Βοήθεια για το Microsoft Office Excel Viewer

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.


Προβάλετε την άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Excel Viewer, μπορείτε να ανοίξετε, να κάνετε προβολή, να εργαστείτε και να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, ακόμα και εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το Excel. Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από το πρόγραμμα προβολής του Excel σε άλλο πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, να κάνετε επεξεργασία δεδομένων ή να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένες δυνατότητες του Excel Viewer 2003 δεν υποστηρίζονται πλέον στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τη Βοήθεια για το πρόγραμμα προβολής του Excel

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας

Προβολή ενός φύλλου εργασίας

Εργασία με δεδομένα

Εκτύπωση

Δυνατότητες του Excel Viewer 2003 που δεν υποστηρίζονται πλέον στο Excel Viewer

Πληροφορίες σχετικά με τη βοήθεια του Excel Viewer

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν πρόκειται να εργαστείτε εκτός σύνδεσης, μπορείτε να το εκτυπώσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Έκδοση για εκτύπωση και έπειτα στην επιλογή Εμφάνιση όλων (επάνω δεξιά) για να αναπτύξετε όλες τις ενότητες του άρθρου. Για να εκτυπώσετε το άρθρο, πατήστε CTRL+P.

Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα προβολής του Excel, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με το Microsoft Excel Viewer.

Για πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις του Excel Viewer, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να ανοίξετε βιβλία εργασίας που δημιουργήθηκαν με τα Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel for Windows (εκδόσεις 95 και νεότερες) και Microsoft Excel for the Macintosh (εκδόσεις 2.2 και νεότερες). Δεν μπορείτε να ανοίξετε βιβλίο εργασίας που αποθηκεύθηκε σε μορφή αρχείου HTML (Hypertext Markup Language) ή σε μορφή αρχείου κειμένου διαχωριζόμενο με κόμμα (CSV).

Εάν έχετε εγκαταστήσει επίσης το Excel στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας για επεξεργασία στο Excel αφού το ανοίξετε στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

Σε αυτή την ενότητα

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας για προβολή

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας για επεξεργασία

Επαλήθευση του πιστοποιητικού ψηφιακή υπογραφή βιβλίου εργασίας

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας για προβολή

Μπορείτε να ανοίξετε μόνο αρχεία του Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm και .xlw). Αν και μπορείτε να ανοίξετε αρχεία με μακροεντολές (.xlsm, .xltm και .xlm), δεν θα είστε σε θέση να εκτελέσετε μακροεντολές. Δεν μπορείτε να ανοίξετε αρχεία HTML (Hypertext Markup Language) (.mht, .mhtml, .htm και .html) ή αρχεία κειμένου διαχωριζόμενο με κόμμα (.csv). Επίσης, δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε αρχεία γραφημάτων του Excel (.xlc) στην τρέχουσα έκδοση του προγράμματος προβολής του Excel.

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + O.

  Συμβουλή    Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, στην περιοχή Πρόσφατα έγγραφα, κάντε κλικ στο όνομα αρχείου του βιβλίου εργασίας που θέλετε να ανοίξετε.

 2. Σε υπολογιστή με Windows Vista    

  • Στη γραμμή διευθύνσεων, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου, το φάκελο ή τη θέση Internet που περιέχει το βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε.

   Σε υπολογιστή με Microsoft Windows XP    

  • Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου, το φάκελο, το δίκτυο ή τη θέση Internet που περιέχει το βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Στη λίστα φακέλων, εντοπίστε και ανοίξτε το φάκελο που περιέχει το βιβλίο εργασίας.

 4. Κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  • Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που περιορίζεται με δυνατότητες διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM), υπό την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα προβολής του συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε περιεχόμενο από ένα περιορισμένο βιβλίο εργασίας εάν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα εκτύπωσης και αντιγραφής.

  • Εάν εκκινήσετε το πρόγραμμα προβολής του Excel από το μενού Έναρξη ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα. Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα προβολής του Excel και να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας.

