Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες στο Excel 2016. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Δημιουργήσετε απλούς τύπους, ταξινομήστε ή φιλτράρετε τα δεδομένα σας και προσθέστε γραφήματα για να περιγράψετε τη σημασία των δεδομένων σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εκκίνηση του Excel

Για να εκκινήσετε το Excel 2016, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε "Excel" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Στη συσκευή σας ή στο χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας του Excel 2016 που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το βιβλίο εργασίας ανοίγει στο Excel.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Τα αρχεία του Excel ονομάζονται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, τα οποία ονομάζονται συνήθως υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ξεχωριστά.

 1. Στο Excel, για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Χ.

 2. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Κ.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Για να επιλέξετε ένα κενό κελί στο οποίο θέλετε να αρχίσετε να εισαγάγετε τα δεδομένα σας, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Καθώς μετακινείστε στα κελιά του βιβλίου εργασίας, στο JAWS, θα ακούτε την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του κελιού. Όταν επιλέγετε ένα κενό κελί, θα ακούσετε, για παράδειγμα, "Κενό, G4". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε την αναφορά κελιού, αλλά όχι τα περιεχόμενα του κελιού.

 2. Στο κελί, πληκτρολογήστε κείμενο ή έναν αριθμό.

 3. Για να καταχωρήσετε τα περιεχόμενα του κελιού και να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί της στήλης, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί της γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους.

Χρήση της Αυτόματης Άθροισης για πρόσθεση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης για να προσθέσετε γρήγορα αριθμούς που έχετε εισαγάγει στο φύλλο σας.

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να βρίσκεται το άθροισμα. Αυτό είναι συνήθως στα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που προσθέτετε.

 2. Για να εισαγάγετε τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης στο κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΖΥ και μετά Θ.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τα κελιά που έχουν επιλεγεί για τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης. Για να επιλέξετε την περιοχή των κελιών που θέλετε να προσθέσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 3. Όταν έχετε επιβεβαιώσει ότι η συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης θα δημιουργήσει έναν τύπο για τα κελιά που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η Αυτόματη Άθροιση θα προσθέσει τους αριθμούς στα επιλεγμένα κελιά και το σύνολο θα εισαχθεί στο κελί που επιλέξατε.

 4. Για να ακούσετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού της Αυτόματης Άθροισης, επιστρέψτε στο κελί που περιέχει τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης. Θα ακούσετε τον αριθμό, το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα ενός τύπου και την αναφορά κελιού, για παράδειγμα, "538, Έχει τύπο, G6".

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να εισαγάγετε απλούς τύπους για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε ή να διαιρέσετε τους αριθμούς στο φύλλο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο συνδυάζοντας αναφορές κελιών (όπως B4 ή D6) που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε με τον μαθηματικό τελεστή. Οι τελεστές είναι το σύμβολο συν (+) για την πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για την αφαίρεση, ο αστερίσκος (*) για τον πολλαπλασιασμό και η κάθετος (/) για τη διαίρεση.

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να βρίσκεται το αποτέλεσμα του τύπου. Αυτό είναι συνήθως στα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που υπολογίζετε.

 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=). Οι τύποι του Excel αρχίζουν πάντα με το σύμβολο ίσον.

 3. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αναφορών κελιών (όπως B4 ή D6) και μαθηματικούς τελεστές. Για παράδειγμα, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 ή =B4/B5.

  Συμβουλή: Για να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς, αντί για αναφορές κελιών, μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς στον τύπο σας, για παράδειγμα, =20+10, =20-10, =20*10 ή =20/10.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι αριθμοί θα υπολογιστούν και το αποτέλεσμα θα εισαχθεί στο κελί που επιλέξατε.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε ο δρομέας να παραμείνει στο ενεργό κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Για να διακρίνετε τους διαφορετικούς τύπους αριθμών, προσθέστε μια μορφή αριθμού, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο μορφής αριθμού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΘΜ.

