Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα του Office 365 για επιχειρήσεις;

Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Αλλαγή προγράμματος, τότε δεν μπορείτε να κάνετε αυτόματη αλλαγή προγράμματος του Office 365 για Επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ώστε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αλλαγή προγράμματος ή εναλλακτικά ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο πληροφοριών για να προβάλετε ένα μήνυμα που εξηγεί γιατί το κουμπί Αλλαγή προγράμματος δεν είναι διαθέσιμο. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Το μήνυμα που υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα δεν είναι κατάλληλο για αυτόματη αλλαγή προγραμμάτων.

Χρειάζεστε κάτι άλλο; Αγορά άλλης συνδρομής του Office 365 για επιχειρήσεις | Ακύρωση του Office 365 για επιχειρήσεις | Χρεώσεις στο Office 365 για επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές | Καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

Χρειάζεστε κάτι άλλο; Αγορά άλλης συνδρομής στο Office 365 για επιχειρήσεις | Ακύρωση του Office 365 για επιχειρήσεις | Καλέστε την Υποστήριξη της Microsoft

Χρειάζεστε κάτι άλλο; Αγοράστε ή δοκιμάστε συνδρομές του Office 365 με διαχείριση από 21Vianet | Ακυρώστε τις συνδρομές σας στο Office 365 με διαχείριση από 21Vianet | Καλέστε την Υποστήριξη της 21Vianet

Γιατί το κουμπί "Αλλαγή προγράμματος" δεν είναι διαθέσιμο για τη συνδρομή μου;

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αλλαγή προγράμματος για να αλλάξετε αυτόματα πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εκχωρηθεί έγκυρες άδειες χρήσης σε όλους τους χρήστες σας. Εάν έχετε εκχωρήσει περισσότερες άδειες χρήσης από όσες έχετε αγοράσει, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη σελίδα Άδειες χρήσης που αναφέρει ότι υπάρχει διένεξη αδειών χρήσης η οποία πρέπει να επιλυθεί. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε τις διενέξεις αδειών χρήσης. Αφού επιλύσετε τυχόν διενέξεις αδειών χρήσης, θα πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί Αλλαγή προγράμματος. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft.

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αλλαγή προγράμματος για να αλλάξετε αυτόματα πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εκχωρηθεί έγκυρες άδειες χρήσης σε όλους τους χρήστες σας. Εάν έχετε εκχωρήσει περισσότερες άδειες χρήσης από όσες έχετε αγοράσει, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη σελίδα Άδειες χρήσης που αναφέρει ότι υπάρχει διένεξη αδειών χρήσης η οποία πρέπει να επιλυθεί. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε τις διενέξεις αδειών χρήσης. Αφού επιλύσετε τυχόν διενέξεις αδειών χρήσης, θα πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί Αλλαγή προγράμματος. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft.

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αλλαγή προγράμματος για να αλλάξετε αυτόματα πρόγραμμα, πρέπει να έχουν εκχωρηθεί έγκυρες άδειες χρήσης σε όλους τους χρήστες σας. Εάν έχετε εκχωρήσει περισσότερες άδειες χρήσης από όσες έχετε αγοράσει, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη σελίδα Άδειες χρήσης που αναφέρει ότι υπάρχει διένεξη αδειών χρήσης η οποία πρέπει να επιλυθεί. Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε τις διενέξεις αδειών χρήσης. Αφού επιλύσετε τυχόν διενέξεις αδειών χρήσης, θα πρέπει να εμφανιστεί το κουμπί Αλλαγή προγράμματος. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την Υποστήριξη της 21Vianet.

Για παράδειγμα, στην ακόλουθη εικόνα, η υπηρεσία Skype για επιχειρήσεις παρουσιάζει ένα περιστατικό, ενώ όλες οι άλλες υπηρεσίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή εύρυθμα.

Η σελίδα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών που δείχνει τις υπηρεσίες με περιστατικά και προειδοποιήσεις.
Τρέχουσα κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας που δείχνει ότι η υπηρεσία του Skype για επιχειρήσεις παρουσιάζει ένα περιστατικό.

Για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα προμήθειας ή εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσίας, στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών ή επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία > Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών.