  • Όταν ανοίγετε περισσότερα από ένα βιβλία εργασίας στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Εναλλαγή παραθύρων και κατόπιν κάντε κλικ στο βιβλίο εργασίας που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  • Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει δεδομένα σε πίνακα του Excel ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μια λίστα σε τοποθεσία Windows SharePoint Services, δεν μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας από τα δεδομένα στην τοποθεσία SharePoint. Το πρόγραμμα προβολής του Excel δεν μπορεί να ανανεώσει τις συνδέσεις με τα εξωτερικά δεδομένα ή τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

  • Ένα βιβλίο εργασίας που αποθηκεύτηκε προηγουμένως στην αλλαγή σελίδας προβολή προεπισκόπησης στο Excel θα ανοίξει σε αυτήν την προβολή και δεν μπορεί να εμφανίζονται όλα τα περιεχόμενα του βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα προβολής του Excel. Για να μεταβείτε στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας για επεξεργασία

 1. Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για επεξεργασία.

  Το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Excel κλείνει και έπειτα ανοίγει στο Excel ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του.

Επαλήθευση του πιστοποιητικού ενός βιβλίου εργασίας με ψηφιακή υπογραφή

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας με ψηφιακή υπογραφή για λόγους ασφαλείας, ίσως θελήσετε να αναθεωρήσετε τα στοιχεία του ψηφιακό πιστοποιητικό και να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα της ψηφιακή υπογραφή για να βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή υπογραφών.

  Η επιλογή Προβολή υπογραφών είναι διαθέσιμη μόνο όταν το βιβλίο εργασίας που ανοίγετε στο πρόγραμμα προβολής του Excel διαθέτει ψηφιακή υπογραφή.

 2. Για να δείτε τις λεπτομέρειες κάποιου συγκεκριμένου πιστοποιητικού, στο παράθυρο εργασίας Υπογραφές, στην περιοχή Έγκυρες υπογραφές, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το όνομα του υπογράφοντος και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες υπογραφής.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε τα ακόλουθα:

  • Για να καθορίσετε εάν εμπιστεύεστε την προέλευση του ψηφιακού πιστοποιητικού, εξετάστε τα πεδία Εκδόθηκε σε και Εκδόθηκε από.

  • Για να καθορίσετε εάν το πιστοποιητικό είναι τρέχον, εξετάστε το πεδίο Έγκυρο από.

Αρχή της σελίδας

Προβολή φύλλου εργασίας

Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω δυνατότητες για προβολή των δεδομένων του φύλλου εργασίας.

Σε αυτή την ενότητα

Κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας

Μετακίνηση και ζουμ με το ποντίκι

Προβολή διαφορετικά τμήματα ενός φύλλου εργασίας ταυτόχρονα

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εμφάνισης

Εναλλαγή σε άλλο φύλλο εργασίας

Μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κελιά ενός φύλλου εργασίας, κάντε κλικ σε κάποιο κελί ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Όταν μετακινείστε σε ένα κελί, αυτό γίνεται το ενεργό κελί.

Για να δείτε διαφορετική περιοχή του φύλλου εργασίας, χρησιμοποιήστε τις γραμμές κύλισης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Για κύλιση

Κάντε το εξής

Μία γραμμή επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ στα βέλη της κατακόρυφης γραμμής κύλισης.

Μία στήλη αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στα βέλη της οριζόντιας γραμμής κύλισης.

Ένα παράθυρο επάνω ή κάτω

Κάντε κλικ επάνω ή κάτω από το πλαίσιο κύλισης της κατακόρυφης γραμμής κύλισης.

Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ αριστερά ή δεξιά από το πλαίσιο κύλισης στην οριζόντια γραμμή κύλισης.

Σε μεγάλη απόσταση

Σύρετε το πλαίσιο κύλισης. Σε ένα πολύ μεγάλο φύλλο εργασίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε.

 • Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ σε μια γραμμή κύλισης και να κάνετε μια επιλογή κύλισης.

 • Το μέγεθος του πλαισίου κύλισης υποδεικνύει την αναλογία της χρησιμοποιούμενης ορατής περιοχής του φύλλου εργασίας μέσα στο παράθυρο σε σχέση με το σύνολο του φύλλου. Η θέση του πλαισίου κύλισης υποδεικνύει τη σχετική θέση της ορατής περιοχής μέσα στο φύλλο εργασίας.

Μετακίνηση και ζουμ με το ποντίκι

Μπορείτε να μετακινείστε στο φύλλο εργασίας και να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση χρησιμοποιώντας μια συσκευή κατάδειξης Microsoft IntelliMouse®.

Για

Κάντε το εξής

Κυλήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, κατά μερικές γραμμές κάθε φορά

Περιστρέψτε τον τροχό προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Μετακίνηση σε ολόκληρη την επιφάνεια ενός φύλλου εργασίας

Πιέστε τον τροχό και χωρίς να τον απελευθερώσετε, σύρετε το δείκτη μακριά από το σημείο αφετηρίας προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Για να επιταχύνετε την κύλιση, σύρετε μακριά από το σημείο αφετηρίας. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, σύρετε προς το σημείο αφετηρίας.

Αυτόματη μετακίνηση σε ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου εργασίας

Κάντε κλικ στον τροχό και μετά μετακινήστε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε να κυλήσετε. Για να επιταχύνετε την κύλιση, σύρετε το δείκτη μακριά από το σημείο αφετηρίας. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, σύρετε το δείκτη προς την κατεύθυνση του σημείου αφετηρίας.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Πιέστε το πλήκτρο CTRL και χωρίς να το απελευθερώσετε, περιστρέψτε τον τροχό του IntelliMouse προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ταυτόχρονη προβολή διαφορετικών τμημάτων φύλλου εργασίας

Για να προβάλετε και για να μετακινηθείτε ανεξάρτητα σε διαφορετικά μέρη ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να διαιρέσετε ένα φύλλο εργασίας οριζόντια ή κάθετα σε ξεχωριστά παράθυρα.

 1. Στο επάνω μέρος της κατακόρυφης γραμμής κύλισης ή στα δεξιά της οριζόντιας γραμμής κύλισης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο διαίρεσης.

  TBD

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο διαίρεσης δεν είναι ορατό εάν το φύλλο εργασίας περιέχει παγωμένα παράθυρα.

 2. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε δείκτη διαίρεσης Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών ή Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) , σύρετε το πλαίσιο διαίρεσης στη θέση που θέλετε.

 • Για να καταργήσετε τη διαίρεση, κάντε διπλό κλικ στη γραμμή διαίρεσης.

 • Τα παράθυρα διαίρεσης δεν εμφανίζονται όταν εκτυπώνεται στο φύλλο εργασίας.

Ελαχιστοποίηση της Κορδέλας

Η Κορδέλα, η οποία αποτελεί στοιχείο του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office, έχει σχεδιαστεί για να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Δεν υπάρχει τρόπος για διαγραφή ή αντικατάσταση της Κορδέλας με τις γραμμές εργαλείων και τα μενού των προηγούμενων εκδόσεων του προγράμματος προβολής του Excel. Ωστόσο, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την Κορδέλα για να εξασφαλίσετε περισσότερο χώρο στην οθόνη.

 • Για να ελαχιστοποιήσετε την Κορδέλα, κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα Κεντρική σελίδα. Κάντε ξανά διπλό κλικ στην καρτέλα Κεντρική σελίδα για να επαναφέρετε την Κορδέλα.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για την ελαχιστοποίηση ή επαναφορά της κορδέλας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F1.

  Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ η Κορδέλα είναι ελαχιστοποιημένη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εμφάνισης

 • Στη γραμμή κατάστασης, σύρετε το ρυθμιστικό ένα ποσοστό μεταξύ 10 και 400 ή κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση ή Μεγέθυνση Ρυθμιστικό ζουμ μέχρι να φτάσετε το ποσοστό μεγέθυνσης που θέλετε.

