Βελτίωση της αποτελεσματικότητας καταχώρησης δεδομένων με πεδία αναζήτησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης στους πίνακες της Microsoft Office Access μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καταχώρησης δεδομένων για τη βάση δεδομένων σας. Ένα πεδίο αναζήτησης μπορεί να εμφανίσει μια τιμή φιλική προς το χρήστη που είναι δεσμευμένη σε μια άλλη τιμή στον πίνακα προέλευσης δεδομένων ή στη λίστα τιμών. Για παράδειγμα, το πεδίο αναζήτησης μπορεί να εμφανίσει ένα όνομα επαφής που είναι δεσμευμένο στον αντίστοιχο αριθμό αναγνωριστικού επαφής σε έναν άλλο πίνακα, σε άλλο ερώτημα ή σε άλλη λίστα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τους τύπους των πεδίων αναζήτησης και, στη συνέχεια, εμφανίζει τον τρόπο και τις περιπτώσεις δημιουργίας κάθε τύπου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλογή ενός τύπου πεδίου αναζήτησης

Δημιουργία πεδίων αναζήτησης

Περιπτώσεις χρήσης πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης

Καταργήστε μια ιδιότητα αναζήτησης

Επιλογή ενός τύπου πεδίου αναζήτησης

Ένα πεδίο αναζήτησης εμφανίζει μια λίστα τιμών, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Αυτό το γεγονός μπορεί να κάνει την καταχώρηση δεδομένων γρηγορότερη και ακριβέστερη. Όταν τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα πεδίο υπάρχουν ήδη σε έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να αποφύγετε τη δημιουργία διπλότυπων και τα πιθανά σφάλματα από την εκ νέου εισαγωγή των δεδομένων. Τα πεδία αναζήτησης μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα. Τα απλά πεδία αναζήτησης σάς επιτρέπουν την αποθήκευση μιας μεμονωμένης τιμής, ενώ τα σύνθετα πεδία αναζήτησης ή τα πεδία αναζήτησης πολλών τιμών σάς επιτρέπουν την αποθήκευση πολλών τιμών που εμφανίζονται σε ένα στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας. Για κάθε καταχώρηση σε ένα πεδίο πολλών τιμών, πραγματοποιείται "αναζήτηση" μιας εμφανιζόμενης τιμής που βασίζεται στην αντίστοιχη δεσμευμένη τιμή του. Όταν προβάλλεται ένα πεδίο αναζήτησης ή αποκτάται πρόσβαση σε αυτό από ένα φύλλο δεδομένων, αυτό ονομάζεται στήλη αναζήτησης. Οι δύο τύποι πεδίων αναζήτησης που μπορείτε να δημιουργήσετε είναι η λίστα αναζήτησης και η λίστα τιμών.

Χρήση μιας λίστας αναζήτησης

Όταν ένα πεδίο αναζήτησης βασίζεται σε μια λίστα αναζήτησης, το πεδίο λαμβάνει τα δεδομένα του από έναν υπάρχοντα πίνακα ή ένα υπάρχον ερώτημα στη βάση δεδομένων. Σε αυτόν τον τύπο αναζήτησης, οι πίνακες σχετίζονται και όταν οι τιμές στην προέλευση δεδομένων αλλάζουν, τα τρέχοντα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήση μιας λίστας τιμών αναζήτησης

Όταν ένα πεδίο αναζήτησης βασίζεται σε μια λίστα τιμών αναζήτησης, το πεδίο αναζήτησης λαμβάνει τα δεδομένα του από μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε, όταν δημιουργείτε το πεδίο. Αυτός ο τύπος πεδίου αναζήτησης είναι ιδανικός, όταν έχετε ένα περιορισμένο σύνολο τιμών που δεν αλλάζουν συχνά.

Δημιουργία πεδίων αναζήτησης

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης είτε στη προβολή σχεδίασης είτε στην προβολή φύλλου δεδομένων. Για να αλλάξετε ένα υπάρχον πεδίο σε πεδίο αναζήτησης, χρησιμοποιήστε την προβολή σχεδίασης και αλλάξτε τον τύπο δεδομένων. Για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο αναζήτησης, χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα πίνακα ή ένα υπάρχον ερώτημα, όπως την προέλευση δεδομένων για το πεδίο αναζήτησής σας ή δημιουργήστε τη δική σας λίστα τιμών. Οι παρακάτω ενότητες επεξηγούν και τους δύο τρόπους δημιουργίας ενός πεδίου αναζήτησης.

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης που βασίζεται σε μια προέλευση δεδομένων πίνακα ή ερωτήματος

 1. Ανοίξτε τον πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων και κάντε κλικ στη κεφαλίδα της λίστας, στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης.

 2. Κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων Αναζήτηση και σχέση.

  Προβολή πεδίου δεδομένων

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Οι τιμές για το πεδίο αναζήτησης θα λαμβάνονται από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα στον "Οδηγό αναζήτησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ένα πεδίο αναζήτησης έχει συνδεθεί σε μια λίστα SharePoint, οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη λίστα SharePoint.