 3. Για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες μορφές αριθμών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή το πλήκτρο επάνω βέλους.

  Συμβουλή: Εάν η μορφή αριθμού που θέλετε δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, όπως η Ειδική ή η Προσαρμοσμένη μορφή, για να κλείσετε τη λίστα των μορφών αριθμών, πατήστε το πλήκτρο Esc. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αριθμός στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Η και μετά Μ. Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις διαθέσιμες μορφές αριθμών, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή το πλήκτρο επάνω βέλους.

 4. Για να εφαρμόσετε μια επιλεγμένη μορφή αριθμού στα επιλεγμένα κελιά, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα ή ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα από τα δεδομένα σας σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως το γρήγορο φιλτράρισμα και η ταξινόμηση.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα δεδομένων που θέλετε να αναλυθούν ως πίνακας, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Αφού επιλέξετε την ομάδα κελιών, θα ακούσετε την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού της περιοχής και, στη συνέχεια, την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού της περιοχής. (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού της περιοχής.)

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Πίνακες, πατήστε το πλήκτρο Π.

 4. Για να επιλέξετε το πλέγμα Πίνακας, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Τα επιλεγμένα δεδομένα μορφοποιούνται ως πίνακας. Προστίθενται επικεφαλίδες στηλών και οι γραμμές μορφοποιούνται με εναλλασσόμενα χρώματα.

 5. Φιλτράρετε τον πίνακα με βάση τα περιεχόμενα μιας στήλης.

  1. Μετακινηθείτε στην επικεφαλίδα της στήλης που περιέχει τα δεδομένα με βάση τα οποία θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα.

  2. Επιλέξτε το βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης.

  3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογή όλων, Επιλεγμένο".

  4. Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  5. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές φίλτρου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου που περιέχει τα δεδομένα με βάση τα οποία θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

  6. Για να καταργήσετε το φίλτρο και να εμφανίσετε ξανά όλα τα δεδομένα, επαναλάβετε τα βήματα α-γ. Για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή όλων, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Ταξινομήστε τον πίνακα.

  1. Μεταβείτε στην επικεφαλίδα της στήλης με βάση την οποία θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα.

  2. Επιλέξτε το βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης.

  3. Για να επιλέξετε Ταξινόμηση από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο (για αριθμούς) ή Ταξινόμηση από το Α προς το Ω (για κείμενο), πατήστε το πλήκτρο Τ. Για να επιλέξετε Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή Ταξινόμηση από το Ω προς το Α, πατήστε το πλήκτρο Α.

Υπολογισμός αριθμών σε πίνακα

Με τα εργαλεία γρήγορης ανάλυσης, μπορείτε να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς με τους αριθμούς σας. Είτε πρόκειται για άθροισμα, μέσο όρο ή πλήθος, το Excel εμφανίζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού κάτω ή δίπλα από τους αριθμούς σε ολόκληρο τον πίνακα.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα των δεδομένων που θέλετε να υπολογιστούν ως πίνακας, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Σύνολα, πατήστε το πλήκτρο Ν και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές υπολογισμού, που περιλαμβάνουν τις επιλογές Άθροισμα, Μέσος όρος, Πλήθος, Σύνολο % και Τρέχον σύνολο, είτε για οριζόντια είτε για κατακόρυφο δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 5. Επιλέξτε μια επιλογή υπολογισμού και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη ομάδα δεδομένων υπολογίζεται όπως καθορίσατε.

 6. Για να ακούσετε τα αποτελέσματα, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους ένα προς ένα. Θα ακούσετε το αποτέλεσμα του τύπου, το γεγονός ότι το κελί περιέχει τύπο και την αναφορά κελιού.