Εάν αλλάξετε τη μεγέθυνση, δεν πρόκειται να επηρεαστεί η εκτύπωση. Τα φύλλα εργασίας εκτυπώνονται σε ποσοστό 100% (κανονικό μέγεθος) εκτός και εάν αλλάξετε την κλιμάκωση στην καρτέλα Σελίδα του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (καρτέλα Κεντρική σελίδα, ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κουμπί Διαμόρφωση σελίδας).

Εναλλαγή σε άλλο φύλλο εργασίας

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν είναι ορατή η καρτέλα του φύλλου εργασίας στην οποία θέλετε να μεταβείτε, κάντε κλικ στην καρτέλα.

 • Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών μέχρι να εμφανιστεί η καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα.

  Κουμπιά κύλισης καρτελών

Αρχή της σελίδας

Εργασία με δεδομένα

Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω δυνατότητες για εργασία με τα δεδομένα του φύλλου εργασίας.

Σε αυτή την ενότητα

Επιλέξτε ένα κελί, περιοχή, γραμμή ή στήλη

Εύρεση κειμένου ή αριθμών σε ένα φύλλο εργασίας

Εντοπίστε και επιλέξτε συγκεκριμένα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

Αντιγραφή δεδομένων φύλλου εργασίας σε άλλο πρόγραμμα

Επιλογή κελιού, περιοχής, γραμμής ή στήλης

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα μόνο κελί

Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

Μια περιοχή κελιών

Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχή και κατόπιν σύρετε το ποντίκι μέχρι το τελευταίο κελί.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το SHIFT και έπειτα να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για μετάβαση στο τελευταίο κελί.

Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων ή πατήστε CTRL+A.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Μη συνεχόμενα κελιά ή περιοχές κελιών

Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και πατήστε το πλήκτρο CTRL, έπειτα επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

Μια μεγάλη περιοχή κελιών

Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, και έπειτα κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση της οθόνης για να γίνει ορατό το κελί.

Μια ολόκληρη γραμμή

Κάντε κλικ στην κεφαλίδα γραμμής.

Μια ολόκληρη στήλη

Κάντε κλικ στην κεφαλίδα στήλης.

Συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Διαφορετικά, επιλέξτε την πρώτη επικεφαλίδα γραμμής ή στήλης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και έπειτα επιλέξτε την τελευταία επικεφαλίδα γραμμής ή στήλης.

Μη συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

Επιλέξτε την πρώτη επικεφαλίδα γραμμής ή στήλης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και έπειτα επιλέξτε τις άλλες επικεφαλίδες γραμμής ή στήλης.

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό CTRL + πλήκτρο βέλους (ΔΕΞΙΟ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ βέλος για γραμμές, ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ βέλος για στήλες).

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή μια λίστα του Excel

Πατήστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

Πατήστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλεγμένη περιοχή

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και έπειτα κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου θα κάνετε κλικ, γίνεται η νέα επιλεγμένη περιοχή.

Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας.

Εύρεση κειμένου ή αριθμών σε φύλλο εργασίας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για αναζήτηση κειμένου ή αριθμών σε μια περιοχή κελιών, επιλέξτε την περιοχή των κελιών.

  • Για αναζήτηση κειμένου ή αριθμών σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε κάποιο κελί.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F.

 3. Στο πλαίσιο Εύρεση του πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

 4. Από προεπιλογή, η αναζήτηση στα δεδομένα πραγματοποιείται κατά γραμμή. Για αναζήτηση κατά στήλη, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κατά στήλες στο πλαίσιο Αναζήτηση.

 5. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε, επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου για αναζήτηση της πρώτης παρουσίας στο κειμένου ή του αριθμού.

  Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου μέχρι να βρείτε όλες τις παρουσίες.

Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο ESC.

