Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) στο Power View

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) στην αναφορά του Power View για να εμφανίσετε την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων.

Πίνακας του Power View με KPI που δείχνει καθυστερήσεις πτήσεων

Χρήση KPI στο Power View

Εάν το μοντέλο δεδομένων διαθέτει KPI, αυτοί εντοπίζονται εύκολα στη λίστα πεδίων. Δίπλα τους εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο Προβολή εικονιδίου KPI στο Power Λίστα πεδίων . Μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε στα φύλλα Power View στο Excel και στο Power View στο SharePoint.

 1. Στο Power View, στη λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στον KPI.

Επεκτείνεται για να εμφανιστούν τα πεδία του KPI:

 • Τιμή   : ονομάζεται επίσης βασική τιμή, το πεδίο υπολογισμού που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα τιμή για το στοιχείο σε αυτήν τη γραμμή του πίνακα ή μήτρα.

 • Στόχος: Ονομάζεται επίσης τιμή στόχος, η τιμή με βάση την οποία αξιολογείται η τρέχουσα τιμή. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας σταθερό αριθμός, ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί σε όλες τις γραμμές, ή ένα πεδίο υπολογισμού, το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικό στόχο για κάθε γραμμή.

 • Κατάσταση: Η οπτική ένδειξη της τιμής. Στο Power View στο Excel, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον KPI, επιλέγοντας τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσετε και τις τιμές που ενεργοποιούν κάθε δείκτη.

 • Επιλέξτε τα πλαίσια που θέλετε να εμφανίζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα μοντέλα σε μορφή πίνακα των Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server μπορεί επίσης να περιέχουν πεδία υπολογισμού και KPI. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους KPI στο Power View στο Excel και στο Power View στο SharePoint.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία KPI στο Power View στο Excel

Τροποποίηση KPI σε φύλλο Power View στο Excel

Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου από το Power View

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία KPI στο Power View στο Excel

KPI βασίζονται στις ρητά πεδία υπολογισμού στο μοντέλο δεδομένων. Στη λίστα πεδίων Power View, υπολογιζόμενα πεδία έχουν ένα εικονίδιο Αριθμομηχανής Εικονίδιο αριθμομηχανής στο Power View δίπλα τους. Εάν το μοντέλο δεδομένων περιέχει υπολογιζόμενα πεδία, στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία για τη δημιουργία KPI στο Power View στο Excel. Δημιουργείτε KPI είτε από το Power View στο Excel, ή με τη διαχείριση του μοντέλου δεδομένων στο παράθυρο Power Pivot. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε το KPI που δημιουργείτε στην αναφορά του Power View.

 1. Σε ένα φύλλο Power View στο Excel, στην καρτέλα Power Pivot επιλέξτε KPI και έπειτα Νέο KPI.

Δεν βλέπετε την καρτέλα Power Pivot στο Excel; Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετεPower Pivot το πρόσθετο.

KPI στο PowerPivot

 1. Το πλαίσιο Πεδίο βάσης (τιμή) KPI παραθέτει τα πεδία υπολογισμού στο μοντέλο δεδομένων. Επιλέξτε αυτό που περιέχει την τιμή που θέλετε να αξιολογήσετε σε σχέση με ένα στόχο.

 2. Ορίστε μια τιμή στόχο. Η τιμή στόχος μπορεί να είναι:

  • Μια απόλυτη τιμή, για παράδειγμα 100.

  • Ένα άλλο πεδίο υπολογισμού στο μοντέλο, για παράδειγμα ένα πεδίο που περιέχει στόχους πωλήσεων.

 3. Ορίστε τα όρια κατάστασης και τα στυλ εικονιδίου. Μπορείτε να ορίσετε τρεις ή πέντε καταστάσεις για ένα KPI, ανάλογα με το όριο κατάστασης και το στυλ εικονιδίου που έχετε επιλέξει.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια επιλέξτε Κλείσιμο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα που σας ενημερώνει ότι έχετε αλλάξει το μοντέλο δεδομένων.

 6. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο KPI σε οποιαδήποτε φύλλο Power View σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση KPI σε φύλλο Power View στο Excel

Εάν το μοντέλο δεδομένων διαθέτει KPI, μπορείτε να τους τροποποιήσετε στο Power View στο Excel, αλλά όχι στο Power View στο SharePoint.

 1. Σε ένα φύλλο Power View στο Excel, στην καρτέλα Power Pivot επιλέξτε KPI > Διαχείριση KPI.

Δεν βλέπετε την καρτέλα Power Pivot στο Excel; Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε Power Pivotτο πρόσθετο.

 1. Επιλέξτε το KPI που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

KPI στο PowerPivot

 1. Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές βάσης και τις τιμές στόχους, καθώς και τα όρια κατάστασης και να επιλέξετε διαφορετικά στυλ και χρώματα εικονιδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία KPI στο Power View στο Excel για λεπτομέρειες.

Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου από το Power View

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε υπολογιζόμενα πεδία από το Power View, τα οποία, στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη δημιουργία KPI.

 1. Σε ένα φύλλο του Power View στο Excel, επιλέξτε Power Pivot > Υπολογιζόμενα πεδία > Νέο υπολογιζόμενο πεδίο.

Δεν βλέπετε την καρτέλα Power Pivot στο Excel; Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετεPower Pivot το πρόσθετο.

 1. Στο πλαίσιο Όνομα πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το υπολογιζόμενο πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) στο PowerPivot

Δημιουργία πεδίου υπολογισμού στο Power Pivot

Πεδία υπολογισμού στο Power Pivot

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×