Μορφοποίηση ή επισήμανση δεδομένων ως πίνακα

Η μορφοποίηση υπό όρους ή τα γραφήματα sparkline μπορούν να επισημάνουν τα πιο σημαντικά δεδομένα ή να εμφανίσουν τάσεις δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης για να εφαρμόσετε γρήγορα αυτές τις επισημάνσεις.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα των δεδομένων που θέλετε να επισημάνετε με μορφοποίηση υπό όρους ή γραφήματα sparkline, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση, πατήστε το πλήκτρο Μ. Για να μεταβείτε στο μενού Γραφήματα sparkline, πατήστε το πλήκτρο Γ. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές μορφοποίησης ή τα γραφήματα sparkline, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους. Οι επιλογές μορφοποίησης για αριθμούς περιλαμβάνουν τις επιλογές Ράβδοι δεδομένων, Χρώμα, Σύνολο εικονιδίων και πολλά άλλα. Οι επιλογές μορφοποίησης κειμένου περιλαμβάνουν τις επιλογές Το κείμενο περιέχει, Διπλότυπες τιμές, Μοναδικές τιμές, Ίσο με και Απαλοιφή μορφοποίησης. Οι επιλογές γραφημάτων sparkline περιλαμβάνουν τις επιλογές Γραμμή, Στήλη και Win/Loss και είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχουν επιλεγεί αριθμοί.

 5. Επιλέξτε ένα στοιχείο μορφοποίησης ή γραφήματος sparkline και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη ομάδα δεδομένων μορφοποιείται όπως καθορίσατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μάθετε περισσότερα για την Ανάλυση τάσεων σε δεδομένα με γραφήματα sparkline.

Παρουσίαση των δεδομένων σας σε γράφημα

Το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης συνιστά ένα συγκεκριμένο γράφημα και δημιουργεί γρήγορα μια οπτική παρουσίαση των δεδομένων σας.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα αριθμών και ετικετών που θέλετε να απεικονίσετε ως γράφημα, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Γραφήματα, πατήστε το πλήκτρο Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές γραφημάτων, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους.

 5. Επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το γράφημα που αντιπροσωπεύει την επιλεγμένη ομάδα προστίθεται στο φύλλο εργασίας ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλους τρόπους για τη Δημιουργία γραφήματος στο Excel 2016 για Windows.

Αποθήκευση εργασίας

 1. Πατήστε Ctrl+S. Εάν είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύετε αυτό το βιβλίο εργασίας, στην προβολή Backstage Αποθήκευση ως που μόλις άνοιξε, επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης και δώστε του ένα όνομα.

 2. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές θέσης του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης για το βιβλίο εργασίας, όπως OneDrive ή Αυτός ο υπολογιστής, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ή το πλήκτρο επάνω βέλους. Εναλλακτικά, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στην επιλογή Αναζήτηση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε σε ένα φάκελο που βρίσκεται μέσα στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να μετακινήσετε ένα φάκελο υψηλότερα στην ιεραρχία, επιλέξτε Ένα επίπεδο επάνω. Για να μετακινηθείτε στη λίστα φακέλων, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab. Για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή τα πλήκτρα βέλους. Για να επιλέξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου εδώ και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 6. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Για να ανοίξετε την προβολή Backstage Εκτύπωση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

 2. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στις ρυθμίσεις εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων Ιδιότητες εκτυπωτή, Εκτύπωση μονής όψης, Κατακόρυφος προσανατολισμός, Κανονικά περιθώρια και Διαμόρφωση σελίδας. Για να αλλάξετε μια επιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 3. Όταν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης είναι αυτές που θέλετε, για να επιλέξετε Εκτύπωση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ο εκτυπωτής σας θα εκτυπώσει το βιβλίο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία βιβλίου εργασίας στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Excel με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες, όπως δημιουργία, επεξεργασία ή εκτύπωση βιβλίου εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Excel για Android

 1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής Android σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε "Οι εφαρμογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το εικονίδιο βρίσκεται στο κέντρο του κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Excel" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Όταν ξεκινάτε Excel για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε λογαριασμό σας Microsoft. Για οδηγίες, μεταβείτε στην Είσοδος κατά την πρώτη χρήση.