Εύρεση και επιλογή συγκεκριμένων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Μετάβαση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + G.

 2. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Για να βρείτε και επιλέξτε αναφορές κελιών ή περιοχών, επιλέξτε την αναφορά με όνομα κελιού ή περιοχής που θέλετε στο πλαίσιο Μετάβαση σε.

   Για να βρείτε και να επιλέξετε αναφορές ή περιοχές κελιών χωρίς όνομα, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού στο πλαίσιο Αναφορά.

  • Για να βρείτε γρήγορα και να επιλέξετε όλα τα κελιά που περιέχουν συγκεκριμένα δεδομένα ή μόνο κελιά που πληρούν ορισμένα κριτήρια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική και έπειτα κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Κάντε κλικ στο κουμπί

Για να επιλέξετε

Σχόλια

Κελιά που περιέχουν σχόλια.

Σταθερές

Κελιά που περιέχουν τις σταθερές. Τα πλαίσια ελέγχου κάτω από τους τύπους θα είναι διαθέσιμη όταν κάνετε κλικ σε σταθερές.

Τύποι

Η επιλογή Τύποι δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

Κενά

Κενά κελιά.

Τρέχουσα περιοχή

Η τρέχουσα περιοχή, όπως μια ολόκληρη λίστα.

Τρέχων πίνακας

Ένας ολόκληρος πίνακας εάν σε κάποιον πίνακα υπάρχει ενεργό κελί.

Αντικείμενα

Αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων και κουμπιών, στο φύλλο εργασίας και στα πλαίσια κειμένου.

Διαφορές γραμμών

Όλα τα κελιά που είναι διαφορετικά από το ενεργό κελί στην επιλεγμένη γραμμή. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία γραμμές, η σύγκριση γίνεται για κάθε μεμονωμένη γραμμή σε αυτή την επιλογή, και το κελί που χρησιμοποιείται στη σύγκριση για κάθε πρόσθετη γραμμή βρίσκεται στην ίδια στήλη με το ενεργό κελί.

Διαφορές στηλών

Όλα τα κελιά που είναι διαφορετικά από το ενεργό κελί στην επιλεγμένη στήλη. Εάν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία στήλες, η σύγκριση γίνεται για κάθε μεμονωμένη στήλη σε αυτή την επιλογή, και το κελί που χρησιμοποιείται στη σύγκριση για κάθε πρόσθετη στήλη βρίσκεται στην ίδια γραμμή με το ενεργό κελί.

Προηγούμενα

Η επιλογή Προηγούμενα δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

Εξαρτημένα

Η επιλογή Εξαρτημένα, καθώς και οι επιλογές κάτω από την περιοχή Εξαρτημένα δεν είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα προβολής του Excel.

Τελευταίο κελί

Το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

Εμφανή κελιά μόνο

Μόνο κελιά που είναι εμφανή σε μια περιοχή που περιλαμβάνει κρυφές γραμμές ή στήλες.

Μορφοποιήσεις υπό όρους

Μόνο κελιά που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα για να βρείτε όλα τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί υπό όρους.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ίδιο για να βρείτε κελιά με τις ίδιες μορφοποιήσεις υπό όρους όπως το επιλεγμένο κελί.

Επικύρωση δεδομένων

Μόνο κελιά με κανόνες επικύρωσης δεδομένων.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα για να βρείτε όλα τα κελιά που έχουν επικύρωση δεδομένων.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ίδιο για να βρείτε κελιά με την ίδια επικύρωση δεδομένων όπως το επιλεγμένο κελί.

Αντιγραφή δεδομένων φύλλου εργασίας σε άλλο πρόγραμμα

Μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα φύλλου εργασίας στο πρόγραμμα προβολής του Excel και έπειτα να τα επικολλήσετε σε άλλο πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επικολλήσετε δεδομένα φύλλου εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας που είναι ανοιχτό στο πρόγραμμα προβολής του Excel. Για επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Excel στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα σε φύλλο γραφήματος.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Μεταβείτε στο πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα δεδομένα και έπειτα χρησιμοποιήστε την εντολή επικόλλησης του προγράμματος.