 1. Για να επιλέξετε την προέλευση για την τιμή του πεδίου αναζήτησης, επιλέξτε από τα στοιχεία Πίνακες, Ερωτήματα ή Και τα δύο.

Εάν η εφαρμογή σχεδιάστηκε για το Web, αλλά ο πίνακας προέλευσης βρίσκεται σε λειτουργία υπολογιστή-πελάτη, πρέπει να διαθέτει ένα αριθμητικό πρωτεύον κλειδί, διαφορετικά η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αριθμητικό πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα από την προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας Web, για να δημιουργήσετε το πεδίο αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση πίνακα στην κατάσταση λειτουργίας Web, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βάσης δεδομένων για κοινή χρήση στο Web.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Από τη λίστα Διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί >, για να το προσθέσετε στη λίστα Επιλεγμένα πεδία. Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο πεδίο ή τα επιλεγμένα πεδία εμφανίζονται στη λίστα Επιλεγμένα πεδία, επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε επιπλέον πεδία, μέχρι να προσθέσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Εάν επιλέξετε πολλά πεδία και θέλετε να καθορίσετε επιλογές ταξινόμησης για το πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε το κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πρώτο πεδίο ταξινόμησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου, με βάση το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τις τιμές.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο κουμπί Αύξουσακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Για να ρυθμίσετε το πλάτος του πεδίου αναζήτησης, χρησιμοποιήστε το ποντίκι, για να σύρετε τη στήλη στο πλάτος που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος στήλης του πεδίου αναζήτησης, άλλα εάν μειώσετε το πλάτος, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ορατό, η στήλη δεν θα εμφανίζεται.

Συμβουλή: Διατηρήστε την επιλογή στο πλαίσιο έλεγχου Απόκρυψη στήλης κλειδιού, έτσι ώστε οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τη στήλη αναζήτησης να βλέπει μόνο τις τιμές που θέλετε να δει στο πεδίο και όχι τις τιμές στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

 1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας για το πεδίο αναζήτησης.

 2. Για να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών πρέπει να επιλεγεί για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών. Ανατρέξτε στην ενότητα Πότε επιτρέπεται η ύπαρξη πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης.

ενεργοποίηση της επιλογής αναζήτησης πολλών τιμών, από τον 'Οδηγό αναζήτησης'

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή: Για να επιβεβαιώσετε ή αλλαγή ιδιοτήτων για ένα πεδίο αναζήτησης, ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και τις ιδιότητες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα " Αναζήτηση ", στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου.

Χρήση πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευσης δεδομένων για πεδίο αναζήτησης

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός πεδίου αναζήτησης που βασίζεται σε λίστα τιμών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων που αντιστοιχεί στη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως ένα πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Οδηγός αναζήτησης".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η Access εμφανίζει το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του "Οδηγού αναζήτησης", πρέπει να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου.

 1. Στον "Οδηγό αναζήτησης" επιλέξτε το στοιχείο Θα πληκτρολογώ εγώ τις τιμές και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού πληκτρολογήστε τον αριθμό των στηλών που θέλετε να υπάρχουν στη λίστα αναζήτησής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος στήλης του πεδίου αναζήτησης, άλλα εάν μειώσετε το πλάτος, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ορατό, η στήλη δεν θα εμφανίζεται.

 1. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Μπορείτε άμεσα να επεξεργαστείτε μια λίστα τιμών στο πλαίσιο κειμένου Προέλευση γραμμής από τις ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης.

 1. Εάν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 4, πρέπει να επιλέξετε ποια στήλη θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται, εάν δεν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 4.

 1. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας για το πεδίο αναζήτησης.

 2. Εάν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών πρέπει να επιλεγεί για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών. Ανατρέξτε στην ενότητα Πότε επιτρέπεται η ύπαρξη πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος και στο κουμπί Ναι, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Περιπτώσεις χρήσης πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης

Εξετάστε τη δυνατότητα εμφάνισης πολλών τιμών στο πεδίο αναζήτησης, εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες για τον τρόπο χρήσης της βάσης δεδομένων σας:

 • Διαθέτετε μια τρέχουσα λίστα τιμών που επιτρέπει στο χρήστη πολλές επιλογές καταχώρησης δεδομένων.

 • Εάν η βάση δεδομένων σας έχει συχνή πρόσβαση σε μια τοποθεσία SharePoint.

 • Η βάση δεδομένων σας έχει συνδεθεί σε μια τοποθεσία SharePoint.

Αν και η δυνατότητα χρήσης πολλών τιμών σε ένα πεδίο είναι χρήσιμη, μπορεί, επίσης, να μειώσει τη λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων, εάν τη μετακινήσετε σε ένα διακομιστή.

Προσοχή: Μόλις δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης πολλών τιμών, η προέλευση δεδομένων του οποίου είναι ένας υπάρχων πίνακας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων ή το μέγεθος πεδίου του πεδίου αναζήτησης χωρίς να διαγράψετε πρώτα τις σχέσεις.

Ορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου αναζήτησης

Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό αναζήτησης", οι ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης ορίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ιδιότητες, για να αλλάξετε τη συμπεριφορά ενός πεδίου αναζήτησης.