Συμβουλή: Εάν έχετε ενεργοποιήσει εντοπισμού φωνής Ok Google στην εφαρμογή Google, μπορείτε να πείτε "ΟΚ Google, Άνοιγμα Excel."

Συμβουλή: Εάν που δεν Έξοδος από την εφαρμογή Excel την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε το, ανοίγει την εφαρμογή χωρίς να σας ζητήσει να εισέλθετε.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Excel

Μπορείτε να εισέλθετε στο Excel την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή ή αργότερα. Μετά την είσοδο Excel, ο λογαριασμός σας είναι επίσης διαθέσιμα σε άλλες εφαρμογές του Office. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Excel χωρίς να εισέλθετε, πολύ.

Πραγματοποιήστε είσοδο στην την πρώτη χρήση

 1. Όταν ανοίγετε Excel για πρώτη φορά, η εφαρμογή ξεκινά την αρχική εγκατάσταση και, στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε: "Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο ή Skype, το πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή όνομα Skype. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούτε ", κουμπί μετάβασης," και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Τον κωδικό πρόσβασης, το πλαίσιο επεξεργασίας," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούτε ", κουμπί μετάβασης," και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Είσοδος μετά την πρώτη χρήση

Όταν αποφασίσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα βιβλία εργασίας σας, μπορείτε να συνδεθείτε Excel ακόμα και αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή χωρίς μια εισόδου.

 1. Άνοιγμα Excel.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "διεκπεραίωση των εργασιών εν κινήσει. Πραγματοποιήστε είσοδο."

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Είσοδος στο κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Είσοδος.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο ή Skype, το πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή όνομα Skype. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ταφορά ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούτε ", κουμπί μετάβασης," και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Τον κωδικό πρόσβασης, το πλαίσιο επεξεργασίας," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούτε ", κουμπί μετάβασης," και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Όταν ανοίξει το Excel, θα μεταβαίνετε στη σελίδα του Excel. Παραθέτει τα πιο πρόσφατα βιβλία εργασίας. Μπορείτε να ανοίξετε ένα από αυτά ή ένα βιβλίο εργασίας του παλαιότερων.

 • Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας πρόσφατα, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας του παλαιότερων, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα του κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη θέση του αρχείου και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να ανοίξετε μια άλλη μία, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω, στη συνέχεια, αριστερή. Θα μεταβαίνετε στη σελίδα του Excel. Για να ανοίξετε μια πρόσφατη ή ένα βιβλίο εργασίας του παλαιότερων, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

αρχεία Excel ονομάζονται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, συνήθως ονομάζεται υπολογιστικά φύλλα ή τα φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσες φύλλα όπως θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας οργανωμένα.

 1. Άνοιγμα Excel.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Νέο, κενό βιβλίο εργασίας."

 3. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πρότυπο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου βιβλίου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα μία, κάντε σάρωση προς τα κάτω, στη συνέχεια, αριστερή. Θα μεταβαίνετε στη σελίδα του Excel. Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Δημιουργία νέου φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας

Σε ένα βιβλίο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη φύλλου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε το κελί που θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποκοπή κουμπιού".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "Που εμφανίζει < τη γλώσσα του πληκτρολογίου >," για παράδειγμα, "Πληκτρολόγιο Αγγλικά Η.Π.Α."

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε.

 5. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορους τύπους αριθμών εφαρμόζοντας μια μορφή σε ένα κελί, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε το κελί που θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κελί.

 2. Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά προς τα κάτω-then.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, < τρέχουσα καρτέλα >, επιλεγμένο."

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Μενού" μορφή "Αριθμός" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Μορφή αριθμού".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε, όπως Νομισματική μονάδα, ώρα ή ποσοστό.

 6. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Ορισμένες από τις επιλογές μορφής έχουν υπομενού. Θα ακούσετε, για παράδειγμα: "Μενού 'Αριθμός'". Για να ανοίξετε το υπομενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς τύπους για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των αριθμών σας.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε το κελί που θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποκοπή κουμπιού".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Για να δημιουργήσετε έναν τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, σύρετε το δάκτυλό σας πάνω από το πληκτρολόγιο και ανύψωσης το δάχτυλό σας σε αυτό που χρειάζεστε.