Εάν η επιλεγμένη περιοχή αντιγραφής περιλαμβάνει κρυφά κελιά, το πρόγραμμα προβολής του Excel τα αντιγράφει και αυτά.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση

Στο πρόγραμμα προβολής του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω δυνατότητες για εκτύπωση των δεδομένων του φύλλου εργασίας.

Σε αυτή την ενότητα

Ορισμός ή κατάργηση μιας περιοχής εκτύπωσης

Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας, κλιμάκωση και το μέγεθος χαρτιού

Ορισμός των περιθωρίων σελίδας και στοίχιση στο κέντρο δεδομένων σε κάθε σελίδα

Εκτύπωση συγκεκριμένων γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Συμπεριλάβετε ετικέτες γραμμών πλέγματος ή γραμμών και στηλών σε κάθε σελίδα εκτύπωσης

Προβολή αλλαγών σελίδας

Προεπισκόπηση μιας σελίδας πριν από την εκτύπωση

Εκτύπωση του ενεργού φύλλου εργασίας, μιας επιλεγμένης περιοχής ή ένα ολόκληρο βιβλίο εργασίας

Εκτύπωση πολλών φύλλων εργασίας ταυτόχρονα

Ορισμός ή κατάργηση περιοχής εκτύπωσης

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Από την καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή εκτύπωσης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την περιοχή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός περιοχής εκτύπωσης.

  • Για απαλοιφή της περιοχής εκτύπωσης, κάντε κλικ στην περιοχή Απαλοιφή περιοχής εκτύπωσης.

Αλλαγή του προσανατολισμού σελίδας, της κλιμάκωσης και του μεγέθους χαρτιού

Εάν η εργασία σας δεν αντιστοιχεί απόλυτα στον αριθμό των εκτυπωμένων σελίδων που θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε (ή να αλλάξετε την κλίμακα) του φύλλου εργασίας, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες ή λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με την εκτύπωση κανονικού μεγέθους. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδων στις οποίες επιθυμείτε να εκτυπωθεί η εργασία σας και να επιλέξετε άλλο μέγεθος χαρτιού.

 1. Από την καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Σελίδα, στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

 3. Για να αλλάξετε την κλίμακα των σελίδων, στην περιοχή Κλίμακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το φύλλο εργασίας κατά ένα ποσοστό, πληκτρολογήστε το μέγεθος του ποσοστού στο πλαίσιο Ρύθμιση σε.

  • Για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το φύλλο εργασίας για να χωράει ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή σε και πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδων για εκτύπωση του φύλλου εργασίας.

 4. Για να καθορίσετε το μέγεθος του χαρτιού, κάντε κλικ στο μέγεθος που θέλετε από το πλαίσιο Μέγεθος χαρτιού.

 5. Για να καθορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε την ποιότητα που θέλετε από το πλαίσιο Ποιότητα εκτύπωσης.

 6. Εάν θέλετε να καθορίσετε μια αρχική σελίδα εκτός από 1, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο Αριθμός πρώτης σελίδας.

Ορισμός περιθωρίων σελίδας και στοίχιση δεδομένων στο κέντρο σε κάθε σελίδα

 1. Επιλέξτε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Από τη σελίδα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιθώρια.

 4. Στα πλαίσια Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά, πληκτρολογήστε τα μεγέθη περιθωρίων που θέλετε.

  Αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τα ελάχιστα περιθώρια που απαιτούνται από τον εκτυπωτή σας.

 5. Κάτω από την περιοχή Στοίχιση στο κέντρο της σελίδας, κάντε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οριζόντια εάν θέλετε να στοιχίσετε στο κέντρο τα δεδομένα του φύλλου εργασίας, μεταξύ του αριστερού και του δεξιού περιθωρίου.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατακόρυφα εάν θέλετε να στοιχίσετε στο κέντρο τα δεδομένα του φύλλου εργασίας, μεταξύ του πάνω και του κάτω περιθωρίου.

