Βελτίωση της αποτελεσματικότητας καταχώρησης δεδομένων με πεδία αναζήτησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης στους πίνακες της Microsoft Office Access μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καταχώρησης δεδομένων για τη βάση δεδομένων σας. Ένα πεδίο αναζήτησης μπορεί να εμφανίσει μια τιμή φιλική προς το χρήστη που είναι δεσμευμένη σε μια άλλη τιμή στον πίνακα προέλευσης δεδομένων ή στη λίστα τιμών. Για παράδειγμα, το πεδίο αναζήτησης μπορεί να εμφανίσει ένα όνομα επαφής που είναι δεσμευμένο στον αντίστοιχο αριθμό αναγνωριστικού επαφής σε έναν άλλο πίνακα, σε άλλο ερώτημα ή σε άλλη λίστα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τους τύπους των πεδίων αναζήτησης και, στη συνέχεια, εμφανίζει τον τρόπο και τις περιπτώσεις δημιουργίας κάθε τύπου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλέξτε έναν τύπο πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών

Δημιουργία πεδίων αναζήτησης

Πότε να χρησιμοποιείτε πολλές τιμές σε ένα πεδίο αναζήτησης

Καταργήστε μια ιδιότητα αναζήτησης

Επιλογή ενός τύπου πεδίου αναζήτησης

Ένα πεδίο αναζήτησης εμφανίζει μια λίστα τιμών, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Αυτό το γεγονός μπορεί να κάνει την καταχώρηση δεδομένων γρηγορότερη και ακριβέστερη. Όταν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πεδίο υπάρχουν ήδη σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αποφύγετε τη δημιουργία διπλότυπων και τα πιθανά σφάλματα από την εκ νέου εισαγωγή των δεδομένων. Τα πεδία αναζήτησης μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα. Τα απλά πεδία αναζήτησης σάς επιτρέπουν την αποθήκευση μιας μεμονωμένης τιμής, ενώ τα σύνθετα πεδία αναζήτησης ή τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών σάς επιτρέπουν την αποθήκευση πολλών τιμών που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας. Για κάθε καταχώρηση σε ένα πεδίο πολλών τιμών, πραγματοποιείται "αναζήτηση" μιας εμφανιζόμενης τιμής που βασίζεται στην αντίστοιχη δεσμευμένη τιμή του. Όταν προβάλλεται ένα πεδίο αναζήτησης ή αποκτάται πρόσβαση σε αυτό από ένα φύλλο δεδομένων, αυτό ονομάζεται στήλη αναζήτησης. Οι δύο τύποι πεδίων αναζήτησης που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι η λίστα αναζήτησης και η λίστα τιμών.

Χρήση μιας λίστας αναζήτησης

Όταν ένα πεδίο αναζήτησης βασίζεται σε μια λίστα αναζήτησης, το πεδίο λαμβάνει τα δεδομένα του από έναν υπάρχοντα πίνακα ή ένα υπάρχον ερώτημα στη βάση δεδομένων. Σε αυτόν τον τύπο αναζήτησης, οι πίνακες σχετίζονται και όταν οι τιμές στην προέλευση δεδομένων αλλάζουν, τα τρέχοντα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήση μιας λίστας τιμών αναζήτησης

Όταν ένα πεδίο αναζήτησης βασίζεται σε μια λίστα τιμών αναζήτησης, το πεδίο αναζήτησης λαμβάνει τα δεδομένα του από μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε, όταν δημιουργείτε το πεδίο. Αυτός ο τύπος πεδίου αναζήτησης είναι ιδανικός, όταν έχετε ένα περιορισμένο σύνολο τιμών που δεν αλλάζουν συχνά.

Δημιουργία πεδίων αναζήτησης

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης είτε στη προβολή σχεδίασης είτε στην προβολή φύλλου δεδομένων. Για να αλλάξετε ένα υπάρχον πεδίο σε πεδίο αναζήτησης, χρησιμοποιήστε την προβολή σχεδίασης και αλλάξτε τον τύπο δεδομένων. Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο αναζήτησης, χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα πίνακα ή ένα υπάρχον ερώτημα, όπως την προέλευση δεδομένων για το πεδίο αναζήτησής σας ή δημιουργήστε τη δική σας λίστα τιμών. Οι παρακάτω ενότητες επεξηγούν και τους δύο τρόπους δημιουργίας ενός πεδίου αναζήτησης.

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης που βασίζεται σε μια προέλευση δεδομένων πίνακα ή ερωτήματος

 1. Ανοίξτε τον πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων και κάντε κλικ στη κεφαλίδα της λίστας, στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης.

 2. Κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων Αναζήτηση και σχέση.

  Προβολή πεδίου δεδομένων

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Οι τιμές για το πεδίο αναζήτησης θα λαμβάνονται από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα στον "Οδηγό αναζήτησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημείωση: Εάν ένα πεδίο αναζήτησης έχει συνδεθεί σε μια λίστα SharePoint, οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη λίστα SharePoint.