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 • Κάνε κλικ στο πεδίο, του οποίου τις ιδιότητες αναζήτησης θέλετε να αλλάξετε.

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 • Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις ιδιότητες πεδίου αναζήτησης που μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε.

Ιδιότητα

Ενέργεια

Στοιχείο ελέγχου ως

Ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου, ο τύπος μπορεί να οριστεί ως ένα από τα εξής:

Μόνο πεδία "Ναι/Όχι" πλαισίου ελέγχου.

 • Πλαίσιο κειμένου     Εμφανίζει περιεχόμενο που έχει εισαχθεί από το χρήστη.

 • Πλαίσιο λίστας     Εμφανίζει μια λίστα τιμών σε ένα ανοιχτό παράθυρο.

 • Σύνθετο πλαίσιο     Δείχνει επιλεγμένες τιμές όταν είναι κλειστό και εμφανίζει τη διαθέσιμη λίστα τιμών κατά το άνοιγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμός το Στοιχείο ελέγχου εμφάνισηςιδιότητα σε Πλαίσιο κειμένου ή του πλαισίου ελέγχου απενεργοποιεί αναζητήσεις.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Επιλέξτε αν θα συμπληρώσετε το πεδίο αναζήτησης με τιμές από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα ή από μια λίστα τιμών που έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συμπλήρωση της λίστας με τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Προέλευση γραμμής

Καθορίστε τον πίνακα, το ερώτημα ή τη λίστα τιμών που παρέχει τις τιμές για το πεδίο αναζήτησης. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Πίνακας/Ερώτημα ή Λίστα πεδίων, η ιδιότητα αυτή πρέπει να οριστεί με το όνομα ενός πίνακα, ερωτήματος ή μιας δήλωσης SQL που αντιπροσωπεύει το ερώτημα. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να περιέχει μια λίστα τιμών που είναι διαχωρισμένες με ερωτηματικά.

Δεσμευμένη στήλη

Καθορίστε τη στήλη στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής που παρέχει την τιμή που έχει αποθηκευτεί από το πεδίο αναζήτησης. Η τιμή αυτή μπορεί να έχει εύρος από 1 έως τον αριθμό στηλών στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής.

Πλήθος στηλών

Καθορίστε τον αριθμό στηλών στην προέλευση γραμμής που μπορεί να εμφανίζεται στη στήλη αναζήτησης. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει μια ακέραια τιμή από το 1 έως το 255.

Κεφαλίδες στηλών

Καθορίστε εάν θα εμφανίζονται επικεφαλίδες στήλης. Η τιμή μπορεί να είναι "Όχι" (προεπιλογή) ή "Ναι".

Πλάτη στηλών

Εισαγάγετε το πλάτος στήλης για κάθε στήλη. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη, όπως ένας αριθμός αναγνωριστικού, μπορείτε να ορίσετε το πλάτος της σε 0.

Γραμμές λίστας

Ορισμός του πλήθους γραμμών που εμφανίζονται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Πλάτος λίστας

Ορισμός του πλάτους του στοιχείου ελέγχου που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται η στήλη αναζήτησης.

Λίστα Περιορισμός σε

Επιλέξτε αν ένας χρήστης θα μπορεί να εισάγει μια τιμή που εντοπίζεται στη λίστα.

Πολλές τιμές

Καθορίστε εάν το πεδίο αναζήτησης θα χρησιμοποιεί ένα πεδίο πολλών τιμών και θα επιτρέπει την επιλογή πολλών τιμών. Η ρύθμιση μπορεί να είναι "Όχι" (προεπιλογή) ή "Ναι". Εάν επιλέξετε Ναι, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει πολλές τιμές από την ιδιότητα Προέλευση γραμμής για κάθε εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της επιλογής, ανατρέξτε στο θέμα Πότε επιτρέπεται η ύπαρξη πολλών τιμών σε ένα πεδίο αναζήτησης.

Δυνατότητα επεξεργασίας λίστας τιμών

Καθορίστε εάν τα στοιχεία σε ένα πεδίο αναζήτησης λίστας τιμών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Όταν η επιλογή έχει οριστεί σε Ναι, κάνοντας δεξιό κλικ στο πεδίο αναζήτησης εμφανίζεται η επιλογή μενού Επεξεργασία στοιχείων λίστας. Εάν το πεδίο αναζήτησης έχει περισσότερες από μία στήλες, η ιδιότητα αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας

Καθορίστε μια υπάρχουσα φόρμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία λίστας σε ένα πεδίο αναζήτησης.

Εμφάνιση μόνο των τιμών της προέλευσης γραμμής

Εμφανίστε μόνο τις τιμές που ταιριάζουν με την τρέχουσα προέλευση γραμμής όταν η ιδιότητα Να επιτρέπονται πολλές τιμές έχει οριστεί ως Ναι.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατάργηση μιας ιδιότητας αναζήτησης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε το πεδίο, του οποίου την ιδιότητα αναζήτησης θέλετε να καταργήσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Στοιχείο ελέγχου ως , κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την αλλαγή.

Επάνω μέρος της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×