Εκτύπωση ορισμένων γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Από την καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φύλλο.

 4. Στην περιοχή Τίτλοι εκτύπωσης, κάντε κλικ στο πλαίσιο Επανάληψη γραμμών στην κορυφή ή Επανάληψη στηλών στα αριστερά και έπειτα επιλέξτε τις γραμμές ή τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα.

Συμπερίληψη γραμμών πλεγμάτων ή ετικετών γραμμών και στηλών σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Από την καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Φύλλο.

 4. Για να εκτυπώσετε τις γραμμές πλέγματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές πλέγματος.

 5. Για να εκτυπώσετε τη γραμμή με αριθμό και γράμμα και τις ετικέτες στηλών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επικεφαλίδες γραμμών και στηλών.

Προβολή των αλλαγών σελίδας

 1. Στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού .

 2. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική Εικόνα κουμπιού .

Οι αλλαγές γραμμής που τοποθετήθηκαν με μη αυτόματο τρόπο εμφανίζονται ως πλήρεις γραμμές. Οι διακεκομμένες γραμμές δηλώνουν αυτόματες αλλαγές γραμμής. Μπορείτε να μετακινήσετε τις αλλαγές γραμμής αλλά δεν μπορείτε να τις προσθέσετε ή να τις διαγράψετε.

Προεπισκόπηση σελίδας πριν από την εκτύπωση

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F2.

 2. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά από τη γραμμή εργαλείων για να εξετάσετε τη σελίδα και να κάνετε αλλαγές πριν την εκτύπωση.

Κουμπί

Ενέργεια

Επόμενη σελίδα

Εμφανίζει την επόμενη σελίδα για εκτύπωση. Εάν έχετε επιλέξει πολλά φύλλα εργασίας και κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενη σελίδα, όταν εμφανίζεται η τελευταία σελίδα ενός επιλεγμένου φύλλου εργασίας, το πρόγραμμα προβολής του Excel εμφανίζει την πρώτη σελίδα του επόμενου επιλεγμένου φύλλου εργασίας.

Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το φύλλο εργασίας έχει μόνο μία σελίδα.

Προηγούμενη σελίδα

Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα για εκτύπωση. Εάν έχετε επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας και κάνετε κλικ στο κουμπί Προηγούμενη σελίδα, όταν εμφανίζεται η πρώτη σελίδα ενός επιλεγμένου φύλλου εργασίας, το πρόγραμμα προβολής του Excel εμφανίζει την τελευταία σελίδα του προηγούμενου επιλεγμένου φύλλου εργασίας.

Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το φύλλο εργασίας έχει μόνο μία σελίδα.

Ζουμ

Εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή πλήρους σελίδας και την προβολή μεγέθυνσης του φύλλου εργασίας. Η δυνατότητα ζουμ δεν επηρεάζει το μέγεθος εκτύπωσης. Είναι επίσης δυνατή η εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή πλήρους σελίδας και την προβολή μεγέθυνσης του φύλλου εργασίας, κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε περιοχή του φύλλου εργασίας.

Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε ορισμένα γραφικά, όπως λεπτά περιγράμματα, σε προβολή πλήρους οθόνης.

Εκτύπωση

Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση όπου μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης και έπειτα να εκτυπώσετε το επιλεγμένο φύλλο εργασίας.

Διαμόρφωση σελίδας

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας όπου μπορείτε να ορίσετε επιλογές οι οποίες ελέγχουν την εμφάνιση των εκτυπωμένων φύλλων εργασίας.

Εμφάνιση περιθωρίων

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις λαβές των περιθωρίων, τις οποίες μπορείτε να σύρετε για να προσαρμόσετε τα περιθώρια σελίδων, κεφαλίδων και υποσέλιδων και το πλάτος των στηλών.