  Πληκτρολογήστε το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο μείον (-) για αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4ή = 4/2.

 5. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Excel ενέργεια εκτελεί τον υπολογισμό και την εισάγει το αποτέλεσμα στο κελί.

Αποθήκευση εργασίας

Το Excel αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και να επιλέξετε τη θέση του.

Αποθήκευση ενός αντιγράφου του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο Excel, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "μενού" αρχείο "ανοίγει."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Καταργήστε το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να καταργήσετε το τρέχον όνομα του αρχείου.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Εισαγάγετε όνομα αρχείου, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Επιλογή της θέσης του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο Excel, για να αλλάξετε τη θέση του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού αρχείο. Μπορείτε να ακούσετε: "μενού" αρχείο "ανοίγει."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη θέση πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο σας, όπως το OneDrive ή αυτήν τη συσκευή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε τη θέση.

 4. Στην επιλογή θέση που επιλέξατε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε το πιθανές φάκελο ή άλλη δευτερεύουσα θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη θέση.

  Συμβουλή: Εάν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με ένα όνομα που υπάρχει ήδη, θα ακούσετε τη φράση "Αντικατάσταση αρχείου;". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'" ή "Κουμπί 'Αντικατάσταση'", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή στη συσκευή σας.

 1. Σε ένα αρχείο Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού αρχείο. Μπορείτε να ακούσετε: "μενού" αρχείο "ανοίγει."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογές διάταξης, στο μενού αρχείο κλείσει." Ανοίγει η σελίδα Επιλογές εκτύπωσης.

 3. Για να εκτυπώσετε με τις προεπιλεγμένες επιλογές, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εκτύπωση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μπορείτε να ακούσετε: "Να επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία της Microsoft για να προετοιμάσετε τα αρχεία για printing? Excel " κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Να επιτρέπεται το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "αναπτυσσόμενη λίστα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ενεργοποιήσετε.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εκτύπωση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να εκτελέσετε πιο σύνθετες εργασίες εκτύπωσης, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες, όπως να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, επεξεργαστείτε ένα βιβλίο εργασίας και εκτυπώνετε την εργασία σας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Excel Online

 1. Μεταβείτε στο https://www.office.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Είσοδος λογαριασμό σας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο ένα λογαριασμό.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα λογαριασμού ή χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, επεξεργασίας."

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε, πληκτρολογήστε πατήστε την καρτέλα βασικές μέχρι να ακούτε "Χρησιμοποιήστε έναν άλλο λογαριασμό, κουμπί" και στη συνέχεια, πατήστε. Πληκτρολογήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του λογαριασμού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Microsoft Office, κεντρική."

 5. Για να ανοίξετε Excel Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "μεταβείτε στο Excel, σύνδεση," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η Excel Online.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε εργαστεί σε πρόσφατα ή μεταβείτε την προτιμώμενη online αποθετήριο όπως OneDrive και ανοίξτε ένα αρχείο από εκεί.

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας κατά την εκκίνηση του Excel Online

 1. Ανοίξτε και πραγματοποιήστε είσοδο στο Excel Online. Ανοίγει η εφαρμογή και η εστίαση βρίσκεται σε μια νέα επιλογή κενό βιβλίο εργασίας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα αρχείο πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab μέχρι να ακούσετε το πρόσφατου αρχείου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει είτε στην Προβολή επεξεργασίας ή Προβολή ανάγνωσης.

  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο από ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Άνοιγμα από < το χώρο αποθήκευσης online >" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει στην Προβολή ανάγνωσης.

