Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τρεις βασικές δυνατότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Αυτές είναι εύρος αναζήτησης; ιδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σε περιεχόμενο, αποθηκευμένα κατά τη διάρκεια δημιουργίας ευρετηρίου και αντιστοιχισμένες σε διαχειριζόμενες ιδιότητες που καθίστανται διαθέσιμες για αναζητήσεις; και λέξεις-κλειδιά που ορίζονται από το διαχειριστή κοινόχρηστων υπηρεσιών, με τους ορισμούς, συνώνυμα και τοποθεσίες βέλτιστης αντιστοίχισης.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζει αυτές οι δυνατότητες είναι και γιατί υπάρχουν; πού και πώς ο διαχειριστής προσθέτει και ρυθμίζει τις παραμέτρους αυτές τις δυνατότητες; και πού και πώς να ερωτήματα αναζήτησης χρησιμοποιεί αυτές τις δυνατότητες.

Παροχή εύρους

Ιδιότητες μετα-δεδομένων

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών με βέλτιστες αντιστοιχίσεις

Παροχή επιλογών εύρους

Υπάρχουν ιδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σε περιεχόμενο, αποθηκευμένα κατά τη διάρκεια δημιουργίας ευρετηρίου και αντιστοιχισμένες σε διαχειριζόμενες ιδιότητες που καθίστανται διαθέσιμες για αναζητήσεις επιλογές εύρους. Ο διαχειριστής των υπηρεσιών αναζήτησης καθορίζει την προεπιλεγμένη εμβελειών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, προσθήκη και τροποποίηση εύρους, προσθήκη ομάδων εμφάνισης εύρος, επιλέξτε και τακτοποίηση εύρους μέσα σε αυτά.

Κατόχους της τοποθεσίας Web, που έχουν μεγαλύτερη δικαιώματα ή "Σχεδίαση", ρυθμίστε τις παραμέτρους των εμφανίσεων του Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης και συμπληρώστε τις λίστες εύρος αναθέτοντας σε ομάδες εναλλακτική εμφάνισης για να συμπληρώσετε τις. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ενέργειες τοποθεσίας, μενού " Επεξεργασία σελίδας " στη σελίδα της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των τμημάτων Web, ανατρέξτε στο θέμα Windows SharePoint Services 3.0 Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητες μετα-δεδομένων

Δημιουργοί περιεχομένου εκχωρήσετε τιμές ιδιοτήτων για το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εγγράφου, ονόματα αρχείων και συντάκτης. Οι κάτοχοι της τοποθεσίας Web Διαχείριση κοινόχρηστες βιβλιοθήκες και λίστες που μπορούν επίσης να εκχωρήσουν περαιτέρω ιδιότητες στο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες μπορούν να παρέχουν καθορισμένο τους τύπους περιεχομένου που απαιτούν δημιουργοί περιεχομένου για να εκχωρήσετε τιμές ιδιοτήτων για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο ενός εγγράφου. Προσαρμοσμένες στήλες μέσα σε έγγραφο λίστες επίσης αντιστοιχίσετε τιμές ιδιοτήτων σε περιεχόμενο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση τη δυνατότητα ιδιοτήτων μετα-δεδομένων, στη σελίδα διαχείρισης αναζήτησης, στην περιοχή ερωτήματος και τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή ιδιότητες μετα-δεδομένων.

Ο διαχειριστής των υπηρεσιών αναζήτησης εκτελείται η "Αναζήτηση" για να δημιουργήσετε το ευρετήριο αναζήτησης. Στη λίστα των ανιχνευμένων ιδιοτήτων αντιπροσωπεύει όλες τις ιδιότητες μετα-δεδομένων που έχει εντοπίσει το πρόγραμμα ανίχνευσης. Πολλές ανιχνευμένες ιδιότητες έχουν αντιστοιχιστεί σε διαχειριζόμενες ιδιότητες από προεπιλογή. Ο διαχειριστής των υπηρεσιών αναζήτησης να προσθέσετε και να τροποποιήσετε αυτές τις αντιστοιχίσεις.

Αυτές οι διαχειριζόμενες ιδιότητες μπορούν να επιλεγούν στην περιοχή Σύνθετη αναζήτηση ή να καταχωρηθούν με μη αυτόματο τρόπο στο Τμήμα Web Αναζήτηση στις περισσότερες σελίδες SharePoint ή στο Τμήμα Web ερωτήματος, στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιδιοτήτων μετα-δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα "Πρόγραμμα την εμπειρία τελικού χρήστη αναζήτησης" στην τοποθεσία για το Office SharePoint Server στο TechNet.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών με βέλτιστη αντιστοίχιση

Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών ορισμός λέξεων-κλειδιών με βέλτιστες αντιστοιχίσεις για χρήση στις τοποθεσίες τους. Λέξεις-κλειδιά παρέχουν ορισμούς για κοινά όρων που χρησιμοποιούνται εντός της εταιρείας σας. Κάθε λέξη-κλειδί μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν μια λίστα συνωνύμων και τις διευθύνσεις Web (URL) για πολλές τοποθεσίες βέλτιστες αντιστοιχίσεις με το σχετικό περιεχόμενο.

Όταν ένα ερώτημα περιλαμβάνει μια λέξη-κλειδί ή οποιοδήποτε από τα συνώνυμά, τον ορισμό για τη λέξη-κλειδί και τις τοποθεσίες βέλτιστης αντιστοίχισης (εάν υπάρχουν) συνήθως εμφανίζονται ευδιάκριτα στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης πυρήνα. Λέξεις-κλειδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή μια εργασία Γλωσσάρι των ονομάτων και των όρων που χρησιμοποιούνται εντός της εταιρείας σας. Όταν έχουν ρυθμιστεί με συνώνυμα και βέλτιστων αντιστοιχίσεων, λέξεις-κλειδιά μπορούν επίσης να βελτιώσουν αποτελεσμάτων αναζήτησης από καθοδηγήσουν τους χρήστες με προτεινόμενα πόρους.

Βέλτιστες αντιστοιχίσεις να συνδέσετε σε προτεινόμενες τοποθεσίες Web, χώροι αποθήκευσης δεδομένων και έγγραφα που σας βοηθούν να εξηγήσετε μια λέξη-κλειδί και ανάπτυξη κατά την έννοια. Όταν ένας χρήστης περιλαμβάνει μια λέξη-κλειδί ή ένα από τα συνώνυμά σε ένα ερώτημα, τα αποτελέσματα της αναζήτησης για τη σελίδα δυνατότητες συνδέσεις προς τις σχετικές βέλτιστες αντιστοιχίσεις πάνω από τα αποτελέσματα πυρήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βέλτιστες αντιστοιχίσεις για να προβιβάσετε προτεινόμενες τοποθεσίες και έγκυρες σελίδες.

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τις λέξεις-κλειδιά και τις βέλτιστες αντιστοιχίσεις, στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, Ρυθμίσεις τοποθεσίας και στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×