Κλείσιμο προεπισκόπησης εκτύπωσης

Κλείνει το παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης και επιστρέφει στην προηγούμενη προβολή του ενεργού φύλλου εργασίας.

Ο τρόπος που εμφανίζονται οι σελίδες στο παράθυρο προεπισκόπησης εξαρτάται από τις διαθέσιμες γραμματοσειρές, τα διαθέσιμα χρώματα και την ανάλυση του εκτυπωτή.

Εκτύπωση ενεργού φύλλου εργασίας, επιλεγμένης περιοχής ή ολόκληρου βιβλίου εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 2. Στην περιοχή Εκτύπωση, κάντε κλικ στις επόμενες επιλογές:

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για να εκτυπώσετε την επιλεγμένη περιοχή.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένα φύλλα για να εκτυπώσετε το ενεργό φύλλο εργασίας ή όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το βιβλίο εργασίας για να εκτυπώσετε όλα τα φύλλα εργασίας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας για να εκτυπώσετε δεδομένα πίνακα του Excel. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα σε μορφή πίνακα του Excel και τα δεδομένα του έχουν επιλεγεί για εκτύπωση.

Εάν το φύλλο εργασίας έχει καθορισμένη περιοχή εκτύπωσης, το πρόγραμμα προβολής του Excel εκτυπώνει μόνο την περιοχή εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε για εκτύπωση μια περιοχή κελιών και κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογή, το πρόγραμμα προβολής του Excel εκτυπώνει την επιλογή και δεν λαμβάνει υπόψη την περιοχή εκτύπωσης που έχει καθοριστεί για το φύλλο εργασίας.

Ταυτόχρονη εκτύπωση πολλών φύλλων εργασίας

 1. Για να επιλέξετε τα φύλλα εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε, κάντε ένα από τα εξής.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Δύο ή περισσότερα συνεχόμενα φύλλα

Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα του τελευταίου φύλλου εργασίας.

Δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα

Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και έπειτα κάντε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Γρήγορη εκτύπωση.

  Γρήγορη εκτύπωση στέλνει τα φύλλα εργασίας στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή χωρίς να κάνετε αλλαγές στην τρέχουσα ρυθμίσεις εκτύπωσης. Εάν θέλετε να καθορίσετε έναν εκτυπωτή, αριθμό αντιτύπων και άλλες επιλογές εκτύπωσης, πριν από την εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες του Excel Viewer 2003 που δεν υποστηρίζονται πλέον στο πρόγραμμα προβολής του Excel

Οι παρακάτω δυνατότητες του Excel Viewer 2003 δεν υποστηρίζονται πλέον στην τρέχουσα έκδοση του προγράμματος προβολής του Excel.

Δυνατότητα

Σχόλια

Άνοιγμα αρχείων γραφημάτων

Δεν μπορείτε να ανοίξετε αρχείο το οποίο έχει αποθηκευθεί σε μορφή αρχείου γραφήματος (.xlc).

Τακτοποίηση παραθύρων

Η εντολή Τακτοποίηση όλων δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την προβολή φύλλων εργασίας πολλών βιβλίων εργασίας ταυτόχρονα. Αντιθέτως, μπορείτε να τακτοποιήσετε τα παράθυρα με μη αυτόματο τρόπο.

Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου

Η εντολή Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να διατηρείτε ορατές τις ετικέτες γραμμών και στηλών ή άλλα δεδομένα καθώς πραγματοποιείτε κύλιση στο φύλλο εργασίας.

Φιλτράρισμα δεδομένων

Η εντολή Αυτόματο Φίλτρο δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο για να εστιάσετε σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών

Δεν μπορείτε πλέον να σύρετε τα όρια των επικεφαλίδων γραμμών και στηλών ή να κάνετε διπλό κλικ στα όρια για αλλαγή του μεγέθους των γραμμών και των στηλών.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×