 1. Για να επιλέξετε την προέλευση για την τιμή του πεδίου αναζήτησης, επιλέξτε από τα στοιχεία Πίνακες, Ερωτήματα ή Και τα δύο.

Εάν η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για το Web, αλλά ο πίνακας προέλευσης είναι σε κατάσταση λειτουργίας προγράμματος-πελάτη, πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί αριθμητικά ή η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος. Αν συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αριθμητικό πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα από την προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, επιστρέψετε σε λειτουργία Web για να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας Web ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την κοινή χρήση στο Web.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Από τη λίστα Διαθέσιμων πεδίων, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το > κουμπί για να το προσθέσετε στη λίστα με τα επιλεγμένα πεδία. Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο πεδίο ή πεδία θα εμφανίζονται στη λίστα επιλεγμένο πεδίο, επαναλάβετε για να προσθέσετε επιπλέον πεδία μέχρι να προσθέσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Εάν επιλέξετε πολλά πεδία και θέλετε να καθορίσετε επιλογές ταξινόμησης για το πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε το κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πρώτο πεδίο ταξινόμησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου, με βάση το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τις τιμές.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο κουμπί Αύξουσακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Για να ρυθμίσετε το πλάτος του πεδίου αναζήτησης, χρησιμοποιήστε το ποντίκι, για να σύρετε τη στήλη στο πλάτος που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος στήλης του πεδίου αναζήτησης, άλλα εάν μειώσετε το πλάτος, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ορατό, η στήλη δεν θα εμφανίζεται.

Συμβουλή: Αφήστε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη στήλης κλειδιού επιλεγμένο, ώστε κάποιος χρησιμοποιεί τη στήλη αναζήτησης μπορεί να τη δει μόνο τις τιμές που θέλετε να δείτε στο πεδίο και όχι οι τιμές στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

 1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας για το πεδίο αναζήτησης.

 2. Για να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

Σημείωση: Δυνατότητα πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο για να ενεργοποιήσετε την αποθήκευση πολλών τιμών. Ανατρέξτε στην ενότητα πότε να επιτρέπετε πολλαπλές τιμές σε ένα πεδίο αναζήτησης.

ενεργοποίηση της επιλογής αναζήτησης πολλών τιμών, από τον 'Οδηγό αναζήτησης'

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή: Για να επιβεβαιώσετε ή αλλαγή ιδιοτήτων για ένα πεδίο αναζήτησης, ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και τις ιδιότητες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα " Αναζήτηση ", στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου.

Χρήση πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευσης δεδομένων για πεδίο αναζήτησης

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης που βασίζεται σε λίστα τιμών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων που αντιστοιχεί στη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως ένα πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Οδηγός αναζήτησης".

Σημείωση: Εάν η Access εμφανίζει το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του "Οδηγού αναζήτησης", πρέπει να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου.

 1. Στον "Οδηγό αναζήτησης" επιλέξτε το στοιχείο Θα πληκτρολογώ εγώ τις τιμές και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού πληκτρολογήστε τον αριθμό των στηλών που θέλετε να υπάρχουν στη λίστα αναζήτησής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος στήλης του πεδίου αναζήτησης, άλλα εάν μειώσετε το πλάτος, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ορατό, η στήλη δεν θα εμφανίζεται.

 1. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια λίστα τιμών απευθείας στο πλαίσιο κειμένου προέλευση γραμμής από τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης.

 1. Εάν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 4, πρέπει να επιλέξετε ποια στήλη θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται, εάν δεν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 4.

 1. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας για το πεδίο αναζήτησης.

 2. Εάν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

  Σημείωση: Δυνατότητα πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο για να ενεργοποιήσετε την αποθήκευση πολλών τιμών. Ανατρέξτε στην ενότητα πότε να επιτρέπετε πολλαπλές τιμές σε ένα πεδίο αναζήτησης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και στο κουμπί Ναι, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Περιπτώσεις χρήσης πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης

Εξετάστε τη δυνατότητα εμφάνισης πολλών τιμών στο πεδίο αναζήτησης, εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες για τον τρόπο χρήσης της βάσης δεδομένων σας:

 • Διαθέτετε μια τρέχουσα λίστα τιμών που επιτρέπει στο χρήστη πολλές επιλογές καταχώρησης δεδομένων.

 • Εάν η βάση δεδομένων σας έχει συχνή πρόσβαση σε μια τοποθεσία SharePoint.

 • Η βάση δεδομένων σας έχει συνδεθεί σε μια τοποθεσία SharePoint.

Αν και η δυνατότητα χρήσης πολλών τιμών σε ένα πεδίο είναι χρήσιμη, μπορεί, επίσης, να μειώσει τη λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων, εάν τη μετακινήσετε σε ένα διακομιστή.

Προσοχή: Μόλις δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών, η προέλευση δεδομένων του οποίου είναι ένας υπάρχων πίνακας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων ή το μέγεθος πεδίου του πεδίου αναζήτησης χωρίς να διαγράψετε πρώτα τις σχέσεις.

Ορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης

Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό αναζήτησης", οι ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης ορίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ιδιότητες, για να αλλάξετε τη συμπεριφορά ενός πεδίου αναζήτησης.

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 • Κάνε κλικ στο πεδίο, του οποίου τις ιδιότητες αναζήτησης θέλετε να αλλάξετε.

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 • Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης που μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε.

Ιδιότητα

Ενέργεια

Στοιχείο ελέγχου ως

Ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου, ο τύπος μπορεί να οριστεί ως ένα από τα εξής:

Επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ναι πεδία μόνο.

 • Πλαίσιο κειμένου     Εμφανίζει περιεχόμενο που έχει εισαχθεί από το χρήστη.

 • Πλαίσιο λίστας     Εμφανίζει μια λίστα τιμών σε ένα ανοιχτό παράθυρο.

 • Σύνθετο πλαίσιο     Δείχνει επιλεγμένες τιμές όταν είναι κλειστό και εμφανίζει τη διαθέσιμη λίστα τιμών κατά το άνοιγμα.

Σημείωση: Ορισμός το Στοιχείο ελέγχου εμφάνισηςιδιότητα σε Πλαίσιο κειμένου ή του πλαισίου ελέγχου απενεργοποιεί αναζητήσεις.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Επιλέξτε αν θα συμπληρώσετε το πεδίο αναζήτησης με τιμές από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα ή από μια λίστα τιμών που έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συμπλήρωση της λίστας με τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Προέλευση γραμμής

Καθορίστε τον πίνακα, το ερώτημα ή τη λίστα τιμών που παρέχει τις τιμές για το πεδίο αναζήτησης. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Πίνακας/Ερώτημα ή Λίστα πεδίων, η ιδιότητα αυτή πρέπει να οριστεί με το όνομα ενός πίνακα, ερωτήματος ή μιας δήλωσης SQL που αντιπροσωπεύει το ερώτημα. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να περιέχει μια λίστα τιμών που είναι διαχωρισμένες με ερωτηματικά.

Δεσμευμένη στήλη

Καθορίστε τη στήλη στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής που παρέχει την τιμή που έχει αποθηκευτεί από το πεδίο αναζήτησης. Η τιμή αυτή μπορεί να έχει εύρος από 1 έως τον αριθμό στηλών στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής.

Πλήθος στηλών

Καθορίστε τον αριθμό στηλών στην προέλευση γραμμής που μπορεί να εμφανίζεται στη στήλη αναζήτησης. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει μια ακέραια τιμή από το 1 έως το 255.

Κεφαλίδες στηλών

Καθορίστε εάν θα εμφανίζονται επικεφαλίδες στήλης. Η τιμή μπορεί να είναι "Όχι" (προεπιλογή) ή "Ναι".

Πλάτη στηλών

Εισαγάγετε το πλάτος στήλης για κάθε στήλη. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη, όπως ένας αριθμός αναγνωριστικού, μπορείτε να ορίσετε το πλάτος της σε 0.

Γραμμές λίστας

Ορισμός του πλήθους γραμμών που εμφανίζονται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Πλάτος λίστας

Ορισμός του πλάτους του στοιχείου ελέγχου που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Λίστα Περιορισμός σε

Επιλέξτε αν ένας χρήστης θα μπορεί να εισάγει μια τιμή που εντοπίζεται στη λίστα.

Πολλές τιμές

Καθορίστε εάν το πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιεί ένα πεδίο πολλών τιμών και επιτρέπει την επιλογή πολλών τιμών. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι χωρίς (προεπιλογή) ή στην επιλογή Ναι. Εάν επιλέξετε Ναι, ο χρήστης θα μπορείτε να επιλέξετε πολλές τιμές από την ιδιότητα Προέλευση γραμμής για κάθε εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτό να δείτε την επιλογή; Πότε να επιτρέπετε πολλαπλές τιμές σε ένα πεδίο αναζήτησης.

Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών

Καθορίστε εάν τα στοιχεία σε ένα πεδίο αναζήτησης λίστας τιμών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Όταν η επιλογή έχει οριστεί σε Ναι, κάνοντας δεξιό κλικ στο πεδίο αναζήτησης εμφανίζεται η επιλογή μενού Επεξεργασία στοιχείων λίστας. Εάν το πεδίο αναζήτησης έχει περισσότερες από μία στήλες, η ιδιότητα αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας

Καθορίστε μια υπάρχουσα φόρμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία λίστας σε ένα πεδίο αναζήτησης.

Εμφάνιση μόνο των τιμών της προέλευσης γραμμής

Εμφανίστε μόνο τις τιμές που ταιριάζουν με την τρέχουσα προέλευση γραμμής όταν η ιδιότητα Να επιτρέπονται πολλές τιμές έχει οριστεί ως Ναι.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας ιδιότητας αναζήτησης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο, του οποίου την ιδιότητα αναζήτησης θέλετε να καταργήσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου, και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×