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας κατά την εργασία στο Excel Online

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας, όταν εργάζεστε ήδη στο Excel Online, πρέπει να είστε στην Προβολή επεξεργασίας. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην Προβολή ανάγνωσης. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να μεταβείτε στην Προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στη Μετάβαση στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows. Η εστίαση μετακινείται στην κορδέλα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού αρχείο, πατήστε το πλήκτρο F. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο μενού, το στοιχείο μενού". Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε αυτό, δεν είστε στην Προβολή επεξεργασίας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού " Άνοιγμα ", πατήστε O.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρόσφατα έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει είτε στην Προβολή επεξεργασίας ή Προβολή ανάγνωσης.

  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο από ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "πιο στο < online αποθετήριο δεδομένων >" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει στην Προβολή ανάγνωσης.

Μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας

Εάν έχετε ανοίξει ένα βιβλίο εργασίας στην Προβολή ανάγνωσης, και θέλετε να επεξεργαστείτε το αρχείο, πρέπει να μεταβείτε στην Προβολή επεξεργασίας.

 1. Στην Προβολή ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα ή το όνομα χρήστη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας, το κουμπί συμπτυγμένες." Πατήστε το πλήκτρο Enter για να αναπτύξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο ανοίγει σε Προβολή επεξεργασίας.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας από ένα πρότυπο ή από την αρχή.

Δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας κατά την εκκίνηση του Excel Online

 1. Ανοίξτε και πραγματοποιήστε είσοδο στο Excel Online. Ανοίγει η εφαρμογή και η εστίαση βρίσκεται σε μια νέα επιλογή κενό βιβλίο εργασίας. Αυτή η επιλογή βιβλίο εργασίας δεν περιέχει οποιαδήποτε προκαθορισμένη μορφοποίηση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό βιβλίο εργασίας και να ξεκινήσετε να εργάζεστε σε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα με τα διαθέσιμα πρότυπα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το νέο βιβλίο εργασίας ανοίγει και η εστίαση είναι στο πρώτο κελί στο φύλλο.

Δημιουργήστε ένα βιβλίο εργασίας κατά την εργασία στο Excel Online

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, όταν εργάζεστε ήδη στο Excel Online, πρέπει να είστε στην Προβολή επεξεργασίας. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην Προβολή ανάγνωσης. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να μεταβείτε στην Προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στη Μετάβαση στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα μία, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows. Η εστίαση μετακινείται στην κορδέλα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού αρχείο, πατήστε το πλήκτρο F. Μπορείτε να ακούσετε: "Κλείσιμο μενού, το στοιχείο μενού". Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε αυτό, δεν είστε στην Προβολή επεξεργασίας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού " Δημιουργία ", πατήστε το πλήκτρο N.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή προτύπου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας σας

Για να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας σας, πρέπει να είναι στην Προβολή επεξεργασίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να μεταβείτε στην Προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στη Μετάβαση στην προβολή επεξεργασίας.

Εισαγωγή δεδομένων

 1. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τα κελιά καθώς μετακινείτε από τους θέση γραμμών και στηλών στο φύλλο εργασίας. Το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Εάν το κελί περιέχει κείμενο σε αυτό, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο.

 2. Για να εισαγάγετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο σε ένα κελί, πληκτρολογήστε το κείμενο, τον αριθμό ή τον τύπο.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.

Χρήση της Αυτόματης άθροισης για να αθροίσετε τους αριθμούς σας

Προσθέστε τους αριθμούς στο φύλλο εργασίας.

 1. Μετακίνηση στο κελί προς τα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, H, U, S. Για να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Excel Online προσθέτει τους αριθμούς και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς τύπους για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των αριθμών σας.

 1. Μετακινηθείτε στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά ή ακριβώς κάτω από τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε.

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=). Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία, σύμβολο ισότητας."

 3. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, όπως το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο μείον (-) για αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε αριθμούς, πληκτρολογήστε = 2 + 4.

  • Για να αφαιρέσετε αριθμών, πληκτρολογήστε = 4-2.

  • Για τον πολλαπλασιασμό αριθμών, πληκτρολογήστε = 2 * 4.