Για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα προμήθειας ή εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσίας, στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών ή επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία > Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών.

Για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα προμήθειας ή εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσίας, στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, μεταβείτε στη σελίδα Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών ή επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία > Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια της υπηρεσίας ή υπάρχει κάποιο ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία και προσπαθήστε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα, καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια της υπηρεσίας ή υπάρχει κάποιο ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία και προσπαθήστε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα, καλέστε την Υποστήριξη της Microsoft.

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια της υπηρεσίας ή υπάρχει κάποιο ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία και προσπαθήστε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα, καλέστε την Υποστήριξη της 21Vianet.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας πριν αλλάξετε πρόγραμμα. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Επιπλέον λόγοι για τους οποίους το κουμπί "Αλλαγή προγράμματος" δεν είναι διαθέσιμο

Εάν έχετε πληρώσει εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε πρόγραμμα με μη αυτόματο τρόπο.Ωστόσο, δεν θα λάβετε πίστωση για τον αχρησιμοποίητο χρόνο που απομένει στην τρέχουσα συνδρομή σας, εάν αλλάξετε πρόγραμμα πριν λήξει το τρέχον πρόγραμμα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της 21Vianet για βοήθεια.

Εάν έχετε ένα πρόγραμμα για δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft για βοήθεια.

Εάν έχετε ένα πρόγραμμα για δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια.

Εάν έχετε ένα πρόγραμμα για δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο ή να καλέσετε την Υποστήριξη της 21Vianet για βοήθεια.

Το κουμπί Αλλαγή προγράμματος δεν είναι διαθέσιμο για συνδρομές που έχουν 3.000 ή περισσότερες άδειες χρήσης εκχωρημένες σε χρήστες. Ωστόσο, ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft για βοήθεια.

Το κουμπί Αλλαγή προγράμματος δεν είναι διαθέσιμο για συνδρομές που έχουν 3.000 ή περισσότερες άδειες χρήσης εκχωρημένες σε χρήστες. Ωστόσο, ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια.

Το κουμπί Αλλαγή προγράμματος δεν είναι διαθέσιμο για συνδρομές που έχουν 3.000 ή περισσότερες άδειες χρήσης εκχωρημένες σε χρήστες. Ωστόσο, ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της 21Vianet για βοήθεια.

Το κουμπί Αλλαγή προγράμματος μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμο, επειδή η υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής μεγάλου όγκου προγραμμάτων. Προσπαθήστε ξανά σε περίπου μία ώρα μετά την πρώτη προσπάθεια.

Κατά την αλλαγή προγράμματος, τα προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα για να μεταβείτε εμφανίζονται με βάση τις υπηρεσίες του τρέχοντος προγράμματός σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετάβαση μόνο σε ένα πρόγραμμα που έχει τις ίδιες υπηρεσίες σχετικά με δεδομένα, όπως το Exchange Online ή το SharePoint Online ή μια νεότερη έκδοσή τους. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι χρήστες δεν πρόκειται να χάσουν δεδομένα σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες κατά την αλλαγή.

Εάν το πρόγραμμά σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αυτόματη αλλαγή προγράμματος, ίσως να μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft για βοήθεια.

Εάν το πρόγραμμά σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αυτόματη αλλαγή προγράμματος, ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της Microsoft για βοήθεια.

Εάν το πρόγραμμά σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αυτόματη αλλαγή προγράμματος, ίσως να μπορείτε να κάνετε αλλαγή προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την Υποστήριξη της 21Vianet για βοήθεια.

Σημείωση: Η μη αυτόματη αλλαγή από πρόγραμμα του Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, του Office 365 Premium για μικρές επιχειρήσεις ή του Office 365 για μεσαίες επιχειρήσεις δεν υποστηρίζεται.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Εάν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, πείτε μας τι προσπαθήσατε να κάνετε και ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε.

Καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης για να σας βοηθήσει στην αλλαγή προγράμματος

Τηλέφωνο Καλέστε την Υποστήριξη της Microsoft

Τηλέφωνο Καλέστε την Υποστήριξη της Microsoft

Τηλέφωνο Καλέστε την Υποστήριξη της 21Vianet

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×