τιμές για ένα πεδίο ή εγγραφή σε έναν πίνακα ή για ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα εισόδου. Η Access εμφανίζει το μήνυμα που καθορίζεται στην ιδιότητα κείμενο επικύρωσης , όταν ο κανόνας παραβιαστεί.

Τύπος δεδομένων varbinary

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους με μέγιστο αριθμό 8.000 byte δυαδικών δεδομένων.

varchar

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος δεδομένων μεταβλητού μήκους με μέγιστο αριθμό 8.000 χαρακτήρων ANSI.

διακύμανση

Το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης. Είναι μια μέτρηση του ποσού σύμφωνα με τις οποίες διαφέρουν όλων των τιμών σε μια ομάδα από τη μέση τιμή της ομάδας.

παράσταση διακύμανσης

Κάθε παράσταση που μπορεί να εκτελέσει υπολογισμούς σε αριθμητική, συμβολοσειράς ή δεδομένα ημερομηνίας, εκτός από τις ειδικές τιμές Empty και Null.

προβολή

Σε ένα έργο της Access, ένας τύπος ερωτήματος που είναι εικονικό πίνακα με βάση μια πρόταση SQL SELECT. Για παράδειγμα, μια προβολή μπορεί να περιέχει μόνο 3 από 10 διαθέσιμες στήλες, σε σύνδεσμο δύο πινάκων, για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα.

ορατότητα

Μια ιδιότητα από μια ρεπλίκα που υποδεικνύει ποια μέλη του στη ρεπλίκα ρυθμίσετε μπορούν να συγχρονιστούν με και εφαρμόστε ποιοι κανόνες επίλυσης διενέξεων. Αντίγραφα εμπίπτουν σε τρεις τύπους αναγνωσιμότητας: καθολικές, τοπικές και ανώνυμα.

W

Αρχή της σελίδας

όρος WHERE

Το τμήμα μιας πρότασης SQL που καθορίζει ποιες εγγραφές να ανακτήσετε.

χαρακτήρες μπαλαντέρ

Χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε ερωτήματα και παραστάσεις για να συμπεριλάβετε όλες τις εγγραφές, ονόματα αρχείων ή άλλα στοιχεία που αρχίζουν με συγκεκριμένους χαρακτήρες ή που ταιριάζουν με ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

X

Αρχή της σελίδας

Χαρακτηριστικό XML

Πληροφορίες που προστίθεται σε μια ετικέτα για να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετικέτα, όπως η ποσότητα <ingredient = "2" μονάδες = "κύπελλα" >flour</ingredient>. Σε αυτό το παράδειγμα, ποσότητα και μονάδες είναι χαρακτηριστικά.

στοιχείο XML

Πληροφορίες που είναι διαχωρισμένες με μια ετικέτα έναρξης και λήξης σε ένα έγγραφο επεκταθεί Markup Language (XML). Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου XML είναι <LastName>Davolio</LastName>.

Οντοτήτων XML

Συνδυασμούς χαρακτήρες και σύμβολα που αντικαθιστούν άλλους χαρακτήρες όταν ένα έγγραφο XML είναι η ανάλυση, συνήθως εκείνες που έχουν άλλες έννοιες στην XML. Για παράδειγμα, &lt; αντιπροσωπεύει το σύμβολο <, που είναι επίσης την αριστερή παρένθεση για μια ετικέτα.

Y

Αρχή της σελίδας

τύπος δεδομένων Ναι/Όχι

Ένας τύπος δεδομένων πεδίου που χρησιμοποιείτε για τα πεδία που θα περιέχει μόνο μία από δύο τιμές, όπως Ναι ή όχι και True ή False. Δεν επιτρέπονται τιμές null.

Z

Αρχή της σελίδας

συμβολοσειρά μηδενικού μήκους

Μια συμβολοσειρά που δεν περιέχει χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, για να υποδείξει ότι γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει καμία τιμή για ένα πεδίο. Μπορείτε να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους, πληκτρολογώντας δύο διπλών εισαγωγικών χωρίς διάστημα μεταξύ τους ("").

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×