  • Για να γίνει η διαίρεση αριθμών, πληκτρολογήστε = 4/2.

 4. Για να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Excel Online εκτελεί τον υπολογισμό και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών σε Excel Online με την εφαρμογή μιας μορφής, όπως Νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά, πατήστε το πλήκτρο Shift + βέλος πλήκτρα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο Shift + F10. Μπορείτε να ακούσετε: "Αποκοπή, το στοιχείο μενού."

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Μορφή αριθμών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου, μορφή αριθμού."

 4. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε, όπως "Νομισματική μονάδα" ή "Ημερομηνία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να την επιλέξετε.

Δημιουργία πίνακα από τα δεδομένα σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα από τα δεδομένα σας, ώστε να μπορείτε να, για παράδειγμα, γρήγορα φιλτράρισμα ή την ταξινόμηση των δεδομένων.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα. Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά, πατήστε το πλήκτρο Shift + βέλος πλήκτρα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση ως πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, H, T, λ. Μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου, μορφοποίηση ως πίνακα."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab. Μπορείτε να ακούσετε "ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες," και, αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου ή όχι. Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε κεφαλίδες πίνακα για να προσαρμόσετε τον πίνακά σας πιο προσβάσιμα για τους χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες κεφαλίδας για να κατανοήσετε τον τρόπο για να εντοπίσετε κελιά του πίνακα.

 4. Για να δημιουργήσετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα των δεδομένων σε έναν πίνακα

 1. Στον πίνακα που θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε, να μετακινήσετε σε ένα κελί με το αναπτυσσόμενο μενού Ταξινόμηση & φιλτράρισμα. Μπορείτε να ακούσετε τις λεπτομέρειες του κελιού, ακολουθούμενο από "Περιέχει ένα αναπτυσσόμενο μενού ταξινόμηση και φιλτράρισμα."

 2. Για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Αύξουσα ταξινόμηση" ή "Φθίνουσα ταξινόμηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εφαρμόσετε ένα απλό φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Φίλτρο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου φίλτρο. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή των επιλογών. Για να εφαρμόσετε το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να εφαρμόσετε ένα σύνθετο φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Ανοίγει το μενού φίλτρων. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, πατήστε το βέλος προς τα κάτω μέχρι να ακούτε "Απαλοιφή φίλτρου από," ακολουθούμενο από το όνομα φιλτραρισμένη κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εμφάνιση υπολογισμών αριθμών

 1. Στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σύνολο, πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του τύπου ή της συνάρτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όπως άθροισμα ή μέσο όρο. Μια λίστα με τις συναρτήσεις ανοίγει και είναι ενημερωθεί κατά την πληκτρολόγηση. Μπορείτε να ακούσετε την πρώτη συνάρτηση από τη λίστα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε τη συνάρτηση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να το επιλέξετε.

 4. Πληκτρολογήστε την περιοχή κελιών ή άλλους αριθμούς που θέλετε να εφαρμόσετε τη συνάρτηση, ακολουθούμενο από μια δεξιά παρένθεση, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση εργασίας

Excel Online αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ή το όνομα του αρχείου και μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου του αρχείου.

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο online

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, F, A, α. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε "Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου, επιλογή του πλαισίου ελέγχου" και εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου ή όχι. Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο online, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετονομασία βιβλίου εργασίας

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, F, A R. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " Μετονομασία ".

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο σε έναν τοπικό υπολογιστή

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, F, A C. Η εστίαση μετακινείται σε μια ενεργή καρτέλα στο βιβλίο εργασίας σας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε "Επιλεγμένο", ακολουθούμενο από το όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε Caps Lock + δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούτε: "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με < το όνομα αρχείου >."

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Λήψη του αρχείου στο φάκελο κάντε λήψη του στον υπολογιστή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Στην Προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, F, P, P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 2. Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εκτύπωση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να εκτελέσετε πιο σύνθετες εργασίες εκτύπωσης, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×